Anda di halaman 1dari 3

1.

0 PENGENALAN SISTEM HI-FI


Sistem ini terdiri dari pra penguat yang dipasang sebagai penguat penyama tape
head, penguat pick-up, penguat mikrofon ataupun hanya sebagai pra penguat linear.
Kemudian peringkat selanjutnya adalah terdiri daripada alat-alat kawalan paras
isyarat atau volume, kawalan suara bass dan treble, dan kawalan keseimbangan
stereo atau balance.

2.0 PRA PENGUAT


Bila kita ingin menggunakan isyarat-isyarat dari tape head, jarum magnetik, atau
mikrofon sebagai isyarat masukan, maka ia mesti melalui rangkaian penguat isyarat
kecil yang dikenali sebagai pra penguat. Pada peringkat ini semua frekuensi isyarat
masukan akan diperkuat dengan gandaan yang sama besar.

3.0 BEKALAN KUASA


Untuk bekalan kuasa, sebuah transformer tap-tengah digunakan dengan kadaran
1A, 12-0-12 volt. Titik positif C26 dibekalkan ke penguat kuasa, iaitu pada titik VCC.
Bekalan kuasa untuk rangkaian kawalan nada dan pra penguat .

4.0 RAJAH BLOK SISTEM HI-FI


Gabungan bahagian-bahagian yang dibincangkan dapat digambarkan menggunakan
gambarajah blok seperti di bawah :-

5.0 FUNGSI SETIAP BLOK

Fungsi setiap blok boleh diterangkan seperti berikut ;

1.

Tranduser masukan

1.1 Mikrofon
-

Menukar isyarat bunyi kepada isyarat audio

2. Pra-penguat 1 dan 2
-

Menguatkan isyarat audio untuk dihantar ke penguat pemacu

3. Kawalan nada

Volume / bahana

mengawal amplitud isyarat audio

Bass

mengawal amplitud isyarat frekuensi rendah diperlukan atau tidak

Treble

mengawal isyarat frekuensi tinggi perlu atau tidak

4.

Penguat pemacu

menguatkan isyarat yang diterima dari litar kawalan nada

Memandu / memacu penguat kuasa supaya bekerja

5. Penguat kuasa

Menguatkan isyarat dari penguat pemacu ke nilai yang sesuai supaya dapat
memacu speaker

6. Speaker

menukarkan isyarat audio kepada isyarat bunyi

Anda mungkin juga menyukai