Anda di halaman 1dari 20

Akta Parlimen

Akta Parlimen adalah merujuk kepada undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen.
Undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen disebut sebagai akta. Manakala sekiranya
cadangan undang-undang tersebut masih dibahaskan di Parlimen serta belum diluluskan, ia
disebut sebagai rang undang-undang.
Akta Parlimen adalah nama umum kepada pelbagai akta yang telah diluluskan oleh Parlimen.
Contoh akta-akta yang termasuk undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen adalah di
antaranya seperti berikut:
1. Akta Kontrak
2. Kanun Tanah Negara
3. Akta Syarikat
4. Kanun Keseksaan

[sunting] Lihat juga

Senarai Akta Parlimen Malaysia


Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Lompat ke: pandu arah, gelintar
Berikut adalah senarai akta yang digubal oleh Parlimen Malaysia.
Nombor
Akta
Catatan
Akta
28
Akta (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971
Akta (Pencen dan Ganjaran) Anggota Pentadbiran Dan Dimansuhkan oleh Akta
23
Ahli Parlimen 1971
237
Dimansuhkan oleh Akta
107
Akta (Perancangan) Bandaraya Kuala Lumpur 1973
267
267
Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982
108
Akta (Perbadanan) Good Shepherd Nuns 1973
Akta (Perbadanan) Institut Negara bagi Penyelidikan
Dimansuhkan oleh Akta
48
Sains dan Perusahaan 1971
157
74
Akta (Perbadanan) St. John Ambulans Malaysia 1972
Akta (Perbadanan) Superior of the Institute of the
86
Congregation of the Brothers of Mercy 1972

36
25
638
246
633
27
158
237
418
524
653
94
13
196
554
18
205
432
77
511
629
117
62
240
598
321
271
605
207
357
32
516
16
59
102
372
276

Akta (Perbadanan) Synod Diocese Malaysia Barat 1971


Akta (Peruntukan Khas) Saman dan Waran 1971
Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004
Belum berkuat kuasa
Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981
Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004 Belum berkuat kuasa
Akta Agensi Persendirian 1971
Akta Ahli Kimia 1975
Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980
Akta Air 1920
Akta Akademi Sains Malaysia 1994
Akta Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
2006
Akta Akauntan 1967
Akta Akuan Berkanun 1960
Disemak 1969
Akta Amanah (Kewibawaan Badan Perundangan
Negeri) 1949
Akta Amanah Luar Pesisir Labuan 1996
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Amanah Perumahan 1950
A339
Akta Anggapan Kepenakatan 1950
Disemak 1978
Akta Angkatan Pelawat 1960
Akta Angkatan Tentera 1972
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Arkib Negara 1966
629
Akta Arkib Negara 2003
Akta Arkitek 1967
Akta Audit 1957
Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan)
1980
Akta Badan Berkanun (Kuasa Meminjam) 1999
Akta Badan Berkanun Getah 1985
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Badan Pencegah Rasuah 1982
575
Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj)
2000
Akta Bahan Letupan 1957
Disemak 1978
Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata
Berbahaya 1958
Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67
Disemak 1971
Akta Balai Seni Lukis Negara 1959
Akta Banci 1960
Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Bank 1973
372
Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989
Akta Bank Islam 1983

443
519
462
153
9
146
571

Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad


(Peruntukan Khas) 1978
Akta Bank Luar Pesisir 1990
Akta Bank Negara Malaysia 1958
Akta Bank Pembangunan Asia 1966
Akta Bank Pembangunan Islam 1975
Akta Bank Pertanian Malaysia 1969
Akta Bank Simpanan Nasional 1974
Akta Bank Simpanan Nasional Berhad 1997

113

Akta Bank Simpanan Pejabat Pos 1948

621
26
448
447
501
168
449
436
268
188
204

Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002


Akta Bantuan Guaman 1971
Akta Bekalan Elekrik (Syarikat Pengganti) 1990
Akta Bekalan Elektrik 1990
Akta Bekalan Gas 1993
Akta Benda Purba 1976
Akta Bernama 1967
Akta Bidan 1966
Akta Bil Jualan 1950
Akta Bil Perbendaharaan (Tempatan) 1946
Akta Bil Pertukaran 1949

123

Akta Biro Siasatan Negara 1973

492

53

Akta Biskop Roman Katholik (Pemerbadanan) 1957


Akta Biskop-Biskop Roman Katholik (Tukaran Nama
dan Perbadanan) 1974
Akta Buang Negeri 1959
Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949
Akta Cakera Optik 2000
Akta Cap Dagangan 1976
Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan
1990
Akta Cukai Jualan 1972
Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
Akta Cukai Pemindahan Syer (Syarikat Berasaskan
Tanah) 1984
Akta Cukai Pendapatan (Caruman dan Pembayaran
Balik Stok Penimbal Timah) 1974
Akta Cukai Pendapatan 1967

