Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI


TAHUN 2 (2015)
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
(Murid boleh : )

1. Kenali Saya
- Konsonan
- Vokal
- Turutan huruf
A-Z

1.1, 1.2, 1.4, 2.1

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.2 Membezakan apa yang dilihat atau
diransang
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat

- Mengkod
huruf
- Latih tubi

2. Bijak Nombor
- Mengenal
angka 1 hingga
1000

1.2, 1.3, 2.1

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau


diransang
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat

- Mengkod
nombor
- Membilang
dengan bahan
konkrit
- Mengeja
nombor dengan
kad imbasan
- Mengecam
simbol
matematik

MINGGU

BIDANG

TEMA

TAJUK/ TOPIK

1&2

Kemahiran
Visual

Kemahiran
Mengenal
Huruf

Kemahiran
Visual

Kemahiran
Mengenal
Angka

CADANGAN
AKTIVITI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
4

Kemahiran
Visual

Keluarga
Kembangan

3. Keluargaku
Sayang
- Ayah, ibu,
abang, adik,
kakak, datuk,
nenek
- Bapa saudara,
emak saudara,
mak cik, pak
cik

1.2, 1.3, 2.1, 2.3

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau


diransang
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

- Mengkod kata
panggilan
- Menamakan
keluarga asas,
kembangan
- Soaljawab

Kemahiran
Visual

Hari dan
Masa

4. Hari dan Masa


- 12 bulan dalam
setahun
- tempoh waktu
pagi, tengahari,
petang, malam
- 7 hari dalam
seminggu
- Masa (jam)

1.1, 1.4, 2.3, 3.2

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod
3.2 Berkomunikasi dengan
menggunakan pola ayat yang mudah
dan betul

- Perbincangan
- Pengenalan
hari dan masa
dengan kad
imbasan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
6&7

Kemahiran
Visual

Pekerjaan

5. Pekerjaan
1.3, 1.4, 2.2, 2.3,
- Tukang
3.4
gunting, tukang
kasut, posmen,
pengurus,
pegawai, ahli
bomba
- Kerani,
jururawat,
polis, askar,
doktor, peniaga,
nelayan, petani,
penoreh

1.3 Meniru pergerakan tangan yang


dilakukan oleh guru atau rakan
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod
3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat
mudah secara isyarat atau lisan

- Perbincangan
fungsi pekerjaan
- Tunjuk gambar
- Mengkod jenis
pekerjaan
- Membaca teks

Kemahiran
Visual

Persekitaran
Sekolah

6. Sekolah Kami
1.1, 1.4, 2.1, 2.2,
- Kemudahan di 2.3
sekolah
- Kemudahan
dan peralatan
dalam bilik
darjah
- Peralatan dalam
makmal
komputer

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

- Mengkod
kemudahan di
sekolah
- Tunjuk gambar
- Membaca teks

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
9

Kemahiran
Visual

Persekitaran
Rumah

7. Rumahku
1.1, 1.4, 2.3, 2.4
- Ruangan dalam
rumah
- Peralatan dalam
rumah
- Peralatan di
dapur
- Peralatan dalam
bilik tidur

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod
2.4 Memperkembangkan kemahiran
membentuk frasa dan klausa

- Perbincangan
- Mengkod
peralatan
- Membina frasa
adjektif

10

Kemahiran
Visual

Persekitaran
Lain

8. Persekitaranku
- Persekitaran
awam

1.3, 1.4, 2.2, 2.3

1.3 Meniru pergerakan tangan yang


dilakukan oleh guru atau rakan
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

- Perbincangan
- Mengeja
- Mengkod
- Membaca teks

11

Kemahiran
Visual

Kata Kerja

9. Sekolahku,
Rumahku
- Kata kerja di
sekolah
- Kata kerja di
rumah

1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau
2.2, 3.2
diransang
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat

- mengkod
aktiviti
- Mengkod kata
kerja
- Tunjuk gambar
- Membaca teks
- Soaljawab
- Perbincangan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
3.2 Berkomunikasi dengan
menggunakan pola ayat yang mudah
dan betul
12

