Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN LPJ IPNU IPPNU RANTING SOWANLOR MASA KHIDMAT 2009 - 2011

RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN


IPNU IPPNU RANTING SOWAN LOR
MASA KHIDMAD 2009 2011

Assalamualaikum wr.wb
Bismillahhirrahma nirrakhim

Hadrotal muhtaromin,yang terhomat ;

Para Alim Ulama


Pengurus Ranting NU Sowan lor
Pimpinan Anak Cabang IPNU- IPPNU Kedung
Pembina serta senior IPNU- IPPNU Sowan lor
Segenap tamu undangan,juga seluruh Anggota IPNU -IPPNU Ranting Sowan lor

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat, taufiq Hidayah
serta inayahNYA kepada kita. Sehingga sampai detik ini kita masih senantiasa
meneruskan estafet perjalanan IPNU IPPNU Ranting Sowan Lor. Meskipun
banayk tantangan, rintangan dan cobaan yang menghadang. Namun kita tetap
kita langkahkan kaki dan menghadapi semuanya dengan penuh kesabaran,
ketulusan hati, dan kebulatan tekad.
Sholawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi Muhammad Saw.
Karena beliaulah kita dapat mengetahui perkara hak dan batil. Dan beliau ulalah
yang telah menunjukkan jalan terang, sehingga kita tetap konsisten
memperjuangkan islam ala Ahlussunnah Waljamaah ditengah-tengah
masyarakat.
Rekan dan rekanita yang kami hormati
Berdasarkan SP. IPNU IPPNU Cabang Jepara, tentang kepengurusan IPNU
IPPNU Ranting Sowan Lor masa khidmad 2009 2011 pada tanggal 25 Juni 2010.
kami selaku pengemban amanah kepengurusan IPNU-IPPNU Ranting Sowan Lor

masa khidmad 2009-2011, yang sebentar lagi demisioner. Mengucapkan terima


kasih pada rekan dan rekanita, atas bantuan kerjasamanya selama
kepengurusan kami. Kami juga mohon maaf ats semua kesalahan yang mungkin
kami lakukan selama masa khidmad kami.
Rekan dan rekanita sekalian
Banyak sekali program-progam yang belum dapat kami laksanakan pada masa
kepengurusan kami. Dan mungkin banyak diantara program-program yang kami
laksanakan kurang sesuai dengan pemikiran ataupun keinginan rekan dan
rekanita sekalian. Namun kami berharap hal itu tidaklah menjadi jurang pemisah
ataupun batu sandungan bagi kebersamaan kita. Melainkan menjadi
pembelajaran bagi kita untuk menjadi organisasi kader aktif, kreatif,dinamis,
religius, dan bertanggung jawab demi kesinambungan IPNU-IPPNU Ranting
Sowan Lor yang kita cintai.
Rekan dan rekanita
Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Ranting IPNU-IPPNU Ranting Sowan Lor
masa khidmad 2009 2011 ini kami ajukan guna memenuhi amanah dalam
kepengurusan kami. Dalam laporan ini kami mencoba memaparkan secara jelas
dan transparan tanpa bermaksud menutupi kekurangan ataupun menonjolkan
keunggulan, dengan tujuan sebagai bahan evaluasi generasi mendatang untuk
lebih jelasnya Laporan Pertanggung Jawaban kami susun sebagai berikut :

PENDAHULUAN
SUSUNAN PENGURUS
PELAKSANAAN PROGRAM
REALISASI PROGRAM
INVENTARISASI
AGENDA SURAT MENYURAT
LAPORAN KEUANGAN
EVALUASI
PENUTUP

