Anda di halaman 1dari 6

Model Pengurusan

dalam Pendidikan Khas


Model Konsultan
EE NIAN SIE
G 8.3

Model Konsultan
Konsultan = perunding pakar runding.
Guru arus perdana bekerjasama dengan pihak
profesional (cth: pakar terapi) untuk menghasilkan
persekitaran pembelajaran yang terbaik bagi muridmurid berkeperluan khas.
17 murid normal dan seorang murid berkeperluan khas
sekelas.
Guru Konsultan yang diiktiraf akan melawat kelas
tersebut sekali sebulan untuk melihat keperluan muridmurid berkeperluan khas dan membekalkan guru arus
perdana beberapa maklumat seperti latihan asas,

Guru
Konsultan

Guru
Konsultan
Langsung
Guru
Konsultan
Tidak
Langsung

Guru Konsultan Langsung


(Consultant Teacher-Direct)
Bekerjasama
dengan guru
arus perdana

Membantu
mengukuhkan
konsep PdP

Sebagai
sokongan
murid
berkeperluan
khas

Guru Konsultan Tidak Langsung


1.
2.
3.

Memantau perkembangan murid-murid

Berkolaborasi dengan guru arus perdana


Mengubahsuai persekitaran pembelajaran dalam
kelas

Kebaikan Model Konsultan


Menyediakan persekitaran inklusif kepada murid-murid
berkeperluan khas.
Murid-murid berkeperluan khas akan mambawa keunikan dan
kekuatan dalam persekitaran kelas.
Murid-murid arus perdana akan lebih peka kepada keperluan
murid-murid berkeperluan khas.
Murid-murid arus perdana belajar menghargai perbezaan
individu.
murid akan belajar bekerjasama, menghargai antara satu sama
lain.

Anda mungkin juga menyukai