Anda di halaman 1dari 1

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

TMK TAHUN 5

Mata Pelajaran dan


Kelas

Teknologi Maklumat Dan Komunikasi


5 Bestari
______/35 orang
Masa
7.45 hingga 8.45 pagi (60 minit)
Standard Pembelajaran DPD 2.0 : 2.5
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Menghasilkan pangkalan data secara lakaran di atas kertas.
Aktiviti Pengajaran
1. Murid dipamerkan beberapa contoh pangkalan data yang telah lengkap.
dan Pembelajaran
2. Murid diterangkan dengan jelas berkaitan berkaitan pembinaan pangkalan
data menggunakan peta minda.
Langkah 1 pembinaan medan

Langkah 2 merekod data

Langkah 3 menggabungkan beberapa rekod membentuk fail

Langkah 4 pangkalan data

Bahan Bantu Belajar


Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Penilaian pengajaran
dan pembelajaran
Refleksi (contoh)

3. Murid melukis peta minda pada kertas A4 dengan bimbingan guru.


4. Murid mempersembahkan hasil kerja masing-masing.
1. Contoh peta minda daripada kertas A4.
2. Kertas A4
3. Komputer
Keusahawanan Kreativiti dan inovatif
Murid menjawab lembaran kerja berkaitan pangkalan data.
/35 orang telah berjaya menghasilkan pangkalan data secara lakaran di atas
kertas.