Anda di halaman 1dari 15

MISKONSEPSI MASA

DAN WAKTU
NAM A AHLI KUMPULAN :

Muhammad Hasbi bin Bidi


Norhasyima binti Mat Jalil
Nurul Syazwani binti Ramli
Wan Noor Farrahheda binti
Mohamad

MISKONSEPSI 1

Tidak menukar unit minit kepada jam.

Contoh Soalan :
5 jam 45 minit + 2 jam 30 minit=7 jam 75
minit

KESALAHAN YANG DILAKUKAN

Menambah seperti penambahan masa


tanpa menukar kepada jam.

Bagi contoh di atas, murid hanya


membuat penambahan biasa tanpa
menukar kepada jam kerana jumlah
yang ditambah adalah melebihi
daripada 60 minit

5 jam 45 minit
2 jam 30 minit (salah)
7 jam 75 minit

AKTIVITI PEMULIHAN
Gunakan kerangka wau

Jam
+
+

Minit
5

45

30

75

-60

15

MISKONSEPSI 2

Kesalahan dalam menukar pecahan jam kepada minit.

Contoh Miskonsepsi :
jam =

x 100 = 50 minit

Kesilapan lain : menjadikan nombor-nombor yang ada


di dalam pecahan menjadi jawapannya.
Jam = 12 minit

AKTIVITI PEMULIHAN
Guru memberi penekanan bahawa
1 jam = 60 minit
Guru menunjukkan muka jam untuk
menerangkan bahawa 1 jam bersamaan
dengan 60 minit dan perlu di darab dengan
60

MISKONSEPSI 3
KESUKARAN
Menyebut dan menulis waktu dalam jam
dan setengah jam dengan menggunakan
jam analog di kalangan murid tahun 1
MISKONSEPSI
Murid tidak dapat melukis dengan tepat
kedudukan jarum jam bagi waktu yang
melibatkan setengah jam. Ramai murid
yang menganggap kedudukan jarum jam
adalah sama antara waktu dalam jam
dengan waktu dalam setengah jam.

ukiskan jarum jam dan minit bagi waktu yang diberi

Kesalahan yang biasa


dilakukan oleh murid

AKTIVITI PEMULIHAN

Guru menunjukkan Muka Jam yang betul


Murid diberi jam yang betul untuk
membuat putaran menunjukkan jam
2.30
Guru meminta murid melukis gambar
jam menunjukkan jam 2.30

MISKONSEPSI 4

Penolakan jam dan minit

Contoh : Menolak seperti nombor bulat

10

115

11

15

55

60

AKTIVITI PEMULIHAN
Kerangka Wau

JAM

MINIT

10

60

11

15

55

20

MISKONSEPSI 5
Masalah dalam membaca jam
Contoh :

Jawapan salah

Murid menyebut jam 8:60

Jawapan Betul

Murid menyebut jam 8:00

AKTIVITI PEMULIHAN

Guru memberi penekanan tiada bacaan jam


8.60

http://www.slideshare.net/norazlin_mohd_rusdin/miskonsep
si-masa-dan-waktu-tahun-1-15617830