Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU
1
02-03
JAN

2
06-10
JAN

TAJUK / BIDANG
1.0

NOMBOR BULAT

1.1

Nombor bulat hingga


1 000 000

1.2

Tambah dalam
lingkungan 1 000 000.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN


1.1.1
i.
ii.
iii.
iv.

1.2.1
i.
ii.

1.3

Tolak dalam
lingkungan 1 000 000.

1.2.1
i.
ii.
iii.

3
13-17
JAN

1.4

Darab dengan hasil


darab sehingga
1 000 000.

1.4.1
i.

ii.

3
13-17
JAN

1.5

Bahagi dengan hasil


bahagi sehingga
1 000 000

1.5.1
i.

ii.

4
20 - 24
JAN

1.6

Operasi bergabung

1.6.1
i.
ii.

5
27 - 30
JAN

2.0

PECAHAN

2.1

Pecahan tak wajar.

2.1.1
i.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
27 - 30
JAN
MINGGU

TAJUK / BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN


ii.

2.2

Nombor bercampur

2.2.1
i.
ii.

6
03 - 07
FEB

2.3

Penambahan pecahan.

2.3.1
i.
ii.
iii.

7
10 - 14
FEB

2.4

Penolakan pecahan.

2.4.1
i.
ii.
iii.

8
17 - 21
FEB

2.5

Pendaraban pecahan.

2.5.1

9
24 - 28
FEB

3.0

PERPULUHAN

3.1.1

3.1

Nombor Perpuluhan.

i.

i.
ii.

ii.
iii.
iv.

10
03 - 07
MAC

3.2

Tambah perpuluhan

3.2.1
i.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU

TAJUK / BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN


ii.

UJIAN SETARA / UJIAN BULAN MAC


05 - 07 MAC 2014
11
10-14
MAC

3.3

Penolakan perpuluhan

3.3.1
i.
ii.
iii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU
12
17 - 21
MAC

TAJUK / BIDANG
3.4

Darab perpuluhan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN


3.4.1
i.

ii.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


24 - 28 MAC 2014
13
31 MAC 04 APRIL

3.5

Bahagi perpuluhan.

3.5.1
i.
ii.
iii.

iv.

14
07-11
APRIL

4.0

Peratus

4.1

Menukar pecahan dan


perpuluhan kepada peratus

15
14 - 18
APRIL

4.1.1
i.
ii.
iii.

4.2.1
i.
ii.
iii.
iv.

16
21 - 25
APRIL

5.0

Wang

5.1.1

5.1

Wang hingga
RM100 000

i.

5.1.2
i.
ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU

17
28
APRIL-02
MEI

TAJUK / BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

iii.

iv.
v.
vi.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU
18
06-10
MEI

TAJUK / BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

19
12 - 16
MEI

6.0

MASA DAN WAKTU

6.1

Membaca dan menulis


waktu

20
19 - 23
MEI

6.2

Hubungan unit dalam


masa dan waktu

6.1.1
i.
ii.
iii.

6.2.1
i.
ii.
iii.
iv.

21
26 - 27
MEI

6.3

Operasi asas
melibatkan masa dan
waktu.

6.3.1
i.
ii.
iii.
iv.

28 MEI - 15 JUN 2014


22
16 - 20
JUN

6.4

Tempoh masa

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


6.4.1
i.
ii.

iii.
iv.

23
23 - 27
JUN

7.0

UKURAN PANJANG

7.1

Hubungan antara
unit-unit ukuran
panjang.

7.1.1
i.
ii.
7.2.1
i.
ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU
24
30 JUN 04 JULAI

TAJUK / BIDANG
7.2

Operasi asas melibatkan


ukuran panjang.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN


7.2.1
i.

ii.

iii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU
25
07 - 11
JULAI

TAJUK / BIDANG
8.0

JISIM

8.1

Membandingkan jisim

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN


8.1.1
i.
ii.
iii.
8.1.2
i.
ii.

26
14 - 18
JULAI

8.2

Operasi asas melibatkan


jisim

8.2.1
i.

27
21 - 25
JULAI

ii.

iii.

28 - 29 JULAI
28
04 - 08
OGOS

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

9.0

ISIPADU CECAIR

9.1.1

9.1

Hubungan antara unit


dalam isipadu cecair.

i.
ii.
iii.

9.1.2
i.
ii.

29
11 - 15
OGOS

9.2

Operasi dalam isipadu


cecair.