Kemahiran
Visual

Makanan
dan
Minuman

10. Makanan
Kegemaran
- Makanan
- Minuman
- Kuih, biskut
- Makanan
ringan

1.1, 1.4, 2.1

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat

- Perbincangan
- Tunjuk gambar
- Mengkod
- Membaca teks
-Soaljawab

13

Kemahiran
Visual

Warna

11. Warna Ceriakan


Hidupku
- Warna asas
- Warna
campuran spt
biru tua, biru
muda, merah
tua, merah
muda, kuning
di raja

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau
3.6
diransang
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat
atau lisan

- Tunjuk gambar
- Mengkod
- Perbincangan
- Soaljawab
- Membaca teks
- Menamakan
warna

14

Kemahiran
Visual

Bahagian
Tubuh

12. Badanku
- Bahagian asas
badan

1.1, 1.2, 2.1, 2.4

- Perbincangan
- Mengkod
- Tunjuk gambar
- Mengeja

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.2 Membezakan apa yang dilihat atau
diransang

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat
2.4 Memperkembangkan kemahiran
membentuk frasa dan klausa
1.1 Melihat dan mengecam apa yang
dilihat
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

- Membaca teks

1.3 Meniru pergerakan tangan yang


dilakukan oleh guru atau rakan
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod
2.4 Memperkembangkan kemahiran
membentuk frasa dan klausa

- Membaca teks
- Soaljawab
- Mengkod

15

Kemahiran
Visual

Pakaian

13. Pakaianku
- Pakaian
sekolah
- Pakaian di
rumah
- Pakaian formal
kerja
- Perhiasan

1.1, 1.4, 2.3

16

Kemahiran
Visual

Kata
Adjektif

14. Sekolah Bersih


Murid Ceria
- Kata adjektif
objek
- Kata adjektif
orang
- Kata adjektif
perbuatan

1.3, 1.4, 2.3, 2.4

17

Kemahiran
Visual

Bentuk

15. Kenali Bentuk


- Segiempat
sama,
segiempat
tepat, segitiga,
bujur, bulat

1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau
3.4
diransang
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat

- Mengkod
- Tunjuk gambar
- Mengeja
- Membaca teks
- Menamakan

- Tunjuk gambar
- Menamakan
- Mengkod
- Latih tubi
mengeja
- Perbincangan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

18

Kemahiran
Visual

Agama

19

Kemahiran
Visual

Perayaan

16. 1Malaysia
- Agama spt
Islam, Kristian,
Hindu, Buddha
- Tempat ibadat
spt masjid,
gereja, kuil,
tokong
- Bangsa spt
melayu, cina,
india, orang
asli, kadazan,
iban, serani
17. Perayaan di
Malaysia
- Hari
Kebangsaan,
Thaipusam,
Maulidur
Rasul, Hari
Wesak, Hari
Gawai
- Hari raya,
Deepavali,
Tahun Baru

1.1, 1.4, 2.1

1.3, 1.4, 3.4

2.3 Membentuk frasa asas bahasa


melayu dari isyarat atau kod
3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat
mudah secara isyarat atau lisan
1.1 Melihat dan mengecam apa yang
dilihat
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat

- Membaca teks

1.3 Meniru pergerakan tangan yang


dilakukan oleh guru atau rakan
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat
mudah secara isyarat atau lisan

- Tunjuk gambar
- Bercerita
- Membaca tekS
- Mengkod

- Perbincangan
- Tunjuk gambar
- Membaca teks
- Mengkod

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
Cina
20

Kemahiran
Visual

Haiwan

18. Sehari di Zoo


1.3, 1.4, 2.2, 2.3,
- Haiwan di darat 3.4
- Haiwan di air
- Haiwan
peliharaan
- Haiwan jinak
- Haiwan liar