54

Akta Cukai Pendapatan Tambahan 1967

65
151

Akta Cukai Perjudian 1972


Akta Cukai Perkhidmatan 1975

126

Akta Cukai Spekulasi Tanah 1974

202

131
79
33
606
175
445
64
169
310
132

Disemak 1994

Belum berkuat kuasa


Dimansuhkan oleh Akta
146

Disemak 1977
Dimansuhkan oleh Akta
271
Digantikan oleh Akta
492

Dimansuhkan oleh Akta


364

Dimansuhkan oleh Akta


497

Dimansuhkan oleh Akta


169

340
234

Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan


Khas) 1985
Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1988
Akta Dadah Berbahaya 1952

229

Akta Dagangan Komoditi 1980

324

Akta Dagangan Komoditi 1985

216
632
213
255
250
147
103
477
201

Akta Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 1979


Akta Demutualisasi (Bursa Saham Kuala Lumpur) 2003
Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959
Disemak 1978
Akta Distres 1951
Akta Dius Api Persekutuan 1953
Akta Doktor Veterinar 1974
Akta Duti Hiburan 1953
Akta Duti Import (Pengesahan) 1992
Akta Duti Pertaruhan dan Ambil tagan 1948
Disemak 1978
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Duti Sewa Guna Filem Sinematograf 1965
557
Akta Duti Timbal Balas dan Anti-Lambakan 1993
Akta Eksais 1976
Akta Ekstradisi 1992
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Elektrik 1949
447
Akta Fi (Planetarium Negara) (Pengesahan) 1998
Akta Fi (Taman Laut Malaysia) (Pengesahan) 2004
Akta Fi 1951
Disemak 1978
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Filem (Penapisan) 1952
620
Akta Fitnah 1957
Akta Francais 1998
Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Galakan Pelaburan 1968
327
Akta Garis Pangkal Zon Maritim 2006
Akta Gelaran Jawatan 1949
Akta Gereja Methodist di Malaysia 1955
Akta Gerenti Pinjaman 1963
Akta Had Masa 1953
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Hakcipta 1969
332
Akta Hakcipta 1987
Akta Hakmilik Strata 1985
Akta Hari Kelepasan 1951
Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950
Disemak 1979
Akta Harta Karun 1957

316

434
504
176
479
116
583
635
209
35
286
590
2
199
660
399
457
412
254
10
332
318
369
220
542

Dimansuhkan oleh Akta


324
Dimansuhkan oleh Akta
A987

98
15
493
260
43
626
595
190
379
259
155
314
482
655
618
555
174
11
407
157
89
553
444
270
376
133
306
96
66
277
563
382
368
500
14
487
458
55

Akta Harta Pesaka Kecil (Pembahagian) 1955


Akta Hasutan 1948
Disemak 1969
Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)
1992
Akta Hidrogen Sianida (Pewasapan) 1953
Akta Hospital Persendirian 1971
Akta Hotel (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2003
Akta Hubungan Konsular (Konvensyen Vienna) 1999
Akta Ibu Kota Persekutuan 1960
Disemak 1977
Akta Ijazah dan Diploma 1962
Akta Iklan Lucah 1953
Akta Imigresen 1959/63
Akta Industri Berasas Kayu (Kekuasaan Badan
Perundangan Negeri) 1984
Akta Industri Pelancongan 1992
Akta Industri Perkhidmatan Air 2006
Belum berkuat kuasa
Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996
Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976
Akta Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian
Malaysia 1969
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Institut Penyelidikan Getah Malaysia 1966
551
Akta Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Dimansuhkan oleh Akta
Malaysia (Perbadanan) 1975
549
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Insurans 1963
553
Akta Insurans 1996
Akta Insurans Luar Pesisir 1990
Akta Istana Negara (Elaun-Elaun Diraja) 1982
Akta Jalan Persekutuan 1959
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
Akta Jalan-Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian)
1984
Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965
Akta Jaminan Pinjaman 1972
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Jemaah Pemeriksa Elektrik 1983
447
Akta Jenayah Komputer 1997
Akta Jualan Barang 1957
Akta Jualan Dadah 1952
Akta Jualan Langsung 1993
Akta Jururawat 1950
Disemak 1969
Akta Juruukur Bahan 1967
Akta Juruukur Tanah Berlesen 1958
Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955
Disemak 1971

