Anda di halaman 1dari 2

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN (SEJARAH)


JADUAL KERJA CALON
BIL
1

PERKARA

AKTIVITI / TINDAKAN

TARIKH

Perancangan
1.1 Tajuk
1.2 Jadual kerja / senarai
semak
1.3 Objektif kajian
1.4 Kaedah kajian

Menyediakan perancangan yang sangat lengkap,


tepat dan realistik serta menunjukkan kesungguhan.

19 23
Jun
2016

Proses awal
2.1 Mengumpul maklumat
berdasarkan pelbagai
sumber
rujukan.

Mengumpul maklumat yang sangat lengkap, tepat


dan sangat sesuai dengan tugasan daripada
pelbagai sumber.

[8
markah]

16 18
Jun
2016

[10
markah]

2.2 Menyediakan
kerangka kasar penulisan.

Menyediakan kerangka penulisan yang sangat


lengkap, tepat dan realistik serta menunjukkan
kesungguhan.
[10
markah]

Pelaporan
3.1 Pengenalan

Menulis pengenalan yang sangat sesuai dengan


tugasan dan menggambarkan keseluruhan
kandungan hasil penulisan.
[5
markah]

3.2 Menerangkan latar


belakang
bangunan / binaan.

Menerangkan semua aspek latar belakang dengan


terperinci dan menunjukkan kesungguhan.
[10
markah]

3.3 Menerangkan struktur


bangunan / binaan.

Menerangkan semua aspek berkaitan dengan


struktur bangunan dengan terperinci dan
menunjukkan kesungguhan.
[10
markah]

3.4 Menghurai sebab /


tujuan bangunan / binaan
dibina.

Menghurai sebab / tujuan bangunan dibina dengan


sangat terperinci serta menunjukkan kesungguhan.
[10
markah]

3.5 Menganalisis fungsi


dan
keadaan bangunan pada
masa kini

Menganalisis fungsi dan keadaan bangunan pada


masa ini dengan sangat terperinci serta
menunjukkan kesungguhan.
[10
markah]

19 23
Jun
2016

26 30

3.6 Mencadangkan
langkah-langkah untuk
memelihara
/ memulihara bangunan /
binaan.

Mencadangkan langkah yang sangat bernas, rasional


dan relevan serta menunjukkan kematangan.
[15
markah]

3.7 Rumusan
Pengetahuan,
nilai, unsur-unsur
patriotisme dan harapan.

Rumusan yang merangkumi keseluruhan aspek dan


sangat relevan dengan tugasan.
[5
markah]

3.8 Rujukan.

Sumber rujukan autentik, relevan dan pelbagai.


[5
markah]

Penilaian umum.

Kemas, tersusun dan penggunaan bahasa yang


gramatis.
[2
markah]

Jun
2016

Anda mungkin juga menyukai