Anda di halaman 1dari 1

940930-07-5931

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP KONSEP PENGORGANISASIAN DALAM


AROMA HOTEL DI BUTTERWORTH,JALAN RAJA UDA

Abstrak
Kajian ini bertujuan melihat persepsi pekerja terhadap konsep pengorganisasian
dalam Aroma Hotel. Aroma Hotel dipilih dalam membuat kajian ini kerana lokasinya
yang strategik .Lokasi Aroma Hotel terletak dekat dengan pusat membeli-belah iaitu
pasar raya Tesco,Megamall Penang dan pasar raya Econsave.Lokasinya terletak di
tengah-tengah bandar dan mampu menarik pelancong-pelancong serta saudagarsaugadar.Seramai 20 orang responden telah disoal selidik dalam kajian ini. Data telah
dianalisis dengan menggunakan kaedah diskriptif dalam bentuk peratusan dan min .
Keputusan telah menunjukkan pemimpin tertinggi dalam Aroma Hotel mengamalkan
gaya kepimpinan demokratik terhadap pekerja. Cadangan yang dikemukakan oleh
pekerja dalam Aroma Hotel ialah adalah membuat promosi pada masa cuti sekolah
dan menambahkan pekerja untuk memajukan perniagaan hotel lagi.