Anda di halaman 1dari 6

Set 2 PT3

Arahan:

B, Bahagian
Jawabsemua soalan d.alam B;ahagian A, Bahagian
Bahagian D.

c' dan Satu soalan

BAHAGIAN A
125 markah)

Dalamsetiapayatdibawahini,terdapatsattkesalahanbahasa'Gariskankesalahan
pada ruang jawapan yang disediaknn' Anda
bahasa tersebut dan talisjawapan yaig betul
tidak perlu menyalin ayat itu semula'

(i)

pada pukul 8:00 malam ini'


Kami akan menjemput kakak pulang daripada Australia

(ii)

ituti
Kek lapis itu ibu buat bersempena dengan majlis

ur'it

ayah yang ke-50 tahun'

adinda
(iii) Berita kematian Sultan Alam Shah sudah dikhabarkan kepada

baginda

di InderaPutera.

(iv)

..Hamba berharap agar kamu dapat mbnyiapkan projek


pegawai itu kepada kakitangannya'

ini

pada bulan depan"' kata

l8 markahl
ejaan' Kenal pasti kesalahan
Dalam setiap ayat di bawah ini terdapal satu kesalahan
yang disediakan' And'a' tidak perlu
tersebut dan trrlis ejaan yang betul pada ruang iawapan
menyalin aYat itu semula.
akan
(i) Semangat paffiotisma dalam kalangan pelajar perlu dipupuk agar mereka sedar
kepentingan kemerdekaan negara'

(ii)

yang tinggi untuk menghadapi


Kerjaya sebagai juru rawat memerlukan kesabaran
pelbagai kerenah Pesakit'

lubang kr:tika dia menyertai


Muhammad terpelecuk akibat terjatuh ke dalam
aktiviti perkhemahan pada minggu lepas'

(ii0 Kaki

13

30

mnrkahf

02

Set 2 PT3

3 Tukarkan ayat pasif

di bawah ini kepada ayat aktif.

(0

Natasya didenda oleh guru disiplin kerana dia sering datang lewat ke sekolah.

(ii)

Baju kurung itu sudah saya tempah di Kedai Jahit Annisa.

(iii)

Beras terpaksa diimport oleh kerajaan dari negarajiran akibat kejadian banjir besar
yang berlaku di negara kita.

(iv) Nasi ayam

(v)

dimasak oleh kakak untuk hidangan malam ini.

Surat itu sudah kami hantar sebelum pulang dari sekolah.

ll0

31

markahl

Set 2

PT3

02

4 Lihat Sambar di bawah ini dengan teliti.

Berdasarkctn pasangan gambar tersebut, twlis satu

peribahasa yang seswai.

(i)

4:\ 4tt'1,//+
)V
(ii)
14

a)

markahl

02

Set 2 PT3

BAHAGIAN B

[30 markah)
Baca petikan prosa tradisional di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan
yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Maka lalu Sultan Abdullah pun tukar dan ubah pakaian, lalu pergilah tanyakan Tuk Ca
itu. Maka lalu Tuk Ca pun beroyatlah kepada Sultan Abdullah itu, "Tiada apa-apa yang
lain yang raja aku suruh mari ini sekali dengan ruja-raja, menteri, hulubalang, pahlawan,
rakyat sekalian, hendak mari ambil Tuan Puteri Sa'dung, isteri kamu, itulah sahaja,
kerana raja aku sangatlah berahi kepadanya. Maka jikalau kamu beri Tuan puteri Sa,dung,
isteri kamu itu, nescaya senanglah kamu menjadi raja di negeri ini kerana raja aku tiada
berkehendak akan negeri, hanya berkehendak kepada Tuan Puteri Sa'dung, isteri kamu
itu sahaja. Jika kamu hendak senang, hantarlah isteri kamu itu turun.,,
Maka tatkala Sultan Abdullah, mendengar perkataan Tuk Ca yang demikian itu, maka
lalu Sultan Abdullah pun balik, mari beroyat kepada isterinya, Tuan puteri Sa,dung,
sekalian hal itu. Maka Tuan Puteri Sa'dung pun diam tiada berkata-kata suatu apa-apa
pun. Maka lalu Sultan Abdullah pun berkatalah kepada isterinya itlu, "ya, adindaku tuan,
buah hati cahayamata kakanda, baiklah adinda pergi dahulu menurut kehendak Raja Siam
itu, kerana jikalau kita bertahan sebagaimana pun tiadalah tahan. Jikalau ada untung tuah
paduka kakanda dan adinda, boleh kita berjumpa pula. Jikalau paduka adinda tiada pergi,
rosaklah negeri kita ini."

