Anda di halaman 1dari 6

PELAN TINDAKAN SEKOLAH - GURU BESAR

Kod Sekolah : XBA1313


Nama Sekolah : SK. KG BARU JUMPA, TENOM
Nama coachee : Monica Jinipol
MATLAMAT
TINDAKAN
Meningkatkan Band Sekolah dari
Merancang Pelan Tindakan
Band 3 ke Band 2
Melaksanakan Intervensi
Meningkatkan Gred Purata Sekolah
yang telah dirancang
(GPS)
Dialog Prestasi Bersama
JUSTIFIKASI
Ibubapa/ penjaga murid
Meningkatkan Pristasi Akademik
(UPSR)
Pencerapan PdP Guru
Meningkatkan Prestasi Pencapaian
LINUS
PKS-SKPM ( Standard 4 )
APA YANG TELAH DILAKUKAN

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

JANGKA MASA
Januari

Jan September

Mac dan Jun

3 kali setahun

3 kali setahun

SUMBER-SUMBER
DIPERLUKAN

Dialog Prestasi Bersama Ibu Bapa

Data Headcount Murid

Kelas Bimbingan Murid Tahun 6

Data PKS-SKPM

Anak Angkat murid Tahun 6

Kelas Bimbingan LINUS setiap


hari Rabu

Data Analisis Pencapaian


Sekolah

Data SAPS

KEKANGAN

Jurulatih Matapelajaran
Daerah
Bimbingan SiPartners
dan SICS+
Pegawai-Pegawai
FasiLINUS
Kewangan

UKURAN KEJAYAAN:
Pencapaian Murid Ujian 1, Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir Tahun
Percubaan UPSR
UPSR Sebenar
Skor SKPM

Tandatangan Guru Besar: _______________________________________________

TANGGUNGJAWAB
Guru Besar
Guru Penolong kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Ketua Panitia Matapelajaran
PENGLIBATAN
Pejabat Pendidikan Daerah
Oegawau-pegawai SiPartners
Pegawai-pegawai SISC+
Persatuan Ibu Bapa Guru
Komuniti
Agensi Luar

Cop Sekolah:

Kewangan
Kerjasama Ibubapa
Prasarana (Internet/Bilik
Darjah/Bilik Mesyuarat)
Opsyen Guru
Murid Tinggal Jauh dari Sekolah

PELAN TINDAKAN SEKOLAH - PENOLONG KANAN PENTADBIRAN (contoh)


Kod Sekolah :
Nama Sekolah :
Nama coachee :
MATLAMAT
Memastikan Pencapaian
kurikulum meningkat.

Memastikan Penguasaan Bahasa


Inggeris dalam Penulisan.
Meningkatkan bilangan murid yang
cemerlang dalam subjek teras.
JUSTIFIKASI
Meningkatkan Kecemerlangan
Akademik (UPSR)
Membolehkan murid menulis
Bahasa Inggeris dengan baik.
Mengupayakan penguasaan murid
dalam semua subjek teras.
APA YANG TELAH DILAKUKAN

TINDAKAN
Merancang Pelan Tindakan
Pemuafakatan bersama ketua
Panitia Matapelajaran &
Guru Matapelajaran

JANGKA MASA
Disember 2015

Januari

Dialog Prestasi Bersama


Ibubapa/ penjaga murid

Mac / Mei / Ogos

Pencerapan PdP Guru

3 kali setahun

Bengkel Skor A Subjek teras

Mei

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

Data Headcount Murid

Kelas Bimbingan Murid Tahun 6

Data Analisis Pencapaian


Sekolah

Data SAPS

Data Saringan Linus

Kelas Bimbingan LINUS setiap


hari Rabu

TANGGUNGJAWAB
Guru Besar
Guru Penolong kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Ketua Panitia Matapelajaran
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Guru Mata Pelajaran

PENGLIBATAN
Pejabat Pendidikan Daerah
Pegawai-pegawai SiPartners
Pegawai-pegawai SISC+
Persatuan Ibu Bapa Guru
Komuniti
Agensi Luar

SUMBER-SUMBER
DIPERLUKAN

Dialog Prestasi Bersama Ibu Bapa

Anak Angkat murid Tahun 6

Jurulatih Matapelajaran
Daerah
Bimbingan SiPartners
dan SICS+
Pegawai Unit
Pengurusan Kurikulum
Pegawai-Pegawai
FasiLINUS
Kewangan