611
350

Akta Kanak-Kanak 2001


Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966

232

Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 1947

625

Akta Kanun Tanah Negara (Hakmilik Pulau Pinang dan


Melaka) 1963
Akta Kanun Tanah Negara (Pengesahan) 2003

361

Akta Kastam (Lambakan dan Subsidi) 1959

235
580
122
121
522

Akta Kastam 1967


Akta Kaunselor 1998
Akta Kawalan Bekalan 1961
Akta Kawalan Harga 1946
Akta Kawalan Padi dan Beras 1994

63

Akta Kawalan Penerbitan Diimport 1958

17
572

Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953


Akta Kawalan Sewa (Pemansuhan) 1997

363

Akta Kawalan Sewa 1966

362
298
386
345
360

Akta Kawalan Timah 1954


Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959
Akta Kawasan Pengairan 1953
Akta Keadilan Jenayah 1953
Akta Kebankrapan 1967
Akta Kedah dan Pulau Pinang (Pengubahan Sempadan)
1985
Akta Kediaman Terhad 1933
Akta Keganasan Rumah Tangga 1994
Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954
Akta Keistimewaan Diplomatik (Konvensyen Vienna)
1966
Akta Kelab Lumba Kuda (Ambil tagan Awam) 1965
Akta Kemajuan Petroleum 1974
Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan
Swasta 1998
Akta Kepentingan Antarabangsa Mengenai
Kelengkapan Bergerak (Pesawat Udara) 2006
Akta Kerajaan Tempatan (Peruntukan-peruntukan
Sementara) 1973
Akta Kerajaan Tempatan 1976
Akta Keretapi (Syarikat Pengganti) 1991
Akta Keretapi 1991
Akta Kerja (Sekatan) 1968
Akta Kerja 1955
Akta Kerja Penyaliran 1954

518

325
377
521
461
636
404
144
586
659
124
171
464
463
353
265
354

Dimansuhkan oleh Akta


468

Dimansuhkan oleh Akta


504
Disemak 1980

Dimansuhkan oleh Akta


301

Dimansuhkan oleh Akta


572

Disemak 2004

Belum berkuat kuasa

Dimansuhkan oleh Akta


171

60
559
336
5
163
307
262
82
514
4
615
296
56
561
529
330
38
219
224
274
323
329
421
591
608
624
241
264
293
309
315
328
337
364
420
451
476
497
513
531

Akta Kesahtarafan 1961


Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1997
Akta Kesalahan Kecil 1955
Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954
Disemak 1969
Akta Kesalahan-Kesalahan di Luar Negeri 1976
Akta Kesalahan-Kesalahan Penerbangan 1984
Akta Kesatuan Sekerja 1959
Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
Akta Kesihatan Mental 2001
Belum berkuat kuasa
Akta Ketenteraman Awam (Pemeliharaan) 1958
Akta Keterangan 1950
Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1997
Akta Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat
(Perbadanan) 1948
Akta Kewangan (Bank dan Institusi Kewangan) 1986
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Kewangan (Duti Harta Pesaka) 1971
476
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Kewangan (Duti Harta Pesaka) 1979
476
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Kewangan (Duti Harta Pesaka) 1980
476
Akta Kewangan (No. 2) 1982
Akta Kewangan (No. 2) 1985
Akta Kewangan (No. 2) 1986
Akta Kewangan (No. 2) 1990
Akta Kewangan (No. 2) 1998
Akta Kewangan (No. 2) 2000
Akta Kewangan (No.2) 2002
Akta Kewangan 1981
Akta Kewangan 1982
Akta Kewangan 1983
Akta Kewangan 1984
Akta Kewangan 1985
Akta Kewangan 1986
Akta Kewangan 1987
Akta Kewangan 1988
Akta Kewangan 1990
Akta Kewangan 1991
Akta Kewangan 1992
Akta Kewangan 1993
Akta Kewangan 1994
Akta Kewangan 1995

544
557
578
600
619
631
639
644
661
139
588
136
120
512

641

Akta Kewangan 1996


Akta Kewangan 1997
Akta Kewangan 1998
Akta Kewangan 2000
Akta Kewangan 2002
Akta Kewangan 2003
Akta Kewangan 2004
Akta Kewangan 2005
Akta Kewangan 2006
Akta Kilang dan Jentera 1967
Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
Akta Kontrak 1950
Akta Kontrak Kerajaan 1949
Akta Konvensyen Geneva 1962
Akta Konvensyen Mengenai Pengiktirafan dan
Penguatkuasaan Award Timbangtara Asing 1985
Akta Konvensyen Mengenai Penyelesaian Pertikaian
Pelaburan 1966
Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005

287

Akta Koperasi 1948

502
405
127
167

Akta Koperasi 1993


Akta Kredit Lanjutan 1966
Akta Kualiti Alam Sekitar 1974
Akta Kuarantin Tumbuhan 1976

