Anda di halaman 1dari 8

PERTANDINGAN SAINTIS MUDA SMK BARU, BINTULU

PERTANDINGAN SAINTIS MUDA SEKOLAH MENENGAH PADA 16/7/2016

RASIONAL DAN MATLAMAT CIKGU FHATIN


1.
Mendedahkan pelajar kepada aktiviti amali sains sebagai sokongan kepada teori yang
dipelajari di dalam bilik darjah.
2.

Melahirkan murid yang berfikiran kreatif, kritis dan saintifik.

3.

Memupuk budaya kerjasama antara rakan sepasukan untuk menyelesaikan persoalan saintifik

4.
Mempertingkatkan potensi, ketrampilan serta daya usaha pelajar dalam bidang Sains dan
Teknologi.
5.
Menanamkan sikap positif, nilai-nilai murni, disiplin dan mematuhi arahan semasa
menjalankan amali dalam makmal.

OBJEKTIF CIKGU FHATIN


1.
Menyediakan peluang murid mengembangkan bakat dan minat dalam bidang Sains dan
Teknologi.
2.
Merealisasikan pengwujudan pelbagai program penggalakan dalam bidang Sains dan
Teknologi.
3.
Meningkatkan penyertaan pelajar dalam karnival Sains dan Teknologi peringkat daerah,
negeri dan kebangsaan.
4.
Menyediakan pelajar yang mempunyai ketahanan dari segi emosi dalam menghadapi tekanan
pertandingan.
5.
Menyediakan pelajar yang mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan anggota pasukan
menyelesaikan masalah dalam tempoh masa yang terhad
6.
sains.

Menggalakkan guru dan sekolah meningkatkan aktiviti amali sains sebagai amalan wajib P&P

7.

Menyediakan ruang menilai kemampuan murid dalam melaksanakan amali sains.

SYARAT PERTANDINGAN CIKGU FHATIN


1.

Peserta pertandingan terdiri daripada pelajar-pelajar : Sekolah Menengah Tingkatan 1 3

2.

Soalan, jawapan atau keputusan eksperimen adalah dalam Bahasa Inggeris

3.
Setiap pasukan diwakili oleh 2 orang peserta dari sekolah yang sama, diiringi oleh seorang
guru pembimbing
4.
Peserta wajib memakai uniform sekolah lengkap, berserta lab coat . Setiap pasukan perlu
membawa lab coat masing-masing.
5.
Hanya alatulis dan kalkulator (bukan saintifik ) yang dibenarkan dibawa masuk ke bilik
pertandingan.

6.

Guru pembimbing tidak dibenarkan berada bersama peserta semasa pertandingan dijalankan.

7.
Setiap pasukan akan menjalankan amali di LIMA stesen secara berterusan. 3 stesen di dalam
makmal dan 2 stesen diluar makmal.
8.
Masa yang diperuntukkan : [15 minit] : Stesen dalam makmal. [15 minit] : Stesen di luar
makmal. Amali bagi stesen di luar makmal lebih bercorak kontekstual.
9.

Peserta perlu berhenti menulis atau menjalankan amali selepas loceng penamat dibunyikan.

10.

Penilaian dibuat berdasarkan KMS[ Kemahiran saintifik]

11.

Keputusan hakim adalah muktamad.

KAEDAH PELAKSANAAN CIKGU FHATIN


1.

Pertandingan adalah dalam bentuk bertulis

2.
Pertandingan dijalankan secara stesen. LIMA stesen disediakan : a TIGA stesen di dalam
makmal ( 15 min satu stesen ) b DUA stesen di luar makmal ( 15 min satu stesen)
3.
Setiap stesen akan dibekalkan dengan satu set soalan yang menguji kemahiran pelajar
menjalankan eksperimen. Peserta perlu menjalankan eksperimen ringkas dan mencatatkan hasil
eksperimen tersebut.
4.
Panel hakim akan menilai peserta , ketika menjalankan eksperimen tersebut. Penilaian
berdasarkan kemahiran saintifik yang ditunjukkan oleh peserta bagi menjalankan eksperimen.
5.
Loceng/Wisel akan dibunyikan kali pertama untuk memulakan pertandingan dan sekali lagi
2min sebelum tamat .
6.
Bunyi loceng/wisel kali kedua bermakna habis tempoh masa menjawab. Loceng panjang kali
pertama bermakna peserta mesti bergerak ke stesen berikutnya.
7.
Jawapan peserta akan dihakimi oleh panel hakim. Pemenang akan ditentukan melalui jumlah
markah yang diperolehi semasa penilaian panel hakim ketika eksperimen dijalankan dan markah
jawapan bertulis peserta. Pasukan dengan markah tertinggi dipilih sebagai pemenang.
8.

Keputusan hakim adalah muktamad

FORMAT SOALAN
SEMUA GURU SAINS BERIKUT MENYEDIAKAN SATU SET SOALAN DENGAN SKEMA.
TALIMAT PADA 17/6/16 (JUMAAT) BERBINCANG
HANTAR KERTAS SOALAN PADA 22/6/16 ( SELASA)
DALAM MAKMAL CIKGU SITI NAZIRAH,CIKGU ANNIE HII,CIKGU FHATIN
LUAR MAKMAL CIKGU BUNSU, CIKGU LISA
1.

