Anda di halaman 1dari 25

KONSEP SENI

MENURUT
PERSPEKTIF
JEPUN

SEJARAH DAN APREASIASI SENI


( PSV3103)

KONSEP SENI JEPUN

Hubungan
antara MANUSIA
dan ALAM
SEMULA JADI

FALSAFAH

Fokus
pada
peranan
dan
sumbangan Shintoisme dan agama
serta budaya yang lain seperti
Confucianisme
dan
Buddhisme
dalam
pembentukan
Tamadun
Jepun tradisional.

Menurut
falsafah
Confocius,
lukisan-lukisan adalah mengenai
dewa-dewa dan makhluk-makhluk

Arca-arca
Buddha
yang
besar
diperbuat
daripada
batu
dan
diletakkan di tokong-tokong.

Menurut konsep Buddhisme, catancatan berasal dari Jepun berdasarkan


perhubungan di antara manusia
dengan alam semula jadi.

SENI CATAN
JEPUN

Pengenalan Seni Jepun

Seni Jepun telah bermula pada zaman


10 milenium sebelum masihi lagi.

Menurut
sejarah,
Jepun
telah
mengalami pencerobohan idea baru
dan asing seperti China dan dalam
tempoh yang lama,mereka kurang
berhubungan dengan dunia luar.

Tidak
lama
kemudian,
orang
Jepun
berkemampuan maju dalam menyerap,
meniru dan berasimilasi kesemua elemen
budaya asing yang membentuk budaya
mereka.
Dengan meningkatnya budaya popular
dalam zaman Edo, gaya cetakan blok kayu
yang dipanggil ukiyo-e menjadi bentuk
utama
dan
tekniknya
halus
untuk
menghasilkan semua cetakan warna-warni
daripada berita harian kepada buku sekolah.

Ciri-ciri catan Jepun

Di Jepun, lukisan lebih kepada seni dalam


melahirkan rasa @ perasaan (ekpresi), ia
diamalkan oleh para profesional dan para
amatur
yang
seakan-akan
serupa.
Sehingga zaman moden, orang Jepun
lebih menulis dengan menggunakan
berus daripada pen. Kebiasaanya, teknik
menulis dengan berus telah membuatkan
mereka lebih sensitif kepada nilai estetika
dalam lukisan.

Contoh karya Jepun

Contoh catan landskap


Jepun

SENI
BINA
JEPUN

Prinsip Seni bina Jepun adalah lebih kurang sama


dengan seni bina China.

Ia mempunyai nilai kecantikan


kesenian yang amat tinggi.

Seni bina Jepun sebenarnya dipengaruhi oleh seni


bina purba China.

Penggunaan warna merah banyak digunakan


dalam seni bina Jepun.

Seni bina Jepun berkonsepkan keunikan yang


tersendiri iaitu, struktur atap yang menaik ke
atas,berbatu dan mempunyai 2 atap yang di bina
untuk memudahkan urusan membaiki sekiranya
berlaku kerosakan.

dan

tahap

Ia juga menggunakan bahan-bahan yang terbaik


secara keseluruhan seperti penggunaan kayu
untuk dijadikan bangunan.
Seni bina Jepun adalah seni bina Pra
kemodenan.
Kebanyakkan arkitek Jepun mengikut lakaran
kuil mengikut unsur-unsur kesenian yang asli.
Selain itu ia menggunakan lantai seramik dan
kayu.
Bangunan Jepun adalah seni yang terbaik dalam
teknologi dan konsep yang formal.

Dalam seni bina moden, besi baru dan


binaan konkrit di bina dengan kuat
berbanding seni tradisional Jepun.

Di samping itu, bangunan seni bina


Jepun moden juga adalah bangunan
pencakar langit.

SENI ARCA
JEPUN

PatungJepunbermuladaritanah liat.

ArcaJepunmenerimapengaruh
budayaJalan
Suteradalamabad
5,danmenerimapengaruh
yang
daripadaarcaCinaselepas itu.

kekuat

PengaruhduniaBarattelah
diterimasejakera
Meiji.Patung-patung
initelahdibuat
dikedai-kedai
tempatan,yangdigunakanuntuk
patungdanlukisan.

The Rape of Nanking sculpture


relief in Morning Square

KebanyakanarcaJepunyangberasal
daripatung
digunakandalamagama Buddha atau upacara animistik
dewa Shinto.
Khususnya, ukirandi kalangansemua senidatangyang
palingkukuhberpusatdi sekitaragama Buddha.
Bahanyang
digunakan
secara
tradisional
logam
terutama gangsa danlebih biasa, kayu biasa yang
tersepuh atau terang dicat.
Menjelang akhirzaman Tokugawa,ukirantradisionalitukecualiuntukkerja-kerjayangbersaiz
kecil-telah
sebahagianbesarnyahilangkeranakehilangannaungan
olehkuil-kuil Buddhadan golongan bangsawan.

Tamonten
inTodaiji,
Wood, Edo
period

Dogu (Jomon period)

Shakyamuni
Triad in Horyuji
byTori Busshi

TAMAT

Sekian, Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai