Anda di halaman 1dari 11

KANDUNGAN

Bil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kandungan

Halaman

Pengenalan
Definisi
Matlamat
Objektif
Carta Organisasi
Perancangan Tahunan Kelas Pemulihan Khas
Ketereangan Program Dalaman
Plan Strategik Murid Pemulihan

PENGENALAN
1.0 PEMULIHAN
1

2
3
4
4
5
6-7
8
9-10

Program Pemulihan Khas telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia


(KPM) semenjak tahun 1960an bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang
menghadapi masalah khusus dalam pembelajaran iaitu menguasai kemahiran asas membaca,
menulis dan mengira (3M).Pada tahun 1983, sistem pendidikan Malaysia telah
memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Kurikulum baru ini merupakan
satu usaha untuk kembali semula kepada asas pendidikan dengan memberi fokus kepada
kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M).
Murid-murid yang tidak menguasai 3M dibantu melalui aktiviti pemulihan dalam
kelas. Fokus ke arah membasmi masalah 3M ini turut termaktub di dalam Teras Ketiga :
Memperkasakan Sekolah Kebangsaan dan Teras Keempat : Merapatkan Jurang Pendidikan;
dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 20062010. Melalui kedua-dua teras ini,
beberapa pelan tindakan dirancang untuk memastikan murid-murid menguasai kemahiran
asas 3M pada tahap 1. Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkasakan Program
Pemulihan Khas dengan menaik taraf kelas Pemulihan Khas dan menyediakan Guru
Pemulihan terlatih yang mencukupi termasuk di Sekolah Kurang Murid (SKM). Melalui
Transformasi Pendidikan, Program Literasi dan Numerasi (LINUS) telah diperkenalkan pada
bulan Ogos 2009. Program LINUS adalah sebahagian daripada Bidang Keberhasilan Utama
Negara (NKRA) Pendidikan dalam Program Transformasi Kerajaan merupakan satu
kesinambungan daripada program yang sedia ada bagi mengatasi masalah penguasaan
kemahiran asas 3M dengan lebih sistematik. Pelaksanaan program LINUS mensasarkan
100% murid tahun 3menguasai kemahiran literasi dan numerasi sebelum ke tahun 4 mulai
tahun 2013 kecuali murid berkeperluan khas.

2.0 DEFINISI
2.1 Program Pemulihan Khas

Satu program pendidikan disediakan untuk murid yang mengalami masalah dalam
penguasaan kemahiran asas 3M yang kompleks disebabkan oleh faktor persekitaran. Program
ini dijalankan oleh guru yang khusus, di ruang yang khusus.
( KPM 2001)
2.2 Guru Pemulihan / Guru Pemulihan Khas
Guru Pemulihan merupakan guru yang terlatih di institusi yang menyediakan kursuskursus pendidikan pemulihan seperti di universiti, institut perguruan mahu pun institut
pendidikan guru sama ada dalam negara atau luar negara. Hasilnya Guru Pemulihan
mempunyai kepakaran yang khusus bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid-murid
yang lemah dalam penguasaan kemahiran asas 3M (menulis, membaca dan mengira)

2.3 Murid Pemulihan Khas


Pusat Perkembangan Kurikulum (1984); Murid pemulihan ialah mereka yang
menghadapi masalah pembelajaran dalam kemahiran-kemahiran tertentu, bersifat negatif
terhadap pembelajaran dan mempunyai tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran serta
kurang sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran. Menurut laporan yang
bertajuk Asia and Pasific Programme of Education Innovation for Development (1987)
yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, sasaran pengajaran
pemulihan ialah:
Those that are categorised as having learning problems generally display a
disability in areas such as reading, spoken or written language, mathematics and in skills
related to perceptual processes in learning. Due to their shortcomings in one or more of the
areas, some children find learning a difficult task.

3.0 MATLAMAT
Memastikan semua murid menguasai kemahiran asas 3M kecuali murid berkeperluan
khas.
3

4.0 OBJEKTIF
Setelah mengikuti program ini murid dapat:
4.1 menguasai kemahiran asas 3M
4.2 meneruskan pembelajaran di kelas biasa
4.3 membina keyakinan diri dan bersikap positif terhadap pembelajaran.

