Anda di halaman 1dari 38

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

URUSETIA PUSAT SETEMPAT ( OSC )


MAJLIS PERBANDARAN NILAI
NO.1, KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN, PERSIARAN PUSAT
BANDAR, PUTRA NILAI, PETI SURAT NO.52, 71800 NILAI,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.
Tel : 06-7989079 / 078 / 190
Faks : 06-799 4800
http://www.mpn.gov.my

OSC 3.0 PBT


NEGERI
SEMBILAN

PB

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN


BUTIRAN PEMOHON
TAJUK PROJEK

NAMA PEMOHON / PEMILIK


/ PEMAJU
ALAMAT

NO. TELEFON
NO. FAX
EMAIL
NAMA ARKITEK /
JURUTERA PERUNDING
NO. PENDAFTARAN
PROFESIONAL
TEMPOH SAH LAKU
PENDAFTARAN
PROFESIONAL
ALAMAT SYARIKAT

EMAIL
NO. TELEFON
NO. FAX
1

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

SENARAI SEMAK OSC


Bil

Jumlah
Salinan

Perkara

PSP
()

OSC
()

Catatan

1.

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

1 set Pelan
Bangunan

2.

JABATAN BANGUNAN, MPN

1 Linen + 2 Kertas
Pelan Bangunan

3.

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN, MPN

1 set Pelan
Bangunan

4.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA (JBPM)

Jika Berkaitan

5.

SURAT PERAKUAN PERUNDING TENAGA NASIONAL BERHAD

6.

7.
8.
9.

SURAT PERAKUAN PERUNDING SURUHAJAYA PERKHIDMATAN


AIR NEGARA - SPAN (SAINS)
- RUJUK LAMPIRAN (SAINS/PER/BRG/OO2).
PSP PERLU HANTAR TERUS KE PIHAK SAINS
SURAT PERAKUAN PERUNDING PERBADANAN PENGURUSAN
SISA PEPEJAL (PPSPPA)
SURAT PERAKUAN PERUNDING SURUHAJAYA PERKHIDMATAN
AIR NEGARA - SPAN (IWK)
SURAT PERAKUAN PERUNDING SURUHAJAYA
TELEKOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA (SKMM)

Nota :

i.
ii.

iii.

1 set Pelan
Bangunan

1 Set Pelan
Bangunan

3
3

Semua pelan hendaklah ditandangani oleh perunding bertauliah dan dilipat saiz A4;
Pemohon / PSP dipohon menyusun, mengikat dan memasukkan ke dalam sampul
semua dokumen mengikut jabatan/agensi teknikal yang terlibat; dan
Permohonan yang tidak lengkap akan mempengaruhi tempoh proses dan keputusan
kelulusan.

Cop Terima(Untuk Kegunaan OSC)

Dikemukakan Oleh
Bahawasanya kami memperakui telah mematuhi
semua keperluan yang telah ditetapkan di dalam
Senarai Semakan Permohonan oleh Urus Setia Pusat
Setempat (OSC), dan akan bertanggungjawab
sepenuhnya ke atas permohonan ini.
Tandatangan / Cop PSP:

Tarikh:

Tarikh:

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)
SENARAI SEMAK JABATAN UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)
Bil

Jumlah
Salinan

Perkara

1.

Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan

2.

Lampiran Pelan Jabatan Bangunan

3.

Surat permohonan rasmi daripada perunding bertauliah

4.

Pelan Bangunan yang lengkap selaras UKBS ( Pihak


Berkuasa Tempatan, Negeri Sembilan 1986)
Borang A, Jadual Kedua UKBS ( Pihak Berkuasa
Tempatan, Negeri Sembilan 1986)

6.

Pelan Kebenaran Merancang yang telah diluluskan

7.

Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran sebagai Jurutera


Profesional dan Syarikat Jurutera Perunding yang
terkini.
Salinan Sijil Carian Rasmi Semasa mengenai lot tanah
atau surat-surat lain yang berkaitan daripada Pemugut
Hasil Tanah
Salinan cukai tanah terkini dan cukai taksiran terkini
(Jika tiada kemukakan Borang F atau surat pengesahan
daripada Jabatan Penilaian, MPN)

9.

10.

OSC
()

Catatan

1 Salinan Soft Copy


format AutoCAD
2000 (DWG),PDF
dan Jpeg

5.

8.

