Anda di halaman 1dari 81

WEEK 6 & 7

Where and How Does Socialization Take


Place?
Ecology of the Family
Ecology of Parenting
Ecology of Nonparental Child Care
Ecology of the School
Ecology of Teaching
Ecology of the Peer Group
Ecology of the Mass Media
Ecology of the Community

Ecology of the Family

Family Systems
Basic Family Structures
Basic Family Functions
Family Transitions
Structural Family Changes
Functional Family Changes

Learning outcomes

Menerangkan persekitaran keluarga yang


boleh mewujudkan sosialisasi

Menerangkan struktur asas dan fungsifungsi keluarga

Menjelaskan kesan-kesan peralihan dalam


hubungan keluarga

Family Systems

Keluarga dan perkahwinan isntitusi paling asas dalam masyarakat


Manusia hidup berkelompok dalam unit keluarga untuk mencari sokongan
emosi dan fizikal di samping bertujuan membantu dalam proses
perkembangan dan sosialisasi
Memahami apa itu keluarga, apa yang keluarga buat, bagaimana keluarga
yang berbeza menyesuaikan diri dengan perubahan dan cuba
umenguruskan tekanan luar adalah penting
Teori berkaitan sistem keluarga - melihat keluarga dalam konteks yang
luas iaitu secara keseluruhan e.g struktur keluarga, corak keluarga itu
berorganisasi, ahli keluarga dan bagaimana ahli keluarga berinteraksi
(Parke & Buriel, 2006).
Dalam membicarakan berkaitan sosialisasi keluarga adalah agen utama,
oleh itu mengetahui dan memahami persekitaran keluarga sangat penting
5

Pernahkah anda terfikir bilakah permulaan


keluarga bermula ???
Kenapakah keluarga itu penting???

Permulaan keluarga dalam tamadun manusia


berpunca daripada peraturan yang melarang
hubungan kelamin antara anggota yang rapat dengan
keluarga larangan ini menyebabkan anggota
keluargannya sendiri terpaksa mencari pasangan
hidup daripada keluarga lain
Keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap arus
kehidupan serta pembentukan sifat seorang insan
sebagai anggota masyarakat
Institusi keluarga - asas utama kepada
pembangunan dan kemajuan sesebuah tamadun atau
negara - kecelaruan keluarga memberi kesan kepada
pembangunan dalam aspek kehidupan
Apa yang kamu faham tentang definisi keluarga
7

Definisi Umum Keluarga

Umum keluarga didefinisikan seperti kumpulan sosial yang asas


merangkumi lelaki dan perempuan dan zuriat mereka, sekumpulan
individu yang mempunyai moyang yang sama, sekumpulan isi rumah
yang tinggal di bawah satu bumbung yang sama
Definisi Umum Keluarga
Sekumpulan individu yang mempunyai hubungan dengan yang lain melalui
pertalian darah, perkahwinan atau melalui anak angkat

Ramesh Chopra (2005)


Keluarga ialah satu generasi yang menyediakan pelbagai kemudahan kepada
generasi baru dengan keperluan makanan, perlindungan, kesihatan, pakian,
sosial dan rekreasi bagi menjadikan mereka manusia yang mampu untuk
berdikari dan berguna dalam hidup masyarakat
8

Definisi Dalam Konteks Moden


Sudah bertukar ikut masyarakat cohabating couples, same sex
marriage juga dianggap keluarga

PERKAHWINAN & PEMBENTUKAN


KELUARGA

10

11

DEFINISI PERKAHWINAN

The union of a man and a woman by a ceremony


in law. (Longman Dictionary of Contemporary
English, 1978)

Legal union between a man and a woman as


husband and wife. (Oxford Fajar Dictionary, 2000)

Marriage is a socially, religiously, or legally


recognized union between two or more people,
for the purposes of the formation of a family unit;
legitimizing sexual relations and procreation;
social stability; education and development of
offspring; transfer of property; security; and
companionship, or any of such combinations.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marriage)

12

Agama Hindu

Perkahwinan bermakna bermulanya status berumah tangga dan


upacara ini merupakan samskara yang ke-13. Upacara perkahwinan
dilaksanakan di sekitar api suci dan penuh dengan simbol-simbol.
Dalam upacara, kedua mempelai berjalan mengelilingi api suci tujuh
langkah sambil berpimpinan tangan, dan pada setiap langkah
mereka saling membuat janji. Hukum manu, suatu Kitab Suci,
mengatakan bahawa seorang isteri harus selalu mencintai dan
menghormati suaminya, dan umat Hindu Ortodoks tidak
mengizinkan perceraian walau apapun alasan.

