Anda di halaman 1dari 1

TATA CARA IBADAH P.

W
1. Pembukaan

: Selamat sore keluarga bahkan rekan-rekan sekalian, tiba saatnya


kita Beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya persilahkan ibu-ibu
sekalian bangkit berdiri dan kita menyambut pemimpin liturgi
dengan menyanyi dalam Ny. Roh.

2. Pemimpin Liturgi : Ibadah unsur P.W yang kami langsungkan di dalam keluarga
Hamba Tuhan di sini, kami dasari dengan Nama Bapa, Anak dan
Roh Kudus. Amin.
3. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali, dilanjutkan dengan menyanyi dalam Ny.. Roh.
4. Ibu-ibu, sebelum kita mendengar Firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus
Kita berdoa
: Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di Sorga, pada saat sore hari ini
kami ibu-ibu P.W dapat berhimpun di rumah keluarga hamba-Mu
seraya memuji dan memuliakan Dikau. Kiranya Tuhan Yesus
dapat menguasai hati dan pikiran kami agar benih Firman
kebenaran-Mu yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu
jangan berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi boleh
mendapat tempat yang layak di hati kami masing-masing.
Ampuni salah dan dosa kami dan layakkan kami untuk
mendengar kebenaran Firman-Mu. A m i n.
5. Pembacaan Firman, Renungan, Doa Syafaat serta Doa Persembahan Syukur
diserahkan kepada Pelayan Firman.
6. Liturgi

: Ibu-ibu, untuk mengakhiri ibadah kita di saat sore hari ini, mari
kita menyanyi dalam Ny.

7. Doa Berkat

: Kasih Karunia dan Damai Sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita
Yesua Kristus dan dari Roh Kudus, kiranya menyertai ibu-ibu
sekalian bahkan keluarga di sini. Dari sekarang sampai selamalamanya. Amin.

8. Pembawa Acara

: Syalom.Terima Kasih kepada Liturgos dan Pelayan Firman


yang telah melayani kita di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus
memberkati.
Berikut saya memberikan kesempatan kepada koordinator untuk
menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan untuk kita.
Waktu dan tempat saya persilahkan.

9. Kata Penutup

: Atas nama ibu-ibu P.W saya ucapkan terima kasih kepada


keluarga yang sudah menerima kami untuk beribadah bahkan
ibu-ibu yang sudah dating beribadah. Kami tidak memberikan
sesuatu yang bernilai kepada keluarga, namun Firman yang kita
dengarkan bersama, itu yang dapat kami tinggalkan. Kiranya
Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita hari lepas hari.

10. Kita menyanyi Ny. Roh keluarga dipersilahkan mengambil tempat diluar untuk
menerima salam dari ibu-ibu.