Anda di halaman 1dari 19

PELAN STRATEGIK AKADEMIK:MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN, INISIATIF

ISU: Prestasi akademik SMK DARY masih di tahap tidak memuaskan


Dari mana kemana

Matlamat
Strategik /
Bidang
Keberhasilan
Utama (KRA)

Objektif

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

Inisiatif / Strategi
TOV
2015

OT 1
2016

OT 2
2017

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

ETR
2018
Guru

Pencapaian
prestasi akademik
yang meningkat
oleh semua
murid.

A1 Penarafan Sekolah
Berdasarkan
SKPM
A2 Pencapaian
Pentaksiran
Tingkatan
3 (PT3)

Skor Komposit
% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya E Dalam
Semua Mata
Pelajaran
% Murid
Memperoleh A
Dalam Semua Mata
Pelajaran

A3 Pencapaian
Peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia
(SPM)

% Murid Layak
Mendapat Sijil
Gred Purata
Sekolah (GPS)
% Murid
Memperoleh A
Dalam Semua Mata
Pelajaran

62.00

64.00

67.00

60.00

65.00

3/184
1.63 %

3.0 %

4.0 %

95.0
%

97.0
%

99.0 %

100 %

4.30 %

4.0 %

4.0 %

5.0 %

4.90

4.50

1,47 %

3.0 %

70.00

Pencapaian
Peperiksaan Sijil
Tinggi Persekolahan
(STPM)

% Murid Layak
dapat Sijil

75.00

5.0 %

AS1 Meningkatkan kompetensi


guru dalam PdPAbad
21dan
pengurusan bilik
darjah.

100 %

80 %

PK

AS3 Meningkatkan kompetensi


guru dalam pengurusan
headcount dan Intervensi
EWS.

Pengetua

AS4Meningkatkan prestasi
pelajar dalam pepriksaan
awam

AJK Pemandu

AS5 Meningkatkan prestasi


BM
Dan B.Ingg dengan
program
MBMMBI

AJK Pemandu
AJK Pemandu
GK Bahasa

AS6Menyediakan persekitaran
pembelajaran yang
kondusif
dengan bantuan
prasarana
dan ICT yang
lengkap
Pengetua
Hubungan Luar (Ibu Bapa
Komuniti / Agensi dll)
AS 7 Meningkatkan kerjasama
dengan pelbagai
pihak :
PIBG/sekolah / IPT
/ agensi
luar / komuniti
untuk
pencapaian
sekolah yang
lebih baik

TOV:
OTI:

Pengetua

AS2 Meningkatkan kualiti


latihan
dan peyemakan
kerja
latihan pelajar.

Persekitaran

90 %
A4

70.00

Take Of Value (Nilai Titik Mula)


ETR:
Estimate Targeted Result (Sasaran Keputusan Dianggarkan)
Operational Targeted Increment (Sasaran Kenaikan Operasional)

PELAN TINDAKAN AS 1
PELAN TINDAKAN
MatlamatStrategik:

INISIATIF / STRATEGI

Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

AS1 Meningkatkan Kompetensi Guru dalam PdP , Pengurusan Kelas dan Pedagogi dalam Pembelajaran Abad ke 21

Bil

Pelan Taktikal /
Tindakan

WalkThroughClassroom

Pengetua
dan semua
PK

Sepanjang
Tahun

Jan-Nov

Tiada

PdP guru ada elemen


4C

LessonStudy , PLC dan CL

J/K Pemandu

3 kali
setahun

Jan-Nov

Tiada

Guru menguasai PdP


Abad ke 21 Skor Std 4
melebihi 80%

7 kali
setahun

Jan-Nov

RM2100

Feb

Okt

Tiada

LADAP dan Bengkel


PdPPedagogi Abad 21
KBAT ,
i-Thnk
Frog VLE

Pemantauan PdP Guru

Pengurusan Kelas PA-21

Tanggung
jawab

PK /
S/U LADAP

Pengetua /
PK / GKMP
Guru Ting

Tempoh/ Kekerapan
Mula / Akhir

Jan

Kos/
Sumber

Yuran Kelas

KPI

Sasaran

Semua Guru
terutama Guru Skor
Std 4 SKPM dibawah
80%
Semua Guru

Pelan Kontingensi

WAYS

ClinicalSupervision
BuddySupportSystem

Peningkatan Impak
dalam PdP Guru.
% Penggunaan Tinggi

Semua guru

Pertandingan
GalleryWalk

90 % guru mendapat
markah > 90 dalam
S4 SKPM

Semua Guru

Soal selidik melalui


pelajar

Susunan Kelas yang


Pelbagai

Semua 38 kelas

Pertandingan
keceriaan kelas

PELAN TINDAKAN A S 2
PELAN TINDAKAN
MatlamatStrategik:

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Pelan Taktikal /
Tindakan

Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

AS2 Meningkatkan kualiti latihan dan peyemakan kerja latihan pelajar.

Tanggung
jawab

Tempoh/ Kekerapan
Mula / Akhir

Kos/
Sumber

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

Semakan buku mengikut


Bidang

PK dan
GKMP

Mac
Julai

April
Ogos

Tiada

Semua panitia dapat


di buat semakan
latihan

10 buku setiap kelas


bagi satu m/p

WAYS dan masuk


kekelas buat semakan
onthespot

Menetapkan kontrak latihan


seminggu.

Ketua
Panitia

Januari

1x setahun

Tiada

Kuantiti latihan
yang
sama setiap pelajar

Semua m/p pep.


Awam

Arahan Pengurusan

Memberi pujian / ganjaran


kepada latihan pelajar

Guru M/P

Sepanjang
tahun

Semua buku latihan


pelajar

Cop umum di sediakan

Mempamerkan hasil kerja


pelajar yang terbaik dan
bermutu

Sebulan
sekali

Semua pelajar

Baca di perhimpunan

Guru m/p

Tiada

9x
/setahun

Photostat/
PCG m/p

Terdapat komen /
pujian / pujian
kepada hasil kerja
pelajar
Lebih ramai pelajar
menghasilkan kerja
yang berkualiti

PELAN TINDAKAN A S 3
PELAN TINDAKAN
MatlamatStrategik:

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Pelan Taktikal /
Tindakan

Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

S3

Meningkatkan kompetensi guru dalam pengurusan headcount dan Intervensi EWS.

Tanggun
g
jawab

Tempoh/ Kekerapan
Mula / Akhir

TaskForce SPM dan PT 3/


Audit Akademik

PK

TaskForce
3 kali
setahun

Penyediaan HC oleh
semua guru m/p dan
panitia

GKMP

Januari

S/U Pep

PPT /
PAT/PP

Pengetua

PPT /
PAT /PP

Mempamerkan
keputusan ikut warna
EWS

4
Pembentangan dalam
Dialog Prestasi

Audit
PPT
PP

Kos/
Sumber

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

Tiada

Guru mampu
membuat analisa dan
membentangkan

Semua Ketua Panitia

Audit Akademik PPD

Tiada

Headcount yang
lengkap dan berkualiti

Semua m/p
peperiksaan awam

Pembentangan
Pengetua

3x

Tiada

Mencapai HeadCount
dan Sistem EWS
biru /hijau

Semua Guru /
Pelajar

Perancangan setiap
panitia

3x

Tiada

Guru dapat
membentangkan HC
m/p masing-masing

Semua m/p pep .


Awam

Menyediakan
PostMortem Panitia

PELAN TINDAKAN A S 4
PELAN TINDAKAN
MatlamatStrategik:

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Pelan Taktikal /
Tindakan

Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

AS4 Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan awam


Tanggung
jawab

Tempoh/ Kekerapan
Mula / Akhir

Kos/
Sumber

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

EWS , corecard dan


headcount pelajar dan
Panitia

Guru Ting
Guru M/P
KP

Jan

Okt

RM300 ?PIBG

GPS meningkat

Ting 3 & 5

Program Cuti Sekolah

S/U
Akademik

4x

Mac , Jun,
Sep , Dis

PIBG

% lulus
meningkat

Ting 3 & 5

Latih- tubi terancang

Memartabat Masa
Instruksional (MMI)