PSP
()

(Jika Berkaitan)

Borang Data Pelaburan yang telah dilengkapkan


Anggaran Nilai Pelaburan Projek
Jenis Pembuatan / Pembangunan
Anggaran Jumlah Pekerja / Penduduk

........................
........................
.......................

SENARAI SEMAK JABATAN BANGUNAN, MPN


Bil

Jumlah
Salinan

Perkara

1.

Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan

2.

Lampiran Pelan Jabatan Bangunan

3.

Surat permohonan rasmi daripada perunding bertauliah

4.

Borang A, Jadual Kedua UKBS ( Pihak Berkuasa


Tempatan, Negeri Sembilan 1986)

5.

Surat Perakuan Perunding mematuhi keperluan teknikal:


Tenaga Nasional Berhad
Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd.
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal
Indah Water Konsortium
Surhanjaya Telekomunikasi & Multimedia Malaysia

6.

(Pemohon perlu mematuhi perkara-perkara


dicatatkan pada lampiran borang semakan ini)

PSP
()

OSC
()

Catatan

1
yang

Pelan Bangunan yang lengkap selaras UKBS ( Pihak


Berkuasa Tempatan, Negeri Sembilan 1986)

1 Salinan Soft
Copy format
AutoCAD 2000
(DWG),PDF dan
Jpeg
1 linen + 2 kertas

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)
SENARAI SEMAK JABATAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN, MPN
1.

Surat permohonan rasmi daripada perunding bertauliah

2.

Pelan Bangunan yang lengkap selaras UKBS ( Pihak


Berkuasa Tempatan, Negeri Sembilan 1986)
Salinan Pelan Kebenaran Merancang yang telah
diluluskan.

3.

1
1
Jika Berkatan

SENARAI SEMAK JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA (JBPM)


Bil

Perkara

Jumlah
Salinan

1.

Surat permohonan rasmi daripada perunding bertauliah

2.

Borang Senarai Semak Keperluan M & E (jika dikemukan


serentak)

3.

Pelan Arkitektural

4.

Pelan M & E (jika dikemukakan serentak)

PSP
()

OSC
()

Catatan

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

LAMPIRAN PELAN
JABATAN BANGUNAN

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

MAJLIS PERBANDARAN NILAI


No. 1, Komplek Pentadbiran Kerajaan, Persiaran Pusat Bandar, Putra Nilai,
Peti Surat No.52, 71800 Nilai
Tel : 06-7989000/06-79899007 Fax : 06-7997400

BORANG SEMAKAN
PERMOHONAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN BAGI PERUMAHAN, KOMERSIAL,
INSTITUSI PENDIDIKAN , KILANG, GUDANG, TAMBAHAN KILANG, MAKMAL,
STRUKTUR MENARA PEMANCAR & TELEKOMUNIKASI, STESEN MINYAK & BANGLO

TAJUK PERMOHONAN

:
:
:
:
:

Nama Pemohon

Alamat Pemohon

No. Tel / Fax

Arkitek / Jurutera Perunding

Alamat Perunding

:
:
:

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

Bil

Perkara

Pemohon
( )

1.

3 set pelan saiz A1 ( 1 set linen diwarnakan keseluruhan + 2


set kertas hanya pelan tapak diwarnakan ) hendaklah
mengandungi :

Pejabat
( )

1.1 Pelan lokasi yang lengkap dengan nama jalan dan nama
bangunan disekitarnya
1.2 Pelan tapak hendaklah lengkap seperti berikut :1.2.1 Arah tunjuk utara dan kiblat
1.2.2

Formation level bagi kawasan sekitar, jalan dan


bangunan

1.2.2

Arah pengaliran air longkang dan garisan-garisan


lengkap bagi saliran air hendaklah ditunjukkan di
atas pelan.

1.2.3

Dimensi anjakan diantara bangunan


dicadangkan dengan sempadannya.

