Anda di halaman 1dari 20

Abu Musa Jabir bin Hayyan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


Belum Diperiksa

Abu Musa Jabir bin Hayyan


Abu Musa Jabir bin Hayyan, atau dikenal dengan nama Geber di dunia Barat, diperkirakan lahir
di Kuffah, Irak pada tahun 750 dan wafat pada tahun 803. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia.
Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Vizier, pada masa pemerintahan Harun ArRasyid di Baghdad. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia, sehingga
setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan
reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan
tetap.
Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan
proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi,sublimasi dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk
melakukan proses-proses tersebut.

Buku
Karya Jabir antara lain:

Kitab Al-Kimya (diterjemahkan ke Inggris menjadi The Book of the Composition of Alchemy)

Kitab Al-Sab'een

Kitab Al Rahmah

Al Tajmi

Al Zilaq al Sharqi

Book of The Kingdom

Book of Eastern Mercury

Book of Balance'

Jabir Ibnu Hayyan : Bapa Kimia dari Dunia


Islam
by EDITOR on May 28, 2010 9:00 pm5 Comments

Oleh : Ahmad Hazazi


http://ahmadhazazi.blogspot.com/

Nama sebenar Bapa Kimia Jabir Ibnu Hayyan adalah Abdullah Jabir bin Hayyan bin Abdullah al-Azdi, seorang
doktor bangsa Arab yang unggul menguasai lebih daripada satu cabang ilmu pengetahuan. Beliau pernah tinggal di
Iraq iaitu di bandar Kufah dan Baghdad. Beliau adalah seorang ahli kimia pertama dan terunggul serta lama
berkecimpung dalam bidang tersebut.
Status Jabir bin Hayyan serta peranannya dalam pembangunan ilmu kimia adalah seperti penciptaan amali teori yang
khayali kepada fakta sains; telah menobatkan beliau sebagai ahli kimia Arab.
Jaber Bin Hayan dianggap sebagai seorang pujangga dalam penciptaan asas saintifik kimia moden dan buktinya
disaksikan berdasarkan kata-kata para sarjana Barat sendiri. Ilmuan perancis bernama Berthelotmengatakan:
Bandingan kepakaran Jabir dalam kimia adalah umpama kepakaran Aristotles di bidang ilmu logic.

Ahli falsafah Inggeris Francis Bacon pula pernah berkata bahawa Jabir bin Hayyan adalah orang yang pertama
memberi pengetahuan tentang kimia kepada dunia dan beliau dianggap seorang bapa dalam bidang kimia .
Seorang orientalis Jerman, Otto Meyerhof pula mengatakan bahawa Jabir telah mencipta satu anjakan evolusi
dalam perkembangan ilmu kimia di Eropah. Ia merujuk kepada ketokohan Jabir bin Hayyan secara langsung dan
bukti terbesarnya adalah banyak istilah yang diciptanya digunakan dalam pelbagai bahasa di Eropah.
Sebelum ilmu kimia diiktiraf sebagai suatu ilmu yang hebat ia dianggap sebagai suatu yang penuh dongengan dan
sangkaan semata-mata di kalangan masyarakat Arab.Pakar-pakar kimia Islam mengesahkan bahawa segala jenis
logam berasal daripada suatu unsur dan tdak ada perbezaan di antara satu sama lain, kecuali jika unsur tersebut
dicampuradukkan. Apabila unsur tersebut dianalisis dan disebatikan dengan unsur yang lain,ia menghasilkan suatu
logam yang baru seperti emas dan perak.
Perspektif yang pelbagai ragam daripada ulama-ulama ini menghasilkan beberapa pendapat,ke arah mencari hakikat
dan mengenal rahsia ilmu itu sendiri.Kejayaan yang dicapai oleh orang Islam hingga mereka sampai kepada hakikat
ilmiah itu tidak bermakna mereka terhutang sesuatu pada Ilmu Yunani,yang mana orang-orang Yunani pada ketika itu
belum mengetahui dan mengenali sebahagian besar ilmu mengenai logam yang telah dikuasai oleh orang Islam pada
masa itu.Dalam pada itu ramai juga orang Islam yang telah berjaya menganalisis sebahagian besar logam secara
kimia dan mereka juga berjaya membezakan asid dan juga alkali. Hal ini dianggap oleh ulama moden sebagai orang
yang pertama mencipta ilmu kimia dalam sifatnya sebagai suatu cabang daripada ilmu sains.
Jabir yang dikenali sebagai Gaber oleh masyarakat Barat banyak meninggalkan buku karangannya dalam ilmu kimia
antaranya buku Al-Rahman ,AL-Tajmek dan AL-Zikbak Sharki serta kitabnya yang paling penting dalam ilmu kimia
iaitu Al-Istitmam. Kitab ini telah diterjemahkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1672. Pada kurun ke-18, kitab
beliau yang bertajuk Al-Sabaaen diterjemah. Hal ini menunjukkan betapa besarnya sumbangan beliau dalam
lapangan ilmu pengetahuan hingga ke hari ini.
Kejayaan Jabir dalam bidang kimia tidak hanya tinggal teori yang terkandung dalam bukunya sahaja malah beliau
mempraktikkannya melalui uji kaji makmal seperti mana ahli-ahli kimia pada zaman sekarang ini. Jabir juga
menjalankan uji kaji terhadap setiap unsur bahan-bahan kimia dengan mencampurkan kesemua unsur-unsur kimia
serta beliau juga berjaya menggnakan unsur-unsur logam mentah dalam kerja uji kajinya.Lebih membanggakan lagi
beliua berjaya membuat kajian mengenai racun dan penawarnya. Dalam kitab Al-Sabaaen beliau telah
membahagikan racun kepada tiga bahagian iaitu; racun binatang, racun tumbuh-tumbuhan dan racun batu
batan.Segala penemuan beliau adalah kajian dan pengamatan yang tidak pernah kenal erti jemu.
Sejak awal perkembangan ilmu kimia, banyak buku tulisan beliau telah diterjemahkan oleh orang Eropah ke bahasa
Latin.Kepakaran beliau diiktiraf dan beliau juga menyaingi ahli falsafah mantik Aristotle.Di antara buku beliau yang