5.0 CARTA ORGANISASI KELAS PEMULIHAN KHAS


SK KUALA BERANG

CARTA ORGANISASI
PENGERUSI
PUAN HASNAH BINTI HASAN
(Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUSI
PUAN NOOR AZIAH ALIFAH BINTI ABDULLAH
(GPK P. Khas)

NAIB PENGERUSI I
PN NORIZAN DAUD
(GPK Pentadbiran)

NAIB PENGERUSI II
PN MARIAM PAMUDA
(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI III


EN MOHD NORMAN
(GPK KO)

SETIAUSAHA
PN WAN NUR AYUNI BT WAN SUKRI
(Guru Pemulihan)

AJK
KP B.MALAYSIA
PN. ZALEHA

KAUNSELOR
PN.ROHAYA

GURU BM TAHAP I
PN KHAYATI
PN HABSAH
EN RIZAL
PN NORIZAN

KP. MATEMATIK
EN. MOHD AMRI

GURU MT TAHAP I
PN ZAMILA
PN RAMITA
EN RAFIE
EN MOHD AMRI

6.0 PERANCANGAN TAHUNAN KELAS PEMULIHAN SKKB


Bil.
1.

Bulan
Januari

Aktiviti
Mengemaskini bilik pemulihan
Pencalonan murid-murid Pemulihan Khas
Pengambilan murid-murid Pemulihan Khas
Pengumpulan data maklumat murid Pemulihan Khas
Mesyuarat Jawatankuasa Pemulihan Khas Kali 1
5


2.

Februari

Program Lautan Ilmu


Ujian IPP2M dan IKAM
Melengkapkan data OTDI
Program Lautan Ilmu
Cendekiawan Sifir
Congak Itu Mudah

3.

Mac

Bimbingan dan motivasi murid Pemulihan Khas


Program Lautan Ilmu
Cendekiawan Sifir
Congak Itu Mudah

4.

April

Program Lautan Ilmu


Cendekiawan Sifir
Congak Itu Mudah
Saringan LINUS

5.

Mei

Program Lautan Ilmu


Cendekiawan Sifir
Congak Itu Mudah
Ujian Pelepasan (IPP2M dan IKAM)
Mengemaskini data OTDI
Mesyuarat Jawatankuasa Pemulihan kali 2

6.

Jun

Program Temu Murni


Apresiasi Kejayaanmu
Motivasi dan Peningkatan Kendiri
Program Lautan Ilmu
Cendekiawan Sifir
Congak Itu Mudah

7.

Julai

Program Lautan Ilmu


Cendekiawan Sifir
Congak Itu Mudah

8.

Ogos

Program Lautan Ilmu


Cendekiawan Sifir
Congak Itu Mudah
Pertandingan Saya Kalkulator

9.

September

Program Lautan Ilmu


Cendekiawan Sifir
Congak Itu Mudah
6

10.

11.

Oktober

Pertandingan Pantas Sifir

Mesyuarat Jawatankuasa Pemulihan kali 3


Ujian Perlepasan (IPP2M dan IKAM)
Pengemaskinian data OTDI
Program Lautan Ilmu
Cendekiawan Sifir
Congak Itu Mudah
Saringan 2 LINUS

November

Apresiasi kejayaanmu
Kemaskini laporan prestasi murid

7.0 KETERANGAN PROGRAM-PROGRAM YANG


DIRANGKA SECARA DALAMAN

7.1 LAUTAN ILMU


Program Lautan Ilmu adalah satu program yang melibatkan bahan bacaan di Kelas
Pemulihan Khas. Program ini menjadikan bahan-bahan bacaan boleh dipinjam oleh muridmurid kelas Pemulihan dan direkodkan. Murid-murid pemulihan diberi tempoh pinjaman
buku sebagaimana perpustakaan iaitu dua buah buku untuk tempoh seminggu. Bagi
mendapatkan reaksi bacaan, murid akan diminta mengulas secara lisan apa yang dibaca atau
membaca beberapa halaman di hadapan guru.

7.2 CENDEKIAWAN SIFIR


Program Cendekiawan Sifir adalah program di mana murid Pemulihan Matematik
akan membaca dan menghafal sifir selama 5 minit setiap kali masa pembelajaran di dalam
kelas Pemulihan sebelum proses pengajaran dan pembejalaran diteruskan. Murid juga akan
diuji tahap penguasaan hafalan sifir dan data direkodkan.

