Anda di halaman 1dari 12

Leb

ar
((ke Lapisan
arah
B
kem atubar
a
iring
an)

Pa
n

jan
gl
a
(co pisa
n
al
se bat
am ub
ara
)

Cro
pli
ne

Perhitungan sumberdaya batubara dengan perbandingan S

ar L
a
e ar pisan B
ah k
a
em i t u ba r a
ring
an)

Kedalaman PIT
Penambangan

Teb
al B

atu
bar
a

a dengan perbandingan SR

Tonase Ba
No

Lapisan Batubara

1
2
3
4
5

Seam A
Seam B
Seam C
Seam D
Seam E

Dip

Tebal

Panjang

30
30
30
30
30

5
3
4
6
1

2000
2000
2000
2000
2000

Tonase Batubara (ton)


Lebar

S.G

Tonase

100
100
100
100
100

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

1,300,000.00
780,000.00
1,040,000.00
1,560,000.00
260,000.00
4,940,000.00

Volume OB
Rencana
kedalaman PIT
50
50
50
50
50

Luas
Batubara
2,165.06
2,165.06
2,165.06
2,165.06
2,165.06

Luas Banch
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00

Volume OB
Luas Total OB
(S1)
3,415.06
3,415.06
3,415.06
3,415.06
3,415.06

Volume Total
6,830,127.02
6,830,127.02
6,830,127.02
6,830,127.02
6,830,127.02
34,150,635.09

Striping Ratio
1
1
1
1
1
1

:
:
:
:
:
:

5
9
7
4
26
7