Judaisme (Yahudi)

Perkahwinan bermakna pembentukan suatu rumah yang dibangun


bersama-sama dan mempunyai nasib yang sama. Tujuan utama
perkahwinan adalah menciptakan lingkungan yang ideal bagi anakanak juga

ayat salah satu berkat perkahwinan berbunyi memberikan


kegirangan dan kesenangan hati, keriangan dan kegembiraan yang
meluap-luap, kegemaran dan suka cita, cinta damai dan
persahabatan kepada pasangannya. Dengan kata lain, perkahwinan
merupakan pusat kehidupan keluarga dan pembentukan peribadi
para anggota keluarga untuk kesejahteraan lahiriah dan batiniah.
13

Agama Buddha

Konsep perkawinan dalam agama Budha tidak secara tegas dibahas.


Namun perkahwinan dapat dirumuskan sebagai hubungan suamiisteri untuk memperoleh kesucian (vimakirti sutra). Salah satu pesan
moral dari Lima Aturan yang menjadi pedoman moral setiap umat
Budha adalah Mereka tidak boleh menyalahgunakan seks.

Agama Katolik

Perkahwinan adalah persatuan seumur hidup, yang diikat oleh


perjanjian, antara seorang lelaki dan seorang wanita. Melalui
perkahwinan mereka menjadi suami-isteri, menjalani kehidupan
secara kukuh, saling meningkatkan diri dan penuh kasih sayang
dalam melahirkan dan mendidik anak-anak (Gaudium et Spes 47-52)

Agama Islam

Umat Islam menganggap bahawa keluarga Islam adalah asas


masyarakat dan perkahwinan adalah tulang belakang kepada
kehidupan berkeluarga. Perkahwinan menghalalkan hubungan lelaki
dan wanita dan asas pembentukan keluarga

14

Perkahwinan

Endogami
Pasangan yang berasal
dari kumpulan yang sama

Eksogami
Pasangan yang berasal
dari kumpulan yang
berlainan
15

KONSEP KEKERABATAN /
KEKELUARGAAN

16

KONSEP KEKERABATAN / KEKELUARGAAN

RANGKAIAN
PERHUBUNGAN
ANTARA KAUM
KELUARGA

KELUARGA
SEDARAH

KELUARGA
SEMENDA

KELUARGA
ANGKAT
17

KELUARGA SEDARAH

termasuk semua kaum keluarga/sanak saudara yang mempunyai


hubungan darah dengan seseorang.

keluarga sedarah
sebelah ibu

keluarga sedarah
sebelah bapa

dibahagikan kepada beberapa kategori lain


berdasarkan jarak kolateral (collateral distance)

keluarga dekat
(close relatives)

keluarga jauh
(distant
relatives)
18

Keluarga Sedarah

19

KELUARGA SEMENDA

Wujud apabila berlakunya perkahwinan


Apabila seseorang itu berkahwin - mendapat mertua, ipar,
biras dll. (in-laws) - keluarga semenda.

Keluarga sedarah isteri


menjadi keluarga
semenda kepada suami.

keluarga sedarah
suami menjadi keluarga
semenda kepada isteri.
20

Keluarga Semenda

21

Keluarga semenda menjadi kabur apabila


berlaku perkahwinan antara pasangan yang
mempunyai hubungan darah sesama mereka,
contohnya perkahwinan sepupu
Dengan demikian, keluarga sedarah dan
keluarga semenda menjadi bertindan-tindih.

22

Sanak Saudara (BertindanTindih)

23

KELUARGA ANGKAT

* Terdiri daripada mereka yang diangkatkan


atau dikedimkan (adopted) ke dalam
satu-satu keluarga
* Pengkediman boleh berbentuk
sepenuh (full) atau separuh (partial)

Pengkediman sepenuh
(full adoption)
diambil semasa kecil (bayi),

pengkediman separuh
(partial adoption)
diambil setelah kanak-kanak
itu sudah membesar.
24

Dalam masyarakat Islam terdapat satu


kategori keluarga lain yang disebut saudara
sesusu
Sistem kekeluargaan dalam sesebuah
masyarakat menentukan perkara-perkara pokok
seperti warisan harta dan jawatan, hak dan
autoriti ke atas anak-anak, larangan
perkahwinan, pola kediaman, kawalan kelompok,
dan peraturan dalam perhubungan sosial.

