Anda di halaman 1dari 6

RINCIAN KEMAJUAN BOR

PERTANGGAL : DD Januari YYYY


NO

PEKERJAAN

JEMBATAN MABAI :
1 DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
2 ISIAN SUMURAN
3 LANTAI KERJA
4 ABUDMENT
5 PASANGAN BATU
6 WINGWALL
7 PLAT INJAK
8 ERAKTION GIRDER
9 PLAT LANTAI
9 SANDARAN
10 TROTOAR
11 PARAPET
12 PATOK PENGARAH

1
2
3
4
5

SATUAN

2,5M
2,5M
2,5M
2,5M
2,5M

M1
M1
M1
M1
M1
M3
M3
M3
M3
M3
M3
Kg
M3
M3
M3
M3
M3

VOLUME

HARGA SATUAN

4.00
4.00
2.80
2.00
1.60
42.51
4.04
79.01
219.10
8.70
14.35
27,062.50
49.96
7.02
11.57
3.86
0.54

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,000,000
2,100,000
2,200,000
2,300,000
2,400,000
230,000
230,000
600,000
135,000
600,000
600,000
1,800
650,000
600,000
230,000
230,000
600,000

TOTAL
KETERANGAN :
- HARGA PENURUNAN SUMURAN (DINDING SUMURAN) 3M
= HARGA SETIAP DINDING SUMURAN + ( KUBIKASI BETON PE

25 Mei
25 Juni
13 Juli
23 Juli
11 agustus
20 agustus
04 September
21 September
4 Okberber
19 Okberber
04 Nopember
18 Nopember

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

- TOTAL BORONGAN
PINJAMAN 1
PINJAMAN 2
PINJAMAN 3
PINJAMAN 4
PINJAMAN 5
PINJAMAN 6
PINJAMAN 7
PINJAMAN 8
PINJAMAN 9
PINJAMAN 10
PINJAMAN 11
PINJAMAN 12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rp611,253,000
Rp
30,000,000
Rp
15,000,000
Rp
50,000,000
Rp
15,000,000
Rp
30,000,000
Rp
40,000,000
Rp
80,000,000
Rp
30,000,000
Rp
45,000,000
Rp
30,000,000
Rp
40,000,000
Rp
50,000,000

KEMAJUAN BORONGAN PEK.XXXXXXXX A DAN B


JUMLAH
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

8,000,000
8,400,000
6,160,000
4,600,000
3,840,000
9,776,783
928,625
47,406,000
29,578,500
5,222,880
8,610,000
48,712,500
32,470,750
4,214,760
2,661,399
887,570
324,000

NO

PEKERJAAN

JEMBATAN MENARAK :
1
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
2
ISIAN SUMURAN
3
LANTAI KERJA
4
ABUDMENT
5
PASANGAN BATU
6
WINGWALL
7
PLAT INJAK
8
ERAKTION GIRDER
8
PLAT LANTAI
9
SANDARAN
10 TROTOAR
11 PARAPET
12 PATOK PENGARAH

1
2
3
4
5
6

SATUAN
3M
3M
3M
3M
3M
3M

M1
M1
M1
M1
M1
M1
M3
M3
M3
M3
M3
M3
Kg
M3
M3
M3
M3
M3

VOLUME
4.00
4.00
4.00
4.00
3.60
1.20
79.03
4.17
105.32
614.74
11.87
14.35
47,290.00
74.21
10.43
16.06
3.86
1.13

Rp221,793,000

+ ( KUBIKASI BETON PER METER DINDING ;SUMURAN 3M - DINDING SUMURA 2,5M ) X Rp. 390.000

- TOTAL PINJAMAN :
- SISA BORONGAN :

HARGA SATUAN
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,841,000
2,941,000
3,041,000
3,141,000
3,241,000
3,341,000
230,000
230,000
600,000
135,000
600,000
600,000
1,800
650,000
600,000
230,000
230,000
600,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

