Anda di halaman 1dari 4

Analisis S.W.O.

T dalam perniagaan
Apa itu Analisis S.W.O.T? Analisis S.W.O.T adalah satu kaedah atau proses yang biasa
digunakan dalam perancangan dan persediaan dalam sesuatu perniagaan. S.W.O.T adalah
merupakan singkatan kepada ayat Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Objektif
pembentukan S.W.O.T ini adalah bertujuan untuk menilai analisis dalaman dan luaran yang
dapat membantu pembentukan atau mempengaruhi sesuatu kejayaan. Strength dan
Weaknesses adalah merupakan analisis dalaman manakala Opportunities dan Threats adalah
analisis luaran.

Analisis Dalaman
Analisis dalaman melakukan penilaian secara menyeluruh mengenai kekuatan potensi
persekitaran dalaman dan kelemahan. Antara faktor-faktor yang harus dinilai di seluruh
organisasi dalam bidang-bidang seperti berikut:

Struktur Organisasi

Budaya Syarikat

jenama kesedaran

Pasaran Saham

Sumber Kewangan

Eksklusif Kontrak

Strategi dan Rahsia Perdagangan

Operasi Kecekapan

Operasi Kapasiti

Analisis Luaran
Sebuah kesempatan adalah satu peluang untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan
baru yang dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan. Pemuang ini boleh muncul ketika
terjadi perubahan dalam persekitaran luaran. Kebiasaannya, perubahan ini dikatakan sebagai
ancaman terhadap kedudukan pasaran produk yang sudah ada dan mungkin memerlukan
perubahan dalam spesifikasi produk atau pembangunan produk baru dalam rangka bagi
syarikat untuk tetap kompetitif. Perubahan persekitaran luaran mungkin berkaitan dengan:

Pelanggan

Persaingan

Pasar Trend

Pembekal

Laman Sosial

Teknologi Baru

Ekonomi Persekitaran

Politik dan persekitaran peraturan

STRENGHT(KEKUATAN)
Kekuatan sebuah syarikat adalah sumber daya dan kemampuan yang boleh digunakan
sebagai asas untuk membangunkan keunggulan kompetitif. Contoh kekuatan tersebut adalah :

Paten

Nama-nama jenama yang kuat

Reputasi yang baik di antara para pelanggan

Kos keuntungan

Menguntungkan akses kepada rangkaian pengedaran

WEAKNESS(KELEMAHAN)
Dalam beberapa kes,kelemahan mungkin merupakan sisi lain dari suatu jejuatan. Muat kes di
mana syarikat mempunyai jumlah yang besar kapasiti pengeluarannya. Sementara kapasiti ini
boleh dianggap sebagai kekuatan yang pesaing tidak boleh berkongsi juga boleh dianggap
sebagai lemah jika pelaburan yang besar dalam kapasiti perkilangan mencegah syarikat dari
memberi reaksi yang cepat terhadap perubahan persekitaran yang strategik.Tidak ada
kekuatan tertentu yang boleh dilihat sebagai kelemahan. Contohnya, berikut boleh dianggap
sebagai kelemahan:

Kurangnya perlindungan paten

Nama jenama yang lemah

Reputasi yang kurang baik

Kurangnya akses kepada sumber daya alam terbaik

Struktur kos tinggi

OPPOTUNITY(PELUANG)
Analisis persekitaran luaran boleh mendedahkan peluang baru untuk keuntungan dan
pertumbuhan. Beberapa contoh peluang tersebut merangkumi berikut:

Kedatangan teknologi baru

Tidak memenuhi keperluan pelanggan

pelonggaran peraturan

Pengeluaran halangan perdagangan antarabangsa

THREAT(ANCAMAN)
Perubahan persekitaran luarran juga boleh hadir ancaman bagi sesuatu syarikat. Antara
contoh ancaman tersebut ialah:

Munculnya produk pengganti

Pengeseran selera pelanggan dari produk-produk syarikat

Peraturan Baru

Hambatan Perdagangan meningkat