9.2.1
i.

ii.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU

TAJUK / BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU
30
18 - 22
OGOS

TAJUK / BIDANG
9.2

Operasi dalam isipadu


cecair.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN


9.2.2
iii.

iv.

v.

vi.

31
25 - 29
OGOS

10.0 RUANG DAN BENTUK

10.1.1
i.

10.1 Gabungan bentuk


dua dimensi

ii.

iii.

32
01 - 05
SEPT

10.2.1
i.

ii.

iii.

33
08 - 12
SEPT

10.2 Gabungan bentuk


tiga dimensi.

10.2.1
i.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU

TAJUK / BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN


ii.

iii.

13 - 21 SEPT 2014

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU
34
22 - 26
SEPT

TAJUK / BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

11.0 PERWAKILAN DATA

11.1.1

11.1 Mentafsir data

i.
ii.
iii.
11.1.2
i.
ii.

35
29 SEPT03 OKT

11.2 Mengurus dan


mentafsir data

11.2.1
i.
ii.
iii.

36

06 - 10 OKTOBER 2014

37 - 38

13 - 21 OKTOBER 2014

39 - 42

27 OKT - 21 NOV 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN
Menamakan sebarang nombor hingga 1 000 000
Menama dan menulis nombor hingga 1 000 000.
Menentukan nilai setiap digit dalam sebarang nombor tujuh digit hingga
1 000 000.
Membandingkan nilai nombor hingga 1 000 000.
Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, dan ratus ribu
yang terdekat.

Menambah sebarang nombor hingga 1 000 000.


Menambah sebarang dua hingga empat nombor tidak melebihi
1 000 000.
Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan.
Menolak sebarang nombor daripada suatu nombor yang kurang
daripada 1 000 000.
Menolak satu nombor daripada suatu nombor yang lebih besar kurang
daripada 1 000 000.
Menolak berturut-turut daripada suatu nombor yang lebih besar kurang
daripada 1 000 000.
Menyelesaikan soalan melibatkan penolakan.

Mendarab sebarang dua nombor dengan hasil darab sehingga


1 000 000.
Mendarab sebarang nombor hingga lima digit dengan :
a) nombor satu digit.
b) nombor dua digit.
c) 10, 100 dan 1 000.
Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban.

Membahagi sebarang nombor kurang daripada 1 000 000


dengan nombor dua digit.
Membahagi sebarang nombor hingga enam digit dengan :
a) nombor satu digit
b) 10, 100 dan 1 000
c) nombor dua digit
Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian.

Melaksanakan operasi bergabung yang melibatkan darab


dan bahagi.
Murid melaksanakan operasi bergabung terhadap nombor
bulat yang melibatkan darab dan bahagi.
Menyelesaikan masalah melibatkan operasi bergabung darab
dan bahagi.

Memahami pecahan tak wajar.


Menamakan dan menulis pecahan tak wajar yang penyebutnya
sehingga 10.

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN
Bandingkan nilai antara dua pecahan tak wajar.
Memahami nombor bercampur.
Menama dan menulis pecahan tak wajar dengan penyebut
sehingga 10.
Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan
sebaliknya.

Tambah dua nombor bercampur.


Tambah dua nombor bercampur dengan penyebut yang sama
sehingga 10.
Tambah dua nombor bercampur dengan berlainan penyebut
sehingga 10.
Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor
bercampur.

Menolak nombor bercampur.


Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut yang sama
hingga 10.
Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut berlainan
hingga 10.
Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan dua nombor
bercampur.

Mendarab sebarang pecahan wajar dengan nombor bulat


sehingga 1000.
Mendarab nombor bulat dengan pecahan wajar.
Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban dalam pecahan.

Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata berkaitan


perpuluhan.
Menama dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga
tempat perpuluhan.
Mengenalpasti nilai tempat per seribu.
Menukar pecahan per seribu kepada nombor perpuluhan dan
sebaliknya.
Bundarkan nombor perpuluhan kepada :
a) persepuluh
b) perseratus ; yang terdekat

Menambah nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan.


Menambah mana-mana dua hingga empat nombor perpuluhan
sehingga tiga tempat perpuluhan.
a) nombor perpuluhan dan nombor perpuluhan.
b) nombor bulat dan nombor perpuluhan.

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN
Menyelesaikan masalah melibatkan penggunaan nombor
perpuluhan.
UJIAN SETARA / UJIAN BULAN MAC
05 - 07 MAC 2014
Menolak nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan.
Menolak satu nombor perpuluhan daripada nombor perpuluhan
lain sehingga tiga tempat perpuluhan.
Menolak mana-mana dua nombor perpuluhan sehingga tiga
tempat perpuluhan.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor
perpuluhan.