1. PENDAHULUAN
Dalam kesinambungan sebuah organisasi, regenerasi kepengurusan merupakan
hal yang vital. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Oktober 2009 IPNU-IPPNU
Ranting Sowan Lor telah melaksanakan rapat Anggota (REFORMASI), dan
menetapkan kami sebagaio pemikul amant untuk meneruskan perjalanan IPNUIPPNU Ranting Sowan Lor masa khidmad 2009 2011. dan kami telah
menjalankan roda eksistensi organisasi ini semampu kami, dengan penuh
kesabaran dan niat yang suci.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua rekan dan rekanita yang selama
ini telah banyak membantu pada masa kepengurusan kami. Namun kami
hanyalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Dalam masa khidmat
kami pastilah banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya kami selaku
pengurus ranting IPNU-IPPNU Ranting Sowan Lor masa khidmat 2009 2011
mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya.
Kami harap dalam rapat anggota nanti akan muncul kader-kader baru yang
mempunyai ahlaqul karimah, jujur, supel, bertanggung jawab yang dapat
meneruskan nilai-nilai luhur dan dan juga dapat berorientasi kedepan. Oleh
karena itu Laporan Pertanggung Jawaban ini kami buat, untuk menjadi bahan
analisis dan tolak ukur demi perjalanan IPNU-IPPNU Ranting Sowan Lor kea rah
yang lebih baik.
2. SUSUNAN PENGURUS IPNU-IPPNU RANTING SOWAN LOR
NO
JABATAN
NAMA
IPNU
IPPNU

Pelindung
Pengurus Ranting NU Sowan Lor

Pembina
Sinwanun,S.Ag
Ah. Mudlofar,S.Ag
Agus Salim
M. Syafik
Dra. Cholilah
Siti Khusniatun
Siti Nadrotin Naim
Lailatul Fajriah

Ketua
Khozainur Rosyad
Siti Alfiaturrohmania

Wakil Ketua
Zaninal Arifin
Umi farida

Wakil Ketua II
Nurul Ikhsan

Sekretaris I
M. Putu Bagus Rohman
Umi Faricha

Sekretaris II
Nur Muhammad Syaikhuna
Nurul Afifatuzahro

Bendahara I
Lutfi Rochman
Sulis Wati

Bendahara II
Saiful Amri
Siti Nur Khofifah

Departemen Departemen
IPNU
IPPNU

1. Dept. Organisasi dan Pengkaderan

Abdul Adhim
Ikhdal Umam

Heru Sukrianto
Kholisna
Eka Puji Astutik
Mustarikha

2. Departemen Pendidikan dan Teknologi

Abdul Basit
Robin
Santoso
Niswatul K.
Nina Iliyah
Erna

3. Dept. Dakwah dan Pengabdian Masyarakat

Ahmad Haris Yusuf


Abdul Rozaq
Sukron Tinussalam
Siti Musyaadah
Nailissuraya
Hanik Rismawati

4. Departemen Humas dan Komunikasi


Fahrur Razi
Iswahyudi
Zainal Muttaqin
Sti Istirokha
Aminatul Aslamiyah
Rindi Atika Sari

5. Departemen Kesenian dan Olahraga

M.Masykur
Amin Mustofa
Moe Soehardjo
Veronika Rahmawati
Ana Ayu F.
Tahayuun Nihaya
Kemudian reshuffle pada tanggal

NO
JABATAN
NAMA
IPNU
IPPNU

Pelindung
Pengurus Ranting NU Sowan Lor

Pembina
Sinwanun,S.Ag
Ah. Mudlofar,S.Ag
Agus Salim
M. Syafik
Dra. Cholilah
Siti Khusniatun
Siti Nadrotin Naim
Lailatul Fajriah

Ketua
Zaninal Arifin
Siti Alfiaturrohmania

Wakil Ketua
Nurul Ikhsan
Umi Faricha

Wakil Ketua II
M. Putu Bagus Rohman

Sekretaris I
Nur Muhammad Syaikhuna
Kholisna

Sekretaris II
Ahmad Syaikhu

Bendahara I
Lutfi Rochman
Sulis Wati

Bendahara II
Ahmad Haris Yusuf
Siti Nur Khofifah

Departemen Departemen
IPNU
IPPNU

6. Dept. Organisasi dan Pengkaderan

Abdul Adhim

Ikhdal Umam
Heru Sukrianto
Eka Puji Astutik
Mustarikha

7. Departemen Pendidikan dan Teknologi

Abdul Basit
Robin
Santoso
Niswatul K.
Nina Iliyah
Erna

8. Dept. Dakwah dan Pengabdian Masyarakat

Abdul Rozaq
Sukron Tinussalam
Siti Musyaadah
Nailissuraya
Hanik Rismawati

9. Departemen Humas dan Komunikasi


Fahrur Razi
Iswahyudi
Zainal Muttaqin
Sti Istirokha
Aminatul Aslamiyah
Rindi Atika Sari

10.