1.2.4

Lokasi tempat pembuangan sampah/sepusat


(refuse chamber) dan butiran (Bagi Permohonan
Skim Perumahan sahaja).

yang

1.2.4.1 Perlu memastikan kebuk sampah yang di


bina pada setiap unit rumah boleh
memuatkan 1 unit tong sampah beroda dari
jenis Mobile Garbage Bin (MGB) 120 liter.
1.2.4.2 Perlu membekalkan 1 unit tong sampah
beroda dari jenis Mobile Garbage Bin (MGB)
berkapasiti 120 liter.
1.3 Pelan Lantai
1.4 Pelan Bumbung
1.5 Pelan Keratan &
Pelan Pandangan
hendaklah
dilengkapkan dengan aras bangunan, jalan, ketinggian
bangunan dan ketinggian setiap tingkat
1.6 Pelan Papantanda mengikut spesifikasi Majlis
1.7 Pelan Hoarding dan tempat cuci tayar.
1.8 Pelan Diagramatic Sanitary hendaklah diwarnakan dengan
warna merah manakala & Pelan Plumbing layout
hendaklah dwarnakan dengan warna biru serta dinyatakan
di atas pelan.
1.9 Pengesahan Jurukur Berlesen hendaklah dinyatakan
diatas setiap pelan tapak pelan bangunan.

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

Bil

Perkara

Pemohon
( )

2.

2.1 Bayaran Memproses Pelan Bangunan beserta dengan


Borang Pengiraan (Rujuk Lampiran A)

Pejabat
( )

2.2 Bayaran Deposit Kebersihan sebanyak RM500.00


seekar mengikut keluasan pembangunan yang terlibat.
(kecuali bagi permohonan pembinaan banglo individu perlu
tertakluk kepada perkara 2.5 )
2.3 Bayaran Permit Kerja-Kerja Kecil Binaan
dengan Borang Pengiraan (Rujuk Lampiran B)

beserta

2.4 Bayaran Memproses Pelan Struktur Menara Pemancar &


Telekomunikasi beserta dengan Borang
Pengiraan
(Rujuk Lampiran C)
2.5 Bayaran Wang Cagaran Pelan sebanyak RM500.00
hendaklah dijelaskan dan dikemukakan beserta Borang
Borang berkaitan. Rujuk Lampiran D (permohonan
pembinaan banglo individu sahaja)
2.6 Mengemukakan salinan Resit Bayaran Tong Roro yang
dikeluarkan oleh kontraktor Panel yang dipilih sendiri oleh
pemohon beserta Borang Permohonan Tong Roro yang
telah dilengkapkan. (Rujuk Lampiran E)
3.

Pelan R.C dan butiran pengiraannya hendaklah dikemukakan

4.

Skala bagi pelan tapak hendaklah tidak kurang dari 1 : 500

5.

Sekala pelan-pelan bangunan hendaklah dalam 1 : 100 ( Skala


1 :150 boleh dibenarkan bergantung kesesuaian bangunan )

6.

Tandatangan asal Arkitek / Jurutera Perunding & Pemohon


disetiap helaian pelan

7.

Salinan Pendaftaran Syarikat , Borang MAA & Borang 49

8.

Salinan Sijil Pendaftaran Arkitek / Jurutera Perunding terkini

9.

Salinan Sijil Carian Rasmi @ Salinan Hakmilik Sementara

10.

Salinan Cukai Tanah & Cukai Taksiran semasa yang telah


dijelaskan

11.

Borang A ( Perakuan Pelan Bangunan / Struktur ) daripada


Arkitek Perunding

12.

Borang A ( Perakuan Pelan Bangunan / Struktur ) daripada


Jurutera Perunding

13.

Borang JKT/B/BT/1 & Borang JKT/B/BT/1-A ( Pengesahan


Penggunaan 60% Bahan Tempatan & Anggaran %
Penggunaan Bahan Tempatan ) daripada Arkitek / Jurutera
Perunding

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

Bil

Perkara

Pemohon
( )

14.

Jadual pengiraan pengudaraan pencahayaan semulajadi (


Natural lighting and ventilation calculation ) merujuk kepada
UBBL 1984 Seksyen (39) Subseksyen (1sehingga 4 ).

15.

Jadual tingkap dan pintu ( Door and windows schedule )

16.

Saluran soil pipe dan waste pipe hendaklah diasingkan


sebelum disambungkan ke saluran paip pengudaraan . Paip
pengudaraan hendaklah dinaikkan tidak kurang daripada
914mm dari paras bumbung dan saiz hendaklah tidak kurang
daripada 75mm dia. beserta wire mesh netting.

17.

Kemasan bagi setiap bilik hendaklah dinyatakan

18

Lokasi pintu tandas hendaklah tidak menghadap dapur bagi


cadangan pembangunan skim perumahan.

19.

