Anda di halaman 1dari 1

Auzubillahi minassyaitoni rojim.

Bissmillahirahmani rohim
Alhamdulillahi robbilalamin.
Wassalatu wassalamu Ala Asrafil AnbiaI walmursalin Waalaalihi
wasohbihi Ajmain.
Ya Allah Yang Maha Pengampun Ampunilah dosa dosa Kami,
dosa kedua orang tua kami,Dosa bapak ibu guru kami serta dosa para
pahlawan Bangsa yang telah gugur mendahului kami
Ya Allah yang maha pengasih dan penyayangAnugrahilah rasa
kasih sayang dan rasa Saling pengertian diantara kami serta berilah
kami kesabaran dan Keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam
mendidik kami ,,
Ya Allah yang maha pemurah berikanlah kami
Kesehatan,kecerdasan serta petunjuk dan perlindunganmu dalam
menuntut ilmu serta karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang
bermanfaat kepada kami.
Ya Allah Yang maha kuasa jauhkanlah kami dari
kebodohan,jadikanlah kami insan yang jujur,berbudi pekerti
luhur,patuh dan berbakti kepada orang tua dan guru.
Ya Allah yang maha bijak sana hanya kepadamulah kami
bergantung dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan
maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hambamu yang lemah ini.
ALLAHUMMA RABBANA AATINA FIDDUN-YA HASANAH WAFIL AAKHIRATI
HASANATAN WA-QINAA AZAAN-NAR, AMIN AMIN. YA RABBAL
ALAMIN.