Nama Islam Anak laki-laki

A
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Nama Abdad Abrar Addar Quthni Ad-ham Adib Adieb Adiel Aflah Ahmad Ahnaf Aiman Akhdan Akmal Akram Al Baihaqi Alib Althaf Amanullah Amin Amir Amjad Amrullah Anas Annasai Anis Anjab Anshar Anwar Arhab Arsalan As'ad Asad Aslam Asyraf Aththobarani Attirmidzi Aufa Azhar Afdhol 'Aashim 'Aamir 'Atiq 'Adli 'Arif 'Adnan 'Aali 'Adil 'Abduh 'Azzan 'Azzam 'Azmi Athallah Artinya Tekun Beribadat Golongan yang berbuat kebajikan Seorang imam perawi hadist (1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno Beradab Budayawan Hiasan Lebih sukses Terpuji Lebih suci (Lurus) Kanan Sahabat Sempurna Lebih Mulia Imam perawi hadist Yang lemah lembut Lebih lembut Keamanan dari Allah Pemengang Amanat Penguasa - pemimpin Lebih mulia Perintah Allah Mesra - periang Imam perawi hadist Ramah tamah dalam pergaulan Lebih utama dan bernilai Kaum Anshar sahabat Nabi saw Lebih Jelas, lebih bersinar Memanjakan, lebih lebar dan luas Nama seorang tokoh Islam Bahagia Singa (1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam Lebih mulia Imam perawi hadist Imam perawi hadist Lebih tepat Lebih cerah Lebih Utama Menjauhi maksiat Memakmurkan (1) Ka'bah (2) yang dimerdekakan Adil Arif bijaksana Nama orang dahulu Tinggi Adil Hamba-Nya Nama orang Dahulu Kebulatan tekad Keteguhan hati Karunia Allah

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

'Aqil 'Aun 'Aafi 'Aathif Alauddin 'Aakif 'Aqib 'Afif 'Aatik 'Alim 'Abid 'Abbad 'Ariq Antar Asadel Aydin

Yang baik budi Pertolongan Yang mengampuni Belas kasih Kemulian agama Beritikaf Balasan yang baik Punya harga diri (1) Pemurah (2) Yang murni Berilmu Beribadah Tekun beribadah (1) baik Budi (2) Mulia asalnya Berani dalam peperangan Kaya Raya Cerdas

B&D
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 NAMA Basil Badar Badruddin Bariq Bassam Basim Basyir Bahauddin Bahir Badri Bahi Burhan Bakri Baqir Burhanuddin Bakir Bariz Bisyir Banan Badil Baliq Budair Buraid Bukhori Badruttamam Badruzzaman Dzakwan Dziyab Dziban Dzulfiqar Dhafir Dhahir Dhiaulhaq Dhia Dhamir Dhaifullah ARTINYA (1) Singa (2) Pemberani Bulan Purnama Bulan purnama agama Bercahaya - kemilau Selalu senyum Tersenyum Pemberi kabar gembira Keindahan agama Elok Mempercepat jalannya Indah Dalil - Bukti - Cahaya Pagi-pagi benar Pembelah Dalil (cahaya) agama Pagi-pagi benar Menonjol Berita gembira Ujung jari Pengganti Fasih Berjalan cepat Dingin Imam perawi hadist Bulan purnama Bulan purnama bagi jaman Harum semerbak (1) Memperoleh harta. (2) Serbuan Penghalau Nama Pedang Rasulullah saw Menang Yang membantu Sinar (cahaya) hak Sinar - cahaya Yang langsing Tamu Allah

F&G
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 NAMA Faiz Falah Falih Fakhri Farid Fauzan Faisal Fuad Fuhaid Fahim Faraj Fauhad Fagih Faris Faruq Farhan Fadhil Fauzi Fahd Faiq Fakhir Fathi Fahmi Fikri Furqon Fakhruddin Fadhlurrahman Fajari Fadholi Ghufron Ghozi Ghalib Ghonim Ghassan ARTINYA Menang Sukses - beruntung - jaya Yang sukses Kebanggaan (1) Tunggal (2) Permata yang mahal Kemenangan Pemisah antara hak dan batil Benak - jantung hati Harimau Memahami (1) Kelonggaran (2) Pelepasan Anak kecil yang gemuk Ahli fiqih Penunggang kuda Pembeda antara hak dan batil Bergembira Mulia Kemenangan Harimau Yang mengungguli (1) Kebesaran. (2) Yang baik Pembuka Pemahaman Pemikiran Pembeda hak dengan batil Kebanggaan agama (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman Waktu fajar Kelebihan - keutamaan Pengampunan Prajurit dimedan perang Menang Yang mendapat keuntungan Nama suku arab