Departemen Kesenian dan Olahraga

M.Masykur
Amin Mustofa
Moe Soehardjo
Veronika Rahmawati
Ana Ayu F.
Tahayuun Nihaya
3.PELAKSANAAN PROGRAM

A.Bidang Keorganisasian
Pengajuan Surat Pengesahan kepada PC IPNU IPPNU Jepara
Melengkapi sarana dan prasarana administrasi seperti:
buku pengkaderan,PPOA.
Agenda surat
Agenda kegiatan
notulen
Mengadakan Rapat Konsolidasi Pengurus
Muker
Rapat Kepanitiaan
Mengadakan Resufle bagi Pengurus yang berhalangan.

B.Bidang Kadernisasi dan Pendidikan


Mengadakan kajian keilmuan baik melalui
Rutinan
PHBI
PHBN
Pelatihan - pelatihan
Komunikasi kader
Taziyah bersama
Ziarah dan study tour

C.Bidang Seni dan Budaya

Mengadakan kegiatan yang bertema Keputrian


Mengadakan pertandingan sepak bola antar anggota

D.Bidang Usaha dan Dana


Optimalisasi kegiatan SINOMAN

D.Bidang Partisipasi
Ikut serta dalam PR NU,ANSOR,MUSLIMAT,FATAYAT.
Ikut serta dalam kegiatan desa Sowan lor
Ikut serta dalam kegiatan yang diadakan Tim KKN UNDIP di Desa Sowan Lor
Ikut serta dalam kegiatan IPNU IPPNU,ANCAB ataupun CABANG Jepara
Serta berperan aktif dalam kegiatan kemasjidan,dan organisasi lain

4.REALISASI PROGRAM

5. AGENDA SURAT

AGENDA SURAT MASUK SURAT KELUAR


IPNU IPPNU RANTING SOWAN LOR MASA KHIDMAT 2009 2011

NO
SURAT MASUK
SURAT KELUAR
PENGIRIM
JUMLAH
DITUJUKAN
JUMLAH
1
PC. IPNU IPPNU Jepara
6 Buah

PC. IPNU IPPNU Jepara


2 Kali
2
PAC. IPNU IPPNU Kedung
3 Buah
PAC. IPNU IPPNU Kedung
2 Kali
3
PR. NU Ranting Sowan Lor
4 Buah
PR. NU Ranting Sowan Lor
3 Kali
4
PEMDES Sowan Lor
2 Buah
PEMDES Sowan Lor
1 Kali
5
Tim KKN Undip Sowan Lor
2 Buah
Tim KKN Undip Sowan Lor

6
Karang Taruna Sowan Lor
1 Buah
Karang Taruna Sowan Lor

Nara Sumber
1 Kali

Alumni
2 Kali
9

YPI. Shofa Marwah


1 Kali
10

MI Tamrinutthulab Sowan Lor


1 Kali

6. INVENTARISASI

7. LAPORAN KEUANGAN

8. EVALUASI

Pada suatu roda yang berjalan, pastilah banyak batu sandungan, jalan yang
mendaki, turunan, ataupun jalan yang terjal. Demikian juga dengan perjalanan
organisasi kita ini, banyak sekali faktor- faktor yang menjadi penunjang ataupun
penghambat kemajuan organisasi kita ini. baik hambatan yang berasal dari
individu ataupun lingkungan sekitar.

Adapun faktor yang mendukung adalah :


Banyaknya dukungan dari para alim ulama, pemerintah desa, dan masyarakat
terhadap eksistensi IPNU IPPNU Ranting Sowan Lor.

Adanya dukungan dari senior dan alumni IPNU IPPNU Ranting Sowan Lor
Suplay dana dari Sinoman IPNU IPPNU Ranting Sowan Lor
Antusias Anggota dalam kegiatan

Adapun factor penghambatnya adalah :


Terbatasnya SDM yang dimiliki IPNU IPPNU Ranting Sowan Lor
Disfungsional sebagian jajaran kepengurusan
Kurangnya intensitas komunikasi, baik antar pengurus atupun antar pengurus
dengan anggota
menurunnya minat remaja desa Sowan Lor untuk mengikuti kegiatan IPNU
IPPNU Ranting Sowan Lor.