Terdapat SATU soalan dengan beberapa pecahan .

2.

Kemahiran manipulatif : 3-4 markah


Membaca,membina jadual/graf/melukis.
Mengukur,mengguna dan mengendali peralatan dengan betul
NILAI- Bekerjasama

3.

Kemahiran Proses Sains dan Soalan Aplikasi, menjawab di ruang yang disediakan : 6- 7 markah

4.

Jumlah markah untuk setiap stesen adalah 10 .

KETUA PENGGUBAL SOALAN CIKGU ANNIE HII


5.

Mengumpul kertas soalan dan skema jawapan dari semua guru sains pada 22/6/2016 (Selasa)

yang telah diagihkan sebelum cuti sekolah-27/5/16


6.

Mencetakkan kertas soalan mengikut Font 12, Time New Roman.

7.

Memberi taklimat kepada panel hakim tentang

CONTOH KEDUDUKAN STESEN DAN PERGERAKAN PESERTA


Merah
Stesen 5[S5]

Stesen 1[S1]

Stesen 2[S2]

Stesen 3[S3]

Stesen 4 [S4]

Biru
Stesen 10[S5]

Stesen 6 [S1]

Stesen 7 [S2]

Stesen 8 [S3]

Stesen 8 [S4]

CONTOH

KUMPULAN/
SEKOLAH

KEMAHIRAN SAINTIFIK

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

PENGHAKIMAN (STESEN .. )

STESEN
(..)

JUMLAH

CATATAN

BORANG

KUMPULAN/
SEKOLAH

KEMAHIRAN
SAINTIFIK

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

KPS
KMS

STESEN/SOALAN

JUMLAH

MS1

MS2

MS3

MS4

MS5

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MS1

MS2

MS3

MS4

MS5

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MS1

MS2

MS3

MS4

MS5

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MS1

MS2

MS3

MS4

MS5

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MS1

MS2

MS3

MS4

MS5

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MS1

MS2

MS3

MS4

MS5

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MS1

MS2

MS3

MS4

MS5

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MS1

MS2

MS3

MS4

MS5

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

CONTOH BORANG PENGHAKIMAN (KESELURUHAN)

CATATAN

ATURCARA PROGRAM MASA ACARA TEMPAT

Masa
8.00-8.30am
8.30-9.00am
9.00- 9.15am
9.15-9.30am
9.30am

Aturcara program
Pendaftaran pelajar Lobbi
Taklimat Peserta- Makmal Fizik 1 Cikgu Fhatin
Taklimat Hakim- Makmal Fizik 2 - Cikgu Annie
Hakim, Pengawas Stesen dan Peserta Mengambil Tempat Makmal FIZIK 1
(10 pengawas (8 pengiring peserta dan 2 pengutip markah)
Taklimat Pertandingan Makmal Fizik Cikgu Fhatin
Peserta mengambil tempat mengikut pelan stesen
5 orang Pengawas Stesen selaraskan masa & mengambil masa setiap stesen.
Cikgu Siti Nazirah-makmal kimia 1- [MS1 ,BS2]
Pn Darina makmal kimia 2-[MS2,BS3]
Dalam makmal
Pn Jenny makmal Biologi 1- [MS3,BS1]
Cikgu Bunsu [ MS4, BS4]
Encik Leslie [MS5,BS5]
8 orang Pengiring Stesen membawa peserta dari stesen ke stesen seterusnya selepas 15 min.
Pn Suhaila,Cikgu Annie Hii,,,,,,,,,,,,,,,, (pengawas)
Pertandingan bermula - En Leslie meniup wisel
Semasa pertandingan
Pusingan Pertama 9.30-9.45
Pusingan kedua 9.50 -10.05
Pusingan ketiga 10.10 10.25
Pusingan keempat 10.30-10.45
Pusingan kelima 10.50-11.05

11.05

11.10-11.40
11.45

Pertandingan berakhir En Leslie tiup wisel


11.03 sebelum tamat &
11.05 masa tamat.
Penskoran oleh hakim - di bilik mesyuarat- Cikgu Fhatin & Cikgu Annie
Keputusan diumumkan Cikgu Fhatin

ALATAN YANG DIPERLUKAN TINDAKAN PEMBANTU MAKMAL


SEDIAKAN SEMUA ALAT, RADAS, BAHAN KIMIA MENGIKUT STESEN.
1. Tiga buah makmal sains untuk stesen 1 hingga
3.

6. Label kumpulan untuk dipakai oleh ahli


mengikut warna- merah dan biru

2. Stesen 4 dan 5 - di luar makmal

7. Tali penghalang stesen di luar makmal

3. 1 loceng/ wisel

8. Kertas soalan di setiap stesen ( 8 set)

4. 5 jam randik

9. Kertas jawapan murid ( 8 set)

5. Label stesen 1 hingga 5

10. Skema jawapan untuk hakim setiap stesen


11.lab coat simpanan

Pertandingan Saintis Muda SMK Baru


Nama Peserta
1. .........................................................

2...........................................................

GURU PENGIRING: CIKGU FHATIN & CIKGU LISA


JURULATIH SAINTIS MUDA: ENCIK LESLIE

DISEDIAKAN OLEH: CIKGU TIONG K.


13/6/2016