Anda di halaman 1dari 4

KIDUNG WARGASARI

WARGASARI

KIDUNG

Mogi tan kecakra bhawa


tarum

Purwakaning anggrip

Titian I katunan sami

Ning wana ukir

Nista kaya wak lan manah

Kahadang labuh

Langgeng ngulati Hyang Widhi

Panedenging sari

Sang suksma maha acintya


ketur

Angayon tengguli

Nirbhana Siwa kasengguh


mure

Angringring jangga

Singidang ring tampak aksi

TEMBANG ADRI
WARGASARI

KIDUNG

Tirta utama luwir sandi nerus

Ida ratu saking luhur

Icenin damuhe

Kawula nunas lugrane

Sane sandi mepasupati


titiyang tandruh

Mangde sampun

Penyasap lara agung


mangkin

Mengayat Betara

Salueiring lara kasapuh


pejati

Titiyang ngaturang

Moksha ilang gelis punah


daksina

Canang suci muwang

Ala ilang leteh dudus

Sarwa sampun puput

Mundur ke bumi khayangan

Pratingkahing saji

Tibenin tirta utama

KIDUNG WARGASARI

EMAN - EMAN

Kesama kene ngwang pukulun

Turun tirta saking luhur

Sang Hyang Guru Saraswati


jambu warsa

Yeh muna muang

Miwah Sang Hyang Kawi

Pancaka tirta serayu

Pamurtining Sang Hyang Widhi


ening

Pupul dadi tirta

Mogi tan kecakra bhawa

Pekardin Betara sami

Muwang upadrawaning sisip

Panglukatan
Dasa mala nering bumi

EMAN EMAN

PUPUH GINADA

Kirang langkung atur titiyang


menampekang

Raris titiyang

Sinampura Betara sami


bhakti

Metimpuh ngaturang

Tambet titiyang ne kalintang


canang

Mengayah ngaturang

Mangda miceyang rahayu


daun

Canang sari segan

Bekelang titiyang kariwekas


gantal

Meduluran canang

Manumadi

Sajeng sari

Mengayah ke merca pada

Kukuse mengasti Widhi

PUPUH TUNGJUNG BIRU


WARGASARI

KIDUNG

Singgih dewa dewi

Sukania arja winangun

Sang Hyang Surya Candra

Winarna sari

Siwa guru giri pati


priyaka

Rumrumning puspa

Manusa nira angatur

Ingoling tangi

Sasaji pamaha yoni


Moga katampenan reko
srengganing rejeng

Sampuning riris sumahur


Munggwing

KIDUNG NGARGA TIRTA


TIRTA

KIDUNG NGARGA

Sekar jepunsekar jepun


hening

Tirta heningTirta

Anggrek lan meduri putih

Sibuh emas maring sangku

Teleng petak tunjung biru

Ketisang ragan I dewa

Dedari mekarya tirta

KIDUNG NGARGA TIRTA


Wus meketiswus meketis
Mantuk saking sura laya
Lamun patut te puri ne
Mewali dados manusa

Siratin sami purna