H&I
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 NAMA Hatim Hazim Hamdi Haidar Hafidh Husam Hanif Hamid Hamdan Hassan Hammadi Hamdun Hibban Husni Helmi Hanafi Hanbali Hasyim Hawari Hilal Hadi Hani' Hammam Hisyam Humam Hajid Hibatullah Hamdan Hauzan Huwaidi Habibi 'Izzuddin 'Ismat 'Irfan 'Imran 'Isom 'Imaduddin Ihsan Imam Iqbal Ikhlas Iyad Iman Ilham Irsyad Ijlal Isyraf ARTINYA Murni Orang yang teliti Pujian Singa (1) Pemelihara (2) Penghafal Pedang yang tajam Muslim yang teguh - lurus Yang memuji Yang memuji Bagus Pemuji Pujian Ibnu Hibban Pewari Hadist Indah Sabar dan berakal Pengikut Imam Abu Hanifah Pengikut Imam Ahmad bin Hambal (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu Pengikut setia Bulan sabit Penunjuk jalan Yang mengucapkan selamat Yang mempunyai kemauan keras Kemurahan (1) Maharaja (2) Singa Yang Shalat tahajjud Anugrah Allah Penetap disuatu tempat Mahluk Manusia Kembali kepada yang hak Kesayanganku Kemuliaan agama Kekuatan menjauhi maksiat Pengetahuan Nama ayahanda Maryam as Maksum Tiang agama Kebaikan Pemimpin Pujangga Muslim Ikhlas Gunung yang sukar didaki Keimanan Isyarat yang baik Petunjuk Terhormat - Mulia Pengawasan

J&K&L
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 NAMA Jamil Jamal Jauhar Jamaluddin Jihad Junaid Jubair Jalal Jawahir Jiyad Juhair Jasim Jibril Jawad Jam'an Jarullah Jubran Jasir Jaiz Jadid Jamhari Jundi Kamal Kamaluddin Kamil Kadhim Khairuddin Khairullah Khalis Khattab Khatib Khaldun Khairi Khalil Khabir Khozin Khosyi' Khodhi' Khidhir Khalaf Khairon Labib Luthfi Luqman Lami' Luqmanul hakim ARTINYA Indah Keindahan Permata Keindahan agama Perjuangan Tentara Nama Ulama Besar Keagungan Permata-permata Yang Baik Suara Nyaring - Lantang Badan - Fisik Malaikat Jibril Pemurah Dua pasukan Tetangga Allah Nama Sastrawan Keberanian Boleh Baru Kelompok manusia Prajurit Kesempurnaan Kesempurnaan agama Sempurna Menahan Diri Kebaikan Agama Kebaikan (dari) Allah Murni Ahli pidato Orang yang berkhotbah Nama seorang ahli sejarah Kebaikan Kesayangan Yang mengetahui dengan sebenarnya (1) Penyimpan harta (2) Bendahara Orang yang khusyu' dalam shalat Orang yang rendah hati Orang shaleh kawan nabi Musa as (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama Kebaikan Sehat akal dan cerdik Lembut Nama orang yang bijaksana Mengkilat Luqman yang bijaksana

M
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 NAMA Maajid Ma'mun Muhyiddin Mar'ie Masyhur Majdi Mukhtar Mas'ud Murtadho Marwan Mustafa Maalik Mubarak Mujahid Majduddin Mahbub Muhsin Mahmud Mursyid Muslim Mu'min Muammar Mahrus Mudrik Ma'ruf Mundzir Mustajab Marzuq Muin Maliki Mansur Munadi Murfid Mahir Miftah Munir Munawir Munawwir Mufrih Mu'tashim Mukarrom Mus'ad Mahdi Mushoddaq Mushoddiq Muhtarom Muhajir Misbah Misbahuddin Muntashir Muflih Mushlih Mu'afa ARTINYA Mulia Aman Yang menghidupkan agama Terpelihara Kesohor Kemuliaan Terpilih Bahagia Diridhoi (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah Pilihan Yang memiliki Yang diberkahi Pejuang Kemuliaan agama Disukai - Dicintai Yang berbuat kebaikan Terpuji Pemberi petunjuk jalan Seorang Muslim Seorang yang beriman Berumur panjang Yang dijaga Berakal - Memahami (1) Kebaikan (2) Yang dikenal Pemberi peringatan Terkabul do'anya Yang diberi rezeki Penolong Penganut mazhab Imam Malik Yang dimenangkan Yang berseru Penolong Pandai - Cakap Kunci Bersinar Yang ikut latihan militer Pemutih dengan kapur Penggembira Terpelihara dari dosa Yang Mulia Yang dibahagiakan Yang mendapat Hidayah Dapat dipercaya Yang mempercayai Yang terhormat (di hormati) Yang berhijrah Pelita - Lampu Pelita agama Yang menang Yang sukses - Jaya Yang memperbaiki Yang selamat - sehat