192

Akta Kuasa-Kuasa Darurat (Kelantan) 1977

339
454

Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988


Akta Kumpulan Wang Amanah Pencen 1991
Akta Kumpulan Wang Antarabangsa (Pengesahan
Pindaan Kedua kepada Perkara-Perkara Perjanjian)
1977
Akta Kumpulan Wang Antarabangsa (Pengesahan
Pindaan Perkara-Perkara Perjanjian) 1969
Akta Kumpulan Wang Bekalan Air Negeri (Tatacara
Kewangan dan Perakaunan) 1980
Akta Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi RajaRaja dan Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri 1983
Akta Kumpulan Wang Buruh India Selatan
(Pembubaran) 1999

320
392

184
12
230
284
596
496
455
142
406

Akta Kumpulan Wang Buruh India Selatan 1958


Akta Kumpulan Wang Industri Timah (Penyelidikan dan
Pembangunan) 1953
Akta Kumpulan Wang Kutu (Pengesahan) 1974
Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966

Dimansuhkan oleh Akta


502

Dimansuhkan oleh P.U.


(A)46/1978

Dimansuhkan oleh Akta


596

401
584
185
251
42
534
272
452
389
390
414
193
558
628
556
551
533
49
568
75
203
569
68
397
69
70
73
104
292
567
285

Akta Kumpulan Wang Penyelidikan dan Kemajuan


Dimansuhkan oleh Akta
Getah Malaysia 1958
551
Akta Kumpulan Wang Persaraan Guru-Guru (Sabah)
(Pembubaran) 1998
Akta Kumpulan Wang Persaraan Pihak-Pihak Berkuasa
Berkanun dan Tempatan 1977
Akta Kumpulan Wang Pinjaman Pekebun (Pembubaran)
1981
Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971
Akta Kumpulan Wang Simpanan Keretapi Tanah
Melayu (Pembubaran) 1995
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1951
452
Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991
Akta Kumpulan Wang Yayasan Tunku Abdul Rahman
1966
Akta Lagu Kebangsaan 1968
Akta Lambang dan Nama (Mencegah Penggunaan Tak
Wajar) 1963
Akta Lambang Kebangsaan (Kawalan Mempamer)
Disemak 1977
1949
Akta Laporan Kewangan 1997
Akta Latihan Khidmat Negara 2003
Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996
Akta Lembaga Getah Malaysia (Perbadanan) 1996
Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995
Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971
Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (Pembubaran)
Belum berkuat kuasa
1997
Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara 1972
Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 1978
Akta Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara
(Pembubaran) 1997
Akta Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara 1972
Akta Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia
(Pemerbadanan) 1965
Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu 1972
Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda 1972
Akta Lembaga Kemajuan Perusahaan Haiwan Negara Dimansuhkan oleh Akta
1972
292
Akta Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah 1973
Akta Lembaga Kemajuan Ternakan Negara
(Pembubaran) 1983
Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka
(Pembubaran) 1997
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka 1983
567

249
282
343
656
231
278
470
252
582
523
47
84
243
334
141
520
480
423
398
570
179
481
319
105
623
545
110
651
111
8
294
592

Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981


Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang 1983
Akta Lembaga Koko Malaysia (Pemerbadanan) 1988
Akta Lembaga Lada Malaysia 2006
Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980
Akta Lembaga Letrik Sabah 1983
Akta Lembaga Loteri Perkhidmatan Masyarakat dan
Kebajikan (Pembubaran) 1991
Akta Lembaga Loteri Perkhidmatan Masyarakat dan
Dimansuhkan oleh Akta
Kebajikan 19501962
470
Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998
Akta Lembaga Padi dan Beras Negara (Syarikat
Pengganti) 1994
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Lembaga Padi dan Beras Negara 1971
522
Akta Lembaga Pasaran dan Pelesen Getah Malaysia
Dimansuhkan oleh Akta
1972
551
Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 1981
Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987
Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965
Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
Malaysia 1994
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Lembaga Pembangunan Labuan 1992
609
Akta Lembaga Pembangunan Langkawi 1990
Akta Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara Dimansuhkan oleh Akta
(Pemerbadanan) 1966
570
Akta Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara
(Penggantian dan Pembubaran) 1997
Akta Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak
Dimansuhkan oleh Act
Kelapa Sawit (Pemerbadanan) 1976
582
Akta Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
1992
Akta Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan
Perhutanan Malaysia 1985
Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
(Perbadanan) 1973
Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam 2002
Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir
Labuan 1996
Akta Lembaga Pertubuhan Peladang 1973
Akta Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia 2006
Akta Lembaga Tembakau Negara (Pemerbadanan) 1973
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969
535
Akta Levi Kenderaan Barang-Barang 1983
Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1998