diterjemahkan dalam bahasa Latin ialah Risalah al-Aflan dan Nihayatul al-Itqan.Daripada buku-buku inilah orang
Eropah dapat mempelajari dan mengkategorikan logam kimia kepada logam galian,tumbuhan dan juga haiwan.
Selain Jabir terdapat juga ilmuan lain yang berusaha menganalisis dua unsur iaitu belerang merah dan aksir
alhayah yang dapat menyembuhkan penyakit.
Kemajuan dan kemampuan ilmuan-ilmuan Islam telah memberi ruang kepada orang-orang Eropah dalam lapangan
kimia dan mereka juga tidak akan dapat mempelajari dan memberi pendapat-pendapat baru dalam bidang kimia
ini.Banyak kenyataan-kenyataan yang membuktikan orang Arab adalah lebih terkehadpan berbanding Eropah dalam
bidang kimia.Hal ini dapat dilihat melalui istiliah kimia itu sendiri yang berasal dari perkataan Arab.Ia di sebut dalam
bahasa Perancis sebagai al-cime dan dalam bahasa inggeris sebagaichemistry begitu juga dengan
perkataan alkawiyat menjadi alkali dan perkaetaan al-ambiek menjadialembic.
Kemajuan orang Islam dalam lapangan ilmu kimia ini dapat dipraktikkan di sektor perindustrian dan juga di universitiuniversiti untuk menjalankan penyelidikan.Pada hari ini ia dikenali sebagai kimia industri dan di UPM sendiri ada
menawarkan kursus BS(K) Kimia Industri,Kimia Petroleum dan Major Kimia begitu juga di universiti-universiti
tempatan yang lain.
Saya ingin memetik kata-kata seorang sarjana Nusantara Almarhum Prof Dr. HAMKA pernah mengingatkan kita
didalam bukunya Falsafah Hidup katanya 1000 orang bodoh jika meninggal dunia tiada siapa yang tahu tetapi
jika seorang ilmuan meninggal dunia pasti ramai yang mengetahuinya, bila melihat bagaimana para ulama dan
salfussoleh menuntut ilmu rasa kagum dengan mereka kerana tahap kesabaran dan ketekunan yang tinggi contohnya
seperti Imam Al-Ghazali sendiri mengambil masa yang lama untuk mengarang kitabnya yang mahsyur Ihya
Ulumuddin.

Jabir Ibnu Hayyan adalah salah satu ilmuwan yang dianggap paling pantas menyandang gelar
ahli kimia Arab pada masa awal perkembangannya.

Abu Abdullah Jabir bin Hayyan al-Kufi as-Sufi adalah nama lengkap Jabir Ibnu Hayyan. Ia lahir pada
tahun 721 dan dibesarkan dalam keluarga dokter. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Jabir adalah
keturunan Yunani yang memeluk agama Islam.
Sejak kecil, Ibnu Hayyan sudah akrab dengan dunia empiris dan medis. Ia berhasil mengklasifikasikan
beragam benda berdasarkan unsur kimia yang menyusunnya. Pengklasifikasian itu terbagi tiga, yaitu
tubuh, nyawa, dan akal. Jabir memasukkan unsur emas (Au) dan perak (Ag) dalam kategori tubuh,
sedangkan sulfur (S) dan arsenik (As) dalam kategori nyawa. Sementara itu, merkuri (Hg) dan sal
amoniak (batu bara dan sari minyak) dimasukkannya dalam kategori akal.

Buku dan kumpulan tulisan Ibnu Hayyan terbagi dalam beberapa kelompok penting. Pertama, buku
yang berisi sejumlah esai tentang praktek alkemi yang sistemnya merujuk pada alkemi kuno. Kedua,
buku yang berisi uraian tentang pengajaran alkemi. Ketiga, buku yang mengenal kesetimbangan.
Sebuah uraian tentang landasan teori, atau filosofi alkemi, dan ilmu gaib. Ibnu Hayyan telah menulis
sekitar 306 buah buku kimia, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan disimpan di
perpustakaan di seluruh dunia.
Nama Ibnu Hayyan dikenal sebagai ahli kimia setelah ia mempresentasikan sejumlah metode riset
kimia hasil penemuannya. Ia pun dianggap sebagai perintis empirisme dan metodologi ilmiah. Ia
mampu mengemukakan pandangan-pandangannya tentang teori pembentukan

geologis, hasil

campuran bermacam logam. Ia juga telah mempelajari dan mendalami proses pembuatan karbonat
dan senyawa-senyawa sulfida dan arsen. Selain itu, Ibnu Hayyan juga sering melakukan usaha
pemurnian logam, cat warna kain, kulit, dan sebagainya.
Demi menunjang aktifitasnya sebagai ilmuwan, Ibnu Hayyan mendirikan sebuah laboratorium. Di
tempat ini, ia melakukan sejumlah percobaan, seperti sublimasi, penyaringan, kristalisasi, dan
sebagainya. Menurut Ibnu Hayyan, percobaan adalah aspek paling penting dalam kimia. Jika
seseorang tidak dapat meletakkan dasar pengetahuan melalui percobaan maka kemungkinan besar ia
akan melakukan kesalahan. Ia juga berkata bahwa sebuah teori kimia tidak dapat diakui
kebenarannya jika hanya didasarkan pada apa yang telah dibaca, tapi terlebih dulu harus diuji dan
dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian percobaan dan penelitian.