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN
Mendarb nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan
dengan satu nombor bulat.
Mendarab mana-mana nombor perpuluhan hingga tiga tempat
perpuluhan dengan:
a) nombor satu digit
b) nombor dua digit
b) 10, 100 and 1 000.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor
perpuluhan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


24 - 28 MAC 2014
Bahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
dengan satu nombor bulat.
Membahagi nombor bulat dengan
a) 10
b) 100
c) 1000
Membahagi nombor bulat dengan nombor
a) satu digit
b) dua digit
Membahagi satu nombor perpuluhan sehingga tiga tempat
perpuluhan dengan nombor
a) satu digit
b) dua digit
c) 10
d) 100
Menyelesaikan masalah bahagi dengan nombor perpuluhan.

Memahami dan menggunakan peratus


Menama dan menulis simbol peratus.
Menyatakan pecahan perseratus dalam bentuk peratus.
Menukar pecahan perseratus kepada peratus dan sebaliknya.

Perkaitan pecahan dan perpuluhan dengan peratus.


Menukar pecahan wajar persepuluh kepada peratus.
Menukar pecahan wajar dengan penyebut 2, 4, 5, 20, 25 dan
50 kepada peratus.
Menukar peratus kepada pecahan dalam bentuk termudah.
Menukar peratus kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya.

Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan wang.


Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen hingga
RM100 000.
Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang
melibatkan wang hingga RM100 000.
Menambah sejumlah wang dalam ringgit dan sen hingga
RM100 000.
Menolak sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dalam
lingkungan RM100 000.

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

Mendarab sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan


nombor bulat, pecahan atau perpuluhan yang hasil darab dalam
lingkungan RM100 000.
Membahagi sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan
pembahagi hingga RM100 000.
Melaksanakan operasi bergabung darab dan bahagi melibatkan
wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000.
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang dalam
ringgit dan sen hingga RM100 000.

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


Memahami istilah yang berkaitan dengan masa dan waktu.
Membaca dan menulis masa dalam sistem 24 jam.
Hubungkan masa dalam sistem 24 jam kepada sistem 12 jam.
Menukar masa daripada sistem 24 jam kepada sistem 12 jam dan
sebaliknya.
Memahami hubungan di antara unit dalam masa dan waktu
Menukar minit kepada saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan.
Menukar jam kepada minit dan saat dalam bentuk pecahan dan
perpuluhan.
Menukar hari kepada jam, minit dan saat dalam bentuk pecahan
dan perpuluhan.
Menukar unit dalam masa daripada
a) abad kepada tahun dan sebaliknya.
b) abad kepada dekad dan sebaliknya.
Tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit masa.
Menambah masa dalam jam, minit dan saat.
Menolak masa dalam jam, minit dan saat.
Mendarab masa dalam jam, minit dan saat.
Membahagi masa dalam jam, minit dan saat.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa
untuk mencari tempoh masa.
Mengenal pasti masa mula dan masa tamat dalam sesuatu acara.
Menghitung tempoh masa sesuatu acara melibatkan
a) jam, minit dan saat.
b) hari dan jam.
Menentukan masa mula atau masa tamat dalam sesuatu acara
daripada tempoh masa yang diberi.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa dalam
pecahan, dan / atau perpuluhan dalam jam, minit dan saat.
Mengukur dan membanding jarak.
Menerangkan perbandingan jarak dalam 1 kilometer.
Mengukur menggunakan skala untuk jarak di antara tempat.
Memahami hubungan antara unit dalam ukuran panjang.
Hubungkait antara meter dan kilometer.
Menukar meter kepada kilometer dan sebaliknya.

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN
Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan unit ukuran panjang.
Menambah dan menolak unit ukuran panjang yang melibatkan
penukaran unit dalam
a) Kilometer
b) Kilometer dan meter
Mendarab dan membahagi unit ukuran panjang dalam kilometer
melibatkan pertukaran unit
a) Satu digit
b) 10, 100 and 1 000.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas dalam
ukuran panjang.