288

Akta Loteri 1952

90

Akta Mahkamah Juvana 1947

91
92
355

375

Akta Mahkamah Kehakiman 1964


Akta Mahkamah Rendah 1948
Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965
Akta Mahkamah-Mahkamah Anak Negeri (Bidang
Kuasa Jenayah) 1991
Akta Majlis Amanah Rakyat 1966
Akta Majlis Parlimen (Keistimewaan dan Kuasa) 1952
Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996
Akta Majlis Peperiksaan Malaysia 1980
Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971
Akta Majlis Upah 1947
Akta Makanan 1983
Akta Maklumat Pekerjaan 1953
Akta Maktab Kerjasama (Pemerbadanan) 1968
Akta Manuver Tentera 1983
Akta Mata Wang Malaysia (Ringgit) 1975
Akta Melarikan Orang dan Mengugut Saksi Secara
Jenayah 1947
Akta Membaharui Undang-Undang (Penghapusan
Samsu Gelap) 1976
Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan
Perceraian) 1976
Akta Menteri Kewangan (Pemerbadanan) 1957

58

Akta Mesin Cetak 1948

301
115
469
134
183

Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984


Akta Notari Awam 1959
Akta Optik 1991
Akta Orang Asli 1954
Disemak 1974
Akta Orang-Orang Papa 1977
Akta Organisasi Antarabangsa (Keistimewaan dan
Kekebalan) 1992
Akta Pampasan Pekerja 1952
Akta Pandu Puteri 1953
Akta Panggung dan Tempat Hiburan Awam (Wilayah Dimansuhkan oleh Akta
Persekutuan) 1977
493
Akta Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) 2001
Akta Pasaran Getah Malaysia (Pemerbadanan) 1962
Akta Pasport 1966
Akta Pasukan Kadet Bersatu Malaysia 1967
Akta Paten 1983
Akta Pegawai-Pegawai Diplomat dan Konsul (Sumpah
dan Fee) 1959

471
489
347
546
225
29
195
281
159
437
295
160
191
165
164

485
273
456
182
616
402
150
417
291
348

Dimansuhkan oleh Akta


611

Dimansuhkan oleh Akta


301

211
607
419
422
275
233
83
594
304
657
106
118
300
652
525
576
491
612
474
435
180
52
478
581
400
245
503
622
181
258
208
247
81
367

Akta Pejabat Pos 1947

Dimansuhkan oleh Akta


465

Akta Pekerja-Pekerja Pelabuhan (Peraturan Pekerjaan)


(Pembubaran) 2000
Akta Pekerja-Pekerja Pelabuhan (Peraturan Pekerjaan) Dimansuhkan oleh Akta
1965
607
Akta Pelabuhan-Pelabuhan (Penswastaan) 1990
Akta Pelaburan Kerajaan 1983
Akta Pelan dan Dokumen Tanah dan Lombong (Salinan
Fotograf) 1950
Akta Pelantar Benua 1966
Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999
Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984
Akta Pelindung 2006
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Pelindungan Wanita dan Gadis 1973
611
Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan)
1966
Akta Pembahagian 1958
Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006
Akta Pembangunan Mineral 1994
Akta Pembangunan Sukan 1997
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Pembangunan Sumber Manusia 1992
612
Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001
Akta Pembangunan Tanah 1956
Akta Pembantu Hospital Estet (Pendaftaran) 1965
Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Pembasmi Malaria 1971
342
Akta Pembatalan Pengecualian daripada Bayaran DutiDuti Setem 1992
Akta Pembekalan Air (Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur) 1998
Akta Pemberi Pinjam Wang 1951
Akta Pemberian kepada Negeri (Penyenggaraan PihakPihak Berkuasa Tempatan) 1981
Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 1993
Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2002
Akta Pemberian Pertambahan Hasil 1977
Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952
Akta Pemegang Amanah 1949
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Pemegang Amanah Raya 1950
532
Akta Pemegang Pajak Gadai 1972
Akta Pemerbadanan Dewan Perlombongan Malaysia
1914

385
154
283

620

Akta Pemuliharaan Tanah 1960


Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983
Akta Penanam Padi (Mengawal Sewa dan Menjamin
Pemegangan) 1967
Akta Penapisan Filem 2002

57

Akta Pencegah Rasuah 1961

528

297
613
575
227

Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit


1988
Akta Pencegahan Jenayah 1959
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001
Akta Pencegahan Rasuah 1997
Akta Pencen 1980

