Anda di halaman 1dari 5

NAMA : __________________________________________

KELAS :
___________________________________________
UJIAN TEKANAN UDARA
1. Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan udara?
a. Perlanggaran zarah-zarah udara apabila dipanaskan
b. Perlanggaran zarah-zarah udara ke atas permukaan sesuatu objek
c. Perlanggaran antara zarah-zarah udara yang bergerak bebas dan
rawak
d. Perlanggaran zarah udara ke atas permukaan luar dan permukaan
dalam sesuatu objek
2. Apakah faktor yang mempengaruhi tekanan udara?
A. Suhu dan ketumpatan udara
B. Suhu dan isipadu udara
C. Suhu dan isipadu udara
D. Isipadu dan ketumpatan udara
3. Rajah 1 menunjukkan analogi tendangan dan pantulan bola ke dinding
dengan konsep Teori Kinetik Gas.

Rajah
2

Manakah pernyataan yang benar tentang Teori Kinetik Gas?


A. Zarah gas tidak bergerak secara bebas
B. Zarah gas bebas bergerak ke semua arah
C. Zarah gas bergetar pada kedudukan yang tetap
D. Zarah gas berada pada kedudukan yang rapat antara satu sama
lain
4. Rajah 2 menunjukkan sebatang picagari yang digunakan untuk menyedut air..
c
D
A
B

Tandakan bahagian mana A, B, C atau D


yang mempunyai tekanan paling tinggi.
Rajah
4

5. Alatan manakah yang berfungsi berdasarkan prinsip tekanan udara?


A. Radio
B. Jam tangan
C. Pam basikal

D. Termometer
6. Rajah 3 menunjukkan analogi ruangan penumpang bas dengan salah satu
faktor tekanan udara.

Analogi ruang
dalam bas

Analogi ruang
dalam bas luas

Tekanan
udara
rendah

Rajah 3

Analogi ruang
dalam bas
sempit

Tekanan
udara
tinggi

Berdasarkan analogi di atas, apakah salah satu faktor tersebut?


A. Jisim udara
B. Suhu udara
C. Isi padu udara
D. Ketumpatan udara
7. Selepas beberapa minit Ali dan Ah Chong bermain ping pong, bola ping
pong mereka kemek seperti ditunjukkan dalam Rajah 4.

Rajah 4

Bagaimana anda boleh membantu


mereka untuk mengembalikan bola
ping pong tersebut ke bentuk
asalnya?
Sila berikan jawapan anada
berdasarkan kepada prinsip tekanan

Jawapan :
__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Rajah 5 menunjukkan sebuah akuarium ikan.

Rajah
5

Dengan menggunakan prinsip


tekanan udara, cadangkan satu
cara bagaimana untuk menukar air
akuarium tanpa mengubah
kedudukan akuarium tersebut?

Jawapan:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9. Rajah 6 menunjukkan bagaimana ubat disedut keluar menggunakan


picagari.

Piston/Omboh
Rajah 6

Ubat

a. Apakah yang

berlaku apabila piston ditarik ke atas?

_______________________________________________________
b. Apakah yang berlaku kepada tekanan udara di dalam picagari bila piston
ditarik ke atas?
________________________________________________________
Soalan 10 11 adalah berdasarkan pada Jadual 1.
Suhu persekitaran
(C=darjah celcius)
20C
40C

Tekanan udara dalam


tayar
(psi=per square inch)
80 psi
150 psi
Jadual 1

Jadual 1 di atas menunjukkan perbandingan tekanan udara di dalam tayar pada


suhu persekitaran yang berbeza.
10.Mengapa berlaku perubahan kepada tekanan udara? Sila tandakan
jawapan anda dalam kotak di bawah. Jawapan boleh lebih dari satu pilihan
Zarah-zarah udara bergerak lebih cepat
Zarah-zarah udara bergetar pada kedudukannya
Zarah-zarah udara berlanggar dengan lebih kerap

11.Sila ramalkan berapa tekanan udara dalam tayar jika suhu persekitaran
10C. 30 - 75 psi
Jawapan : ________ psi

12.Apabila gas asli disejukkan di bawah suhu -162C, ia akan bertukar


menjadi cecair yang dinamakan _______________________

13.Rajah 7 menunjukkan sebuah silinder gas. Apakah bentuk jirim gas yang
disimpan di dalam silinder gas tersebut?
Jawapan : _______________________
Rajah 7

14.Sila berikan dua sebab mengapa


gas perlu dimampatkan?
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
15.Sila senaraikan tiga (3) langkah keselematan ketika mengendalikan gas di
bawah tekanan tinggi.
a. __________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________
16.Sila berikan satu analogi anda berkaitan pergerakan zarah-zarah udara.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Hendaklah kamu semua mengusahakan ilmu


pengetahuan itu sebelum dilenyapkan. Lenyapnya
ilmu pengetahuan ialah dengan matinya orang-orang
yang memberikan atau mengajarkannya. Seorang itu
tidaklah dilahirkan langsung pandai, jadi ilmu
pengetahuan itu pastilah harus dengan belajar. ( Ibnu
Masud r.a )
We cannot solve our problems with the same thinking
we used when we created them. (Albert Einstein)