25

Basic Family Structures

26

Keluarga Asas (Nuclear Family)

Keluarga asas (nuclear family) ialah keluarga


yang dianggotai oleh pasangan suami isteri
sahaja atau pasangan suami isteri dan anak-anak
mereka yang belum berkahwin
Saiz keluarga bergantung kepada bilangan anak
yang dilahirkan
Keluarga asas merupakan unit penting & utama
dalam organisasi kekeluargaan.

27

Keluarga Orientasi (Family of orientation)

Keluarga orientasi ialah keluarga di mana


seseorang individu dilahir dan dibesarkan.
Dalam keluarga ini individu berkenaan
merupakan anak.
Semua saudara kandung mempunyai keluarga
orientasi yang sama.

28

Keluarga Prokreasi (Family of procreation)

Keluarga prokreasi pula ialah keluarga yang dibentuk


oleh seseorang setelah beliau berkahwin
Dalam keluarga prokreasi ini,seseorang itu bertindak
sebagai suami/bapa atau pun sebagai isteri/ibu
Setiap individu (lelaki & perempuan) yang berkahwin
menjadi pengasas keluarga prokreasi masing-masing
Seseorang itu pada hakikatnya menganggotai kedua-dua
jenis keluarga yang disebutkan, pertama sebagai anak
dalam keluarga orientasi dan keduanya sebagai bapa
atau ibu dalam keluarga prokreasi tergolong juga
dalam keluarga asas dan keluarga luas
29

30

Keluarga Luas (extended family)

Keluarga luas (extended family) terdiri daripada dua


keluarga asas atau lebih yang tinggal di bawah satu
bumbung, berdekatan atau berjauhan
Mereka bergantung antara satu sama lain dari segi
ekonomi dan emosi
Contohnya, gabungan keluarga ibu bapa dan keluarga
anak-anak yang telah berkahwin.
Keluarga luas mungkin berbentuk sementara,
sehingga anak-anak yang berkahwin itu pindah
membentuk keluarga asas sendiri di tempat yang
sama atau di tempat lain
31

JENIS SISTEM KEKELUARGAAN


LUAS (EXTENDED FAMILY)

SISTEM SENASAB
(ULINEAL SYSTEM)

SISTEM DWISISI
(BILATERAL SYSTEM)

32

SISTEM SENASAB

Sistem ini mengira keturunan dari sebelah pihak


sahaja, samaada dari sebelah pihak lelaki ataupun
dari sebelah pihak perempuan

Jika mengira keturunan dari sebelah pihak lelaki,


disebut sistem nasab bapa (patrilineal system),
dan jika mengira keturunan dari sebelah
perempuan/ibu disebut sistem nasab ibu
(matrilineal system).

Masyarakat e.g Cina, India, Arab, Batak


mengamalkan sistem nasab bapa.

Masyarakat e.g Minangkabau, Nayar (India)


mengamalkan sistem nasab ibu

33

34

Sistem Nasab Bapa (Patrilineal system)

35

Sistem Nasab Ibu ibu (Matrilineal System).

36

Sistem nasab bapa mementingkan


kelahiran anak lelaki bagi meneruskan
keturunan dan pewarisan harta

Sebaliknya sistem nasab ibu


mementingkan kelahiran anak perempuan
bagi tujuan-tujuan tersebut

Jika tidak ada anak lelaki bagi nasab bapa


atau tidak ada anak perempuan bagi nasab
ibu, jurai keturunan satu-satu keluarga itu
akan terputus.

37

Dalam sistem senasab (nasab bapa atau nasab


ibu), setiap orang masing-masing menjadi anggota
kelompok keturunan yang disebut suku (clan).

Semua anggota suku memakai nama suku yang


sama, atau mengidentifikasi diri mereka dengan
suku tersebut.

Ada masyarakat yang tidak membenarkan anggota


suku berkahwin dengan clan yang sama ada
masyarakat membenarkan anggota suku
berkahwin antara satu sama lain.