Ketinggian pagar bagi kategori jenis perumahan hendaklah


mempunyai ketinggian tidak kurang daripada 1,500mm

20.

Kawasan lapang lot-lot rumah dan bahu jalan dan lerenglereng bukit sediada yang di potong hendaklah disediakan
spot turfing.

21.

Kawasan bercerun melebihi 3m tinggi hendaklah disediakan


struktur penahan dan pelannya beserta kiraanya hendaklah
dikemukakan.

22.

Bagi sesuatu tangga , tinggi sesuatu anak tangga itu


hendaklah tidak lebih daripada 180 mm dan jejaknya tidak
kurang daripada 255 mm, beserta susur tangan 900mm tinggi.

23.

Tandas hendaklah dinaikkan glazed wall tiles setinggi 1524


mm dan semua tandas jenis duduk hendaklah disediakan
dengan system dual flushing system.

24.

Nyatakan lebar kakilima dan hendaklah tidak kurang


daripada 2.25 meter ( seksyen 38 [ 1 ] dan keperluan
(seksyen 38 [ 4 ]) hendaklah dipatuhi jika melibatkan
perubahan kepada paras-paras disepanjang lorong jalan
kaki.

25.

Kemudahan orang kurang upaya seperti tandas, ramp (1:20)


dan tempat letak kereta hendaklah disediakan

26.

Spesifikasi tangki air hendaklah


pemasangan Mosquito netting

27.

Ketinggian minima 3050mm / 10 kaki aras lantai ke aras


tingkat atas bagi skim pembangunan apartment hendaklah
dinyatakan di dalam pelan.

dilengkapkan

Pejabat
( )

dengan

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

Bil
28.

Perkara

Pemohon
( )

Pejabat
( )

Denda bagi mendirikan bangunan tanpa kebenaran Yang


Dipertua Majlis Perbandaran Nilai dan boleh didenda 20 kali
ganda bayaran memproses pelan [AKTA 133, AKTA
JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1976, SEKSYEN (70) SUB
(13 & 14)].

29.

Permohonan SKIM PERUMAHAN TERES perlu tertakluk


kepada syarat seperti berikut:
29.1 Unjuran bumbung porch perlu berada di atas garisan
sempadan hadapan lot dengan syarat bukaan bagi
pencahayaan/pengudaraan dari atas perlu disediakan
minima 5% dari luas keseluruhan bumbung porch
29.2 Kedudukan minima anjakkan tiang porch yang
dibenarkan dari sempadan hadapan lot adalah 915mm /
3 kaki.

30.

30.1 Permohonan kelulusan pelan bangunan untuk skim


perumahan jenis teres lot tengah sahaja disyaratkan
mengemukakan Pelan Setara mengikut kepada
prosedur seperti berikut:1 set linen Pelan Setara bersaiz A1 (lot tengah)
1 set linen Pelan Bangunan rekabentuk asal bersaiz
A1 (lot tengah)
1 set Pelan Struktur bagi Pelan Setara
pelan setara format ACAD di dalam Compact Disk
(CD)
(Pelan Setara yang dikemukakan perlu mengandungi
lukisan Pelan Lantai, Pelan Bumbung, Pelan
Pandangan, Pelan Keratan, Gambarajah Susunatur Paip
Sanitari & Paip Bekalan Air dan spesifikasi lengkap)
30.2

Rekabentuk Pelan Setara yang dikemukakan untuk


skim perumahan jenis teres lot tengah adalah seperti
berikut:Perumahan Teres 2 Tingkat 2 rekabentuk Pelan
Setara perlu dikemukakan iaitu;
a)
Pelan Setara bagi tambahan 1 tingkat bahagian
belakang
b)
Pelan Setara tambahan 2 tingkat bahagian
belakang
Perumahan Teres 1 Tingkat 1 rekabentuk Pelan
Setara perlu dikemukakan iaitu;
c)
Pelan Setara bagi tambahan 1 tingkat bahagian
belakang.

10

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

Bil

31.