PK 1

Sepanjang
Tahun

Semua Kelas / Guru


Ganti

Modul Relief

Tuisyen Berfasa

Pengetua

Ting 3 & 5

PdP Berkualiti

4
5

Akurjanji

S/U
Akademik
Guru Ting
Guru B&K

Mac
Jun
Sep

Tiada
Murid belajar
Guru Mengajar
April
Ogos
Nov

Feb

PIBG Duit
Kecemerlangan

GPS dan %
meningkat

PIBG

Ting 3 & 5
Semua pelajar
ada HC

Restu Ilmu , Solat Hajat dan


Surat buat Ibu

S/U
Akademik
S/U PIBG

Okt

Dialog Prestasi

Pengetua

3x

PIBG

Mac /
Jun/Sept

80 % ibu bapa
hadir

Tiada

% GPS m/p

Ibu bapa T3 & T5

Mata pelajaran Pep


Awam / m/p kritikal

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Pelan Taktikal /
Tindakan
Kem Hujung Minggu

AS4 Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan awam


Tanggung
jawab
GKMP

Tempoh/ Kekerapan
Mula / Akhir
4x

Mac /April
Ogos / Okt

Kos/
Sumber
PIBG

KPI

Keputusan
Pelajar yang
berkualiti

Sasaran

Ting 3 dan 5

Pelan Kontingensi

Tuisyen panitia

PELAN TINDAKAN S 4
PELAN TINDAKAN
MatlamatStrategik:

Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Pelan Taktikal /
Tindakan

Tanggung
jawab

Tempoh/ Kekerapan
Mula / Akhir

Kos/
Sumber

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

PELAN TINDAKAN S 5
PELAN TINDAKAN
MatlamatStrategik:

Pencapaian prestasi akademik yang meningkat oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Pelan Taktikal /
Tindakan

S 5 Meningkatkan Kerjasama antara Sekolah danPIBG/Agensi Luar / Komuniti

Tanggung
jawab

Tempoh/ Kekerapan
Mula / Akhir

Kos/
Sumber

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

PELAN OPERASI 1
S1 Meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran dan pembelajaran Abad ke 21
8

Program: LESSON STUDY

Membentuk AJKLessonStudy dan


menentukan matlamat

PK

Jan

Matlamat
ditentukan

Semua Guru

Status / Pelan
Kontigensi
Telah dilaksanakan

Rancang/Bina RPH bercetak komputer

Pengetua

Jan

Strategi Pengajaran
dihasilkan

Kumpulan Rintis

Telah dilaksanakan

Pengetua
AJK 21C

Feb

AJK 21C

Feb

Borang
Pemerhatian dari
setiap ahli
kumpulan
Penambahbaikan
RPH

Semua Guru

Pelaksanaan PdP
i.
Video Analysis
ii.
Pelajar
iii.
Simulasi Guru
Sesi Reflleksi Pengajaran

Pengajaran Semula

AJK 21C

Feb

Laporan Kitaran
LessonStudy
dihasilkan

Semua Guru

Perlaksanaan Program

PK

Feb - Oktober

4 kali lessonstudy
dilaksanakan

Semua Guru

Penilaian, Pelaporan dan PostMortem

AJK 21C

Nov

Skor Std 4 Guru


Pra dan Post

Semua Guru

Langkah

Proses Kerja

Tarikh
Jangkaan

Tanggung-jawab

KPI

Sasaran

Semua Guru

PELAN OPERASI 2
S1 Meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran dan pembelajaran Abad ke 21
Program: WALK THROUGH CLASSROOM
9

Tarikh
Jangkaan

Langkah

Proses Kerja

Tanggung-jawab

Membentuk AJK WTC dan menentukan


matlamat

PK

Jan

Matlamat
ditentukan

Guru Skor Std 4 SKPM


dibawah 80%

Perlaksanaan WalkThroughClassroom
(Catatan Peribadii)