Bagi masyarkat yang tidak benarkan perkahwinan


sesama suku - perkahwinan sesuku adalah
perbuatan sumbang (sama dengan sumbang
muhrim atau incest)
38

Suku Minangkabau di N9

1. Suku Biduanda
2. Suku Batu Hampar
3. Suku Tanah Datar
4. Suku Simalenggang
5. Suku Batu Belang
6. Suku Mungkal
7. Suku Payakumbuh
8. Suku Tigabatur
9.Suku tiga Ninik
10. Suku Silemak Minangkabau
11. Suku Silemak Pahang
12. Suku Anak Aceh
39

Dalam sistem nasab bapa, suami/bapa


menjadi ketua keluarga. Isteri dan anakanak tertakluk kepada kuasa dan autoriti
suami/bapa tersebut

Sebaliknya dalam sistem nasab ibu, bapa


saudara sebelah ibu (mothers brother)
menjadi ketua bagi satu-satu keluarga.
Suami/bapa dianggap sebagai orang luar.

Kediaman selepas berkahwin dalam


masyarakat nasab bapa adalah bersama
keluarga suami (patrilocal), sedangkan
dalam masyarakat nasab ibu, kediaman
adalah bersama keluarga isteri
(matrilocal).

40

SISTEM DWISISI

Sistem dwisisi (bilateral system) tidak


mengira keturunan dari mana-mana pihak,
tetapi menganggap sanak saudara dari
sebelah pihak bapa dan juga sanak saudara
dari sebelah pihak ibu sebagai sama sahaja
dari segi kekeluargaan.

Sistem dwisisi diamalkan oleh masyarakat


Melayu, Jawa, Iban, Kadazan, dll.

Sistem dwisisi merupakan sistem


kekeluargaan yang terbesar di dunia.
41

SISTEM DWISISI

42

Dalam sistem dwisisi tidak ada konsep suku seperti yang


terdapat dalam sistem senasab.

Apa yang wujud adalah kelompok sanak saudara (kindred)


yang dianggotai oleh sanak saudara dari kedua-dua belah
pihak (ibu dan bapa) tersebut.

Dengan demikian wujud, konsep-konsep seperti keluarga


dekat (close relatives), dan keluarga jauh (distant
relatives).

Ini berdasarkan pada collateral distance, iaitu dekatjauhnya hubungan seseorang itu dengan sanak saudara
beliau.

Tidak ada perbezaan antara anak lelaki dan anak


perempuan dalam sistem dwisisi.

Kedua-duanya berhak mewarisi harta kepunyaan ibu bapa


mereka.
43

Dalam masyarakat dwisisi, juga tidak ada larangan


perkahwinan antara sanak saudara, kecuali dengan
keluarga dekat (mahram).

Tempat tinggal selepas berkahwin pun bebas, sama ada


bersama keluarga suami (patrilocal) atau pun bersama
keluarga isteri (matrilocal).

Secara teorinya, keluarga dalam masyarakat dwisisi lebih


demokratik bentuknya.

Pasangan suami isteri mempunyai hak yang sama banyak


terhadap anak-anak mereka.

Cuma dalam masyarakat dwisisi Melayu, organisasi


keluarga condong ke arah sistem nasab bapa. Ini
disebabkan pengaruh sistem keluarga Islam yang
berteraskan sistem nasab bapa (seperti diamalkan oleh
orang Arab).
44

Regardless of whether your extended family is matriarchal,


patriarchal, or egalitarian, its main function is support;
relatives are the people you turn to when you need help or
when you have joys to share.

Because, in todays society, many nuclear families do not have


an extended family for support (for reasons that include
moving, divorce, remarriage, and death), the people they turn
to for help might be friends, neighbors, co- workers, or
childrens teachers. These people assume some of the
traditional support functions of the extended family and
become ones personal network (Dean, 1984). People who
have no such personal network have to rely on the formal
network of societyprofessionals or government agenciesfor
support (Garbarino, 1992).

Support services provided by the formal network are


influenced by politics, economics, culture, and technology. For
a technology example, cell phones and computers compete for
family members time together.
45

Sources of Family Support

46

Basic Family Functions

47

Basic Family Functions


What do families do?

FUNGSI-FUNGSI ASAS KELUARGA

Mengesahkan hubungan seksual

Reproduksi dan sosialisasi

Sokongan sosial

Penetapan peranan dan status sosial


48

Mengesahkan hubungan seksual

Setiap masyarakat ada norma dan peraturan yang


membenarkan individu menjalin hubungan seksual
tidak ada masyarakat yang membenarkan hubungan
seksual secara bebas

Kebanyakan masyarakat hubungan seksual hanya


dibenarkan melalui ikatan perkahwinan yang sah
keluarga kekal sebagai satu institusi yang dapat
memenuhi keperluan seksual secara diakui
masyarakat dan budaya (termasuk agama)