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Mukhlis Mukhlas Munif Marjan Ma'shum Maimun Mustaqim Marsa Musyif Makarim Muthliq Mamduh Mazru'i Mubasysyir Mastur Musyaffa' Mudhoffar Muthohhar Masy'al Ma'lum Ma'mur Muzakki Murad Mahfudh Mukhbit Muqsith Mutawakkil Mutawalli Mahasin Muti' Mufid Manaf Munib Muwaffaq Mustaghfirin Musaid

Yang Ikhlas Yang Ikhlas Tinggi Kedudukannya - Menonjol Batu permata marjan Terhindar dari dosa Yang diberkahi Lurus Pelabuhan Pengawas Bersifat mulia Pemberi sesuatu Yang dipuji Yang ditanami Pemberi kabar gembira Tertutup - dirahasiakan Memperoleh syafa'at Yang dimenangkan yang disucikan Tempat menyalakan Api Yang diketahui Makmur (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri Kemauan Terpeliharan - terjaga Tunduk patuh Berbuat adil Yang bertawakal Yang menangani jabatan atau urusan Kebaikan- kebaikan yang selalu taat Memberi manfaat Gunung yg tinggi - Yg Mengungguli lainnya Yang berinabah (kembali) kejalan Allah yang mendapat Taufiq (restu) Orang-orang yang beristighfar Pembantu - Penolong

N
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 NAMA Nashir Nashiruddin Nashrullah Nail Nu'man Nuruddin Nadhir Naufal Nadi Naji Naif Nashif Nizar Na'im Nuri Nabih Nabil Najmi Nadhmi Nasih Nadir Nawwaf Nadim Nashir Nafil Nazih Nidham Najib Nadhim Nasim Nawwar Nafis Nabhan Najmuddin Nadhif Nahid ARTINYA Penolong Penolong Agama Kemenangan dari Allah Yang suka memberi Kenikmatan Cahaya Agama Indah - elok Dermawan Tempat pertemuan (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat (1) Berkedudukan (2)Menonjol (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi Kenikmatan Bercahaya Cerdik - Mulia Cerdik - Mahir Bintang Teratur (disiplin) Setia - Loyal - Ikhlas Jarang Yang menonjolkan Teman minum Pembela Tambahan Bersih dari noda cacat Peraturan Mulia - Utama -bernilai Pengatur Angin Sepai - sepoi Pemberi cahaya Berharga Mulia - terkenal Bintang agama Bersih Anak dalam masa puber

Q&R
NO NAMA 1 Qosim 2 Qoid 3 Qutub 4 Qani' 5 Qosiim 6 Quraisy 7 Rajih 8 Rafi' 9 Rahmatullah 10 Rusydi 11 Ridhwan 12 Rifqi 13 Riyadh 14 Rasyid 15 Rosyid 16 Roja' 17 Raihan 18 Rahmi 19 Rosyad 20 Rafid 21 Rizqullah 22 Ramadhan 23 Rafii' 24 Ridho 25 Rajab 26 Roid 27 Rozin 28 Robii' 29 Rabbani 30 Rahid 31 Rofiq 32 Rafif 33 Rosyiq 34 Rodhi 35 Roji 36 Robih ARTINYA Ganteng - Yang membagi Pemimpin (1) Nama Pemimpin (2) Kutub Puas (1) Yang molek (2) Bahagian Suku bangsa arab asal Rasulullah saw Timbangan yang mantap Tinggi Rahmat Allah Penunjuk jalan lurus Keridhoan Allah Kawan pendamping Taman Mendapat petunjuk Memberi petunjuk Harapan Tumbuhan yang harum Belas kasih Petunjuk jalan lurus (1) Penolong (2) Pengawal Rizki dari Allah Bulan ramadhan Tinggi derajatnya Keridhoan Bulan rajab Pemimpin Serius dalam prilaku Musim semi Karena Allah semata-mata Lembut Kawan akrab Berahlak baik Bentuk tubuh yang indah Merasa ridho Berpengharapan Beruntung