Selain menulis esai, Ibnu Hayyan juga menulis literatur. Jumlah literatur karyanya sangat banyak dan
mewakili hampir semua bidang ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu hingga akhir abad VII. Dari
sejumlah fakta yang ada, diketahui bahwa kumpulan tulisan tersebut dibuat pada akhir abad IX dan
awal abad X.
Atas jasa dan karyanya di bidang kimia, Jabir Ibnu Hayyan mendapat gelar Bapak Kimia Islam
Pertama. Ia tidak hanya terkenal di negeri kelahirannya, tapi juga di wilayah lain, seperti Eropa. Di
sana, ia lebih dikenal dengan nama Geber. Ibnu Hayyan adalah ilmuwan pertama yang menggunakan
metode ilmiah dalam aktivitasnya di bidang alkemi, yang kemudian dikembangkan menjadi ilmu kimia
seperti yang dikenal sekarang. Jabir Ibnu Hayyan juga dikenal sebagai orang pertama yang
mendirikan laboratorium dan menggunakan tungku sebagai tempat mengolah mineral, mengekstraksi
zat-zat, sebelum kemudian mengklasifikasikannya.

Di laboratoriumnya, Ibnu Hayyan melakukan sejumlah penelitian dan percobaan dengan ketekunan
yang luar biasa. Ketekunan tersebut tidak sia-sia karena ia akhirnya berhasil menemukan beberapa
senyawa kimia baru, seperti karbida (carbida acid). Lewat percobaan dan penelitiannya, Ibnu Hayyan
juga menyumbangkan beberapa teori tentang penguapan, pembutiran, pelelehan, persenyawaan, dan
sublimasi. Beberapa percobaan Jabir masih sering digunakan untuk mengklasifikasi unsur kimia,
terutama pada bahan logam dan non logam.
Ibnu Hayyan juga menulis sejumlah risalah, terutama yang berkaitan dengan ilmu kimia. Lewat
risalahnya,

ia

memperkenalkan

model

penelitian

baru

yang

kemudian

menjadi

titik

awal

perkembangan ilmu kimia modern. Pada abad pertengahan, risalah Ibnu Hayyan yang berjudul Kitab
al-Kimya dan Kitab al-Sabeen diterjemahkan dalam bahasa Latin. Kemudian hari, terjemahan bahasa
Latin Kitab al-Kimya diterbitkan kembali oleh seorang Inggris, bernama Robert Chester dengan
judul The Book of the Composition of Alchemy(1444). Sementara itu, Kitab al-Sabeen diterjemahkan
kembali oleh Gerard dari Cremona. Sebuah buku karya Ibnu Hayyan juga sempat diterjemahkan oleh
Berthelot dengan judul Book of Kingdom, Book of the Balances and Book of Eastern Mercury. Pada
tahun 1678, seorang penerjemah asal Inggris yang bernama Richard Russel menerjemahkan karya
Jabir yang lain dengan judulSum of Perfection. Di kemudian hari Sum of Perfection menjadi buku
terpopuler di Eropa selama beberapa abad. Buku ini memberi pengaruh besar pada proses evolusi
ilmu kimia modern.
Jabir

Ibnu

Hayyan

wafat

pada

tahun

815

di

Kufah.

Sumber: Buku Biografi Para Ilmuwan Muslim

*Semua ilustrasi dan gambar di Blog Serunai Hati bersumber dari image google*
"Anda sedang membaca artikel atau pun makalah tentang Biografi Jabir Ibnu Hayyan: Bapak Kimia Islam dan Anda
bisa

menemukan

artikel

atau

pun

makalah

Biografi

Jabir

Ibnu

Hayyan:

Bapak

Kimia

urlhttp://serunaihati.blogspot.com/2012/08/biografi-jabir-ibnu-hayyan-bapak-kimia.html,

Islam

ini

Anda

dengan
boleh

menyebarluaskannya atau mengcopypaste-nya jika artikel atau pun makalah Biografi Jabir Ibnu Hayyan: Bapak Kimia
Islam ini sangat bermanfaat bagi Anda sekalian, namun jangan lupa untuk meletakkan link Biografi Jabir Ibnu Hayyan:
Bapak Kimia Islam sebagai sumbernya.

1.