Hubungan seksual dengan pasangan yang


dibenarkan iaitu suami atau isteri tidak
mendatangkan kemudharatan baik dari segi sosial
atau psikologi

http://
ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=
49
0426&pub=Utusan_Malaysia&sec=Mahkamah&pg=ma_

Seorang pelajar sekolah menengah telah ditolak dari atas jejantas, ditendang dan dicekik sebelum dirogol di
bawah jejantas Jalan Reko, Kajang antara jam 2.35 petang dan 4.00 petang pada 8 Oktober 2002. Mangs
mengalami patah tulang belakang dan nyaris meninggal dunia. Kaki dan tangan mangsa juga diikat ke
belakang dan badannya ditutup dengan plastik hitam, mulut disumbat dengan stokin dan diikat dengan sapu
tanga sebelum ditinggalkan
Pada 6 November 2002 Siti Nurliyana Shamimi Rosdi seorang kanak-kanak berumur dua tahun telah
diculik,dirogol dan dibunuh, dijumpai dalam keadaan bogel di tebing Sungai Kedah, kira-kira 500 meter dari
rumahnya di Kampung Seberang Terus. Hasil bedah siasat mendapati ada kesan koyak pada kemaluan
mangsa, selain lebih 40 kesan luka pada badan. Mangsa juga mengalami pendarahan dalam otak dipercayai
akibat dipukul dengan benda keras.

Noritta Samsudin berumur 22 tahun telah dijumpai mati di Kondominium Puncak PrimaGalleria, Sri Hartamas,
Kuala Lumpur pada 5 Disember 2003. Mangsa dikatakan telah dirogol sebelum dibunuh. Pada 13 Jun 2003
Canny Ong lay Kian telah dilarikan dari tempat letak kereta Bangsar Shopping Center. Mayat mangsa ditemui
separuh rentung di dalam sebuah longkang di tepi Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur.
Kanak-kanak berusia 10 tahun, Hasirawati Saridi ditemui mati dipercayai dibunuh dan dirogol ketika dalam
perjalanan ke sekolah di Kampung Ratau, Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah pada 8 Januari 2004.
Pada 17 Januari 2004 seorang kanak-kanak berusia 10 tahun, Nurul Huda Abdul Ghani telah dirogol, diliwat
sebelum dibunuh di pondok pengawal stesen pencawang Tenaga Nasional Berhad Kampung Pekajang, Gelang
Patah, Johor. Mayatnya ditemui berbogel tersandar pada dinding tandas pondok pengawal tersebut dalam
keadaan mencangkung.

50

PEMBUANGANBAYI

51

52

Reproduksi dan Sosialisasi

Reproduksi fungsi asas pengeluar generasi penerus yang sah


taraf iaitu diperakui oleh agama, budaya dan undang-undang

Setelah mendapat anak pasangan berkahwin ada tanggungjawab


besar iaitu mensosialisasikan generasi yang baru semasa proses
sosialisasi berlaku, anak akan mempelajari bahasa, pengetahuan,
nilai, kepercayaan dan budaya yang dipegang dan diterima oleh
masyarakat

Anak juga akan terdedah kepada kemahiran sosial dan


interpersonal yang diperlukan oleh seseorang individu untuk
berfungsi dengan berkesan dalam masyarakat

Secara tradisional fungsi reproduksi dan sosialisasi dijalankan


oleh keluarga lengkap yang terdiri daripada suami dan isteri sahaja

Kini, pasangan yang mengambil anak angkat, keluarga induk


tunggal, bujang menjalankan proses sosialisasi tersebut PENTING
fungsi keluarga sebagai agen reproduksi dan sosialisasi berlaku
dalam setiap bentuk keluargayang wujud dalam masyarakat.
53

Sokongan Sosial

Fungsi dan struktur keluarga sentiasa berubah disebabkan evolusi dan peredaran
masa

Fungsi asas sebagai sokongan sosial kekal hingga kini iaitu sokongan emosi dan
fizikal

kasih sayang
Perlindungan dan keselamatan
Penerimaan dan sebagai teman untuk setiap ahli keluarga
Ekonomi, pakaian tempat tinggal

Fungsi ini boleh dilakukan dengan wujudnya satu hubungan yang mesra, rapat,
berjangka panjang dan bersemuka

Keluarga juga menjadi tempat untuk ahli keluarga mendapatkan perlindunagn


dan sokongan psikologi dan emosi terutamanya semasa wujudnya krisis dan
tekanan

Sokongan dari keluarga bukan sahaja wujud hasil dari keluarga nuklear tetapi
jaringan yang luas