Perkara

31.1

Pemohon
( )

Pejabat
( )

Pihak
pemaju
adalah
DIWAJIBKAN
mengaplikasikan
penggunaan sistem Teknologi
Hijau bagi pembangunan ini dari segi aspek
Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH)
bagi
pembangunan jenis INDUSTRI & KOMERSIAL.
Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH)

31.2

Serta DISARANKAN mengaplikasikan penggunaan


sistem Teknologi Hijau bagi pembangunan ini dari
segi aspek Energy Efficiency (EE) dan Renewal
Energy
(RE).
Energy Efficiency (EE)
Renewal Energy (RE)

32

Jadual dalam format A4 sebanyak 2 helai bagi senarai lukisan


pelan-pelan bangunan hendaklah dikemukakan

BAGI PERMOHONAN KILANG BARU DAN TAMBAHAN KILANG SYARAT-SYARAT


TAMBAHAN BERIKUT HENDAKLAH DIPATUHI:-

Bil

Perkara

33

Landskap selebar 3 kaki hendaklah disediakan dan ditunjukkan


di atas pelan

34

Bilik Solat bagi orang beragama Islam hendaklah disediakan


beserta dengan ablution yang diasingkan bagi lelaki dan
wanita.

35

Bilik makan pekerja atau kantin perlu disediakan.

36

Ketinggian bangunan tidak kurang daripada 3 meter bagi


kilang ( 3 meter headroom )

Pemohon
( )

Pejabat
( )

11

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

BAGI
PERMOHONAN
HENDAKLAH DIPATUHI:-

MENARA

Bil

PEMANCAR

SYARAT-SYARAT

Perkara

37

Laporan Geoteknikal bagi cadangan di kawasan cerun oleh


orang yang berkelayakan.

38

Kemukakan surat perjanjian sewabeli di antara pihak pemohon


dan tuan punya bangunan dan tanah.

39

Salinan Insurans Perlindungan Awam

BERIKUT

Pemohon
( )

Pejabat
( )

(Public Liability Insurance)


40

Menyertakan bersama perakuan bertulis daripada Jurutera


yang berkelayakan bahawa cadangan struktur tambahan itu
tidak akan mengancam keselamatan dan kestabilan struktur
yang sediada. ( Bagi struktur pemancar di atas bumbung bangunan)

41

Ketinggian struktur tidak boleh melebihi separuh ketinggian


permukaan tampak bangunan atau 12 meter yang mana lebih
rendah.

42

Struktur tersebut hendaklah disusun dengan teratur dan


kemas.

43

Warna struktur tersebut hendaklah seragam atau selaras


dengan warna atau skim warna keseluruhan tampak bangunan
terbabit.

44

Sebarang pembinaan kabin hendaklah diselaraskan dengan


rekabentuk keseluruhan bangunan atau di tempatkan di suatu
lokasi yang terlindung dari pandangan umum sekiranya
melibatkan pembinaan tambahan di luar bangunan.

45

Sistem pemancar hendaklah dari jenis radas yang diperakui


oleh Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
(SKMM) atau Agensi Pemerakuan yang dilantik oleh SKMM.

46

Pembinaan menara telekomunikasi berdekatan bangunan


institusi seperti rumah ibadat, hospital, sekolah dan dewan
orang ramai harus mengikut jarak yang sama seperti jarak bagi
bangunan jenis kediaman.

47.

Permukaan tanah yang terdedah disebabkan kerja pembinaan


ini hendaklah diambil langkah penstabilan segera untuk
mengelakkan daripada berlakunya hakisan.

48.

Mengadakan apa-apa papan tanda amaran yang berkenaan di


kawasan berkaitan.

49.

Mengadakan papan tanda di tempat-tempat yang sesuai yang


mempamerkan butir-butir syarikat seperti nama, nombor
telefon dan alamat syarikat serta butiran jururunding seperti
nama, nombor pendaftaran dan permit pemasangan oleh PBT.
12

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

Bil

Perkara

Pemohon
( )

50

Status tanah hendaklah dari tanah industri atau komersial.


(Tanah pertanian boleh dipertimbangkan) tetapi hendaklah
mematuhi syarat di bawah.

51.

Pembinaan menara di tanah pertanian mestilah mempunyai


jarak minima tidak kurang 150 meter (450 kaki) dari mana mana bangunan sediada.

52.

Kawasan menara hendaklah dipagar dengan menyediakan


pintu laluan masuk yang terkawal.

53.