S
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 NAMA Sulthan Sabiq Sami Samir Surur Sa'di Sufyan Saif Salam Sa'ud Said Salim Sunni Siraj Sirajuddin Suud Sa'dun Samih Saifuddin Saiful Islam Samah Sadad Sunbul Sayid Samhari Sadid Sajid Satir Sahar Syarif Syauqi Syafiq Syahir Syukri Syakir Sya'ban Syahid Syafi' Syakib Syarifuddin Syadi Syahin Syammas Syabibi Syamil Syamlan Syihab Syarahil Syaiban Syuja' Syaraf Syafii Syafi ARTINYA (1) Sultan (2) Bukti yang kuat (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului Tinggi kedudukannya Teman ngobrol Kegembiraan Bahagia Nama tokoh Ulama Pedang Keselamatan - keamanan Bahagia Bahagia Selamat Penganut ajaran sunah nabi saw Lampu - Pelita Pelita agama Bahagia Bahagia Lemah lembut - Toleran Pedang agama Pedang Islam Toleransi Bertindak tepat (1) Tangkai (2) Nama Binatang Tuan - Kepala kaum Lembing yang keras Benar - tepat Orang yang bersujud Orang yang menutupi Aib dan dosa Akhir malam sebelum fajar Mulia Rinduku Belas Kasih Kesohor Bersyukur Bersyukur Bulan Sya'ban Mati Syahid Memberi syafa'at Nama Tokoh Muslim Kemuliaan Agama Pandai bersyair dan bernyanyi Burung yang panjang sayapnya Pelayan ibadah Berusia antara 15 dan 30 tahun Menyeluruh Memilih kurma yang masak Pecahan bintang - meteor Nama khabilah Mendung bersalju Pemberani Kemuliaan Penganut Imam syafii Penyembuh

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Syarbini Syuruq Syamsulhadi Syamsuddin Syihabuddin Shodiq Shabri Shabur Shobir Shidqi Shiddiq Shaleh Shalah Shalahuddin Shobhi Shofwan Shaddam Shorim Shafar Shoib Shohib Shabban Shofi

(1) nama Pohon (2) nama Ulama besar Terbitnya matahari Matahari petunjuk Matahari Agama Pecahan Bintang (meteor) agama Benar - Jujur Sabar Penyabar Penyabar Benar - jujur Membenarkan Baik Perbaikan - kebaikan Kebaikan agama Pagi hari (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas Benturan (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa Bulan Safar Tepat mengenai sasaran Teman Pembuat sabun Jernih

T&U
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 NAMA Tajuddin Taqiuddin Taufiq Tamim Taisir Tauhid Taqi Tahsin Tamam Taufiq Alhakim Taufiq Arrahman Thoriq Thalal Thilal Thalib Thaha Thomi Thahir Thoyyib Thufail Tsabit Tsawab Tsauban Tsamud Tsaqib 'Ubaid ' Uwamir 'Ushaim 'Umair 'Ulwan 'Umron 'Ujab ARTINYA Mahkota agama Takwa dalam agama Taufiq limpahan Allah Orang yang kuat Kemudahan Kemurnian Iman (keesaan Allah) Bertakwa Perbaikan Sempurna Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana) Taufiq (Allah) Maha Pengasih Orang yang mengetuk malam hari Keindahan - keadaan yang baik (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari Dua huruf permulaan surat Tinggi Bersih - Suci Baik Lembut - Halus Yang tetap Pahala Kembali berkumpul Kaum nabi Shaleh as Jitu Hamba Nama Orang dahulu Memelihara dari keburukan Nama orang dahulu Tinggi (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk Keajaiban

W&Y&Z
NO NAMA ARTINYA 1 Wajih Orang yang berkedudukan 2 Wail Yang kembali (berlindung) Kepada Allah 3 Waliuddin Penolong (pembela) Agama 4 Washif Punya Sifat tertentu 5 Wahid Sendirian 6 Wisam (1) Bintang Kehormatan (2) Medali 7 Wafi Sempurna 8 Wajdi Cinta - Gembira - Kaya - Kuasa 9 Washil Menyambung hubungan kekeluargaan 10 Wasim Rupawan 11 Wafir Lengkap - banyak kebaikannya 12 Wahib Banyak memberi 13 Yaasiin Ayat pertama surat yaasiin 14 Yazid Bertambah - Lebih 15 Yaasir Orang yang mudah 16 Yasykur Bersyukur 17 Yusron Kemudahaan 18 Zaki (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih 19 Zuhair (1) bercahaya (2)Keindahaan 20 Zufar (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah 21 Zahid (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia 22 Ziyad Suatu kelebihan 23 Zahir (1) Cemerlang (2) Warna cerah 24 Zahran (1) Bunga (2) Keindahan 25 Zamir Anak kecil yang cantik 26 Zumar Anak kecil yang cantik 27 Zain Bagus 28 Zainuddin Kebagusan Agama 29 Zainulabidin Kebagusan para penyembah Allah 30 Zainularifin Kebagusan orang-orang arif 31 Zainulmuttaqin Kebagusan orang-orang bertakwa 32 Zaqhlul Nama tokoh Mesir 33 Zaidan Tambahan - Kelebihan 34 Zuhdi (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia 35 Zaidun Tambahan - Kelebihan