Pengetua

Feb

Strategi Pengajaran
dipantau

Kumpulan Prestasi
Rendah

Perbincangan dan Konsultansi Peribadi

Pengetua
AJK 21C

Mac

Capai penarafan
prestasi dan
Intervensi

Kumpulan Prestasi
Rendah

Sesi Pencerapan Pengajaran

AJK 21C

April

Penambahbaikan
RPH

Kumpulan Prestasi
Rendah

Refleksi dan Konsulltansi

AJK 21C

April

Laporan Kitaran
LessonStudy
dihasilkan

Kumpulan Prestasi
Rendah

Sesi Pengajaran
Semula/PLC/LessonStudy

PK

Feb - Oktober

2 kali lessonstudy
dilaksanakan

Kumpulan Prestasi
Rendah

Penilaian, Pelaporan dan PostMortem

AJK 21C

Nov

Skor Std 4 Guru Pra dan Post

Kumpulan Prestasi
Rendah

10

KPI

Sasaran

Status / Pelan
Kontigensi
Telah dilaksanakan

Telah dilaksanakan

PELAN OPERASI 3
S1 Meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran dan pembelajaran Abad ke 21
Program: LADAP 21 C
Langkah

Proses Kerja

Tarikh
Jangkaan

Tanggung-jawab

KPI

Sasaran

Status / Pelan
Kontigensi
Telah
dilaksanakan

Pembentukan AJK Ladap dan


Latikan Project Manager untuk
setiap sesi Ladap.

PK

Jan

Spesifikasi
Tugasan
ditentukan.

JK Ladap

Merancang sesi dan tajuk Ladap


serta bengkel menerusi Carta
Gantt.

Pengetua
JK Ladap

Feb

Perancangan
Setahun.

G.9
JK Ladap

Telah
dilaksanakan

Brainstorm dan Penyediaan


Kandungan Ladap oleh JK Ladap.

G.9

Feb

G.9

Telah
dilaksanakan/
Sedang
dilaksanakan.

Penyediaan PowerPoint dan Alat


Perbengkelan.

S/U Ladap

1 minggu sebelum
sesi

Kandungan
Ladap yang
berkaitan
dengan
keperluan
sekolah.
Persediaan sesi
perbengkelan.

JK Ladap

Sesi Perlaksanaan Ladap dan


Bengkel

Pengetua
Jemputan

Sepanjang Tahun

Berjalan lancar
dan menarik
minat peserta.

Semua Guru

Telah
dilaksanakan/
Sedang
dilaksanakan.
Telah
dilaksanakan/
Akan
dilaksanakan.

Feedback dari Peserta Ladap dan


Bengkel.

S/U Ladap

I minggu selepas
setiap sesi

70% meletakkan
tahap baik dan
terbaik.

Semua Guru

Penilaian, Pelaporan dan


PostMortem

S/U Ladap
JK Ladap

Nov

Mencapai
Objektif dan
Impak tinggi

JK Ladap
G9

PELAN OPERASI 4

S1 Meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran dan pembelajaran Abad ke 21


Program: PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY LOUNGE

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

Sasaran

Mengikuut
Spesifikasi dan
Carta
Perancangan.
Kegunaan
maksimum oleh
semua pihak.

KB Sains/Matematik

Telah
dilaksanakan

G.9

Telah
dilaksanakan

Mendapatkan
penajaan
barangan dan
wang tunai.
Mengikut carta
pembangunan.

NGO/PIBG

Telah
dilaksanakan

KB Sains/Matematik

Telah
dilaksanakan
Telah
dilaksanakan

Melantik Projek Manager untuk


Perlaksanaan PLC.

Pengetua

Mac

Merancang dan mengenalpasti


konsep PLC

G.9

April

Mencari penajaan

Projek Manager
Pengetua

April - Jun

Sesi pembinaan secara


berperingkat.

Projek Manager
Pengetua

April - Dis

Penggunaan PLC secara program


rintis.

Projek Manager

Jun

Laporan
penggunaan
secara lisan.

Semua Guru

Mendapatkan feedback dari


pengguna.

S/U Ladap
AJK 21 C

Okt

Semua Guru/Murid

Penilaian, Pelaporan dan


PostMortem

S/U Ladap

Nov

Survey
Penggunaan
bedasarkan
rekod.
Memberi impak
tinggi pada PLC.

PELAN OPERASI 5

Status /
Pelan
Kontigensi

KPI

S/U Ladap
G.9
AJK PdP 21 C

S2 Jadual Latihan Minima dan Semakan Berkualiti


Program:
Langkah

Proses Kerja

Tarikh
Jangkaan

Tanggung-jawab

Melantik Projek Manager untuk


Perlaksanaan JLM dan Q Semak

Pengetua

April

Brainstorm, Merancang dan


Mengenalpasticara perlaksanaan
Program.

