Anda di halaman 1dari 10

Soalan

Menyediakan bekalan tenaga


elektrik yang cekap dan
kompetitif amat penting
kepada negara,namun wujud
halangan dalam proses
penyediaannya.Bincangkan.

Kepentingan Bekalan Tenaga


Elektrik yang Cekap.
Idea 1:Melancarkan aktiviti ekonomi
Bekalan tenaga elektrik yang cekap amat penting
dalam menggerakkan aktiviti ekonomi bagi
mencapai status negara maju.
Kilang memerlukan bekalan elektrik secara
berterusan tanpa putus untuk memastikan proses
pengeluaran berjalan lancar dan mencapai tahap
produktiviti yang tinggi.
Kebanyakan pelabur menjadikan kecekapan dalam
pembekalan tenaga elektrik secara berterusan
sebagai kriteria penting untuk menentukan lokasi
yang sesuai untuk melakukan pelaburan.

Idea 2:Memajukan industri berteknologi tinggi


Bekalan tenaga elektrik pada tahap
kecekapan tertinggi dan kompetitif dapat
menarik banyak banyak syarikat
multinasional dalam industri berteknologi
tinggi seperti nanoteknologi dan
kejuruteraan.
Kemajuan industri berteknologi tinggi
mampu menggerakkan industri
berteknologi rendah dan PKS.
Mewujudkan peluang pekerjaan dan
menjanakan pertumbuhan ekonomi yang
memberangsang

Idea 3:Meningkatkan kualiti hidup


Bekalan tenaga adalah kos yang perlu ditanggung
secara berterusan oleh rakyat.
Apabila wujud kecekapan dalam penyediaan
bekalan,kos pembiayaan akan menurun.
Kos pembiayaan yang rendah menurunkan belanja
atau caj penggunaan.
Caj penggunaan yang rendah membolehkan
aktiviti ekonomi seperti menggerakkan
pengusahaan kecil dapat dilakukan kerana kos
penggunaan tenaga elektrik bukan kos yang besar
yang perlu ditanggung oleh pengusaha atau isi
rumah.
Peningkatan pendapatan membolehkan
peningkatan kualiti hidup.

Idea 4:Pengurusan dan kawalan trafik


Dapat mencerahkan jalan raya pada
waktu malam dan membolehkan
lampu isyarat berfungsi sepanjang
masa.
Dapat memastikan aliran trafik di
jalan raya berjalan lancar dan tidak
mengalami kesesakan.
Dapat meningkatkan keselamatan
pengguna di jalan raya dan
mengurangkan kemalangan jalan
raya.
Kelancaran aliran trafik menjimatkan

Halangan
Idea 5:Pergantungan pada sumber bahan api yang
terhad
Tenaga elektrik negara dijanakan dengan berasaskan
gas asli dan arang batu.
Kedua-dua sumber bahan api fosil tersebut
merupakan sumber yang terhad.
Negara akan menghadapi ancaman kepupusan
sumber tersebut pada masa depan.
Kebergantungan yang terlampau pada pengimportan
amat terdedah kepada kenaikan harga yang sukar
dikawal.
Kekangan dalam mendapatkan sumber bahan api
fosil akan menggugat pembekalan tenaga secara
berterusan dan jaminan keselamtan tenagan negara.

Idea 6:Penyaluran bekalan yang tidak


optimum
Terhalang pada laluan yang
ditetapkan seperti mendapat
persetujuan penggunaan dan
pengambilan tanah.
Menyebabkan keupayaan
menghantar bekalan tidak selari
dengan keupayaan menyediakan
bekalan yang sedia mencukupi.
Menjejaskan keuntungan jangka
panjang dan usaha menyediakan
bekalan pada harga yang lebih

Idea 7:Pencemaran alam sekitar


Pembakaran bahan-bahan api fosil
untuk penjanaan tenaga elektrik
menyebabkan pembabasan gas
seperti karbon monoksida,karbon
diosida,nitrogen oksida serta partikel
yang lain.
Boleh menjejaskan kualiti udara dan
mengancam kesihatan manusia.

Idea 8:Sikap masyarakat


Menbazirkan,iaitu menggunakan
elektrik tanpa kawalan atau
meminimumkan penggunaan tenaga.
Bukan sahaja tidak berubah kepada
situasi kecekapan tenaga dengan
penggunaan peralatan seperti lampu
cekap tenaga,malah gagal
mengambil langkah penjimatan
penggunaan tenaga.
Wujud keperluan untuk menyediakan
bekalan tenaga elektrik yang
tinggi,mewujukan risiko kepada

Kesimpulan
Negara perlu mempelbagaikan
sumbernya untuk memastikan
keupayaan menyediakan bekalan
tenaga elektrik adalah cekap,
berterusan ,dan tidak mengancam
alam sekitar.