Anda di halaman 1dari 31

Inersia

Oleh:
Pn Siti Nor Aishah Binti
Mohd Nor

Tonton video berikut

Apakah yang dapat anda


perhatikan?
Catatkan pemerhatian anda dalam
Peta i-Think: Peta Bulatan

Daripada perbincangan,
Apakah objek
yang
diperhatikan?
Keadaan asal
objek?
Daya yang
menentang
keadaan asal
objek?

Bergerak atau
pegun?

Oleh itu,
penunggang motosikal
tersebut sedang mengalami
inersia.
Apakah itu inersia?

Inersia (Inertia)

Aktiviti Berkumpulan

Kesimpulan Aktiviti:

Semua objek yang berjisim


Mempunyai inersia iaitu sama ad
Innersia gerakan atau inersia peg

Hubung kait antara jisim dengan


inersia

Aktiviti Demonstrasi Murid

Perbincangan Soalan
SPM 2015

Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas


(1 markah)
TIPS
KLU
Pembolehubah bergerak balas (hasil):
Cari
pembolehubah
dari rangsangan Pembolehubah dimanipulasi (faktor yang berbeza):
Buat ayat bermakna yang menghubungkan PdM dengan PBB

AWAS!!!!
Elakkan 1. Salin maklumat direct dari rangsangan: Murid Q, Murid P.
2. Salin semua penyataan yang diberi

Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas


(1 markah)
TIPS
KLU
Pembolehubah bergerak balas (hasil):
Masa yang diambil untuk berhenti // inersia

Cari
pembolehubah
dari rangsangan Pembolehubah dimanipulasi (faktor yang berbeza):
Jisim objek
Buat ayat bermakna yang menghubungkan PdM dengan PBB
Semakin besar jisim objek, semakin panjang masa yang diambil untuk
berhenti
Semakin besar jisim objek, semakin besar inersia
AWAS!!!!
Elakkan 1. Salin maklumat direct dari rangsangan: Murid Q, Murid P.
2. Salin semua penyataan yang diberi

Dengan menggunakan pasir, dua baldi plastik dan radas lain, huraikan
satu eksperimen untuk menguji hipotesis.
(9 markah)

Agihan markah
Tujuan (1 markah)
Pembolehubah (2 markah)
Radas dan bahan (1 markah)
Prosedur atau kaedah (4
markah)
Penjadualan data (1 markah)
Soala

Dengan menggunakan pasir, dua baldi plastik dan radas lain, huraikan
satu eksperimen untuk menguji hipotesis.
(9 markah)
Untuk mengkaji hubungan antara [PdM] dan [PBB]
Tujuan

Pembolehuba
h

Pembolehubah dimalarkan (faktor yang sama):


Pembolehubah bergerak balas (hasil):
Pembolehubah dimanipulasi (faktor yang berbeza):

Dengan menggunakan pasir, dua baldi plastik dan radas lain, huraikan
satu eksperimen untuk menguji hipotesis.
(9 markah)
Untuk mengkaji hubungan antara [PdM] dan [PBB]
Tujuan
Untuk mengkaji hubungan antara jisim dan masa yang
diambil untuk berhenti.
Untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia.
Pembolehuba
h

Pembolehubah dimalarkan (faktor yang sama):


Kelajuan ayunan // panjang tali // Daya untuk
menggerakkan baldi // saiz baldi
Pembolehubah bergerak balas (hasil):
Masa yang diambil untuk berhenti // inersia
Pembolehubah dimanipulasi (faktor yang berbeza):
Jisim objek // Baldi kosong dan baldi berisi pasir

Dengan menggunakan pasir, dua baldi plastik dan radas lain, huraikan
satu eksperimen untuk menguji hipotesis.
(9 markah)
Bahan &
Tips:
Radas
1: Lihat bahan dan radas yang diberi.
2: Tambahkan bahan dan radas yang membolehkan
eksperimen dijalankan (sekurang-kurangnya satu)
3: Elakkan guna bahan dan radas dari rangsangan

Dengan menggunakan pasir, dua baldi plastik dan radas lain, huraikan
satu eksperimen untuk menguji hipotesis.
(9 markah)
Bahan &
Tips:
Radas
1: Lihat bahan dan radas yang diberi.
2: Tambahkan bahan dan radas yang membolehkan
eksperimen dijalankan (sekurang-kurangnya satu)
3: Elakkan guna bahan dan radas dari rangsangan
Pasir, baldi plastik, tali yang sama panjang, kayu
Prosedur

Lukis rajah yang berkaitan dengan eksperimen.


Pastikan ada Pemboleh ubah dimalarkan dan
dimanipulasi
Kenapa???

Pada rajah juga ada markah!!

TIPS
Persediaan

Sama
(P.malar)

Set
A

Set
B

Berbeza
(PdM)

KLU
Nyatakan radas utama yang perlu
disediakan dan labelkannya.

Nyatakan langkah yang perlu


dilakukan kepada semua set

Nyatakan langkah yang melibatkan


PdM

Masa
Pemerhati
an (PBB)

Nyatakan pemerhatian yang


dikehendaki

TIPS

Set
A

Set

KLU

Persediaan

Nyatakan radas utama yang perlu


disediakan dan labelkannya.
Sediakan 2 baldi dan labelkan set A dan
set B.

Sama
(P.malar)

Nyatakan langkah yang perlu dilakukan


kepada semua set
Gantungkan kedua-dua baldi dengan
menggunakan tali yang sama panjang.

Berbeza
Set
(PdM)
B
Masa
Pemerhatian
(PBB)

Nyatakan langkah yang melibatkan PdM


Isikan pasir ke dalam baldi A manakala
biarkan baldi B dalam keadaan kosong.
Ayunkan kedua-dua baldi dengan daya
yang sama.
Perhatikan masa ayunan kedua-dua baldi.
Nyatakan pemerhatian yang dikehendaki
Rekodkan masa untuk setiap baldi

Penjadualan
Data

PdM
Faktor PdM i
Faktor PdM ii

PBB

Penjadualan
Data
Jisim baldi

Baldi berisi
pasir // berat
Baldi kosong //
ringan

Masa yang
diambil untuk
berhenti

Penilaian Subtopik Inersia


Soalan KBAT

Ciri Keselamatan dalam kenderaan


untuk mengurangkan kesan inersia
1. Beg Udara
-mengelakkan
kecederaan di
bahagian kepala
akibat hentakan
semasa kemalangan
berlaku

Ciri Keselamatan dalam kenderaan


untuk mengurangkan kesan inersia
2. Tali pinggang
keledar
-mengelakkan
penumpang daripada
terhumban ke hadapan
atau tercampak keluar
dari kenderaan

Ciri Keselamatan dalam kenderaan


untuk mengurangkan kesan inersia
3. Penyandar kepala
-mengelakkan
kecederaan di bahagian
kepala apabila
penumpang terhenyak
ke belakang semasa
kemalangan

Ciri Keselamatan dalam kenderaan


untuk mengurangkan kesan inersia
4. Enjin yang mudah
menggelongsor
-enjin menggelongsor
semasa kenderaan
berlaku untuk
mengelakkan
menghentam penumpang

Ciri Keselamatan dalam kenderaan


untuk mengurangkan kesan inersia
5. Had laju
6. Had bilangan penumpang
7. Penumpang motosikal harus mengikat
topi keledar dengan cara yang betul