Pembinaan semua Menara Telekomunikasi hendaklah


berpandukan kepada jarak minimum seperti berikut :

Pejabat
( )

Jarak minimum menara dari bangunan terdekat ( meter )


nearest existing building
Ketinggian
Menara Bawah
daripada 45
meter

Ketinggian
Menara 45 meter
dan lebih

1. Kediaman

20 meter

30 meter

2. Komersial

10 meter

15 meter

3. Industri

5 meter

10 meter

Jenis Bangunan

Penjelasan :i)

Ukuran jarak dalam jadual ini ditetapkan bagi


mempastikan jarak minimum bagi memenuhi keperluan
estetika dan untuk keselamatan fizikal para penghuni
bangunan (misalnya
daripada alat perkakas terjatuh
daripada menara falling
objects, bukan jarak bagi
keselamatan dari sinaran daripada
menara, kerana
tahap
sinaran
adalah
rendah.
Ukuran
ini
memenuhi piawaian Regulatory Framework On The
Sharing
Of
Radiocommunications
Infrastructure (REG-R002) Jabatan
Telekomunikasi
Malaysia, 1 Ogos 1998).

ii)

Ukuran jarak dalam jadual ini dikira antara tepi menara


dan tepi bangunan.

iii)

Ukuran jarak dalam jadual ini tidak meliputi jarak menara


dengan bangunan seperti kabin berdekatan menara
merupakan sebahagian daripada sistem pemancar
telekomunikasi.

13

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

SURAT SOKONGAN DARIPADA JABATAN JABATAN TEKNIKAL DALAMAN MAJLIS


PERBANDARAN NILAI & SURAT SOKONGAN ATAU PERAKUAN TANGGUNGJAWAB
JABATAN-JABATAN TEKNIKAL LUARAN :
Bil
54

Perkara

Pemohon
( )

Pejabat
( )

54.1 KATEGORI PERUMAHAN, KOMERSIAL & INSTITUSI


PENDIDIKAN :54.1.1 JABATAN TEKNIKAL DALAMAN :
54.1.1.1 Jabatan Perancang Bandar & Desa.
54.1.1.2 Jabatan Kejuruteraan.
54.1.1.3 Jabatan Lanskap.
54.1.2 JABATAN TEKNIKAL LUARAN :
54.1.2.1 Jabatan Bomba & Penyelamat
54.1.2.2 Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS)
54.1.2.3 Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK)
54.1.2.4 Tenaga Nasional Berhad (TNB)
54.1.2.5 Syarikat Komunikasi Multimedia Malaysia
54.2 KATEGORI KILANG, TAMBAHAN KILANG,GUDANG,
STESYEN MINYAK & MAKMAL :54.2.1 JABATAN TEKNIKAL DALAMAN :
54.2.1.1 Jabatan Perancang Bandar & Desa.
54.2.1.2 Jabatan Kejuruteraan.
54.2.1.3 Jabatan Lanskap.
54.2.2 JABATAN TEKNIKAL LUARAN :
54.2.2.1 Jabatan Bomba & Penyelamat
54.2.2.2 Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS)
54.2.2.3 Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK)
54.2.2.4 Tenaga Nasional Berhad (TNB)
54.2.2.5 Syarikat Komunikasi Multimedia Malaysia
(SKMM).
54.2.2.6 Jabatan Alam sekitar (JAS)
54.3 KATEGORI BANGLO/ RUMAH SESEBUAH:54.3.1 JABATAN TEKNIKAL DALAMAN :
54.3.1.1 Jabatan Kejuruteraan.
54.3.2 JABATAN TEKNIKAL LUARAN :
54.3.2.1 Jabatan Bekalan Air
54.3.2.2 Indah Water Konsortium Sdn Bhd
54.3.2.3 Tenaga Nasional Berhad.
14

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

54.4 KATEGORI MENARA TELEKOMUNIKASI :54.4.1 JABATAN TEKNIKAL DALAMAN :


54.4.1.1 Jabatan Perancang Bandar & Desa
( Sekiranya menara di bina atas tanah [Kehendak
Akta Perancang Bandar & Desa 1976 Akta 172] )

Sekyen 20

54.4.1.2 Jabatan Kejuruteraan


( Jika Berkaitan )

54.4.2 JABATAN TEKNIKAL LUARAN :


54.4.2.1 Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia
(SKMM)
54.4.2.2 Jabatan Penerbangan Awam (DCA)
( Kesesuaian cadangan tapak dari sudut bahaya
ravigasi udara ( air navigation hazard), warna yang
perlu digunakan serta pencahayaan untuk struktur ).

