Anda di halaman 1dari 5

Babak

Penggunaan Unsur Muzik

Huraian
- Pada bahagian pendahuluan
ia

mengisahkan

mengenai

kehidupan yang tenang di


hutan dan diceriakan dengan
bunyi

dari

unggas

dan

cengkerik. Penggunaan muzik


bunyian alam- Cengkerik.mp3
adalah

bagi

mengeksperesikan situasi ini


bagi

Pendahuluan

menceritakan

betapa

Bunyian alam -

tenangnya suasana hutan itu.

Cengkerik.mp3
suara burung.mp3
Bunyi Ribut.mp3

- Penggunaan bunyi suara


burung.mp3 pula bagi situasi
penghuni-penghuni

hutan

yang

keluar

berehat

dan

mencari rezki.Kicauan burung


menggambarkan

suasana

yang tenang dan damai dan


sangat sesuai untuk haiwan
keluar

untuk

mencari

makanan.
- Manakala Bunyi Ribut.mp3
adalah ketika mana ribut yang
tiba-tiba melanda hutan itu
telah

menukarkan

suasana

hutan yang tenang ini bertukar


menjadi sedikit kecoh dimana
haiwan-haiwan sibuk mencari
tempat perlindungan.

-Selain

dari

muzik

mp3,

unsur

muzik

suasana
situasi

penggunaan
terdapat

juga

iaitu

suara

kekalutan

ketika

penduduk

hutan

melarikan diri untuk mencari


tempat berteduh ketika ribut.

- Suasana ribut yang masih


belum reda membuatkan Mok
lari

menyelamatkan

Penggunaan
ribut.mp3
digunakan

muzik

bunyi

masih

lagi

pada

unutk

diri.

babak

ini

menggambarkan

suasan

ribut

yang

masih

muzik

bunyi

berterusan.

Babak 1

Bunyi Ribut.mp3
Bunyi katak.mp3
Bunyi gajah.mp3

Manakala

katak.mp3

adalah

ketika

suasana bising dengan suarasuara

katak

menyebabkan

yang
Mok

telah
berasa

terganggu dan marah dengan


bunyi katak-katak tersebut.
-Bunyi

gajah.mp3

adalah

ketika mana Mok sudah naik


angin dengan bunyi katakkatak tersebut lalu bergegas
ketempat

katak-katak

itu

berada.
-Babak ini mengisahkan Mok

yang

telah

membunuh

binatang-binatang di hutan itu


terutamanya katak-katak yang
mengeluarkan bunyi.Situasi ini
membuatkan

binatang-

binatang ini sedih dan marah

Babak 2

Bunyi gajah.mp3
Music sedih.mp3

dengan

perbuatan

Penggunaan

Mok.

music

sedih

adalah sangat sesuai bagi


menggambarkan

suasana

sedih yang melanda binatangbinatang di hutan itu.


-Manakala bunyi gajah.mp3
itu adalah ketika mana Mok
yang dalam perjalanan ke
tempat katak-katak itu telah
membunuh binatang-binatang
lain.
-Didalam babak ini binatangbinatang ini telah berpakat
merancang

untuk

pengajaran

dan

memberi
membalas

dendam kepada Mok yang

Babak 3

Faizal tahir-gemuruh.mp3

telah

membunuh

banyak

binatang. Muzik faizal tahirgemuruh.mp3 adalah sesuai


untuk

menggambarkan

suasana

mereka

yang

bersemangat berkobar-kobar
untuk

membalas

kepada Mok.
-Di babak

ini

dendam
binatang-

binatang yang ingin mengajar

Mok telah bersiap sedia untuk


bertindak,

perancangan

mereka

semakin

mudah

Bunyian alam -

apabila didapati Mok sedang

Cengkerik.mp3
James Bond.mp3

nyenyak

tidor. Penggunaan

muzik

Bunyi

alam-

cengkerik.mp3 adalah untun


menunjukan suasana tenang

Babak 4

di hutan yang membuatkan


Mok

tidor

dengan

nyenyaknya.
-Muzik

James

Bond.mp3

adalah untuk menggambarkan


suasana

suspen

ketika

binatang-binatang

ini

bertindak untuk

menyerang

Mok.

-Penggunaan

Babak 5

James Bond.mp3
Bunyi gajah.mp3

muzik

James

bond masih lagi digunakan


pada babak ini.
-Bunyi
ketika

gajah.mp3
dimana

adalah

Mok

telah

diserang dan dia tidak dapat


mengawal

badannya

dan

kepalanya terhantuk dipokok.

-Selepas

Mok

pengajarannya,
amat

mendapat
dia

menyesal

berasa
dengan

perbuatannya, Mak Ijau telah


mendapatkan
daripada

persetujuan
bintang-binatang

Music sedih.mp3
Bunyian alam -

untuk memafkan Mok. Ketika

Cengkerik.mp3
suara burung.mp3
Hijau - Zainal Abidin.mp3

dimainkan. Ini adalah bagi

situasi inilah Music sedih.mp3


menggambarkan

suasana

yang sedih terutama bagi Mok


yang telah menyesali atas
perbuatannya.

Penutup
-Manakala

Bunyian

cengkerik.mp3
burung.mp3

alam-

dan

Suara

adalah

ketika

mana suasana hutan yang


kembali tenang, aman dan
damai seperti sedia kala, juga
dimana

semua

penghuni
kembali
kehidupan

hutan

penhuniini

telah

menjalankan
seharian

seperti

biasa.
-Manakala muzik Hijau-Zainal
Abidin.mp3

adalah

sebagai

penutup kepada babak ini.