(Dipetik daripada prosa tradisional "Hikayat Seri Kelantan", antologi


Harga sebuah Lukisan, Tingkatan 3, Dewan Bahasa dan pustaka.)

(i)

Berdasarkan petikan prosa tradisional di atas, mengapakah Sultan Abdullah menitahkan

isteri baginda, Tuan Puteri Sa'dung agar menurut kehendak Raja

(ii)

(iii)

Siam?

13

markahl

Nyatakan dua perwatakan Sultan Abdullah yang tergambar dalam petikan di atas.
13 markahl

Pada pendapat anda, apakah perasaan Tuan Puteri Sa'dung sekiranya baginda
mengikut

Raja Siam?

14 markah)

33

Set 2 PT3

02

6 Baca sajak di bawah ini dengan teliti,

kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya

dengan menggunakan ayat anda sendiri.

PERSAHABATAN

sefihat saja telatah manja


si comel berdua, bermain, dan tertawa
dirinya bagai digamit bermain bersama

kanak-kanak
berbaju kurung nampak cantik
berlesung pipit beralis lentik
Seorang

mengongsi kemesraan
bermain-main riang, bermain keseorangan menterjemah makna kejiranan.
pada wajahnya meriak gembira
IV
pada bibirnya menguntum ceria
Ah' kanak-kanak
berderai ketawa mengocak suasana.
biar berlainan agama
IJ
biar berlainan bangsa
Seorang kanak-kanak
mereka saling bersalaman
berpakaian ceongsam bertocang dua
dan berpeluk mesra
bergincu pipi tampak ceria
tanpa menghiraukan adat dan budaya;
tiba-tiba datang menerpa bertegur sapa
membina keakraban tanpa curiga
menghulur senyum dan ketawa manja
membentuk perpaduan tanpa prasangka
pada wajahnya menyerlah keriangan
bersatu hati membentuk jati diri
mereka bermain alang-kepalang
ke arah wawasan lebih bererti!
berkejar-kej aran tanpa halangan.

MOHD. AMRAN DAUD

III
Seorang kanak-kanak
bersari bergelang kaki

(Dipetik daripada antologi


Gema Sepi Gadis Genius,Tingkatan2,
Dewan Bahasa dan pustaka.)

bertindik hidung menguntum seri

(i)

Nyatakan perkara-perkara yang dilakukan oleh kanak-kanak seperti yang terdapat


dalam rangkap terakhir sajak.
13 markahl

(ii)

Banyak nilai yang ingin disampaikan melalui sajak "pers ahabatan"


Kemukakan dua nilai yang terdapat dalam sajak tersebut.

13

Cerakinkan cara-cara untuk mengekalkan persahabatan.

[4 markah]

(iii)

34

markahl

Set 2 PT3

02

anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah andn kaji di
Tingkatan 2.

7 Jawapan

(i)
(ii)

Di Sebalik Wajah karya Abang Saituddin Abang Bohari


Erti Sebuah Pengorbanan karya Zuhanrm Zainal Abidin

(iii) Lestari Bukit Menghijau karya Syed Mahadzir Syed Ibrahim


(iv) Wira Persona Avatari karya Ahmad Zakt l+brt Bakar
Kebanyakan peristiwa yang terdapat dalam sesebuah novel menggambarkan persoalan novel
tersebut.

Buktikan pernyataan di atas dengan mengemukakan tiga persoalan berserta contoh peristiwa
yang sesuai.
ll0 markahl

.I

35