Anda di halaman 1dari 12

MOMENTUM

Pn Siti Nor Aishah Binti Mohd Nor

MOMENTUM

Takrif: Hasil darab jisim dengan halaju


Momentum = Jisim X halaju
(kgms-1)

(kg)

(ms-1)

Semakin besar jisim sesuatu objek semakin besar momentumnya.


Semakin besar halaju sesuatu objek, semakin besar momentumnya

MOMENTUM

Cari momentum:
- Troli X apabila jisimnya 20 kg dan bergerak pada halaju 0.5m/s ke
arah kanan
- Troli Y apabila jisimnya 25kg dan bergerak pada 0.2m/s ke arah kiri

MOMENTUM

Cari momentum:
- Troli X apabila jisimnya 20 kg dan bergerak pada halaju 0.5m/s ke
arah kanan
- Troli Y apabila jisimnya 25kg dan bergerak pada 0.2m/s ke arah kiri
a. Momentum Troli X=jisim x halaju
Momentum Troli X = 20 kg x 0.5 m/s
= 10 kg m/s

b. Momentum Troli Y=jisim x halaju


Momentum Troli Y = 25 kg x (-0.2) m/s
= -5.0 kg m/s

MOMENTUM (CONTOH SOALAN)


a. Suatu objek dengan berjisim 10 kg
bergerak dengan halaju 5 m/s.
Berapakah momentum objek tersebut?
=
b. Sebuah kereta bergerak dengan halaju
30 m/s. Berapakah momentum kereta
tersebut jika jisimnya 600 kg?
=

c. Rajah di bawah
menunjukkan seorang budak
lelaki berbasikal dengan halaju
2 m/s. Berapakah momentum
budak lelaki itu jika jisimnya
30kg?

MOMENTUM (CONTOH SOALAN)


a. Suatu objek dengan berjisim 10 kg
bergerak dengan halaju 5 m/s.
Berapakah momentum objek tersebut?
= 50 m/s
b. Sebuah kereta bergerak dengan halaju
30 m/s. Berapakah momentum kereta
tersebut jika jisimnya 600 kg?
= 18 000 kgm/s

c. Rajah di bawah
menunjukkan seorang budak
lelaki berbasikal dengan halaju
2 m/s. Berapakah momentum
budak lelaki itu jika jisimnya
30kg?

Momentum

MOMENTUM

Bergantung pada halaju dan jisim


Semakin laju suatu objek, semakin tinggi
momentum
Semakin berat suatu objek, semakin
tinggi momentum
Momentum lori X > momentum lori

Momentum
kereta A >
momentum
kereta B

PRINSIP KEABADIAN MOMENTUM


(The Principle Of Conservation Of Momentum)
Menyatakan bahawa dalam suatu perlanggaran,
jumlah momentum objek-objek sebelum perlanggaran adalah sama
dengan jumlah momentum objek-objek selepas perlanggaran.
Jumlah momentum sebelum
perlanggaran

Jumlah momentum selepas


perlanggaran

Daya impuls: Daya yang bertindak ketika perlanggaran berlaku// kadar


perubahan
momentum
Daya impuls = Momentum akhir momentum awal
Masa perlanggaran

PRINSIP KEABADIAN MOMENTUM


Momentum = Jisim X halaju
(kgms-1)

(kg)

(ms-1)

Prinsip Keabadian Momentum:


Jumlah
momentum
sebelum
perlanggaran
Jisim A x
Halaju A

=
=
=

Jumlah
momentum
selepas
perlanggaran
Jisim B x
Halaju B

MOMENTUM
Troli A yang bergerak
berlanggar dengan
troli B yang pegun.

Sebelum perlanggaran, troli A


ada momentum, troli B tiada.

MOMENTUM
Troli A yang bergerak
berlanggar dengan
troli B yang pegun.

Sebelum
perlanggaran, troli A
ada momentum,
troli B tiada.

Selepas
perlanggaran, ke-2-2
troli bergerak
bersama-sama.

Halaju bagi ke-2-2 troli


selepas perlanggaran
kurang dari daripada
halaju troli A sebelum
perlanggaran.

Troli B ada
momentum
selepas
perlanggaran

Jumlah momentum bagi


ke-2-2 troli sebelum &
selepas perlanggaran
adalah sama.

APLIKASI MOMENTUM
Ciri-ciri keselamatan pada kenderaan.

Pile driver.

Penanam cerucuk
mempunyai
momentum yg
besar (jisim &
halaju tinggi).
Oleh itu,
momentum akan