Anda di halaman 1dari 3

Dokumentasi

1.0

PENGENALAN

Program ini dianjurkan oleh Persatuan Sains dan Matematik, Sekolah


Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist dengan bertemakan
Pencetusan Kretiviti dan Inovasi Pemangkin Kecemerlangan
Akademik.
Ia merupakan satu program tahunan Persatuan Sains dan
Matematik. Program ini bertujuan untuk menarik minat dan
membuka ruang kepada semua pelajar untuk menghayati dan
memahami mata pelajaran Sains dan Matematik. Program ini telah
dirancang agar ia mampu memberi perangsang kepada pelajar
supaya menanam minat dan sayangkan mata pelajaran Sains dan
Matematik dan juga dapat melahirkan pelajar yang berketrampilan,
kreatif dan inovatif.
2.0

LATAR BELAKANG

2.1

TARIKH PELAKSANAAN

Tarikh
Hari
Masa
Tempat
2.2

:
:
:
:

5 Mac 2015
Khamis
Mengikut Pelan Perancangan Aktiviti
SMK (P) Methodist

JAWATANKUASA PELAKSANA

Terdiri daripada semua guru Sains, Sains Tulen dan Matematik


2.3

OBJEKTIF

Objektif utama minggu akademik (sains dan matematik) dijalankan


adalah untuk
memberi pendedahan kepada para pelajar tentang betapa
pentingnya sains dan
matematik dalam kehidupan seharian. Di samping itu, pelajar dapat
mempelajari dan menambahkan ilmu pengetahuan sains melalui
pameran yang telah dijalankan.
Manakala melalui program matematik yang telah dijalankan, secara
tidak langsung dapat membantu pelajar berfikir diluar kotak dalam
menyelesaikan masalah matematik apabila mereka menyertai
aktiviti-aktiviti yang dipertandingkan .

2.4

KAEDAH PELAKSANAAN

1. Pelancaran
i-Pertunjukan api-tindakbalas kalium manganat (VII) dengan
gliserin
ii-Pelancaran roket air
2. Pameran Sains dan hands on
a) Terrarium
b) Chemical Garden
c) Secret Massage Invisible Ink
d) Electrical Circuit Game
e) Seven Layers Density Column
f) Dancing Raising
g) Egg Without Shell
h) Rainbow Flowers
i) Go With The Flow
i) Volcano Eruption
k) Frog Dissection
l) Blood Test
m) Play With Colours
n) The Fireproof Balloons
o) Pameran organisma yang telah diawet
p) Pameran Peralatan Fizik
3. Matematik
a) Kuiz Matematik
b) Tangram
c) Block Us
d) Sudoku

2.5

BAHAN-BAHAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN

3.0

HURAIAN PENILAIAN TUGAS/AKTIVITI

4.0

PENCAPAIAN AKTIVITI

5.0

KEMAJUAN/MASALAH

6.0

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

1. Jadual bertugas guru-guru sains untuk pameran perlu disediakan


lebih awal.
2. Pembahagian tugas secara jelas melalui kertas kerja.
3. Masa untuk sesi lawatan ke pameran lebih lama kerana para
pelajar begitu teruja dengan pameran yang di sediakan.
7.0

PENUTUP

Program yang dijalankan mencapai objektif seperti yang dirancang.


Ia juga memberi
Disediakan oleh:
Tarikh:
Disahkan oleh:
Tarikh:
* LAMPIRAN GAMBAR/SURAT-MENYURAT/KERTAS KERJA DAN LAINLAIN.