54.4.2.3 Tenaga Nasional Berhad (TNB)


54.4.2.4 Jabatan Bomba & Penyelamat
54.4.2.5 Pengarah Tanah & Galian Negeri @
Persekutuan
( Sekiranya menara di cadang di bina atas tanah yang
dimilki oleh Kerajaan Persekutuan atau Negeri

Arkitek / Jurutera Perunding

Orang Yang Mengemukakan


Nama

No. Pendaftaran

Cop Rasmi

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


Nama Penerima

Jawatan

Tarikh

:
15

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

LAMPIRAN A

KIRA-KIRA FEE MENIMBANGKAN PELAN-PELAN BANGUNAN


1.

FEE BAGI BANGUNAN BARU


ITEM

KADAR BAGI
TIAP-TIAP 9M
PERSEGI

LUAS LANTAI
(meter persegi)

BAYARAN
MINIMA

Tingkat bawah

RM 7.00

RM 70.00

Tingkat pertama

RM 6.00

RM 60.00

Tingkat kedua

RM 5.00

RM 50.00

Tingkat ketiga

RM 4.00

RM 40.00

Tingkat keempat
& keatas

RM 3.00

RM 30.00

RM 3.00

RM 30.00

RM 1.50

RM 15.00

Tingkat bawah
tanah ( selain
tingkat bawah
tanah terbuka )
Tingkat bawah
tanah terbuka
JUMLAH

JUMLAH
(RM)

RM

1.1

RANGKAIAN ATAU DERETAN BANGUNAN

A)

Bilangan Bangunan

B)

Bangunan Pertama (100%)

= RM

C)

Bangunan ke-2 hingga ke-5

= RM

[ Bayaran Penuh x Bil. Bangunan x 90% ]


D)

Bangunan ke-6 hingga ke-10

= RM

[ Bayaran Penuh x Bil. Bangunan x 85% ]


E)

Bangunan ke-11 hingga ke-25

= RM

[ Bayaran Penuh x Bil. Bangunan x 75% ]


F)

Bangunan ke-26 dan seterusnya

= RM

[ Bayaran Penuh x Bil. Bangunan x 60% ]


: JUMLAH

= RM

16

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

KIRA-KIRA FEE MENIMBANGKAN PELAN-PELAN BANGUNAN


2.

FEE BAGI TAMBAHAN DAN UBAHAN BANGUNAN


ITEM

KADAR BAGI
TIAP-TIAP 9M
PERSEGI

LUAS LANTAI
(meter persegi)

BAYARAN
MINIMA

Tingkat bawah

RM 3.50

RM 35.00

Tingkat pertama

RM 3.00

RM 30.00

Tingkat kedua

RM 2.50

RM 25.00

Tingkat ketiga

RM 2.00

RM 20.00

Tingkat keempat
& keatas

RM 1.50

RM 15.00

RM 1.50

RM 15.00

Tingkat bawah
tanah ( selain
tingkat bawah
tanah terbuka )
JUMLAH

JUMLAH
(RM)

RM

kiraan hendaklah dibuat diatas bahagian / tingkat yang terlibat sahaja.

2.1

Perubahan kepada garisan hadapan dan pelan tegak


2.1.1

Perubahan kepada garisan hadapan


( RM 18.00 x ___________ tingkat )

2.1.2

Perubahan kepada pelan tegak jalan


( RM 18.00 x ___________ tingkat )

2.1.3

= RM ____________________

= RM ____________________

Pecahan bahagian bilik-bilik


( RM 25.00 x ___________ tingkat )

= RM ____________________

17

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

LAMPIRAN B

KIRA-KIRA FEE MENIMBANGKAN PERMIT SEMENTARA


3.

FEE BAGI PERMIT SEMENTARA

ITEM

KADAR BAGI

BAYARAN

JUMLAH

1 UNIT

1. Bangsal untuk pertunjukkan

RM 50.00/sehari

2. Tempat sembahyang

RM 20.00/sehari

3. Meletakkan bahan-bahan
bangunan atas jalan dengan
kebenaran pihak PBT

RM 18.00/per m2
untuk sebulan

4. Binaan sementara bagi tujuan


kerja-kerja pembinaan (pejabat
tapak, rumah kongsi, stor dsb.