7.3 CONGAK ITU MUDAH


Bagi aktiviti Congak itu mudah, murid akan menjalankan aktiviti di setiap 5 minit
waktu akhir pengajaran kelas Matematik. Murid akan diberikan latihan matematik secara
congak di mana bilangan soalan yang diberikan akan diunjurkan mengikut keupayaan murid.
Minimum soalan adalah 6 soalan dan maksimumnya adalah 12.

7.4 PERTANDINGAN SAYA KALKULATOR


Pertandingan ini akan dijalankan apabila di penghujung tahun. Tempoh setengah jam
akan diberikan kepada murid pemulihan untuk menjawab 40 soalan secara congak. Murid
yang berjaya akan diberikan hadiah semasa Apresiasi Kejayaanmu.

7.5 PERTANDINGAN PANTAS SIFIR


Pertandingan Pantas Sifir akan melibatkan sepanjang tahun di mana rekod hafalan
murid dikira sebagai kaedahnya. Murid bukan sahaja perlu menghafal 12 sifir, tetapi turut
disoal 20 soalan sifir secara rambang. Murid yang berjaya akan diberikan hadiah sempena
Apresiasi Kejayaanmu.

8.0 PLAN STRATEGIK MURID PEMULIHAN KHAS

8.1 PLAN STRATEGIK MURID LINUS


Isu

Masalah

Matlamat

Murid lemah di Terdapat 1 orang Sifar LINUS


arus perdana
murid yang tidak bagi
arus
menguasai
perdana
LINUS
bagi
LITERASI

Strategi

Indikator
Pencapaian

1.Pantauan data
saringan
2. Lautan Ilmu
3. Proses P&P
menggunakan
modul khas
4. Motivasi
5.
Diagnosis
Perubatan

Ujian Saringan
LINUS
untuk
Kohort 2 bulan
April,
dan
Oktober

8.2 PLAN TAKTIKAL


Program

Objektif

Tindakan

Kos/Sumber

Tempoh

Inikator
Pencapaian

Lautan Ilmu

Memperkayaka Guru
n lagi bahasa, Pemulihan
perkataan dan
tatabaha murid

Bahan bacaan 1 tahun


di
bilik
pemulihan

Ujian
LINUS,
IPP2M,
IKAM

IPP2M

Ujian saringan Guru


pencalonan
Pemulihan
untuk BM

Soalan dibina
JPNT

Perlepasan
murid bagi
yang berjaya

IKAM

Ujian saringan Guru


pencalonan
Pemulihan
untuk

Soalan dibina
JPNT

Perlepasan
murid bagi
yang berjaya

Soalan dibina
KPM

Murid perlu
melepasi 12

MT

LINUS

Ujian saringan Guru


murid Tahap 1
LINUS
9

konstruk
Cendekiawan Murid
Guru
Sifir
pemulihan fasih Pemulihan
dan lancar sifir
1-12

Sifir
dibekalkan
guru

Congak
Mudah

Bahan
disediakan
guru

1 tahun

Ujian
bulanan,
IKAM

Itu Murid
dapat
melakukan
kiraan
secara
spontan
dan
cepat.

Guru
Pemulihan
&
Guru
Matematik

Rekod
pencapaian
hafalan sifir

Temu Murni

Perjumpaan
Semua guru
bersama
ibu
bapa dan guru

2/1 tahun

Motivasi
Kendiri

Program
motivasi
bersama
kaunselor

Guru
Kaunselor

Pertandingan
Saya
Kalkulator

Melahirkan
murid yang
cekap mengira

Guru
Pemulihan,
Guru
Matematik

Soalan
pertandingan
di sediakan

1 minggu

Soalan Khas

Pertandingan
Pantas Sifir

Melahirkan
Guru
murid
yang Pemulihan
cekap
dalam
kiraan
menggunakan
sifir

Soalan
pertandingan
di sediakan

1 minggu

Rekod
Pencapaian

Apresiasi
Kejayaanmu

Menghargai
kejayaan murid

Pentadbir
sekolah

10

11

Anda mungkin juga menyukai