223

Akta Pencen Khas (Raja Permaisuri Agong) 1979

342

Dimansuhkan oleh Akta


575

Dimansuhkan oleh Akta


270

22
326
365
371

Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan


Tempatan 1980
Akta Pencen Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 1971
Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986
Akta Penculikan 1961
Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951

475

Akta Pendaftaran Eksport Getah 1966

138

299
78

Akta Pendaftaran Jurutera 1967


Akta Pendaftaran Kapal Layar Antarabangsa Langkawi
2003
Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (PeruntukanPeruntukan Khas) 1975
Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957
Akta Pendaftaran Negara 1959

215

Akta Pendaftaran Paten United Kingdom 1951

253

Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952


Akta Pendaftaran Penjenayah dan Orang-Orang yang
Tidak Diingini
Akta Pendaftaran Perniagaan 1956
Disemak 1978
Akta Pendaftaran Tetamu 1965
Akta Pendidikan 1996
Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966
Akta Penerbangan Awam 1969
Akta Pengakusaksian Suratcara-Suratcara Boleh Daftar
(Perlombongan) 1960
Akta Pengambilan Tanah 1960
Akta Pengangkatan 1952
Akta Pengangkutan Barang Melalui Laut 1950

239

630
152

7
197
381
550
352
3
387
486
257
527

Dimansuhkan oleh Akta


551
Disemak 1974

Dimansuhkan oleh Akta


291
Disemak 1981

333
148
526
327
228
256
217
603
99
577
587
189
242
351
537
161
505
238
156
460
218
1
331
396
395
338
129
538
172
415
380
532
617
642
244
222
72

Akta Pengangkutan Jalan 1987


Akta Pengangkutan Melalui Udara 1974
Akta Pengawalan Perkapalan dan Pembungkusan Getah Dimansuhkan oleh Akta
1949
551
Akta Penggalakan Pelaburan 1986
Akta Penghitungan Semula Pencen 1980
Akta Penghutang 1957
Akta Pengisytiharan Kawasan dalam Daerah Bintulu
menjadi suatu Port Persekutuan 1979
Akta Penguatkuasaan Konvensyen Periuk Api
Pembinasa Anggota 2000
Akta Penguatkuasaan Penghakiman Bersaling 1958
Akta Pengurupan Wang 1998
Akta Pengurusan Danaharta Nasional Berhad 1998
Akta Peniaga Sekendhend 1946
Disemak 1977
Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen-Ejen Harta Tanah 1981
Akta Penjagaan Budak 1961
Akta Penjara 1995
Akta Penstabilan Harga Getah 1975
Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (WilayahWilayah Persekutuan) 1993
Akta Penyelarasan Pencen 1980
Akta Penyelarasan Perindustrian 1975
Akta Penyelesaian Tanah Kelantan 1955
Akta Penyelidikan dan Kemajuan Minyak Kelapa Sawit Dimansuhkan oleh Akta
1979
582
Akta Penyemakan Undang-Undang 1968
Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986
Akta Penyerahhakan Duti Eksport (Bijih Mineral) 1964
Akta Penyerahhakan Hasil (Duti Eksport atas Bijih
Besi) 1962
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Penyiaran 1988
588
Akta Penyiasatan Kaji Bumi 1974
Akta Perancang Bandar 1995
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
Akta Perangkaan 1965
Akta Perbadanan (Kekompetenan Badan Perundangan
Negeri) 1962
Akta Perbadanan Amanah Raya 1995
Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002
Akta Perbadanan Insuran Deposit Malaysia 2005
Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
1981
Akta Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 1979
Akta Perbadanan Kemajuan Pelancungan Malaysia
Dimansuhkan oleh Akta

428
609
509
547
548
46
539
490
279
408
536
433
566
658
450
263
356
51
177
313
87
210
317
427
499
453
280
579
34
472
515
573
341

1972
481
Akta Perbadanan Kewangan Antarabangsa 1957
Akta Perbadanan Labuan 2001
Akta Perbadanan Padang Golf Subang 1968
Akta Perbadanan Pembangunan Bandar (Pembubaran)
1996
Akta Perbadanan Pembangunan Bandar (Syarikat
Pengganti) 1996
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Perbadanan Pembangunan Bandar 1971
547
Akta Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan
Sederhana 1995
Akta Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar
Malaysia 1992
Akta Perbadanan Pembekalan Letrik Sarawak 1983
Belum berkuat kuasa
Akta Perbadanan Produktiviti Negara (Pemerbadanan)
1966
Akta Perbadanan Putrajaya 1995
Akta Perbadanan Stadium Merdeka 1963
Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
1997
Akta Perdagangan Elektronik 2006
Akta Perempuan Bersuami 1957
Akta Perempuan Bersuami dan Anak-Anak (Nafkah)
1950
Akta Perempuan Bersuami dan Anak-Anak
(Penguatkuasaan Nafkah) 1968
Akta Pergigian 1971
Akta Perhubungan Perusahaan 1967
Akta Perhutanan Negara 1984
Akta Perihal Dagangan 1972
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Perikanan 1963
317
Akta Perikanan 1985
Akta Perindustrian Nanas 1957
Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993
Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991
Akta Perindustrian Sekuriti 1983
Akta Perindustrian Sekuriti Luar Pesisir Labuan 1998
Akta Perintah Nafkah (Kemudahan bagi
Penguatkuasaan) 1949
Akta Perjanjian Bretton Woods 1957
Akta Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) 1994
Akta Perkhidmatan Bersama (Pegawai Hal-Ehwal
Islam) 1997
Akta Perkhidmatan Bomba 1988