Biografi Jabir bin Hayyan

Jabir Ibnu Hayyan yang merupakan seorang


ilmuwan dan filsuf terkemuka memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan Al
Azdi yang di Barat dikenal dengan nama Geber. Beliau lahir di Thus, Khurasan, Iran
pada tahun 721 M atau sekitar abad ke-7. Jabir adalah seorang yang berketurunan
Arab, namun ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah orang Persia. Ayahnya
bernama Hayyan al-Azdi berasal dari suku Arab Azd adalah seorang yang ahli di bidang
farmasi dari kabilah Yaman yang besar yaitu kabilah Azad yang sebagian besar dari
mereka berhijrah ke Kufah setelah rubuhnya Bendungan Marib[1]. Disamping seorang
yang ahli di bidang farmasi, ayahnya juga merupakan seorang yang mendukung Dinsati
Abbasiyah dan ikut serta membantu meruntuhkan Dinasti Umayyah. Pada masa
kekuasaan Bani Umayyah, ia hijrah dari Yaman ke Kufah yang di mana merupakan
salah satu kota pusat pergerakan syiah di Iraq. Ketika ayahnya sedang melakukan
pemberontakan, ia tertangkap oleh pasukan Dinasti Umayyah di Khurasan, kemudian ia
dieksekusi dan dihukum mati. Setelah ayahnya meniggal, Jabir dan keluarganya
kembali ke Yaman dan ia mulai mempelajari al-Quran dan berbagai ilmu lainnya dari
seorang ilmuwan yang bernama Harbi al-Himyari.[2]
Jabir kembali ke Kufah setelah Abbasiyah berhasil menumbangkan Umayyah dan mulai
merintis karirnya di bidang kimia. Ketertarikannya dalam bidang ini yang membuatnya
terus mendalaminya sehingga menjadi seorang ahli dalam kimia bisa jadi dikarenakan
oleh profesi ayahnya sebagai seorang peracik obat. Sejak saat itu Jabir menuntut ilmu
dari seorang imam mahsyur, dan sekaligus dia merupakan seorang pengikut dari imam
ke-enam syiah tersebut, yaitu Imam Jafar as-Shadiq. Bahkan Jabir juga sempat belajar
dari Pangeran Khalin Ibnu Yazid.[3] Jabir kemudian mempelajari ilmu kedokteran pada
masa Kekhalifahan Abbasiyah di bawah pimpinan Harun Ar-Rasyid dari seorang guru
yang bernama Barmaki Vizier. Jabir pun terus bekerja dan bereksperimen dalam bidang

kimia dengan tekun di sebuah laboratorium dekat Bawaddah di Damaskus dengan ciri
khas eksperimen-eksperimennya yang dilakukan secara kuantitatif, bahkan instrumentinstrument yang digunakan untuk eksperimentnya ia buat sendiri dari bahan logam,
tumbuhan dan hewani.
Di laboratoriumnya itulah Jabir berhasil menemukan berbagai penemuan besar yang
sangat bermanfaat sampai saat ini, bahkan di laboratorium itu pula telah ditemukan
berbagai peralatan kimia miliknya, dan setelah sempat berkarir di Damaskus Jabir
dikatakan kembali ke Kufah setelah terjadi tragedi Baramikah dikarenakan sikap dari
para Menteri Abbasiyah yang menduduki jabatan sejak tahun 705 M telah berubah
kepadanya dikarenakan kesombongan mereka dan banyaknya sumber sejarah yang
diselewengkan. Sekembalinya ke Kufah tak banyak lagi yang mengetahui tentang
keberadaannya, namun dua abad setelah kematiannya barulah ditemukan
laboratoriumnya seperti yang telah disebutkan tadi di atas. Di dalamnya didapati
peralatan kimianya yang hingga kini masih mempesona, dan sebatang emas yang
cukup berat.
Tak hanya penemuan-penemuannya yang luar biasa yang telah ia ciptakan, namun
pemikirannya juga sangat berpengaruh bagi para ilmuwan muslim lainnya seperti AlRazi (9 M), Tughrai (12 M) dan Al-Iraqi (13 M). Bahkan tidak hanya itu, buku-buku yang
ditulisnya pun sangat berpengaruh bagi perkembangan kemajuan ilmu kimia di Eropa.
Dan Jabir pun tutup usia pada tahun 815 M di kota Kufah.

1.

Karya-karya Tulis Jabir Ibnu Hayyan

Sebenarnya mungkin terjadi adanya semacam perkumpulan atau persaudaraan yang


menggunakan nama Jabir untuk karya tulis mereka sebagai suatu lambang bagi fungsi
suatu intelek dan suatu pandangan yang mengakibatkan banyaknya orang yang agak
ragu dalam keotentikan karya-karya tersebut. Karya yang jumlahnya sangat besar dan
dalam pustaka Jabiriyah ini sebagian besar membahas hampir tentang semua hal mulai
dari kosmologi, astrologi, alkhemi bahkan sampai musik, huruf dan angka.
Namun demikian, tokoh yang dikenal sebagai The father of modern chemistry ini tidak
hanya ahli di bidang kimia namun juga telah banyak menyumbangkan ilmunya di
berbagai bidang ilmu di bidang farmasi, fisika, filosofi dan astronomi. Jabir Ibnu Hayyan
terbukti telah mampu mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada

saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi, menjadi suatu ilmu sains
yang dapat dimengerti dan dipelajari oleh manusia.[4]
Jabir tak pernah puas dan terus mengembangkan penelitiannya di bidang kimia sampai
pada batas yang tak tertentu yang membuat Jabir memiliki karya dalam bidang kimia
mencapai 500 studi kimia, namun hanya sebagian sajalah yang berhasil sampai pada
zaman Renaisance. Dan diantara bukunya yang terkenal diantaranya adalah:
1)

Al Hikmah Al Falsafiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan

berjudul Summa Perfecdonis. Dan berikutnya di tahun 1678, ilmuwan Inggris lainnya,
Richard Russel, mengalihbahasakan karya Jabir ini dengan judul Summa of
Perfection.
2)

Kitab al Rahmah,

3)

Kitab al Tajmi,

4)

Al Zilaq al Sharqi,

5)
6)
7)

Book of The Kingdom, (diterjemahkan oleh Berthelot).[5]


Book of Eastern Mercury, (diterjemahkan oleh Berthelot).[6]
Book of Balance (diterjemahkan oleh Berthelot).[7]

8)

Al Khowash,

9)

Shifah al Kaun (kosmologi),

10) Al Hikmah al-Mashunah,


11) Ath-Thobiah,
12) Shunduq al-hikmah (Rongga Dada Kearifan), merupakan sebuah manuskrip.
13) Al-Lahut,
14) Ath-thobiah al Failah al-ula al-Mutaharrikah,
15) Kitab as-Sumum,

