Anda di halaman 1dari 32

KESEIMBANGAN DAYA

Objek berada dalam keseimbangan daya apabila


daya paduan yang bertindak ke atas objek adalah SIFAR
5N

7N

7N

F=0N
5N

F=0N

Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
Objek berada dalam keseimbangan daya apabila
daya paduan yang bertindak ke atas objek adalah SIFAR

4N

5N
3N

5N

F=0N
Gambarajah Vektor

Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
Objek berada dalam keseimbangan daya apabila
daya paduan yang bertindak ke atas objek adalah SIFAR

13 N
11 N
7N
13 N

F=0N
Gambarajah Vektor

Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
LATIHAN
Tentukan nilai bagi daya jika daya-daya berada
dalam keseimbangan daya dan lukiskan
gambarajah daya

10 N
6N
8N
10 N

Gambarajah Vektor
Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
LATIHAN
Tentukan nilai bagi daya jika daya-daya berada
dalam keseimbangan daya dan lukiskan
gambarajah daya
5N

4N

4N
3N

Gambarah Vektor
Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
EXERCISE
Lukiskan gambarajah vektor bagi daya-daya yang
bertindak ke atas objek jika objek berada dalam
keseimbangan daya

Gambarajah vektor
Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
Dua keadaan dimana objek berada dalam keseimbangan daya
1. Objek pegun
Tindakbalas normal,R

R=W
RW=0
R mg = 0

Berat,W
Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
Dua keadaan dimana objek berada dalam keseimbangan daya
1. Objek pegun

Tegangan,T

T=W
TW=0
T mg = 0

Berat,W
Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
Dua keadaan dimana objek berada dalam keseimbangan daya
2. Objek bergerak dengan halaju seragam(malar)
Angkatan,U
Halaju seragam
(pecutan = 0)
Seretan,G

Daya tujah,F

U=W
G=F
Berat,W

Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
CONTOH
Tegangan,T

PHYSICS IS EASY

T=W
T = mg
= 0.5 x 10
=5N

W = mg

Seorang pelajar hendak mengantungkan gambar 500 g


menggunakan seutas tali.Berapakah kekuatan tali yang sesuai
digunakan ?
Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
LATIHAN
Tegangan,T

PHYSICS IS EASY

T=W
W=T
mg = T
m x 10 = 20
m = 2 kg

W = mg
Jika kekuatan tali ialah 20 N.Berapakah jisim maksimum objek
yang boleh digantung pada kedudukan yang ditunjukkan.
Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
LATIHAN
Lukiskan daya yang diperlukan supaya objek berada dalam
keseimbangan daya

20 N
20 N

9N
18 N

60 N
20 N

80 N

9N

Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
DAYA PADUAN
Menjumlahkan semua daya-daya yang bertindak pada objek
Terdapat 2 kaedah bagi mengira daya paduan
yang bertindak pada objek

1.Kaedah segitiga
2.Kaedah segiempat selari

Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
DAYA PADUAN
Tentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objek

KAEDAH SEGITIGA

20 N

50 N

Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
DAYA PADUAN
Tentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objek

KAEDAH SEGITIGA

20 N

50 N

50 N

20 N

F = 53.9 N

Teorem Pythagoras
F2 = (20)2 + (50)2
= 400 + 2500
= 2900
F = 53.9 N

Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
DAYA PADUAN
Tentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objek

KAEDAH SEGITIGA

20 N

50 N

50 N

20 N

F = 53.9 N

Arah daya paduan


Tan = 50/20
= 2.5
= 68o
Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
DAYA PADUAN
Tentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objek

KAEDAH SEGIEMPAT SELARI

20 N

Lukisan berskala

50 N

4 cm

10.7 cm

10 cm

Skala : 1 cm = 5 N

10.7 cm = 53.5 N

Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
DAYA PADUAN
LATIHAN
Hitungkan daya paduan yang bertindak pada objek
40 N

60 N

40 N

60 N

F2 = 602 + 402
= 3600 + 1600
F = 72.1 N

Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
DAYA PADUAN
LATIHAN
Hitungkan daya paduan yang bertindak pada objek
10 N

60o

Skala : 1 cm = 2 N

8N
Author : Khairi

KESEIMBANGAN DAYA
DAYA PADUAN

Skala : 1 cm = 2 N

LATIHAN

5 cm
7.8 cm
30o
30o

4 cm

7.8 cm = 15.6 N

Author : Khairi

LATIHAN PENGAYAAN

W
FT

W
Lukis gambarajah vektor bagi daya-daya yang bertindak pada mesin
pemotong rumput jika ia berada dalam keseimbangan daya.