425

Akta Perkhidmatan Negara 1952

394

Akta Perkhidmatan Parlimen 1963

508
466
465

135
565
76

Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993


Akta Perkhidmatan Pos (Syarikat Pengganti) 1991
Akta Perkhidmatan Pos 1991
Akta Perkhidmatan Telekomunikasi (Syarikat
Pengganti) 1985
Akta Perkhidmatan-Perkhidmatan Lapangan Terbang
dan Penerbangan (Syarikat Pengendali) 1991
Akta Perkongsian 1961
Akta Perkongsian Terhad Luar Pesisir Labuan 1997
Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972

468

Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991

599
198
634
95
494
80

Akta Perlindungan Pengguna 1999


Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948
Disemak 1978
Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004
Belum berkuat kuasa
Akta Perlombongan Petroleum 1966
Akta Perlumbaan (Lembaga Totalizator) 1961
Akta Perpustakaan Negara 1972
Akta Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia
(Pemerbadanan) 1965
Akta Persatuan Institut Wanita Kebangsaan bagi
Malaysia Perbadanan 1958
Akta Persatuan Nelayan 1971
Akta Persatuan Palang Merah Malaysia (Pertukaran
Nama) 1975
Akta Persatuan Pembangunan Antarabangsa 1960
Akta Persekutuan Pengakap Malaysia (Pemerbadanan)
1968
Akta Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia 1974
Akta Pertahanan Awam 1951
Disemak 1979
Akta Pertaruhan 1953
Akta Pertaruhan Pool 1967
Akta Pertubuhan 1966
Akta Pertubuhan Peladang 1973
Akta Pertubuhan Seni Mempertahankan Diri 1976
Akta Perubatan 1971
Akta Perumahan Persekutuan 1965
Akta Peruntukan Diraja 1982
Dimansuhkan oleh Akta
Akta Perusahaan Sekuriti 1973
280
Akta Perwakilan Kuasa 1956
Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957
Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967

322
467

540
510
44
162
431
409
143
221
495
384
335
109
170
50
391
269
112
358
349
543

Dimansuhkan oleh Akta


A837

Dimansuhkan oleh Akta


611

302
128
602
39
440
85
383
488
19
473
411
459
410
187
41
484
637
403
344
145
97
166
560
114
359
200
506
366
149
88
552
601
214
137
236
507
289
45
426

Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984


Akta Petroleum dan Elektrik (Kawalan Bekalan) 1974
Akta Petunjuk Geografi 2000
Akta Pewarisan (Peruntukan Keluarga) 1971
Akta Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand 1990
Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil
Perusahaan Getah 1972
Akta Pihak-Pihak Berkuasa Awam (Kawalan KuasaKuasa Meminjam) 1961
Akta Pihak-Pihak Berkuasa Pelabuhan 1963
Akta Pilihan Raya 1958
Akta Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1960
Akta Pinjaman (Bank Antarabangsa) 1958
Akta Pinjaman (Bank Negara Malaysia) 1960
Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Asia) 1968
Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Islam) 1977
Akta Pinjaman (Stok Penimbal Timah Antarabangsa)
1971
Akta Pinjaman (Tabung Antarabangsa bagi
Pembangunan Pertanian) 1992
Akta Pinjaman (Tempatan) 1959
Akta Pinjaman Luar Negeri 1963
Akta Polis 1967
Akta Politeknik Ungku Omar 1974
Akta Probet dan Pentadbiran 1959
Akta Profesion Undang-Undang 1976
Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1997
Akta Prosiding Kehakiman (Pengawalseliaan Laporan)
1962
Akta Prosiding Kerajaan 1956
Akta Pungutan Rumah ke Rumah dan di Jalan 1947
Akta Pusat Jagaan 1993
Akta Racun 1952
Akta Racun Makhluk Perosak 1974
Akta Rahsia Rasmi 1972
Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996
Akta Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu 2000
Akta Reka Bentuk United Kingdom (Perlindungan)
1949
Akta Relif Spesifik 1950
Akta Resit Deposit Perbendaharaan 1952
Akta Rumah Penyembelihan (Penswastaan) 1993
Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953
Akta Saraan Hakim 1971
Akta Sekuriti Pemegang Amanah Kerajaan 1957