21

Kemahiran
Visual

Buah-buahan 19. Dusun Datuk Li


Lan
- Buah-buahan
tempatan
- Buah-buahan
import

22

Kemahiran
Visual

Tumbuhtumbuhan

20. Bunga Hiasan


Taman
- Jenis bunga spt
bunga kertas,
bunga
anggerik,

1.3 Meniru pergerakan tangan yang


dilakukan oleh guru atau rakan
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod
3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat
mudah secara isyarat atau lisan

- Perbincangan
- Tunjuk gambar
- Mengkod
- Bercerita
- Membaca teks
- Soaljawab

1.1, 1.4, 2.2, 2.3

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

- Tunjuk gambar
- Perbincangan
- Membaca teks
- Mengkod
- Menamakan
-Membezakan

1.2, 1.3, 2.3, 2.4

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau


diransang
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

- Tunjuk gambar
- Soaljawab
- Mengkod
- Perbincangan
- Penggunaan
realia

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
bunga matahari
Bahagian
bunga spt
kelopak, daun,
duri, bunga,
pucuk
21. Kenderaan Dahulu
dan Sekarang
- Kenderaan
dahulu
- Kenderaan
sekarang
- Kenderaan
darat
- Kenderaan air
- Kenderaan
udara

2.4 Memperkembangkan kemahiran


membentuk frasa dan klausa

23

Kemahiran
Visual

Kenderaan

24

Kemahiran
visual

Perasaan

22. Perasaan Kami


- cemburu,
gembira, bosan,
lega, bimbang,
bangga, sedih

1.1, 1.3, 2.3

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

- Tunjuk gambar
- Mengkod
- Membaca teks
- Soaljawab

1.3, 1.4, 2.1, 2.3

1.3 Meniru pergerakan tangan yang


dilakukan oleh guru atau rakan
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

- Tunjuk gambar
- Mengkod
- Membaca teks

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
25

Kemahiran
Visual

Sukan dan
Permainan

23. Satu Murid Satu


Sukan
- Permainan dan
sukan
antarabangsa
spt olahraga
- Permainan
tradisional spt
wau, congkak
- Sukaneka

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang


2.3
dilakukan oleh guru atau rakan
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

- Tunjuk gambar
- Mengkod
- Mengeja
- Membaca teks
- Soaljawab

26

Kemahiran
Visual

Kesihatan
dan
Perubatan

24. Kesihatan Kita


- Jenis penyakit
spt ruam,
muntah, pening
- Peralatan di
hospital dan
klinik spt jarum
suntik, kerusi
roda

1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau
2.4
diransang
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
2.4 Memperkembangkan kemahiran
membentuk frasa dan klausa

- Tunjuk gambar
- Soaljawab
- Mengkod
- Membaca teks

27

Kemahiran
Visual

Arah

25. Taman Perumahan


- Dekat, jauh,
tengah-tengah,
hampir, hujung
- Sana, sini,
kanan, kiri,

1.1, 1.4, 2.2, 2.3

- Soaljawab
- Membaca teks
- Mengkod

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
hadapan
28

Kemahiran
Visual

Alam
Semulajadi

26. Indahnya Alam


- Pulau, laut,
pantai, gunung,
kolam, kayu
- Angin, langit,
hujan, awan,
bulan, bintang

1.2, 1.3, 2.1

29

Kemahiran
Visual

Pendidikan

27. Alam
Persekolahanku
- Menulis,
mengira,
melukis,
mengeja
- Prasekolah,
tahun
persekolahan,
sekolah rendah,
tingkatan
- Lebih besar,
lebih kecil,
lebih, kurang

1.1, 1.4, 2.3, 3.4

2.3 Membentuk frasa asas bahasa


melayu dari isyarat atau kod
1.2 Membezakan apa yang dilihat atau
diransang
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod
3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat
mudah secara isyarat atau lisan

- Tunjuk gambar
- Perbincangan
- Soaljawab
- Membaca teks
- Mengkod

- Perbincangan
- Tunjuk gambar
- Membaca teks
- Mengkod
- Latih tubi
membuat
perbandingan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
30