16) Asror al-Hikmah,


17) As-Sir al-Maknun,
18) At-Takhlish,
19) Al-Ihraq,
20) Al-Ibdah,
21) Shubh an-Nufus,
22) As-Sir al-Maktum,
23) Al-Ijaz,
24) Al-Juf al-Aswar,
25) Nihayah al-Itqan,
26) Istiqshaat al-Muallim,
27) Al-Kimia al-Jabiriyyah,
28) Kitab as-Sabin
29) Az-Zuhra. Pada abad pertengahan, orang-orang Barat mulai menerjemahkan
karya-karya Jabir Ibnu Hayyan ke dalam bahasa Latin, dan dari ke-tujuh puluh kitab
yang diterjemahkan itu salah satunya adalah kitab yang paling terkenal yaitu kitab ini
yang diterjemahkan menjadi Book of Venus dan,
30) Kitab Al-Ahjar yang diterjemahkan menjadi Book of Stones.
31) Al Kimya. Terjemahan Kitab Al Kimya bahkan telah diterbitkan oleh ilmuwan
Inggris, Robert Chester pada 1444, dengan judul The Book of the Composition of
Alchemy.

32) Mukhtr Ras`il.


volume 1 berisi berbagai pembahasan yang di antaranya berkaitan dengan filsafat,
teologi, ilmu kalam, logika, aspek-aspek teknis kebahasaan, anatomi, mineral,
tumbuhan dan hewan, serta pendidikan. Dalam hal ini, berbagai topik tersebut
diklasifikasikan pada dua aspek penting, sesuai dengan orientasi bahasan, yaitu aspek
kimia dan kependidikan. Pembahasan tentang kimia sendiri, dalam pengertian
menyangkut konsep-kimia secara umum, dan proses pembelajaran kimia juga banyak
terdapat.
Berdasarkan identifikasi kandungan isi terlihat bahwa buku Mukhtr Ras`il volume 1
memiliki cakupan bahasan yang luas, meliputi berbagai disiplin ilmu. Cakupan
selengkapnya dari keseluruhan isi buku tersebut cukup sulit untuk diinventarisir secara
lengkap karena beberapa hal. Di antaranya, kerumitan bahasa dan terminologi yang
digunakan. Sebagian kosa kata yang terdapat pada buku tersebut cukup sulit untuk
dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia kontemporer, maupun karena
kesulitan untuk memastikan arti yang tepat dari berbagai istilah yang sekarang sulit
ditemukan.
33) Kitab al-Bahts, di sini Jabir bin Hayyan menguraikan panjang lebar tentang pola
interaksi mutaallim dan ustadz dalam bentuk interaksi positif yang seimbang,
34) Al kabir asy-Syamil

Sebagian dari bukunya merupakan klarifikasi mengenai para ilmuwan dan pakar kimia
Yunani seperti Pythagoras, Socrates, Plato dan Aristoteles. Bahkan beberapa istilah
tehnik yang ditemukan dan digunakan oleh Jabir juga telah menjadi bagian dari
kosakata ilmiah di dunia internasional, seperti istilah Alkali.

1.

III. Zat-zat Temuan Jabir Bin Hayyan

Diketahui bahwa Jabir Bin Hayyan telah menemukan 19 macam substansi. Substansi
dalam istilah modern kita menyebutnya unsur.

Dalam catatan sejarah, Jabir Ibnu Hayyan adalah orang yang pertama kali menemukan
asam belerang, natrium karbonat, pottasium karbonat, dan sepuh. Zat-zat kimia ini
sekarang sangat urgen, bahkan hampir menjadi salah satu dasar perkembangan
peradaban pada abad 19 dan 20 di bidang kimia, farmasi, pertanian, dan lain lain.[8]
Banyak zat-zat kimia lain yang telah dia temukan yaitu asam asetat dari cuka nitrat,
asam sitrat, asam asetat dan juga asam klorida. Kemudian dia mencoba
menggabungkan asam klorida dan asam nitrat. Dari itu dia pun menemukan asam
super yang sangat keras, disebut juga air raja (aqua regia). Dan ternyata air raja dapat
melarutkan emas. Penemuan ini sangat berarti bagi para ahli kimia untuk mengekstrasi
dan memurnikan emas, bahkan di tahun berikutnya ditemukan bahwa temuan-temuan
dari reaksi asam dapat digunakan pada logam lainnya.
Jabir Bin Hayyan memang dikenal telah banyak menghasilkan penemuan-penemuan
dari asam mineral/ asam anorganik seperti asam sulferik, air raja yang tadi dijelaskan,
penyulingan tawas, amonia klorida, pottasium nitrat. Dalam manuskripnya yang
berjudulSandaqal Hikmah (Rogga Dada Kebijaksanaan) terdapat beberapa paparan
Jabir tentang asam.
Zat-zat yang diuji coba olehnya sering kali diambil dari benda-benda yang sering kita
temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti isolasi asam sitrat dan asam tartar yang
telah ia coba lakukan. Asam sitrat tersebut diambil dari lemon , sedangkan asam
tartarat dari sisa pengendapan (residu) setelah membuat anggur.
Ada lagi temuan lain dari tokoh yang berhasil memasukkan terma alkali dalam
kosakata sains ini , yaitu sebuah zat aditif yang dapat mencegah karat pada besi dan
membuat bahan tekstil kedap air. Dan masih banyak penemuan Jabir Bin Hayyan.
Pengetahuannya ini juga ia diaplikasisan untuk pembuatan besi dan logam lainnya
serta untuk penggunaan mangan dioksida pada pembuatan gelas kaca,

1.

Instrumen dan Teori Kimia

Jabir sudah lebih dulu menggunakan kaca sebagai bahan baku peralatan penelitian
kimia. Adapun instrumen kimia yang telah didisain oleh Jabir diantaranya retort, pippet
dan test tube. Dan ketiga masih digunakan serta dikembangkan hingga saat ini.

