Anda di halaman 1dari 3
SULIT 1103/1 SULIT 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Mei/Jun 2010 2 jam 15 minit PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG 2010 BAHASA MELAYU Tingkatan 4 Kertas 1 Dua Jam Lima Belas Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU ARAHAN KEPADA CALON 1. Kertas soalan ini mengandangi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B. 2. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi. Kertas soalan ini mengandungé 3 halaman bercetak 1 halaman tidak bercetak (© 2010 Hak Cipta PKPSM Pahang. [Lihat halaman sebelah SULIT SULIT -2- 03/1 Bahagian A [30 markah} [Masa yang dicadangkan : 45 minit] Gambar di bawah ini menunjukkan cara-cara menangani penyebaran influenza A H1N1. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk menyekat penularan penyakit influenza A H1N1. Panjang huraian hendakieh antara 200 hingga 250 patah perkataan. PENYAKIT INFLUENZA A H1N1 Memakai topeng muka Peka terhadap kesihatan diri Kerap mencuci tangan Ujian imbasan Kesihatan di pintu masuk negara [Lihat halaman sebelah SULIT SULIT “3. 1103/1 Bahagian B (100 markah] [Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit] Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. 4, Semakin ramai remaja yang tidak tahu untuk memanfaatkan masa sehingga masa yang ada banyak diisi dengan aktiviti yang sia-sia. ‘Sebagai remaja, berikan pendapat anda tentang cara-cara anda mengisi masa lapang dengan berfaedah. 2, Anda akan mewakili sekolah anda dalam satu pertandingan syarahan. ‘Tajuk syarahan tersebut ialah "Pendidikan Anak-anak Bermula dari Rumah” Tulis syarahan itu selengkapnya . 3. _Amalan membaca dalam kalangan rakyat negara ini sangat rendah berbanding negara maju. Pelbagai pihak perlu berganding bahu bagi memastikan amalan membaca menjadi satu budaya masyarakat di negara ini. Tulis_ sebuah rencana tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan dan pelbagai pihak untuk memupuk amalan membaca dalam kalangan rakyat. 4. Kemasukan warganegara asing tanpa izin ke negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura menimbulkan banyak masalah dari segi ekonomi dan sosial. Bincangkan langkah-langkah untuk mencegah masalah penghijrahan tanpa izin i ‘Anda berminat menyertai pertandingan menulis cerpen anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Cerpen yang perlu dihasilkan hendaklah bertemakan peribahasa, “genggam bara api biar sampai jadi arang”. ‘Tulis cerpen itu selengkapnya. KERTAS SOALAN TAMAT [Lihat halaman sebelah SULIT