Anda di halaman 1dari 3

BAB ADAB TINGKATAN 4

NAMA : . TINGKATAN : TARIKH :

TAJU
K
29

1.

Mencukur atau mencabut bulu kening adalah diharamkan kerana


A
B
C
D

2.

memakai rantai bagi lelaki


memakai rambut palsu
memotong kuku
mandi bunga

Islam menyukai sesuatu yang bersih dan cantik kerana


A
B
C
D

5.

sunat
harus
haram
wajib

Salah satu amalan berhias diri ialah


A
B
C
D

4.

mendatangkan kemudaratan kepada wajah


wajah akan kelihatan tidak menarik
menyerupai perbuatan orang kafir
mengubah ciptaan Allah S.W.T.

Hukum memakai susuk untuk kecantikan diri ialah


A
B
C
D

3.

ADAB
ADABBERHIAS
BERHIAS

menjaga maruah diri dan agama


menarik pandangan orang ramai
menunjukkan kebesaran Allah
kecantikan anugerah Allah

Hikmah Islam melarang lelaki memakai emas dan sutera ialah


A
B
C
D

membezakan pakaian lelaki dan perempuan


melambangkan pakiaan upacara agama lain
emas dan sutera adalah pakaian mewah
tidak sesuai dengan kulit lelaki

ISI TEMPAT KOSONG


SOALAN TOPIKAL 1223/1 (c) 2015 BPI KPM

BAB ADAB TINGKATAN 4

1.

Hukum memakai bau-bauan bagi lelaki apabila hendak ke masjid


ialah________.
Melakukan pembedahan anggota badan adalah haram kecuali untuk
tujuan___________

2.
3.

Membuat tatu atau membuat tanda pada anggota badan adalah______________

4.

Islam membenarkan pakaian berfesyen selagi batas-batas____________dijaga.


Lengkap peta minda di bawah berkaitan dengan hukum mandi:
5 - Selepas memeluk
Islam. _______

6 - Menyucikan diri
daripada hadas
besar________

Hukum mandi

BAHAGIAN B
1. Islam menggalakkan umatnya berhias diri
(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan berhias diri ?

(ii)

Nyatakan dua adab berhias diri.

[ 2 markah ]
[ 4 markah ]
(iii) Berikan pandangan anda, kenapa masih terdapat orang yang tidak menjaga
kekemasan diri.
[ 2 markah ]
2.

(i)

(ii)

Ramai dalam kalangan wanita yang bertudung tetapi tidak menepati syarak.
Sebagai seorang muslim, cadangkan cara untuk mengatasi masalah tersebut.
(KBAT)
[ 4 markah ]
Jelaskan dua sebab masih terdapat umat Islam yang berhias diri tidak
mengikut syariat.
[ 4 markah ]

(iii) Terangkan dua hikmah beradab dalam berhias diri.


[ 4 markah ]
3.

Nyatakan hukum dan alasan bagi masalah berikut :


i.

Azman memakai rantai emas pemberian ibunya.

ii

[ 2 markah ]
Aminah melakukan pembedahan plastik akibat melecur yang teruk.

SOALAN TOPIKAL 1223/1 (c) 2015 BPI KPM

BAB ADAB TINGKATAN 4

[ 2 markah

SOALAN TOPIKAL 1223/1 (c) 2015 BPI KPM