Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 2

SKK SK PAYA RUMPUT

BIODATA GURU
PANITIA TMK 2016

1.0

NAMA

: MOHD KHAIRUL BIN AWALUDDIN

2.0

NO. KAD PENGENALAN

: 800528-14-5271

3.0

TARIKH LAHIR

: 28/05/1980

4.0

NO. FAIL PERIBADI

5.0

TARIKH LANTIKAN

: 1/1/2005

6.0

TARIKH SAH JAWATAN: 15/4/2007

7.0

OPSYEN

8.0

KELULUSAN AKADEMIK

: SPM

9.0

KELULUSAN IKHTISAS

: KDPM 2002-2004

10.0

PENGALAMAN
MENGAJAR MATA
PELAJARAN INI

: 1

DARJAH YANG DIAJAR


SEKARANG

: TAHUN 4 DAN TAHUN 5UTAHUNSDSDSD

11.0
12.0

(iii) :

TAHUN

MATA PELAJARAN
MATEMATIK
PENDIDIKAN JASMANI
MORAL

TAHUN
2005-2016
2005-2016
2015

KURSUS YANG PERNAH DIHADIRI:


BIL
1.
2.
3.

14.0

(ii) :

MATA PELAJARAN LAIN YANG PERNAH DIAJAR:


BIL
1.
2.
3.

13.0

(i) : MATEMATIK

NAMA KURUS
ETEMS
KSSR
KOMPUTER (MULTIMEDIA)

TARIKH

TEMPAT

LAIN-LAIN KEPAKARAN BERKAITAN:


BIL
1.
2.
3.

KEPAKARAN
KOMPUTER

______________________________
(MOHD KHAIRUL BIN AWALUDDIN)

CATATAN