9. PENUTUP

Demikianlah laporan pertanggung jawaban yang dapat kami paparkan semoga


dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi kepengurusan
mendatang.
Ahirnya kepada semua pihak yang telah mendukung kami sampaikan terima
kasih Dan kami dari semua jajaran pengurus mohon maaf atas semua kesalahan
dan kehilafan yang telah kami lakukan.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamitthariq


Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatu

PIMPINAN RANTING
IPNU IPPNU DESA SOWAN LOR

Zainal Arifin
Siti Alfiatur Rohmania
Ketua IPNU
Ketua IPPNU

RANCANGAN
TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA
IPNU IPPNH RANTING SOWAN LOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud rapat anggota IPNU IPPNU dalam tata tertib ini adalah
REFORMASI pengurus IPNU IPPNU Ranting Sowan Lor tanggal

BAB II
PESERTA
Pasal 2
Peserta Rapat Anggota
Peserta Rapat Anggota terdiri dari
1.

Peserta Penuh

2.

Peserta Peninjau

3.

Peserta Undangan

Pasal 3
Peserta penuh
Peserta penuh adalah semua anggota IPNU IPPNU Ranting Sowan Lor termasuk
pengurus yang telah demisioner

Pasal 4
Peserta Peninjau
Peserta peninnjau adalah mereka utusan dari Pimpinan Anak Cabang atau yang
ditunjuk oleh Pimpinan Ranting

Pasal 5
Peserta Undangan
Peserta undangan adalah mereka yang mendapat undangan husus dari
pimpinan ranting

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA
Pasal 6
Kewajiban Peserta
Setiap peserta berkewajiban
Mentaati peraturan dan tata tertib Rapat Anggota
Mengisi daftar hadir
Menjaga ketertiban dan kelancaran Rapat Anggota
Pasal 7
Hak Peserta
Peserta penuh berhak mengajukan pendapat, usul, saran dan mempunyai hak
pilih
Peserta peninjau dan undangan berhak mengajukan pendapat, usul, saran
dengan persetujuan pimpinan rapat dan tidak mempunyai hak pilih

BAB IV
PIMPINAN RAPAT
Pasal 8
Pimpinan Rapat
Pimpinan rapat adalah dia yang ditunjuk oleh pimpinan ranting
Pimpinan rapat berkewajiban menyimpulkan pembicaraan, pembahasan, dan
pengambilan keputusan
Pimpinan rapat berhak mengatur urutan pembicara, dan berhak menegur
ataupun menghentikan pembicara setelah diperingatka terlebih dahulu.

BAB V
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 9

Diusahakan semua keputusan diambil melalui musyawarah mufakat


Apabila keutusan mufakat tidak tercapai, maka diambil dari suara terbanyak
(foting).
Jikalau terjadi kesamaan banyaknya suara, maka diulang satu kali. Apabila masih
sama maka keputusan diserahkan pada pimpinan rapat dengan persetujuan
peserta.

BAB VI
PEMILIHAN PENGURUS RANTING
Pasal 10
Sebelum pemilihan pengurus ranting dimulai, pengurus lama harus
didemisionerkan terlebih dahulu
Rapat anggota hanya memilih ketua, sekretaris, dan bendahara.
Pemilihan pengurus ranting dipilih dari calon calon yang ditentukan oleh dewan
formatur.
Pelaksanaan pemilihan dilakukan melalui foting.
Pemberian suara dianggap sah apabila menuliskan nama atau nomor calon pada
kertas yang disediakan panitia (berstempel IPNU/IPPNU Ranting Sowan Lor)

Dewan formatur terdiri dari:


2 orang Pimpinan Anak Cabang
3 orang Pimpinan Ranting yang telah Demisioner (ketua, sekretaris,
bendahara)
2 Orang luar biasa (mereka yng diberi wewenang oleh Pengurus Ranting
yang telah demisioner)

BAB VII
WEWENANG
Pasal 11
Ketua, sekretaris, bendahara terpilh berhak menentukan wakilnya masing
masing.
Pengurus terpilih berhak memusyawarahkan dan menentukan program
program yang akan dilaksanakan.

Pengurus terpilih berkewajiban melengkapi kepengurusan selambat lambatnya


15 hari setelah pemilihan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12
Hal hal yang belum sempurna, ataupun belum diatur dalam tata tertib ini, akan
diatur dalam intern rapat pengurus ranting.
Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Pada tanggal:
Waktu:

PIMPINAN RAPAT ANGGOTA

Ketua
sekretaris

Anda mungkin juga menyukai