Disemak 1970

Disemak 2004

Dimansuhkan oleh Akta


552
Disemak 1974
Disemak 1980

206
37
439
378
212
627
549
446
194
424
597
589
140
393
654
31
498
119
614
610
125
100
442
643

Akta Senjata 1960


Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971
Akta Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan)
1990
Akta Setem 1949
Akta Sewa Beli 1967
Akta Sistem Pembayaran 2003
Akta Standard Malaysia 1996
Akta Standard-Standard Minimum Perumahan dan
Kemudahan Pekerja 1990
Akta Sumpah dan Ikrar 1949
Akta Surat Kuasa Wakil 1949
Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999
Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia
Malaysia 1998
Akta Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang 1955
Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957
Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006
Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957
Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993
Akta Suruhanjaya Siasatan 1950
Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
Akta Suruhanjaya Tenaga 2001
Akta Syarikat 1965
Akta Syarikat Amanah 1949
Akta Syarikat Amanah Labuan 1990
Akta Syarikat Kapal Layar Antarabangsa Langkawi
2005

Akta Syarikat Kewangan 1969

441
430
429
101

Akta Syarikat Luar Pesisir 1990


Akta Syiling (Import dan Eksport) 1957
Akta Syiling Lancungan 1957
Akta Tabung Angkatan Tentera 1973
Akta Tabung Antarabangsa bagi Pembangunan
Pertanian 1992
Akta Tabung Haji 1995
Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004
Akta Tabung Pertahanan Negara (Pembubaran dan
Pemindahan) 1984
Akta Tafsiran 1948 dan 1967
Akta Takaful 1984
Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984
Akta Taman Negara 1980
Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960
Akta Tanah Tentera 1963

483
535
640
305
388
312
308
226
530
413

Disemak 1970

Belum berkuat kuasa


Dimansuhkan oleh Akta
372

562
61
585

Akta Tandatangan Digital 1997


Akta Tatacara Kewangan 1957
Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (WilayahWilayah Persekutuan) 1998

20

Akta Telekomunikasi 1950

564
374
71

Akta Teleperubatan 1997


Akta Timbalan Yang di-Pertuan Agong (Saraan) 1958
Akta Timbang dan Sukat 1972

40

Akta Timbang dan Sukat Meter 1971

93
646
130
517
416
604

Akta Timbang Tara 1952


Akta Timbangtara 2005
Akta Tisu Manusia 1974
Akta Tokong Cheng Hoon Teng (Perbadanan) 1949
Akta Tol (Jalan Raya dan Jambatan) 1965
Akta Tribunal Perkhidmatan Awam (Pembubaran)2000

186

Akta Tribunal Perkhidmatan Awam 1977

248
290
21

261
370
645
346
266
373
178
438
311

Akta Tuan Rumah Inapan 1952


Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956
Akta Umur Dewasa 1971
Akta Undang-Undang Keluarga Islam (WilayahWilayah Persekutuan) 1984
Akta Undang-Undang Sivil 1956
Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971
Akta Universiti Teknologi MARA 1976
Akta Wakil Negara Asing (Keistimewaan dan
Kekebalan) 1967
Akta Waktu Standard Malaysia 1981
Akta Wang Tak Dituntut 1965
Akta Warisan Kebangsaan 2005
Akta Wasiat 1959
Akta Wilayah Persekutuan (Perkiraan Kewangan) 1982
Akta Yang di-Pertuan Agong (Penjalanan Fungsi) 1957
Akta Yayasan Tun Razak 1976
Akta Zon Bebas 1990
Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984

24

Akta Zon Perdagangan Bebas 1971

647
649
574
593
648
650

Animals Act 1953


Government Loans (Notice of Trusts) Act 1947
Kanun Keseksaan
Kanun Tatacara Jenayah
Loan (Local) Act 1957
Loan (Local) Act 1961

303
67
30
173
541

Dimansuhkan oleh Akta


588
Belum berkuat kuasa

Dimansuhkan oleh Akta


71

Dimansuhkan oleh Akta


604

Dimansuhkan oleh Akta


438
Disemak 2006
Disemak 2006

Disemak 2006
Disemak 2006

Siri Undang-Undang Malaysia Jabatan Peguam Negara

Diambil daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/Senarai_Akta_Parlimen_Malaysia"