Anda di halaman 1dari 3

Laman Tajwid

1)Pengertian nun sakinah ( nun mati ) dan tanwin.


Nun Sakinah nun yg tidak berbaris( mati). Ia kekal pada bacaan dan
tulisan.Ia juga tetap ada pada ketika wasal dan waqaf.
Tanwin nun tambahan yang tidak berbaris. Wujud dari segi bacaan tetapi
tidak ada pada tulisan dan ketika waqaf.

Hukum

Izhar Halqi
-jelas tanpa dengung

Apabila nun mati atau tanwin


bertemu dgn huruf-huruf
berikut :

Idgham Maal
Ghunnah
-dengung
Idgham Bila Ghunnah
-tanpa dengung

Iqlab
-menukarkan nun mati dan

tanwin kpd mim ringan


serta dikekalkan dengung.

Ikhfa Hakiki
-menuturkan nun mati
atau tanwin antara
izhar dan idgham serta
kekal dengungnya.

Contoh

Hukum Qalqalah
Qalqalah- bacaan yg bunyinya melantun balik apabila huruf Qalqalah disukun sama
ada asli atau pun kerana diwaqafkan .
Huruf Qalqalah ada lima iaitu:

Pembahagian Qalqalah :
1) Qalqalah Sughra :
-iaitu huruf Qalqalah yang sukun asal. Bunyi dentumannya rendah sedikit.
2) Qalqalah Kubra :
-iaitu huruf Qalqalah yang sukun kerana diwaqafkan. Bunyi dentumannya
besar sedikit.

HUKUM ALIF LAM


Alif Lam Qamariah

Alif Lam Syamsiah

- diizharkan bunyi huruf lam.

-diidghamkan huruf lam.

- jelas bunyi huruf lam.


- apabila alif lam bertemu dgn huruf :

- tak jelas bunyi huruf lam.


-apabila alif lam bertemu:

: Contoh

Hukum Mad
( Mad ) memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dengan kadar 2 hingga 6
harakah.
Huruf-huruf Mad ada tiga :
a. Alif ( )
b. Waw (
c. Ya (

)
)