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN
Membanding jisim objek.
Menimbang dan merekod jisim objek dalam kilogram dan gram.
Membanding jisim dua objek dalam kilogram dan gram dengan
menyatakan perbandingan dalam gandaan dan pecahan.
Menganggar jisim objek dalam kilogram dan gram.
Memahami hubungan di antara unit dalam berat.
Menukar unit timbangan jisim dalam pecahan dan perpuluhan
dari kilogram kepada gram dan sebaliknya.
Menyelesaikan masalah melibatkan penukaran unit jisim
dalam pecahan atau perpuluhan.

Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan unit jisim.


Menambah dan menolak unit jisim yang melibatkan penukaran unit
dalam
a) kilogram
b) Kilogram dan gram
Mendarab dan membahagi unit jisim dalam kilogram melibatkan
a) nombor satu digit
b) 10, 100 and 1 000.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas dalam jisim.

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


Menyukat dan membanding isipadu cecair menggunakan
unit piawai.
Menyukat dan merekod isipadu cecair dalam unit mililiter
kepada unit liter dalam bentuk pecahan atau perpuluhan.
Menganggar isipadu cecair yang melibatkan pecahan dan
perpuluhan dalam unit liter dan mililiter.
Membanding isipadu cecair yang melibatkan pecahan dan
perpuluhan dalam unit liter dan mililiter.
Memahami hubungan antara unit-unit isipadu cecair.
Menukar unit isipadu cecair melibatkan pecahhan dan
perpuluhan dalam unit liter dan sebaliknya.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair.

Tambah dan tolak isipadu cecair.


Menambah unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur
dalam
a) liter
b) mililiter
c) liter dan mililiter
Menolak unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dalam
a) liter

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN
b) mililiter
c) liter dan mililiter

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN
Darab dan bahagi isipadu cecair
Mendarab unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur
dengan
a) nombor satu digit
b) 10, 100, 1000 melibatkan penukaran unit.
Membahagi unit dalam isipadu
a) hingga nombor dua digit
b) 10, 100, 1000 melibatkan perpuluhan bercampur.
Bahagi unit dalam isipadu
a) nombor satu digit
b) 10, 100, 1000 melibatkan penukaran unit
Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair.

Menentukan perimeter dalam gabungan bentuk 2D.


Mengukur perimeter gabungan bentuk 2D yang berikut:
a) segi empat sama dan segi empat sama.
b) segi empat tepat dan segi empat tepat.
c) segi tiga dan segi tiga.
d) segi empat sama dan segi empat tepat.
e) segi empat sama dan segi tiga.
f) segi empat tepat dan segi tiga.
Menghitung perimeter gabungan bentuk 2D berikut:
a) segi empat sama dan segi empat sama.
b) segi empat tepat dan segi empat tepat.
c) segi tiga dan segi tiga.
d) segi empat sama dan segi empat tepat.
e) segi empat sama dan segi tiga.
f) segi empat tepat dan segi tiga.
Menyelesaikan masalah melibatkan perimeter dalam gabungan
bentuk 2D.

Menghitung luas dalam gabungan bentuk 2D.


Mengukur luas gabungan bentuk 2D yang berikut:
a) segi empat sama dan segi empat sama.
b) segi empat tepat dan segi empat tepat.
c) segi empat sama dan segi empat tepat.
Menghitung luas gabungan benuk 2D.
a) segi empat sama dan segi empat sama.
b) segi empat tepat dan segi empat tepat.
c) segi empat sama dan segi empat tepat.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas dalam gabungan
bentuk 2D.

Menghitung isipadu dalam gabungan bentuk 3D.


Menentukan isipadu dalam gabungan bentuk 3D.
a) kubus dan kubus
b) kuboid dan kuboid

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN
c) kubus dan kuboid
Menghitung isipadu gabungan bentuk 3D yang berikut
a) kubus dan kubus
b) kuboid dan kuboid
c) kubus dan kuboid
Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu gabungan
bentuk 3D.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

CAT.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TAHUN 5
OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN
Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan purata.
Terangkan maksud purata
Menyatakan purata daripada dua atau tiga kuantiti.
Menentukan formula untuk purata.
Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan dalam purata.
Menghitung purata dengan menggunakan rumus.
Mengemukakan soalan penyelesaian masalah dalam
kehidupan seharian.
Memahami istilah yang berkaitan dengan data pada graf.
Mengenal pasti frekuensi, mod, julat, nilai maksimum dan
nilai minimum daripada graf palang.
Membina graf palang daripada data yang diberi.
Menentukan kekerapan, mod, julat, purata, nilai maksimum
dan nilai minimum daripada graf yang diberi.

MINGGU ULANG KAJI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

CAT.

Anda mungkin juga menyukai