Anda di halaman 1dari 2

JADWAL PELAJARAN TK PAUD JATENG

TAHUN AJARAN 2015/2016


SEMESTER I
TA
HUN

BULAN

HARI DAN TANGGAL


Mg Sn

Sl

Rb Km Jm Sb Mg Sn
1
2
3
Libur
Semester
Genap

JULI

30

AGUS
TUS
31 1
2
3
4
Tema : Lingkunganku
Sub Tema :
Rumah

2015

SEPTEM
BER

OKTO
BER
1
NOVEM
BER

DESEM
BER

2
3
4
5
Tema : Binatang
Sub Tema :
Binatang Udara

1
2
3
4
Tema Tanaman
Sub Tema :
Tumbuhan

Sl

Rb Km Jm Sb Mg Sn

7
8
9
Libur
Semester
Genap

10

4
5
6
Libur
Semester
Genap

7
8
9 10 11
Tema : Lingkunganku
Sub Tema :
Keluargaku

3
4
5
6
7
Tema : Kebutuhanku
Sub Tema :
Makanan dan Minuman
7

9 10 11 12
Tema : Binatang
Sub Tema :
Binatang Darat

13

7
8
9 10 11
Pengayaan / Lomba

11

12

10

14

12

12

13

11

15

13

13

Sl

JML HARI

Rb Km Jm Sb Mg Sn

14 15 16
Libur
Semester
Genap

17

18

10 11 12 13 14
Tema : Diri Sendiri
Sub Tema :
Panca Indera

15

14 15 16 17 18
Tema : Lingkunganku
Sub Tema :
Keluargaku

19

12 13 14 15 16
Tema : Kebutuhanku
Sub Tema :
Pakaian

17

16 17 18 19
Tema Tanaman
Sub Tema :
Tanaman Hias

21

20

14 15 16 17 18
Pengayaan / Lomba

19

19

16

20

18

22

20

20

Sl

Rb Km Jm Sb Mg Sn

21 22 23
Libur
Semester
Genap

24

25

17 18 19 20 21
Tema : Diri Sendiri
Sub Tema :
Panca Indera

22

21 22 23 24 25
Tema : Lingkunganku
Sub Tema :
Sekolah

26

19 20 21 22 23
Tema : Kebutuhanku
Sub Tema :
Pakaian

24

23 24 25 26
Tema Tanaman
Sub Tema :
Tumbuhan

28

21

22 23 24
Libur
Semester
Ganjil

27

25

26

26

23

27

25

29

27

27

Sl

Rb Km Jm Sb HK HL HE

28 29 30
Libur
Semester
Genap

31

24 25 26 27 28
Tema : Diri Sendiri
Sub Tema :
Panca Indera

30

31

18

30

26

31

27

30

25

31

17

29

28 29 30
Tema : Kebutuhanku
Sub Tema :
Makanan dan Minuman
26 27 28 29
Tema : Binatang
Sub Tema :
Binatang Air

31

31

30

28 29 30
Libur
Semester
Ganjil

31

JADWAL PELAJARAN TK PAUD JATENG


TAHUN AJARAN 2015/2016
SEMESER II
TA
HUN

BULAN

Mg Sn
31

Sl

Rb Km Jm Sb Mg Sn
1
2
3
4

Sl
5

HARI DAN TANGGAL


JML HARI
Rb Km Jm Sb Mg Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg Sn Sl Rb Km Jm Sb Mg Sn Sl Rb Km Jm Sb HK HL HE
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JANUARI
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FEBRU
ARI

2016

MARET

APRIL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

MEI

JUNI

29

30