Jabir ibnu Hayyan telah dianggap sebagai orang pertama yang menemukan hukum
perbandingan tetap. Dan juga merupakan orang yang pertama menuliskan teori tentang
pemanasan wine akan menimbulkan gas yang mudah terbakar. Hal ini yang kemudian
menjadi sebuah jalan bagi Al-Razi dalam menemukan etanol.
Jabir Ibnu Hayyan membuat instrumen pemotong, peleburan dan pengkristalan. Ia
menyempurnakan proses dasar sublimasi, penguapan, pencairan, kristalisasi,
pembuatan kapur, penyulingan, pencelupan, pemurnian, sematan (fixation),
amalgamasi, dan oksidasi-reduksi.[9] Semua teknik telah ia siapkan sebelumnya, ia
juga telah membedakan antara penyulingan langsung menggunakan bejana basah dan
penyuligan tak langsung menggunakan bejana kering, dan Jabir lah yang pertama kali
mengklaim bahwa air hanya dapat dimurnikan melaui proses penyulingan. Penemuan
lainnya dalam bidang kimia yang dikenal hanya satu-satunya di dunia yaitu dalam
pereparasi asam tartar, asam sitrat, asam sendawa dan hidroklorik. Bahkan dalam
tulisan Max Mayerhaff, bahkan disebutkan, jika ingin mencari akar pengembangan ilmu
kimia di daratan Eropa, maka carilah langsung ke karya-karya Jabir Ibnu Hayyan.[10]

Ibnu Hayyan membagi substansi menjadi 3 kategori, yaitu spirit, metal, dan nonmalleable (bahan campuran):
1.

Air (spirits), yakni yang mempengaruhi penguapan pada proses


pemanasan, seperti pada bahan camphor (kamper), arsenik, amonium
klorida, dan sulfur.
2.
Metal (benda logam), yang dapt ditempa, berkilat, menghasilkan
suara. Seperti pada emas, perak, timah, tembaga, besi.
3.
Benda, bahan mineral yang tidak dapat ditempa dan dapat dikonversi
menjadi semacam bubuk. Contohnya batu dan arang.[11]

Adapun saat ini zat terbagi menjadi metal dan non-metal.


Mengenai kombinasi kimiawi, Jabir mendefinisikannya sebagai penyatuan elemenelemen dalam partikel yang kecil sekali dan tak kasat mata tanpa ada yang kehilangan
karakter-karakternya. Bila diamati teori ini tidak berbeda jauh dengan teori yang
dikemukakan oleh John Dalton (1844), ahli kimia dari Inggris, mengenai atom. Gagasan
Dalton sebagai berikut:
Selama reaksi kimia atom-atom dapat bergabung, atau kombinasi atom-atom dapat
pecah menjadi atom-atom yang terpisah, tetapi atom-atom itu sendiri tak berubah[12]
Reaksi kimia hanya melibatkan penataulangan atom-atom sehingga tidak ada atom
yang berubah akibat reaksi kimia[13]
Lalu mari kita lihat pernyataan sepuluh abad sebelumnya dari Jabir Bin Hayyan
mengenai hal tersebut dalam kitabnya yang telah diterjemah kan ke dalam bahasa latin
dengan judul Summa Perfecdonis (al Hikmah Al Falsafiyyah):
Air raksa (merkuri) dan belerang (sulfur) bersatu membentuk satu produk tunggal, tetapi
adalah salah menganggap bahwa produk ini sama sekali baru dan merkuri serta sulfur
berubah keseluruhannya secara lengkap. Yang benar adalah bahwa, keduanya
mempertahankan karakteristik alaminya, dan segala yang terjadi adalah sebagian dari
kedua bahan itu berinteraksi dan bercampur, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin
membedakannya secara seksama. Jika dihendaki memisahkan bagian bagian terkecil
dari dua kategori itu oleh instrumen khusus, maka akan tampak bahwa tiap elemen
(unsur) mempertahankan karakteristik teoretisnya. Hasilnya adalah suatu kombinasi
kimiawi antara unsur yang terdapat dalam keadaan keterkaitan permanen tanpa
perubahan karakteristik dari masing-masing unsur.[14]
IV.A. Metode Ilmiah Eksperimen
Kita beralih pada metode penelitiannya. Sebagai pakar sains, dia memperkenalkan
metode riset dan eksperimental untuk penelitian kimia secara kuntitatif dan bahannya
diambil dari logam, tumbuhan dan hewan. Hal ini terkait erat dengan persoalan
epistemologi. Yang kita ketahui saat ini metode eksperimentasi dipelopori oleh David
Hume. Namun ternyata Jabir sudah jauh lebih dulu menggunakan metode ini untuk
kajian saintisnya. Jabir bin Hayyan menulis dalam Kitab Al- Sabin halaman 464:

. . ,
, .
Barang siapa yang mengerti proporsi zat (mizan) nya, maka dia akan mengetahui
setiap bagian zat itu sendiri dan bagaimana pembentukannya. Dengan eksperimen,
akan menghasilkan kepastian akan hal itu. Barang siapa yang melakukan eskperimen,
dia akan menjadi ilmuwan sejati. Adapun orang yang tidak melakukan eksperimen, dia
tidak akan menjadi ilmuwan. Proses kimia harus dilakukan dengan eksperimen, karena
dengan eksperimen orang akan menjadi mahir, dan tanpa eksperimen ilmu seseorang
tak berarti apa-apa.

Dalam Kitab al-Qadm halaman 546-547:


.
. ,
: ,
.