UKURAN KEJAYAAN:
Pencapaian Murid Ujian 1, Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir Tahun
Percubaan UPSR
UPSR Sebenar
Skor SKPM

KEMUNGKINAN HALANGAN

Kewangan
Kerjasama Ibubapa
Prasarana (Internet/Bilik
Darjah/Bilik Mesyuarat)
Opsyen Guru
Murid Tinggal Jauh dari Sekolah
Pertembungan Program sekolah
dengan PPD

Tandatangan Guru Besar: _______________________________________________

Cop Sekolah:

PELAN TINDAKAN SEKOLAH - PENOLONG KANAN HEM (contoh)


Kod Sekolah :
Nama Sekolah :
Nama coachee :
MATLAMAT
Meningkatkan Peratus kehadiran
murid ke sekolah.

Mengurangkan Pelanggaran
Disiplin Murid (Murid tidak
Menyiapkan kerja rumah)
JUSTIFIKASI
Meningkatkan peratus kehadiran
murid seetiap hari ke sekolah.
Meningkatkan Pematuhan Disiplin
Sekolah.
APA YANG TELAH DILAKUKAN

TINDAKAN
Merancang Pelan Tindakan
Pemuafakatan bersama ketua
Panitia Matapelajaran &
Guru Matapelajaran

JANGKA MASA
Disember 2015

Januari

Dialog Prestasi Bersama


Ibubapa/ penjaga murid

Mac / Mei / Ogos

Pencerapan PdP Guru

3 kali setahun

Bengkel Skor A Subjek teras

Mei

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

TANGGUNGJAWAB
Guru Besar
Guru Penolong kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Ketua Panitia Matapelajaran
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Guru Mata Pelajaran

PENGLIBATAN
Pejabat Pendidikan Daerah
Pegawai-pegawai SiPartners
Pegawai-pegawai SISC+
Persatuan Ibu Bapa Guru
Komuniti
Agensi Luar

SUMBER-SUMBER
DIPERLUKAN

Data Headcount Murid

Memberi nasihat / teguran kepada


murid.

Perjumpaan dengan ibubapa murid


yang terlibat

Data Analisis Pencapaian


Sekolah

Data SAPS

Data Saringan Linus

Jurulatih Matapelajaran
Daerah
Bimbingan SiPartners
dan SICS+
Pegawai Unit
Pengurusan Kurikulum
Pegawai-Pegawai
FasiLINUS
Kewangan

KEMUNGKINAN HALANGAN

UKURAN KEJAYAAN:
% Kehadiran murid setiap bulan.
Pengurangan Peratus Murid yang terlibat dengan ketidak patuhan kepada peraturan sekolah pada setiap bulan.

Kewangan
Kerjasama Ibubapa
Prasarana (Internet/Bilik
Darjah/Bilik Mesyuarat)
Opsyen Guru
Murid Tinggal Jauh dari Sekolah
Pertembungan Program sekolah
dengan PPD

Tandatangan Guru Besar: _______________________________________________

Cop Sekolah:

PELAN TINDAKAN SEKOLAH - PENOLONG KANAN KOKUM (contoh)


Kod Sekolah

Nama Sekolah :
Nama coachee :
MATLAMAT
Meningkatkan kualiti pengurusan
kokum di sekolah.
Meningkatkan Prestasi/keputusan
dalam semua Aktiviti KOKUM

JUSTIFIKASI
Meningkatkan Kualiti Pengurusan
KOKUM sekolah
Meningkatkan jumlah Penyertaan
murid-murid dalam aktiviti di
Peringkat zon, Daerah, bahagian dan
Negeri
APA YANG TELAH DILAKUKAN

Pemantauan perlaksanaan
aktiviti KOKUM sentiasa
dilaksanakan secara berkala
Mengenalpasti bakat/potensi
murid melalui program yang
terancang
Memastikan Guru/jurulatih
sentiasa komited dan
berpengetahuan luas

TINDAKAN
Merangka Pelan
Tindakan/takwim

JANGKA MASA
Januari

Pelaksanaan program yang


dirancang

Januari - September

Memastikan fail KOKUM yang


berkaitan sentiasa kemaskini

Mac & Julai

PKS-SKPM (Standard 5)

