Anda di halaman 1dari 26

CK3

PENGURUSAN & PERANCANGAN


KEWANGAN
(MONEY MANAGEMENT & PLANNING)
T.Shanmugam
IPG Kampus Pendidikan Teknik
Nilai, Negeri Sembilan

Pada akhir aktiviti ini, peserta dapat:


i. Menyediakan pelan perbelanjaan dan simpanan;
ii. Menerangkan faktor utama yang perlu dipertimbangkan apabila menentukan
keputusan berkaitan perbelanjaan
iii. Menunjukkan keupayaan untuk menyimpan rekod perbelanjaan dan simpanan
harian
iv. Menerangkan pentingnya menyimpan rekod kewangan yang tepat

OBJEKTIF MODUL

CK3 : Pengurusan & Perancangan


Kewangan
ARAHAN KEPADA PELAJAR:
Perhatikan klip video yang ditayangkan
Klip video ini diambil dari
Filem Bujang Lapok (Arahan P. Ramlee)
Beri tumpuan khusus kepada caption

CK3 : Pengurusan & Perancangan


Kewangan
KEINGINAN / KEHENDAK
BERKAHWIN SECARA BESAR-BESARAN
KEMAMPUAN / SUMBER PEMBIAYAAN

MEMINJAM
Dari
Saudara-mara

Kurang Baik

Dari
Bengali (Ah Long)

SEBAB AKIBAT
SETIAP TINDAKAN

PENGURUSAN & PERANCANGAN


KEWANGAN

MENABUNG /
MENYIMPAN
(dari awal)

Baik

Imbasan Terimaan & Bayaran Bulan


Lepas
ARAHAN KEPADA PELAJAR:
Imbas kembali segala terimaan dan bayaran untuk bulan lepas dan
senaraikan dalam lembaran kerja untuk Pelan Terimaan dan Bayaran
(PTB) yang diedarkan.
Jumlahkan item
Terimaan
Bayaran
Keseluruhan

Nyatakan sama ada anda mendapat baki akhir (PTB) yang positif atau
negatif
Refleksi - baki PTB yang negatif

Memahami bahawa setiap keputusan berbelanja melibatkan kos lepas

Memahami faktor utama yang perlu dipertimbangkan apabila menentukan


keputusan berkaitan perbelanjaan (antara kehendak dan keperluan)

Membuat perbandingan antara manfaat dan akibat daripada setiap


keputusan kewangan

Membuat pertimbangan serta keputusan untuk berbelanja

Pengurusan Kewangan yang berhemah

Kepentingan Menyimpan
Rekod Kewangan
ARAHAN KEPADA PELAJAR:
Perhatikan klip video yang akan ditayangkan
Klip video ini diambil dari
Filem Tiga Abdul Bah. Kaya-Kaya (Arahan P. Ramlee)
Beri tumpuan khusus kepada caption

REKOD REKOD KEWANGAN

KEPENTINGAN
Bahan bukti
terhadap status
kewangan
Individu

Bahan untuk
menyakinkan pihak luar
terhadap kemampuan
kewangan Individu

PENGURUSAN & PERANCANGAN


KEWANGAN YANG BAIK

Menyimpan Rekod Kewangan


Wang Masuk (Terimaan dr Ibubapa)

RM10.00

Tolak : Wang Keluar (Bayaran utk makan)

RM 3.00

BAKI WANG DI TANGAN

RM 7.00

Menyimpan Rekod Kewangan

Menyimpan Rekod Kewangan


1
Tarikh

Butiran

Terimaan
RM

2
Bayaran
RM

3 = 1-2
Baki
RM

Menyimpan Rekod Kewangan


Tarikh

Butiran

Terimaan
RM

Jan 1

Elaun Pelatih

500.00

Bayaran
RM

Baki
RM
500.00

Makan di
Kantin

10.00

490.00

Majalah
Hiburan

20.00

470.00

Menyimpan Rekod Kewangan


Tarikh

Butiran

Terimaan
RM

Jan 1

Elaun Pelatih

500.00

Bayaran
RM

Baki
RM
500.00

Makan di
Kantin

10.00

490.00

Majalah
Hiburan

20.00

470.00

Keperluan

Keinginan

Menyimpan Rekod Kewangan


Tarikh

Butiran

Terimaan
RM

Jan 1

Elaun Pelatih

500.00

Bayaran
RM

Baki
RM

Keperluan

Keinginan

500.00

Makan di
Kantin

10.00

490.00

Majalah
Hiburan

20.00

470.00

Mengaplikasi Pengurusan Kewangan


yang berhemah ke atas
Terimaan & Bayaran Bulan Lepas
ARAHAN KEPADA PELAJAR:
Rujuk kepada Lembaran Kerja yang diedarkan (CK3/AKT4/LAM 2).
Berdasarkan Lembaran Kerja yang diedarkan, lengkapkan Buku Wang
Saku