Kajian (Goslon, 1969; Walters & Stinnet,1971) menunjukkan kepentingan


sokongan emosi daripada kumpulan primer bagi memastikan perkembangan
yang sihat dan sejahtera di kalangan ahli keluarga

http://
www.sinarharian.com.my/hiburan/zamani-berilah-saya-peluang-kedua-1.353878
54

Penetapan peranan dan status sosial

Status & peranan seseorang individu dalam masyarakat


diperolehi, ditentukan dan diiktiraf melalui keluarga

Bagaimana caranya ????? penetapan peranan dan


penetapan status sosial

Penetapan peranan ibu bapa suami isteri anak dll Keluarga juga mengajar dan mensosialisasi ahli keluarga
berkaitan status sosial mereka dalam masyarakat
peranan suami, isteri, anak, bapa, ibu

Penetapan status sosial - seseorang individu lahir dalam


kelas sosial, kumpulan ras, etnik dan agama tertentu sejak
lahir seseorang boleh mengubah atau menggugurkan
keahliannya dalam sesuatu kumpulan pada bila-bila masa
tetapi sebagai ahli keluarga individu tidak dibenarkan
berbuat demikian keluarga terlebih dahulu membentuk
definisi dan status seseorang individu
55

Masyarakat India

Masyarakat Cina

Masyarakat Melayu

56

Kos rumah sederhana


Kos rumah murah

Kos rumah mewah


Rumah miskin
57

Keluarga
artis

Keluarga diraja

58

Family Transitions
How has the family adapted to societal change?

Throughout history, family structure has


adapted to accommodate economic, social,
political, and technological influences.

Structural Family Changes


Functional Family Changes

59

Structural Family Changes

60

Structural Family Changes

Family composition is influenced b y


biological factors (fertility, age, health),
cultural or religious beliefs, psychological
factors (stress), and social factors
(economics).

Changes in family composition can include


the addition of family members to the
household, as by birth, adoption, remarriage,
or relatives (kin) moving in; or the removal of
family members, as by death, divorce, or
children becoming adults and moving out.
61

Keluarga Tirus

Keluarga tirus (denuded family) ialah keluarga


yang kematian bapa atau kematian ibu
Keluarga ini berbentuk sementara sehingga
lelaki atau perempuan yang kematian isteri
atau suami itu tadi berkahwin semula.

62

Keluarga Tunggal

Keluarga tunggal (single parent) ialah keluarga


yang pasangan suami isteri bercerai dan
masing-masing kembali hidup secara sendirian
sama ada bersama anak atau tidak bersama
anak
Keluarga ini berbentuk sementara sehingga
lelaki atau perempuan yang bercerai tadi
berkahwin semula.

63

Keluarga Cantuman

Keluarga cantuman (blended family) ialah


keluarga yang bercantum setelah berlakunya
perkahwinan di antara seorang duda dengan
seorang balu atau janda.
Apabila berlakunya percantuman keluarga, maka
wujudnya hubungan tiri di kalangan anggotanya,
iaitu di antara duda dengan anak janda, di
antara janda dengan anak duda, dan di antara
anak duda dengan anak janda.

64

Keluarga Komposit

Keluarga komposit (composite family) ialah


keluarga yang lahir daripada perkahwinan
poligami.
Jika seseorang lelaki itu berkahwin lebih
daripada seorang isteri, dan jika isteri-isteri itu
tinggal serumah di bawah satu bumbung, maka
keluarga itu ialah sebuah keluarga komposit.
Keluarga ini juga disebut sebagai keluarga
poligami.
65

Families of Unmarried Parents

Families of unmarried parents include heterosexual adults who


choose to live together without legal sanction and homosexual
adults who live together unwed (with exceptions in some states)
because society, in general, doesnt legalize their relationship.

Such unconventional families are increasing (Stewart, 2007) and


are discussed here because of their impact on children.
Unconventional families can give children love and stability, but
it is more difficult because of the general absence of community
supports.

What makes things more challenging for unconventional families


is the fact that traditional rights and obligations are not
necessarily expected or implemented. For example, financial
requirements for support of children under age 18 are not
legalized for the cohabiting partner. The cohabitating partner is
not automatically included in the child s school or social
functions
66

Families of Same-Sex Parents

Families with same-sex parents are becoming more visible in society today
(Patterson, 2002, 2006).

