Anda di halaman 1dari 2

IPGKIK - 18

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS, KUALA LUMPUR

BORANG MAKLUMBALAS
PENGAJARAN BERPASANGAN
Catatan
Sila fokuskan pemerhatian anda terhadap satu atau dua aspek/kemahiran sahaja
dalam setiap sesi pengajaran berpasangan.
Sila rujuk aspek-aspek tersebut dalam Borang Bimbingan PR 1

Kekuatan / Kelebihan

Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran

Kelemahan / Kekurangan

Perancangan / Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran

..

Unit Praktikum 2011

IPGKIK - 18
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS, KUALA LUMPUR

Cadangan Mengatasi Kelemahan / Kekurangan

(Hasil perbincangan)

..

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama

Nama

Tarikh

Tarikh

Unit Praktikum 2011