Menyimpan Rekod Kewangan


Tarikh

Jan 1

Butiran

Elaun
Pelatih

Terimaan
RM

Bayaran
RM

500.00

Baki
RM

Keperluan

Keinginan

500.00

Makan di
Kantin

10.00

490.00

Majalah
Hiburan

20.00

470.00

Menyimpan Rekod Kewangan


Ruangan Analisis
Tarikh

Jan 1

Butiran

Elaun
Pelatih

Terimaan
RM

Bayaran
RM

500.00

Baki
RM

Keperluan

Keinginan

500.00

Makan di
Kantin

10.00

490.00

Majalah
Hiburan

20.00

470.00

Terimaan

Keperluan

Keinginan

Menyimpan Rekod Kewangan


Ruangan Analisis
Tarikh

Butiran

Terimaan
RM

Bayaran
RM

Baki
RM

Keperluan

Keinginan

Terimaan

Keperluan
Makan

Jan 1

Elaun
Pelatih

500.00

500.00

Makan di
Kantin

10.00

490.00

Majalah
Hiburan

20.00

470.00

Keinginan
Hiburan

Menyimpan Rekod Kewangan


Ruangan Analisis
Tarikh

Butiran

Terimaan
RM

Bayaran
RM

Baki
RM

Keperluan

Keinginan

Terimaan

Keperluan
Makan

Jan 1

Elaun
Pelatih

500.00

500.00

Makan di
Kantin

10.00

490.00

Majalah
Hiburan

20.00

470.00

500

Keinginan
Hiburan

Menyimpan Rekod Kewangan


Ruangan Analisis
Tarikh

Butiran

Terimaan
RM

Bayaran
RM

Baki
RM

Keperluan

Keinginan

Terimaan

Keperluan
Makan

Jan 1

Elaun
Pelatih

500.00

500.00

Makan di
Kantin

10.00

490.00

Majalah
Hiburan

20.00

470.00

Keinginan
Hiburan

500

10

20

Menyimpan Rekod Kewangan


Ruangan Analisis
Tarikh

Butiran

Terimaan
RM

Bayaran
RM

Baki
RM

Keperluan

Keinginan

Terimaan

Keperluan
Makan

Jan 1

Elaun
Pelatih

500.00

500.00

Makan di
Kantin

10.00

490.00

Majalah
Hiburan

20.00

470.00

JUMLAH PERBELANJAAN

Keinginan
Hiburan

500

10

20

500

10

20

Menyimpan Rekod Kewangan


Ruangan Analisis
Tarikh

Butiran

Terimaan
RM

Bayaran
RM

Baki
RM

Keperluan

Keinginan

Terimaan

Keperluan
Makan

Jan 1

Elaun
Pelatih

500.00

500.00

Makan di
Kantin

10.00

490.00

Majalah
Hiburan

20.00

470.00

Keinginan
Hiburan

500

10

20

JUMLAH PERBELANJAAN

500

10

20

UNJURAN TERIMAAN & PERBELANJAAN UNTUK FEBRUARI

Menyimpan Rekod Kewangan


Ruangan Analisis
Tarikh

Butiran

Terimaan
RM

Bayaran
RM

Baki
RM

Keperluan

Keinginan

Jan 1

Jan 31
JUMLAH PERBELANJAAN

Terimaan

Unjuran untuk Terimaan:


Sepanjang bulan
= RM1000
Agihan utk setengah bulan = RM500
Agihan utk SETIAP MINGGU (Feb)
= RM200 RM250

Keinginan

Makan

Pangkutan

Hiburan

Makan
Mewah

XX

XX

XX

XX

XX

1000
UNJURAN TERIMAAN & PERBELANJAAN UNTUK FEBRUARI

Keperluan

Unjuran untuk Belanja Keperluan (80%):


Peruntukan utk bel. keperluan = RM800
Menabung 10% dari Terimaan = RM100
Baki utk dibelanja sepjg bulan = RM700
Agihan SETIAP MINGGU (Feb)
= RM150 RM175
Makan = RM105 (RM15x7 hari)
Pengangkutan = RM20 dll

700 (70%)

300 (30%)

?
80%

20%

Unjuran untuk Belanja


Keinginan (20%):
Peruntukan utk bel.
keinginan = RM200

Mengaplikasi Pengurusan Kewangan


yang berhemah ke atas
Terimaan & Bayaran Bulan Lepas
ARAHAN KEPADA PELAJAR:
Rujuk kepada Lembaran Kerja yang diedarkan (CK3/AKT4/LAM 2).
Berdasarkan Lembaran Kerja yang diedarkan, lengkapkan Buku Wang
Saku
Kenalpasti antara keperluan dan keinginan.
Lengkapkan Ruangan Analisis
Jumlahkan Perbelanjaan untuk bulan Jan, 2013
Unjurkan ANGGARAN Perbelanjaan untuk item-item dalam Ruangan
Analisis untuk bulan Feb, 2013

Pengurusan Kewangan
Semak status kewangan (aset dan
liabiliti)
Pastikan tabiat berbelanja dan
menyimpan utk mencapai matlamat
Semak semula matlamat kewangan

Gunakan Bajet
Buat semula bajet
(jika perlu)
Kurangkan hutang
Buat pelaburan, beli
insurans/ takaful yang
diperlukan

Kaji semula
dan semak
kemajuan

Matlamat Jangka pendek,


sederhana dan panjang
(bergantung kepada kedudukan
kewangan dan isirumah

Menetapkan
Matlamat

Pelaksanaan
pelan
kewangan

Wujudkan
pelan
kewangan

Aset dan liabiliti


Menilai
kedudukan Peringkat kehidupan
- Taraf perkahwinan
kewangan
- Pekerjaan
- Tangunggan

Buat Bajet: Simpanan Pelaburan


Perbelanjaan, Pengurusan hutang
Insurans dll

Penutup
Aktiviti pengukuhan dan penutup