Kemahiran
Visual

Kerajaan

28. Hormati
1.2, 1.4, 2.1, 2.4
Pemimpin
- Yang diPertuan Agong,
Perdana
Menteri, Hakim
- Istana Negara,
Jabatan
Perdana
Menteri,
Mahkamah

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau


diransang
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat
2.4 Memperkembangkan kemahiran
membentuk frasa dan klausa

- Tunjuk gambar
- Membaca teks
- Mengkod
- Perbincangan
- Soaljawab

31

Kemahiran
Visual

Galian

29. Kenali Bahan


Galian
- Minyak, garam
- Besi, bijih
timah
- Emas, berlian

1.1, 1.3

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan

- Tunjuk gambar
- Membaca teks
- Mengkod
- Perbincangan
- Mengeja

32

Kemahiran
Visual

Kata Bantu

30. Lawatan ke Pulau


Pinang
- Akan, belum,
sudah

1.1, 1.2, 2.2, 2.4

1.1 Melihat dan mengecam apa yang


dilihat
1.2 Membezakan apa yang dilihat atau
diransang
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
2.4 Memperkembangkan kemahiran

- Tunjuk gambar
- Mengkod
- Membaca teks
- Soaljawab

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
membentuk frasa dan klausa
1.2 Membezakan apa yang dilihat atau
diransang
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

33 & 34

Kemahiran
Visual

Ukuran

31. Kenali Ukuran


- Unit masa spt
jam, minit, saat
- Unit timbangan
spt gram,
kilogram

1.2, 1.3, 2.1, 2.3

- Tunjuk gambar
- Menamakan
- Mengkod
- Membaca teks
- Soaljawab
- Latih tubi
membaca masa
- Perbincangan

35

Kemahiran
Visual

Kata Ganti
Nama

32. Perkelahan
Keluarga Aiman
- Dia, mereka,
kita, kami,
kamu, saya,
awak

1.2, 1.4, 2.2, 2.4

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau


diransang
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
2.4 Memperkembangkan kemahiran
membentuk frasa dan klausa

- Tunjuk gambar
- Perbincangan
- Membaca teks
- Mengkod
- Soaljawab

36

Kemahiran
Visual

Ucapan
Bertatasusila

33. Hari Lahir Aiman 1.3, 1.4, 2.3, 2.4,


- Selamat datang, 3.2
apa khabar,
khabar baik,
assalamualaiku
m,
waalaikumussal
am, helo,
terima kasih,

1.3 Meniru pergerakan tangan yang


dilakukan oleh guru atau rakan
1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod
2.4 Memperkembangkan kemahiran
membentuk frasa dan klausa
3.2 Berkomunikasi dengan

- Tunjuk gambar
- Lakonan
- Perbincangan
- Mengkod

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)
selamat tinggal,
selamat jalan

menggunakan pola ayat yang mudah


dan betul

37

Kemahiran
Visual

Kata Tanya

34. Kantin Sekolah


Kami
- Di manakah,
apakah,
berapakah,
siapakah,
bilakah,
mengapakah,
bagaimanakah

1.2, 1.3, 2.1, 2.2

38

Kemahiran
Pra-isyarat

Psikomotor

35. Ikut Saya


1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
- Meniru
pergerakan
guru atau rakan
- Membentuk
doh, plastisin,
memerah span
- Bermain
dengan pasir
dan air, melakar
di udara

1.2 Membezakan apa yang dilihat atau


diransang
1.3 Meniru pergerakan tangan yang
dilakukan oleh guru atau rakan
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum

- Tunjuk gambar
- Soaljawab
- Membaca teks
- Mengkod
- Latih tubi
mengeja

1.1 Koordinasi mata


1.2 Aktiviti kelembutan
1.3 Aktiviti bebas
1.4 Koordinasi mata-tangan

- Tunjuk gambar
- Aktiviti motor
kasar dan halus
- Aktiviti konsep
pergerakan