Kutipan diatas menyatakan bahwa perlu adanya pengetahuan teoritis yang kemudian
diikuti oleh percobaan dalam rangka membuktikan apakah beanr atau tidak teori
tersebut. Sebagaimana juga dikatakan dalam Jabir bin Hayyan wa Ilm al-Kimiyya:

Setiap praktek rekayasa (kimia) harus didahului oleh penguasaan ilmu terlebih dahulu
Namun bagaimanapun juga eksperimen tidak menjamin kesalahan bisa luput, dia
mengatakan dalam kitab al-Khawwash al-Kabir halaman 322 :
..

Saya pertama kali mengetahuinya dengan melalui tangan dan otak saya dan saya
menelitinya hingga sebenar mungkin dan saya mencari kesalahan yang mungkin masih
terpendam.[15]
IV.B. Klasifikasi Ilmu
Jabir juga memiliki pemikiran tentang pengelompokan ilmu pengetahuan.
Pandangannya tentang klasifikasi ilmu pengetahuan cenderung dipengaruhi oleh
prinsip dualitas, dan karenanya juga terkesan dikotomis. Dalam argumentasi yang
panjang lebar, Jabir menuliskan bagian khusus yang berbicara tentang klasifikasi ilmu
pengetahuan, dan menjadikannya sebagai bagian awal dari Kitb al-Hudud dan juga
terdapat dalam kitab Mukhtr Ras`il, hal. 100-108. Jabir bin Hayyan membagi ilmu
pengetahuan menjadi dua bagian, yaitu ilmu Agama dan ilmu Dunia. Ilmu Agama
dibagi menjadi 2 kelompok ilmu, yaitu ilmu-ilmu Syariyyan dan ilmu-ilmu aqliyan.
Adapun ilmu aqliyan dibagi lagi menjadi ilmu hurf dan ilmu maani. Selanjutnya ilmu
huruf dibagi lagi menjadi ilmu Thabii dan ilmu Ruhani. Ilmu Thabii dibagi menjadi
empat bagian, yaitu Panas, Dingin, Kering dan Lembab. Ilmu yang bersifat Ruhani
dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu Nrni dan Zhulmny. Sementara itu,
ilmu Man dibagi juga menjadi 2 bagian yaitu ilmu yang bersifat Falsafiyan dan
ilmuIlhiyan. Sedangkan ilmu Syariyyan terbagi menjadi ilmu-ilmu
yangZahiran dan Bthinan. Sementara itu, ilmu Dunia juga dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu ilmu Syarifan dan Wadhiyan(Buatan).[16]
IV.C. Alkhemi, Bukan Kimia
Sepanjang kita mengkaji Jabir ibnu Hayyan di sini, banyak penemuan-penemuan kimia
yang didapatkan olehnya. Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa kimia yang dari tadi kita
bahas, bukan alkhemi. Dan sebetulnya Jabir Ibnu Hayyan itu tokoh alkhemi, bukan
hanya kimia.
Menilik sejarah ilmu sains ini, kimia itu adalah peranakan darialkhemi. Jadi yang
pertama dikaji adalah alkhemi. Mesir lah yang mengawalinya, alkhemi dipandang
sebagai ilmu yang memiliki sudut pandang sakral. Alkhemi adalah pengetahuan tentang
filsafat alam, dia memandang sesuatu dengan dua dimensi yaitu sebagai bagian dari
kosmos dan juga adanya jiwa di dalamnya. Dalam bahasa inggris, jiwa disebut
dengan soul dan dibedakan dengan spirit. Soul tidak setinggispirit yang erat kaitannnya
dengan Tuhan walaupun jarang sekali disebutkan maksudnya mengarah pada Tuhan.

Oleh karena itu, alkhemi dulu dianggap sebagai ilmu sihir juga. Setelah berkembang di
Yunani, Cina, dan India, akhirnya Romawi juga turut menerima alkhemi. Namun
Romawi mengubah kacamata untuk melihat alkhemi, ia menjadi awal perubahan
pandangan nilai sakral dalam alkhemi. Dan nampaknya alkhemi yang diinginkan
Romawi serupa dengan kimia yang sering kita pahami.
Seiring waktu berjalan, Islam pun membuka diri untuk mengkajialkhemi. Salah satu
tokohnya adalah Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan menggunakan kacamata awal
untuk melihat alkhemi. Maka sebenarnya kimia yang dikaji olehnya tidak hanya ilmu
zat-zat, alat-alat dan percobaan-percobaan larutan semata, dia seringkali memaparkan
unsur esoteris dari temuan-temuannya. Kiranya itulah yang menjadi salah satu latar
belakang Jabir disebut juga seorang ahli sains sekaligus ahli angka, dan sufi.
Alkhemi terdiri dari dua aspek; elixir dan batu filosof. Elixir (al iksir). Batu filsuf dan elixir
secara global menunjukkan tentang jembatan antara kimia yang materi menuju jiwa.
Logam, sebagai subjek utamaalkhemi, merupakan symbol materi yang menuju
kesempuranaan, yaitu elixir. Symbol logam tertinggi yang paling sempurna adalah
emas. Dari ketidakberhargaan menuju keberhargaan, dari sulfur dan merkuri berubah
menuju emas. Elixir disebut-sebut berasal dari bubuk kering yang dibuat sebuah batu
mistik bernama batu filsuf. Dalam Sains dan Peradaban di dalam Islam, Hossein Nasr
nampaknya menyebut batu filsuf dengan materia prima, suatu substansi jiwa yang
harus ditemukan sebelum jiwa yang ditransformsikan oleh cahaya
akal. Alkhemi ingin menjelaskan bagaimana transformasi materi cenderung untuk
kembali kepada esensi nonmaterinya yang sempurna.
Jabir amat menaruh perhatiaanya pada prinsip keseimbangan, balance.Alkhemi itu
mempelajari tentang sesuatu. Pada setiap sesuatu terdapat 2 dimensi yaitu; kosmos
dan jiwa. Dan memang begitulah seharusnya Alkhemi, dia mencoba menerawang
sesuatu dari posisinya sebagai bagian dari kosmos kemudian menembus untuk
menemukan rahasia di baliknya, aspek nonaterinya. Kedua dimensi ini dapat terjadi
hanya melalui prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini adalah keseimbangan
sifat-sifat yang berarti harmoni antara berbagai tendensi Jiwa Dunia, yang menentukan
dan mengatur sifat dasar[17]. Mengenai harmonisasi prinsip keseimbangan ini, Jabr
memiliki pandangan yang ontologis sebagaimana Phytagoras.

Jabr diketahui menjadikan Phytagoras sebagai salah satu rujukannya. Setelah


mencocokkan prinsip keseimbagannya dengan harmoni Phytagoras, dia
mengaitkannya dengan rasio sempurna pada musik.
Seorang bijak tertentu meenyamakan [perbandingan] dengan rasio music [untuk
membuktikan bahwa sumber dari mana benda [dunia fana] ini diturunkan adalah
sempurna, [sekurang-kurangnya] sejauh hal ini bersesuaian dengan pancaran yang
disinarkan oleh bintang-bintang dan perbandingan [numeric] nya .
Peniruan yang dibicarakan oleh orang bijak ini membawa kepada music, tetapi ia tidak
menghasilkan rasio yang sempurna dan sublime yang terdapat antara 1 1/2 dan 11/3,
yang membawa rasio antara duan dan satu[sehubungan dengan deret 1 : (1+1/3) :
(1+1/2) : 2]. Perbedaan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa nilai derajat pertama itu
diragukan. Jika dianggap bahwa derajat kedua yalah empat, yang ketiga yalah enam
dan yang keempat adalah delapan maka rasio itu memang bisa demikian. Tapi rasio ini
tidak bisa sempurna, karena ada empat suku [derajat]; suku rasio sempurna selamanya
tiga, yaitu awal, tengah dan akhir, inilah Trinitia yang mengajarkan kita tentang alam itu
sendiri dan yang merupakan tanda kesempurnaan
Sebab itu saya katakan: jika dianggap ada empat derajat seperti disebut tadi dan
bahwa [sebaiknya, rasio] yang punya medium dengan keseimbangan paling baik
adalah rangkap tiga, maka derajat dari sifat-sifat itu [yang menyamai rasio music]
haruslah [dibatasi hingga] tiga, yakni derajat satu, dua, dan tiga, sehingga relasi yang
seimbang dan sempurna, yaitu [1+1/2] : [1+1/3] : 2 berdasarkan atasnya. Ini rasio
seimbang irama [music], yang tidak cenderung melewati batas. Barang siapa yang
hendak membuat rasio, antara tabiat dan derajat dari sifat-sifat serupa dengan rasio
yan terdapat antara planet-planet dan rasio pada gerak pertama [seperti dikatakan ahli
astrologi, theurgis, dan filosof] dapat dengan mudah melakukannya, inilah prinsip
dasarnya].[18]
Selain itu, dia juga tak jarang menyebut-nyebut adanya perkawinan untuk menghasilkan
perubahan. Perkawinan 2 logam, sulfir dan merkuri , dapat menghasilkan logam lain
yang lebih sempurna yaitu emas. Bahkan dikatakan olehnya emas adalah logam paling
sempurna. Dan keseimbagan lah yang menjadi kunci berhasilnya 2 gender melahirkan
anak. Anak yang dilahirkan inilah hasil dari perubahan. Dan yang berubah adalah
subsatansinya.

Elemen logam terbagi dalam kulaitas yang secara keselutuhan kualitas elemen itu ada
empat; panas, dingin, kering, dan lembab. Setiap anak yang dilahirkan memiliki dua
kualitas, zahir dan batin. Kualitas zahir terdiri dari 2 aspek dan batin terdiri dari 2 aspek
juga. Sedangkan setiap aspek dibagi lagi menjadi tujuh tingkatan. Sehingga bila
dijumlah semuanya ada dua puluh delapan aspek.
Sebagai ahli numeric, Jabir memaparkan nilai esoteric dari angka 28 yang sesuai juga
dengan jumlah alphabet arab. Selain 28, Jabir juga mengsakralkan angka 17. Untuk 17,
nampaknya Jabir terpengaruh oleh ilmu angka dari Cina, Mang Tang namanya. Dia
mengatakan bahwa 17 adalah kunci untuk memahami dunia. 17 juga didapatkan dari
kotak angka ajaib yang terdiri dari angka-angka seri segala metal, 1: 3: 5: 7: 8
(jumlahnya 17). Dan jumlah dari angka selainnya (4, 9, 2, 7 dan 6) adalah 28.
4

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Demikian telah kami paparkan seputar sejarah Jabr Ibnu Hayyan. Dia adalah tokoh
besar filsafat Islam yang banyak menaruh perhatian pada kimia. Banyak penemuanpenemuan saintis yang ditemukan olehnya dan tidak sedikit yang masih digunakan
hingga saat ini, peralatannya maupun teori-teorinya sebagai dasar pemikiran.
Sebagai seorang muslim yang taat, dia tak pernah melepaskan pemikiran-pemikiran
yang dihasilkannya dengan unsur ilahi mistik. Dia merupakan ilmuwan yang menjadikan
kimia bukan hanya sebagai bagian dari keluarga besar sains yang kering. Dia
mengharmoniskannya dengan unsur esoteris, disebut dengan alkhemi.