Anda di halaman 1dari 2

KERTAS KERJA MINGGU TEKNIK DAN VOKASIONAL

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BEAUFORT II BAGI TAHUN 2013


1.0

PENGENALAN
Minggu Teknik dan Vokasional Sekolah Menengah Kebangsaan Beaufort bagi

tahun 2013 akan diadakan pada 17 April 2013, bagi memberi peluang kepada para
pelajar mencungkil bakat dengan melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang
dianjurkan sepanjang minggu bidang teknik dan vokasional ini dijalankan. Ia juga
bagi merealisasikan pengetahuan yang dipelajari dalam kelas ke alam nyata. Selain
itu, program ini juga dapat mengeratkan lagi hubungan di antara pelajar dan guru.
2.0

OBJEKTIF

2.1 Mencungkil bakat dan kreativiti murid-murid melalui pertandingan yang


diadakan.
2.2 Melibatkan semua murid Tingkatan Satu Tiga dan murid-murid Tingkatan
Empat-Lima terutamanya dari kelas Perdagangan dan Perakaunan dan bersaing
secara positif melalui aktiviti berpasukan .
2.3 Mendedahkan murid-murid tentang dengan aktiviti yang melibatkan kemahiran.
2.4 Menggalakkan murid-murid mengamalkan nilai-nilai kerjasama.

3.0

TEMPAT
Sekolah Menengah Kebangsaan Beaufort II.

4.0

TARIKH/HARI

Minggu Teknik dan Vokasional Sekolah Menengah Kebangsaan Beaufort II


akan diadakan pada 17 April 2013 bersamaan hari Rabu.

5.0

AHLI JAWATANKUASA

Senarai AJK Pengelola


Penaung
: Hjh Rosni Binti Wahab
Pengetua SMK Beaufort II
Penasihat : Hj Noor Zam Bin Yusof
Penolong Kanan Pentadbiran SMK Beaufort II
Pengerusi : Lim Kern Eng
Ketua Bidang Teknik dan Vokasional SMK Beaufort II
Penyelaras : Agus Sofyan Shah Bin Abd Latif
Ketua Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu SMK Beaufort II
Jawatankuasa

Guru

Perincian Tugas

6.0 Belanjawan Bulan Teknik dan Vokasional 2010


Bil

7.0

Perkara

Bil Kategori

Jumlah Seunit

Jumlah (RM)

Penutup
Diharap Minggu Teknik Dan Vokasional 2013 ini mencapai objektif yang
telah ditetapkan. Seterusnya dapat meningkatkan kemahiran dan motivasi
serta prestasi mata pelajaran di bawah bidang ini.

Disediakan oleh,

(Agus Sofyan Shah Bin Abd Latif)


Penyelaras ,
Minggu Teknik dan Vokasional

Diluluskan oleh,

(Hjh Rosni Binti Wahab)


Pengetua,
SMK Beaufort II