G.9

April

Membuat Jadual Spesifikasi dan


S.O.P program

Projek Manager
Pengetua

Mei

Sesi taklimat dan pembentukan AJK


Pelaksana.

Projek Manager
Pengetua

Mei

Sesi Perlaksanaan Pencerapan dan


laporan.

Projek Manager

Mendapatkan feedback dan laporan


dari pengguna.

Penilaian, Pelaporan dan


PostMortem

KPI

Sasaran

Status / Pelan
Kontigensi
Telah
dilaksanakan

Spesifikasi dan
Carta
Pembangunan di
ikuti.
Kegunaan
maksimum oleh
semua pihak.

Pengurus SPM

G.9

Telah
dilaksanakan

Mendapatkan
penajaan
barangan dan
wang tunai.
Mengikut carta
pembangunan.

Ketua Panitia

Telah
dilaksanakan

Pengurus SPM

Telah
dilaksanakan

Julai

Laporan
penggunaan
secara lisan.

Semua Guru

Telah
dilaksanakan

S/U Akademik
AJK 21 C

Okt

Semua Guru/PIBG

S/U Akademik

Okt

Survey
Penggunaan
bedasarkan
rekod.
Memberi impak
tinggi pada PLC.

PELAN OPERASI 6

S/U Ladap
G.9
AJK PdP 21 C

S3

Meningkatkan kompetensi guru dalam pengurusan headcount dan Intervensi EWS.


Program: TASK FORCE AUDIT AKADEMIK

Langkah

Proses Kerja

Tarikh
Jangkaan

Tanggung-jawab

KPI

Sasaran

Status / Pelan
Kontigensi
Telah
dilaksanakan

PembentukanTeamTaskForce dan
Lantikan Project Manager.

PK

Jan

Spesifikasi
Tugasan
ditentukan.

Pengurus SPM/PT3

Menganalisa Data Peperiksaan dan


Brainstormimg Intervensi.

Pengetua
TaskForce

Jan

G.9
TeamTaskForce

Telah
dilaksanakan

Brainstorm dan Penyediaan


Kandungan Program/Pengurusan.

G.9

Feb

Berupaya
membuat
intervensi
berkesan.
Program yang beri
Impak kepada
keperluan pelajar.

G.9
TeamTaskForce.

Telah
dilaksanakan

Penyediaan Bahan untuk program


dan Jemputan OutsourceExpertise.

S/U Akademik

Feb

Persediaan
lengkap.

TeamTaskForce.

Telah
dilaksanakan/

Sesi Perlaksanaan

Pengetua
Jemputan

Feb

Berjalan lancar
dan beri impak
pada pelajar.

Semua Guru

Telah
dilaksanakan

Menganalisa Data Peperiksaan


untuk melihat Impak.

S/U Akademik
S/U Peperiksaan

Feb - Oktober

Mencapai 50%
TargetHeadCount

Semua Guru

Telah
dilaksanakan/
Akan
dilaksanakan.

Penilaian, Pelaporan dan


PostMortem

S/U Ladap
JK Ladap

Nov

Mencapai Objektif
dan Impak tinggi

TeamTaskForce
G9

Langkah

Proses Kerja

Tanggung-jawab

Tarikh
Jangkaan

KPI

Sasaran

Status / Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI 8
S4 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan aplikasi konsep TheMovingSchool.
Program: KONSEP THE MOVING SCHOOL

15

Langkah

Proses Kerja

Tarikh
Jangkaan

Tanggung-jawab

Melantik Projek Manager untuk


Perlaksanaan TMS

Pengetua

Jun

Merancang dan mengenalpasti


konsep TMS.

G.9

Jun

Mencari penajaan

Projek Manager
Pengetua

Jun

Sesi perlaksanaan secara


berperingkat.

Projek Manager
Pengetua

Jun

Aplikasi Konsep TMS sebagai


Integrasi PdP 21 C.

Projek Manager

Mendapatkan feedback dari


pengguna.

