Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pembelajaran Harian

Isnin
Standard
Kandungan:
Standard
pembelajara
n:

Tarikh :
25.04.2016
Subjek :
Sejarah
Kelas :
Tahun 5
Masa :
08.00-08.30
(1 masa)

7.1 kedatangan kuasa Luar

Menyatakan negeri-negeri yang berada di


bawah penjajahan dan campur tangan
British
K7.1.6 Memanfaatkan kekayaan sumber alam
untuk kemajuan negara kita.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
(i)
Menyenaraikan negeri-negeri yang berada di bawah
penjajahan British .( negeri-negeri melayu tidak
bersekutu)
Aktiviti :
1.
Guru mengedarkan puzzle kepada murid induksi.
2.
Murid memberi pendapat secara lisan
3.
Guru memberi penerangan dan latihan kepada
murid.
4.
Refleksi secara lisan oleh guru (soal jawab)
Pentaksiran ( )Latihan ( )Pembentangan ( )Folio ( )Kuiz ( )Ujian
: Formatif
EMK KBKK

Impak /
Refleksi
Kehadiran :

Nilai Mendengar arahan guru


BBM Gambar,
Aras/
KBAT :

Isnin
Tarikh :
25.04.2016
Subjek :
Sejarah
Kelas :
Tahun 4
Masa :
09.00-10.00
(2 masa)

( )Mengingat (
Menilai
( )Mencipta

)Memahami (

)Aplikasi ( )Analisis ( )

Rancangan Pembelajaran Harian


Standard 2.1 Zaman Air Batu
Kandungan
:
Standard 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu.
pembelajara 2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman
n : Air Batu.
2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia selepas
pencairan air batu.
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
(i)
Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat
tingal mereka
(ii)
Memberikan dua keistimewaan tempat tinggal
Aktiviti :
1. Guru meminta murid untuk meneka beberapa
soalan.
2. Murid menjawab soalan guru secara lisan.
3. Murid melukis peta benua dengan betul.
4. Guru membuat refleksi
Pentaksiran ( )Latihan ( )Pembentangan ( )Folio ( )Kuiz ( )Ujian
: Formatif
EMK KBKK

Impak /
Refleksi
Kehadiran :

Nilai Mendengar arahan guru


BBM Gambar
Aras/
KBAT :
Isnin

( )Mengingat ( )Memahami ( )Aplikasi ( )Analisis ( )


Menilai
( )Mencipta
Rancangan Pembelajaran Harian

Topik : 4.1 memahami Ciri tumbuhan

Tarikh :
25.04.2016
Subjek :
Dunia
sains dan
teknologi
Kelas :
Tahun 3
Masa :
10.30-11.30
(2 masa)

Standard 4.1.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan


pembelajara
n:
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
(i)
Membezakan jenis akar bagi setiap tumbuhan
(ii)
Menyatakan 3 tumbuhan yang berbatang dan tidak
berbatang
Aktiviti :
1.
Guru meminta murid untuk mengambil daun dan
pokok di luar kelas.
2.
Murid menjawab soalan lisan daripada guru
berdasarkan video yang ditonton.
3.
Penerangan guru dengan bantuan powerpoint
4.
Murid menjawab soalan secara lisan melalui kuiz
ringkas.
5.
Latihan pengukuhan
6.
Refleksi lisan oleh guru.
Pentaksiran ( )Latihan ( )Pembentangan ( )Folio ( )Kuiz ( )Ujian
: Formatif
EMK KBKK

Impak /
Refleksi
Kehadiran :

Nilai Mendengar arahan guru


BBM Gambar, video, powerpoint
Aras/
KBAT :

( )Mengingat (
Menilai
( )Mencipta

Subjek :
Muzik
Kelas :
Tahun 6

)Aplikasi ( )Analisis ( )

Rancangan Pembelajaran Harian

Isnin
Tarikh :
18.03.2016

)Memahami (

Topik :
Standard
pembelajaran:
Objektif :
Aktiviti :

Masa :
12.00-12.30
(1 masa)
Pentaksiran :

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel.

Impak / Refleksi
Kehadiran :

1.4.1 Memainkan not Cdan D dengan ton yang baik.


Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
(i)
Memainkan Not C dan D dengan betul.
(ii)
Menyatakan kedudukan not di dalam bar
1. Guru menayangkan video penjarian rekorder not C dan D
2. Murid mencuba penjarian yang betul dan mengikut cara
yang ditunjukkan dalam video.
3. Murid memainkan not C dan D dalam rekorder.
4. Latihan penjarian diteruskan.
( )Latihan ( )Pembentangan ( )Folio ( )Kuiz ( )Ujian Formatif

EMK

KBKK

Nilai

Mendengar arahan guru

BBM

Bahan Audio,speaker,laptop

Aras/ KBAT :
TAHUN/ MASA/
MATAPELAJA
RAN

(
(
KANDUNGAN

)Mengingat (
)Mencipta

)Memahami (

)Aplikasi ( )Analisis ( )Menilai


IMPAK/CATATAN

Tarikh :
25.04.2016
Subjek :
Pendidikan
Seni
Kelas :
Tahun 6
Masa:
12.00-12.30
(1 masa)

Bidang: Kraf Tradisional

EMK:

Tema dan Tajuk: Corak Batik

Kreativiti dan Inovatif

4.1Persepsi Estetik

4.2 Aplikasi
Seni

4.3
Ekspresi
Kreatif

4.4 Apresiasi Seni

BBM:

4.1.1 Unsur Seni

4.2.1 Media

4.3.1

4.4.1

4.1.1.1

4.2.1.1

4.3.2

4.4.2

4.1.1.2

4.2.1.2

4.3.4

4.1.1.3

4.2.2 Proses
dan Teknik

4.3.5

4.1.2 Prinsip
Rekaan

4.2.2.1

4.1.2.1
4.1.2.2

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, ruang,
bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam
semula jadi.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam aktiviti membina poster.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penghasilan poster.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.
Aktiviti:
1. Guru menunjukkan contoh poster yang sesuai.
2. Guru berbincang mengenai media, bahan yang diperlukan dan
tugasan seni bersama murid
3. Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti
4. Murid mempamerkan lukisan mereka dan meceritakan hasil seni
mereka
5. Guru memberikan peneguhan positif kepada murid

Gambar dan contoh


poster,warna air, warna
poster,warna pensel

Refleksi: