Anda di halaman 1dari 1

(

)
SEKOLAH AGAMA AL-ISLAHIYAH )RENDAH(

Bohor Mali, 02700 Simpang Empat, Perlis. (04-9806106)Fax (04-9806206)

BERIMAN BERILMU BERAMAL

SAIR RCT 0001/01/12/001 (01)


11 Mac 2014

Yang Dihormati
Semua Guru JK Pelaksana Pertandingan
Permainan Tradisional Congkak
Tuan,
MESYUARAT JAWATANKUASA PERTANDINGAN PERMAINAN CONGKAK 2014
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.

Sukacitanya dimaklumkan bahawa mesyuarat seperti tersebut di atas akan diadakan pada:\
HARI
TARIKH
JAM
TEMPAT

3.

: Jumaat
: 12 Mac 2014
: 1.05 Petang
: Bilik Mesyuarat
Sekolah Agama Al Islahiyah (Rendah)

Kehadiran tuan/puan adalah diwajibkan

Sekian terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK AGAMA DAN NEGARA
Saya yang menurut perintah,
..
(TN HJ RAMZI B. L. YAAKOB)
Guru Besar,
Sekolah Agama Al Islahiyah (Rendah)
Bohor Mali, Simpang Empat
Perlis.