Penilaian, Pelaporan dan PostMortem

KPI

Sasaran

Status / Pelan
Kontigensi
Telah
dilaksanakan

Spesifikasi dan
Carta
Pembangunan di
ikuti.
Kegunaan
maksimum oleh
semua pihak.

PK

G.9

Telah
dilaksanakan

Mendapatkan
penajaan
barangan dan
wang tunai.
Mengikut carta
pembangunan.

NGO/PIBG

Telah
dilaksanakan

Pk

Telah
dilaksanakan

Jun

Laporan
penggunaan
secara lisan.

Semua Guru

Telah
dilaksanakan

PK
AJK 21 C

Nov

Semua Guru/Murid

S/U Akademik

Nov

Survey
Penggunaan
bedasarkan
rekod.
Memberi impak
tinggi pada PLC.

S/U Akademik
G.9
AJK PdP 21 C

PELAN OPERASI 9
S 5 Meningkatkan kerjasama antara sekolah danPIBG agensi luar / komuniti
Program: JAYAWARIS

16

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

Melantik Projek Manager untuk


Perlaksanaan Program yang terlibat
dibawah program Jayawaris.

Pengetua

Jan

Brainstorm, Merancang dan


Mengenalpasti konsep Perlaksanaan
yang memberi impak kehadiran.

G.9

Feb

Sesi taklimat dan pembentukan AJK


Pelaksana.

Projek Manager
Pengetua

Mengeluarkan surat Jemputan dan


Publisiti.

KPI

Sasaran

Status /
Pelan
Kontigensi

Spesifikasi dan
Carta
Pembangunan di
ikuti.
Bilangan
Kehadiran Tinggi.

Pengurus Project

Telah
dilaksanakan

G.9

Telah
dilaksanakan

Feb

Spesifikasi
Tugas.

Semua Guru

Telah
dilaksanakan

S/U PIBG

Seminggu sebelum
Program

Mengikut carta
pembangunan.

PIBG

Telah
dilaksanakan

Perlaksanaan Program.

Projek Manager

Julai/Sept

Laporan
penggunaan
secara lisan.

Semua Guru

Telah
dilaksanakan

Mendapatkan feedback dan laporan


dari klien.

S/U Akademik
AJK 21 C

Pada Hari Program

PIBG

Telah
dilaksanakan

Penilaian, Pelaporan dan PostMortem

S/U Akademik

Nov

Survey
Penggunaan
bedasarkan
rekod.
Memberi impak
tinggi pada PLC.

AJK PIBG
G.9
GBK

PELAN OPERASI 10
S 5 Meningkatkan kerjasama antara sekolah danPIBG agensi luar / komuniti
Program: Program Bersama NGO (Rintis 21C/EnglishCamp/YoungScientistDay)
Langkah

Proses Kerja

Tanggung-jawab

Tarikh
Jangkaan

17

KPI

Sasaran

Status / Pelan
Kontigensi

Langkah

Proses Kerja

Tarikh
Jangkaan

Tanggung-jawab

KPI

Sasaran

Status / Pelan
Kontigensi
Telah
dilaksanakan

Brainstorm, Merancang dan


Mengenalpasti konsep Program
bersama NGO.Lawatan tapak.

G.9

Mac

Mencapai Kata
Sepakat.

G.9

Mencari Penajaan bersama.

Projek Manager
Pengetua

Mac- Sept

NGO/PIBG

Telah
dilaksanakan

Sesi taklimat dan pembentukan AJK


Pelaksana peringkat sekolah.

Projek Manager
Pengetua

April

Mendapatkan
penajaan
barangan dan
wang tunai.
Mengikut carta
pembangunan.

Pengurus Project

Telah
dilaksanakan

Sesi Perlaksanaan Program.

Projek Manager

Ikut Perancangan

Laporan
penggunaan
secara lisan.

Semua Guru

Telah
dilaksanakan

Mendapatkan feedback dan laporan


dari pengguna.
TransferofTechnology.

S/U Akademik
AJK 21 C

Seminggu selepas
Program

Semua Guru/Murid

Penilaian, Pelaporan dan PostMortem

S/U Akademik

Nov

Survey
Penggunaan
bedasarkan
rekod.
Memberi impak
tinggi pada PLC.

18

S/U Ladap
G.9
AJK PdP 21 C

19