TOTAL

Rp 389,460,000

M ) X Rp. 390.000

Rp
Rp

JUMLAH

455,000,000
156,253,000

Dibuat Oleh :

Mr. Engineer Civil

11,364,000
11,764,000
12,164,000
12,564,000
11,667,600
4,009,200
18,176,330
960,020
63,192,000
82,989,900
7,122,960
8,610,000
85,122,000
48,233,250
6,260,760
3,692,949
887,570
680,400

NO

PEKERJAAN

JEMBATAN MABAI :
1 DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
2 ISIAN SUMURAN
3 LANTAI KERJA
4 ABUDMENT
5 PASANGAN BATU
6 WINGWALL
7 PLAT INJAK
8 ERAKTION GIRDER
9 PLAT LANTAI
9 SANDARAN
10 TROTOAR
11 PARAPET
12 PATOK PENGARAH
13 PENGECATAN

1
2
3
4
5

2,5M
2,5M
2,5M
2,5M
2,5M

KETERANGAN :
- HARGA PENURUNAN SUMURAN (DINDING SUMUR
=

RINCIAN RENCANA BORONGAN PEK.JEMBATAN A


SATUAN
M
M1
M1
M1
M1
M3
M3
M3
M3
M3
M3
Kg
M3
M3
M3
M3
M3
HOK
1

HARGA
SATUAN

VOLUME
4.00
4.00
2.80
2.00
1.60
42.51
4.04
80.21
219.10
8.70
14.35
27,062.50
49.96
7.02
9.24
3.86
0.54
12.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

JUMLAH

2,000,000
2,100,000
2,200,000
2,300,000
2,400,000
230,000
230,000
600,000
135,000
600,000
600,000
1,800
650,000
600,000
230,000
135,000
600,000
80,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

8,000,000
8,400,000
6,160,000
4,600,000
3,840,000
9,776,783
928,625
48,126,000
29,578,500
5,222,880
8,610,000
48,712,500
32,470,750
4,214,760
2,124,993
520,965
324,000
960,000

TOTAL

Rp222,570,000

NO
JEMBATAN MENARAK :
1

2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13

MURAN (DINDING SUMURAN) 3M


HARGA SETIAP DINDING SUMURAN + ( KUBIKASI BETON PER METER DINDING ;SUMURAN 3M - D
- TOTAL BORONGAN :

Rp603,387,000

ONGAN PEK.JEMBATAN A DAN B


PEKERJAAN
JEMBATAN MENARAK :
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
DINDING SUMURAN
ISIAN SUMURAN
LANTAI KERJA
ABUDMENT
PASANGAN BATU
WINGWALL
PLAT INJAK
ERAKTION GIRDER
PLAT LANTAI
SANDARAN
TROTOAR
PARAPET
PATOK PENGARAH
PENGECATAN

1
2
3
4
5
6

SATUAN
3M
3M
3M
3M
3M

M1
M1
M1
M1
M1
M1
M3
M3
M3
M3
M3
M3
Kg
M3
M3
M3
M3
M3
HK

VOLUME
4.00
4.00
4.00
4.00
3.60
1.20
79.03
4.17
106.52
614.74
11.87
14.35
47,290.00
74.21
10.43
13.72
3.86
1.13
18.00

HARGA SATUAN
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,496,000
2,596,000
2,696,000
2,796,000
2,896,000
726,000
230,000
230,000
600,000
135,000
600,000
600,000
1,800
650,000
600,000
230,000
135,000
600,000
80,000
TOTAL

R METER DINDING ;SUMURAN 3M - DINDING SUMURA 2,5M ) X Rp. 600.000


Dibuat Oleh :

Mr. Engineer Civil

JUMLAH
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

9,984,000
10,384,000
10,784,000
11,184,000
10,425,600
871,200
18,176,330
960,020
63,912,000
82,989,900
7,122,960
8,610,000
85,122,000
48,233,250
6,260,760
3,156,543
520,965
680,400
1,440,000

Rp 380,817,000