Mac dan Jun

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

APDM

SMM

DATA PKS-SKPM

SUMBER-SUMBER
DIPERLUKAN
Jurulatih Sekolah/PT

Pegawai dari PPD (Unit


Sukan)

Bimbingan Pegawai
SISC+

Kewangan

PIBG

UKURAN KEJAYAAN:
Maklumbalas selepas lawatan/pemantauan dari PPD/ Jemaah Nazir/JPN

TANGGUNGJAWAB
Guru Besar
Guru Penolong kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Penyelaras setiap unit
Ketua-ketua Unit
Permainan/1M1S/Persatuan
Akademik/Unit Beruniform
PENGLIBATAN
Pejabat Pendidikan Daerah
Jurulatih Sekolah / Luar
PIBG
SISC+
Komuniti Setempat
Agensi Luar
KEMUNGKINAN HALANGAN

Kewangan

Minat Murid

Kebolehan dan Komitmen


Guru/Jurulatih.

Lokasi Tempat Tinggal Murid.

Pertembungan Program sekolah dengan


PPD

Peningkatan Pencapaian murid dalam semua aktiviti/program/pertandingan yang disertai murid.


Peningkatan skor SKPM

Tandatangan Guru Besar: _______________________________________________

Cop Sekolah:

PELAN TINDAKAN SEKOLAH - PENOLONG KANAN HEM (contoh)


Kod Sekolah :
Nama Sekolah :
Nama coachee :
MATLAMAT
Meningkatkan Peratus kehadiran
murid ke sekolah.
Mengurangkan Pelanggaran
Disiplin Murid (Murid tidak
Menyiapkan kerja rumah)

JUSTIFIKASI
Mengapa matlamat ini dipilih?
Meningkatkan peratus kehadiran
murid seetiap hari ke sekolah.

TINDAKAN
Apa yang perlu dilakukan untuk
mencapai matlamat?
Merancang Pelan Tindakan

Pemuafakatan bersama ketua


Panitia Matapelajaran &
Guru Matapelajaran

JANGKA MASA
Jangkamasa pelaksanaan setiap
tindakan.
Disember 2015

Januari

Dialog Prestasi Bersama


Ibubapa/ penjaga murid

Mac / Mei / Ogos

Pencerapan PdP Guru

3 kali setahun

Bengkel Skor A Subjek teras

Mei

Meningkatkan Pematuhan Disiplin


Sekolah.
APA YANG TELAH DILAKUKAN

Atau sedang dilakukan untuk


menangani masalah atau
mencapai matlamat
Memberi nasihat / teguran kepada

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

Apakah maklumat yang


diperlukan untuk mencapai
matlamat?

Data Headcount Murid

SUMBER-SUMBER
DIPERLUKAN

Apakah sumber yang


diperlukan untuk mencapai
matlamat?
Jurulatih Matapelajaran
Daerah

TANGGUNGJAWAB
Siapa yang harus bertanggungjawab
untuk memastikan matlamat tersebut
tercapai?
Guru Besar
Guru Penolong kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Ketua Panitia Matapelajaran
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Guru Mata Pelajaran
PENGLIBATAN
Siapa lagi yang perlu terlibat?
Pejabat Pendidikan Daerah
Pegawai-pegawai SiPartners
Pegawai-pegawai SISC+
Persatuan Ibu Bapa Guru
Komuniti
Agensi Luar
KEMUNGKINAN HALANGAN

Apakah halangan yang mungkin


mengganggu kearah pencapaian
matlamat ini?
Kewangan
Kerjasama Ibubapa

murid.

Bimbingan SiPartners
dan SICS+
Perjumpaan dengan ibubapa murid
Pegawai Unit
yang terlibat
Pengurusan Kurikulum
Data SAPS
Pegawai-Pegawai
FasiLINUS
Data Saringan Linus
Kewangan
UKURAN KEJAYAAN: Apakah ukuran kejayaan dalam mencapai matlamat yang diingini?

Data Analisis Pencapaian


Sekolah

% Kehadiran murid setiap bulan.


Pengurangan Peratus Murid yang terlibat dengan ketidak patuhan kepada peraturan sekolah pada setiap bulan.

Tandatangan Guru Besar: _______________________________________________

Cop Sekolah:

Prasarana (Internet/Bilik
Darjah/Bilik Mesyuarat)
Opsyen Guru
Murid Tinggal Jauh dari Sekolah
Pertembungan Program sekolah
dengan PPD