Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN KG.

BERAYA,
98000 MIRI, SARAWAK.

KERTAS KERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN
HAL EHWAL MURID
SK KAMPUNG BERAYA 2016

UNTUK PERHATIAN :
PIHAK BAITULMAL SARAWAK, MIRI

PENDAHULUAN
Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap

prestasi murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka. ,
Atas dasar inilah , matlamat dan objektif pengurusan HEM bertunjang kepada
kebajikan, keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang
baik serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa,agama
dan negara. Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada
bagaimana sekolah menguruskan hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen
murid-muridnya.

Atas

dasar

inilah

pihak

sekolah

telah

merancang

dan

melaksanakan pelbagai program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk


memastikan matlamat sekolah tercapai.

MATLAMAT
Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid

berfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan dan


berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan kebolehan ke
tahap maksima dab menyuburkan potensi kepimpinan.
3

OBJEKTIF

Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.
Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu
kecemerlangan di peringkat sekolah.
Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.
4

KUMPULAN SASARAN
1

Semua murid SK.Kg Beraya

ANGGARAN KOS PERBELANJAAN PROGRAM PEMBANGUNAN HAL


EHWAL MURID 2016 SK KAMPUNG BERAYA

BIL.

PERKARA

KEM KEPIMPINAN
PENGAWAS
1.

Murid yang terlibat:


24 orang pengawas
SK Kampung Beraya.

JUMLAH KOS YANG DIPERLUKAN

1. Makan murid dan guru=


RM 10 x 34 = RM 340
2. Alat tulis murid =
RM 3 x 24 = RM 72
3. Cenderahati penceramah =
RM 50
JUMLAH : RM 462

PROGRAM ANTI

1. Cenderahati penceramah =
RM 50

DADAH

2.

Murid yang terlibat :


68 orang murid SK
Kampung Beraya
JUMLAH = RM 512

PENUTUP
Program ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua murid
dalam melahirkan modal insan yang berkualiti yang mampu menjadi
pemimpin dan menyumbang kepada pembangunan negara sekaligus
memberikan kesejahteraan kepada komuniti dan masyarakat.

Sekian, terima kasih.


Disediakan oleh,

___________________________________
(ENGKU NURUL FARAHANA ENGKU AZIZ)

Penolong Kanan HEM,


SK. Kg. Beraya
Disemak oleh.

_____________________
(OTHMAN BIN HJ YUNUS)
Guru Besar,
SK.KG. Beraya.