Many issues faced by families with homosexual parents are similar to those
faced in divorced, stepparent, and various custodial arrangements - how the
family manages the stigmatizing attitude of society.

Generally (some exceptions exist), society does not legally sanction homosexual
marriages or families. Some cities and businesses, however, have implemented
policies for domestic partnerships or civil unions; otherwise, housing, insurance
benefi ts, emergency room visits, and school permission forms exclude the
cohabiting partner. Attitudes about homosexuality generally stem from ones
personal feelings about ones own sexuality. These attitudes include fear,
disgust, indifference, and acceptance. Because of perceived negative attitudes,
many homosexuals, especially those raising children, hide their relationship by
pretending to be heterosexual (Goldberg, 2009). Being open about their
homosexuality renders them vulnerable to discrimination and ostracism.

Children of those who are open about their homosexual relationship may be
teased by other children (Gollnick & Chinn, 2008)Why do you have two
mommies? or Your dad is a . Many homosexual parents fear they will lose
custody of their children if their sexual orientation is known (Patterson, 2009).
67

Perkahwinan Gay & Lesbian

68

Malaysia declares same-sex marriages illegal


14.11.2005 : http://newsfromrussia.com/world/2005/11/14/67627.html

The Malaysian government said Monday it would not recognize


a marriage between a man and his transsexual spouse,
believed to be the first such union in this mostly Muslim
country. Jessie Chung, a Malaysian Christian businesswoman in
her 30s who underwent a sex change operation two years ago,
married Joshua Beh at a hotel in Malaysia's eastern Sarawak
state on Borneo island late Saturday, said wedding coordinator
Brian Choot.
However, Deputy Home Affairs Minister Tan Chai Ho said
Malaysian authorities considered the union a same-sex
marriage, which is illegal in Malaysia.
Chung's formal identification papers still state that she is a
man, because in Malaysia transsexuals cannot legally update
their gender status even after they have a sex change
operation, Tan said.
Chung, whose original name was Jeffrey, had not been informed
of Tan's comments, but she "has accepted that the government
officials would not approve her marriage," Choot said.
The National Evangelical Christian Fellowship, which represents
more than 2,000 churches in Malaysia, also said it would not
recognize Chung's marriage.
69

Transsexualism in Malaysia: Syariah


Court annuls same-sex marriage
September 12, 2007

This month, the Syariah Court annulled


Mohd Sufian Mohamad and Zaiton Azizs
marriage. The court issued the couple a
permanent divorce, despite Zaiton Aziz
saying that she was in a physically and
emotionally satisfying union.
The judge who presided over the case
declared the same-sex marriage
illegitimate because of Mohd Sufians
original gender designation.
According to a New Straits Times article,
three doctors had conducted physical
examinations and blood tests on Mohd
Sufian and concluded that he is a
woman.
http://thecicak.com/?p=299

http://
www.malaysiandigest.com/frontpage/29-4-tile/520157-malaysia-among-wo
rst-countries-in-world-for-transgenders-report.html
70

Families of Adopted Children

Families adopt children for many reasons, including an inability to


conceive, the desire to care for a child without the sanction of
marriage, the desire to care for a child with special needs (one who has
been abused or neglected, has disabilities, or comes from another
country), or the desire to make a foster care arrangement permanent.

Adoptive parents need to be prepared for childrens interpretations of


the adoption even years after the situation was explained (AACAP,
2002a). The child may create fantasies about the birth parents and
may even deny the reality of the adoption (Pavao, 2005). The child
may believe he or she did something bad and was sent away . Some
children believe they were kidnapped by the adoptive parent(s).

In adolescence, when identity formation is a normal challenge, the


adopted child faces more complex issues, such as whether to tell
friends, whether to contact the birth parent(s), what medical history is
relevant, and loyalty. The identity issues are even greater in transracial
adoptions. Some other issues may be fear of abandonment, painful
reminders of identity at birthdays, a need to grieve for what is
perceived to be lost, and dealing with the unkno wn (Eldridge, 1999).
71

Dual-Earner Families

Families increasingly diverged from the two-parent family with breadwinner father
and homemaker mother to single parent, stepparent, kin, unmarried, and same-sex
parent families. Workplaces became more expandable in terms of space and flexible
in terms of time.

These changes influenced workers home lives and the balance between work and
family (Schieman, Milkie, & Glavin, 2009).