Author : Khairi

LATIHAN PENGAYAAN

Lukiskan vektor diagram bagi daya-daya yang bertindak pada model


kapal terbang.
T2
W
T1
Author : Khairi

LATIHAN PENGAYAAN

Hitungkan tegangan setiap tali.

T
30o

30o

5N

Fy = 2T Sin 30o - 5
=T-5
Object in equilibrium
of force,Fy = 0
0=T-5
T=5N
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Manakah diantara gambarajah vektor berikut mewakili daya paduan,F


yang bertindak pada kereta ?

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS


Manakah gambarajah vektor yang mewakili
daya-daya T1,T2 dan W yang bertindak pada
gambar ?

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Manakah hubungan diantara daya-daya adalah betul,jika kapal


terbang bergerak pada ketinggian malar ?

A.

F=G

B.

F<G

C.

U=W

D.

U>W
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS


Bila objek berada dalam keseimbangan daya,objek

A.

Mesti pegun

B.

Mesti bergerak dengan halaju seragam

C.

Samada pegun atau bergerak dengan


halaju seragam

D.

Samada bergerak dengan halaju seragam


atau pecutan seragam
A dan B adalah betul tetapi C paling tepat

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Daya geseran diantara blok dan permukaan meja ialah 2 N.


Manakah pasangan daya F1 dan F2 menyebabkan blok bergerak
dengan pecutan

A.

F1
5N

F1
7N

B.

3N

5N

Fbersih tidak sama dengan sifar

Jika objek bergerak dengan pecutan,


objek tidak berada dalam keseimbangan daya

C.

6N

4N

F1 + F2 + Fgeseran <> 0

D.

3N

2N

412=3N

E.

4N

1N
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS


F1,F2 dan F3 sama magnitud.Manakah rajah yang menunjukkan daya
paduan maksimum yang bertindak pada kotak ?

FT = F 1 + F 2 + F 3

FT = F 3 F 1 F 2

FT = F 2 + F 3 F 1

FT = F 1 + F 3 F 2

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS


Daya berada dalam keseimbangan dalam fenomena dibawah,kecuali

A.

Sebuah kereta menuruni bukit pada halaju malar

B.

Sebuah lampu tergantung pegun di dinding

C.

Buah mangga jatuh dari pokok

D.

Kapal terapung pegun dalam laut

Dua situasi dimana objek berada dalam keseimbangan daya :


1. Objek pegun
2. Objek bergerak dengan halaju seragam (malar) atau
pecutan sifar

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Kotak kekal pegun

Kapal bergerak dengan halaju malar

Nyatakan persamaan dari segi magnitud F1,F2,F3 dan F4.


F1 sama dengan F2 dan F3 sama dengan F4

Nyatakan persamaan dari segi arah F1,F2,F3 dan F4.


F1 bertentangan dengan F2 dan F3 bertentangan dengan F4

Berapakah daya bersih dalam kedua-dua situasi ?


Sifar

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Kotak kekal pegun

Kapal bergerak dengan halaju malar

Namakan konsep fizik yang terlibat.


Keseimbangan daya

Jika kapal lain yang mempunyai F3 lebih besar dari F4.Huraikan


pergerakan kapal tersebut.
Kapal tersebut bergerak lebih laju.

Terangkan jawapan anda.


Daya bersih lebih besar dari sifar.
Pecutan berkadar terus dengan daya bersih.
Author : Khairi