During the 20002010 decade, some studies showed that womens allocation of time
to paid and unpaid work (cooking, laundry, cleaning, shopping, repairs, and child
care) had generally become similar (Sayer, 2005). However, despite the increase in
fathers involvement in the home, men still gravitated toward stereotypical male
chores, and child care remained much more the purview of mothers than fathers,
just as paid work hours remained longer for fathers (Craig, 2006).

Even though, in general, workplaces became more expandable and flexible, time
confl icts between work and family remained (Jacobs & Gerson, 2004). Family
demands, such as emergency r epairs, care of sick children, shared family activities,
and involvement in childrens activities, often caused parents to have negative
feelings, such as guilt, frustration, or anxiety (Bianchi & Milkie, 2010).

Th e lack of shared family time had consequences for children. For example, Crouter
et al. (2004) found it to be related to risky adolescent behavior.
72

Functional Family Changes

73

Reproduction

Technological changes, such as birth control and


reproductive assistance (donation of egg and sperm,
in vitro fertilization, embryo transfer, surrogacy) have
affected family size. Economics, too, has played a
role.

Many young people have chosen to postpone


childbearing until they achieve financial stability.
However, delaying conception until the late 30s
affects fertility. Couples who have difficulty conceiving
may then turn to technology for assistance or choose
to adopt. In any case, family size has decreased in the
past century compared to the past, when families had
many children hoping some would survive to
reproduce the next generation (FIFCFS, 2010).
74

Socialization/Education

The socialization/education domain of the family has decreased in


the past century. Until the 19th century, children were educated at
home. Education consisted of religious teachings and training to
work on the farm, to work in the family business, or to perform
household chores.

The Industrial Revolution provided work outside the home and farm
for women and children as well as men.

Thus, the family could no longer be totally responsible for their


childrens education and training for the adult world. Gradually,
schools took over this function. Schools were expected to teach
good work habits and basic reading, writing, and arithmetic skills,
as well as form good character.

Today many states require that, in addition to these basics, schools


teach such topics as sex education, substance abuse prevention,
and anger management, things previously assumed to be the
domain of the family.
75

Assignment of Social Roles

Social roles within the family are defined by


which members perform what jobs, as well
as the distribution of authority. Changes in
family roles over time, as discussed here,
illustrate chronosystem influences

Social roles:
Wife / mother
Husband / father
Children

76

Authority Patterns

Authority patterns in the family can be traced back


in time.

The father was responsible for not only the economic


survival of the family, but the socialization of the
children as well. It was not until the 20th century
that mothers gained status as family providers,
influenced by political and economic events.

Now authority patterns in many families approach


an egalitarian pattern, or some sort of collaborative
one negotiated between the parents, with the father
responsible for some tasks and the mother for
others (Kaslow, 2001).
77

Economic Support
A major function of the family remains the economic support
of its members, but the scope of this responsibility has
changed, as well as which family members contribute.
As industries grew, family members began to work for
wages in factories and businesses. Money, then, became the
link between work and family.
The nuclear family became more common as houses were
smaller and family providers had to be willing to move to
where the work was (Coontz, 1997).
Today, most families require the economic contributions of
both parents in order to afford food, clothing, shelter,
services, and other goods needed for themselves and their
children.
78

Nurturance/Emotional Support

The nurturing and emotional support function


of families for the young (and sometimes the
old) has remained fairly stable, but the range
of the caregiving has diminished.

For example, as medicine advanced, the


family turned to doctors and nurses to
provide health care.,provide day care for
elderly - have insurance plans to cover costs
of long-term care in residential facilities have disability plans - have hospices to care
for the dying.
79

Summary

Secara asas dan traditional perkahwinan membentuk keluarga

Definisi keluarga seharusnya merujuk kepada dua individu


atau lebih lelaki dan perempuan yang komited antara satu
sama lain, berkongsi kemesraan, sumber, nilai dan
tanggungjawab bersama definisi keluarga ini berbeza
disebabkan persepektif berbeza masyarakat berasaskan
agama, budaya, politik , perubahan masyarakat, perubahan
zaman dan sebagainya juga mengubaj struktur keluarga dan
fungsi keluarga

Fungsi asas dan struktur asas keluarga turut berubah apabila


berlaku perubahan dalam masyarakat mengikut arus masa
yang dilalui oleh masyarakat tersebut

Keluarga sangat penting dalam proses sosialisasi dan ini


dinyatakan dalan fungsi asas keluarga
80

HABIS DAH

81

Anda mungkin juga menyukai