RM 1.00 untuk
setiap kaki persegi
bagi tempoh 6
bulan

5. Perancah yang didirikan di


atas jalan

RM 5.00/sebulan

6. Pelantar kerja, kerja berangka,


platform atau struktur sementara
daripada apa-apa jenis yang
didirikan di atas bumbung
bersempadan dengan jalan

RM 50.00/sebulan

7. Papan tanda projek

RM 50.00/setahun

8. Papan dendeng ( Hoarding)


di atas jalan atau lorong-lorong
jalan kaki

RM 3.00/per m

JUMLAH

RM

18

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

LAMPIRAN C
KIRA-KIRA FEE BAGI MENIMBANGKAN PELAN-PELAN STRUKTUR MENARA
PEMANCAR DAN TELEKOMUNIKASI

4.

FEE BAGI MENIMBANGKAN PELAN-PELAN STRUKTUR MENARA


PEMANCAR TELEKOMUNIKASI

PERKARA

MENARA
TELEKOMUNIKASI

STRUKTUR
TELEKOMUNIKASI
ATAS BANGUNAN

1.Kebenaran Merancang

RM 1,000.00

RM 1,000.00

2. Bayaran memproses kerja


tanah

RM 250.00

3. Bayaran memproses pelan


bangunan

RM 140.00

RM 140.00

4. Permit Bangunan Sementara


( Bayaran hendaklah
dijelaskan selepas
permohonan diluluskan )

RM 600.00 / tahun

RM 600.00 / tahun

5. Lesen Perniagaan
- Borang permohonan
- Proses
- Patil
- Pelan lokasi
( Bayaran hendaklah dijelaskan
selepas permohonan
diluluskan )

RM 2,000.00

RM 2,000.00

19

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

LAMPIRAN D
SURAT BAYARAN
WANG CAGARAN PELAN RM500.00
Bertarikh:
YANG DIPERTUA,
MAJLIS PERBANDARAN NILAI
No.1, Komplek Pentadbiran Kerajaan,
Persiaran Pusat Bandar, Putra Nilai,
71800 NILAI
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Tuan,
CADANGAN PEMBINAAN BANGLO BARU / UBAHSUAI KEDIAMAN / UBAHSUAI
KEDAI PEJABAT
TINGKAT DI ATAS PT.
NO.
,
JALAN
, TAMAN
, MUKIM
,
DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.
Per: Bayaran Cagaran Pelan RM 500.00
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Dikemukakan Bayaran Cagaran Pelan sebanyak RM 500.00 bagi permohonan
seperti di atas. Saya telah ambil maklum bahawa pemulangan semula wang cagaran ini
perlu mematuhi syarat-syarat seperti dibawah:2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

Pembinaan bagi kerja-kerja tambahan / ubahsuai / rumah sesebuah


telah disiapkan sepenuhnya dan selaras dengan Pelan yang telah
diluluskan oleh Jabatan Bangunan, Majlis Perbandaran Nilai
Mengemukakan Borang Permohonan Pemulangan Wang Cagaran yang
telah diisi lengkap.
Mengemukakan semula Resit Asal bayaran Wang Cagaran RM 500.00
Mengemukakan Resit Asal pembuangan sisa binaan ke Tapak
Pelupusan yang dibenarkan oleh Majlis Perbandaran Nilai oleh pihak
Syarikat Panel yang dilantik oleh pemohon bagi pembekalan Tong Roro.
Mengemukakan Borang Lampiran 1 & Borang Lampiran 2 yang telah diisi
lengkap beserta Salinan Buku Akaun Bank bagi urusan pemulangan wang
cagaran dari pihak Jabatan Perbendaharaan, Majlis Perbandaran Nilai.

Sekian, terima kasih.


Yang Benar,

Nama Pemilik :
No. K/P
:
No. Telefon

20

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

LAMPIRAN D
SURAT PERMOHONAN PEMULANGAN
WANG CAGARAN PELAN RM500.0
Bertarikh:
YANG DIPERTUA,
MAJLIS PERBANDARAN NILAI
No.1, Komplek Pentadbiran Kerajaan,
Persiaran Pusat Bandar, Putra Nilai,
71800 NILAI
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Tuan,
CADANGAN PEMBINAAN BANGLO BARU / UBAHSUAI KEDIAMAN / UBAHSUAI
KEDAI PEJABAT
TINGKAT DI ATAS PT.
NO.
,
JALAN
, TAMAN
, MUKIM
,
DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.
Per: Permohonan Semula Wang Cagaran Pelan RM 500.00
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Adalah dimaklumkan, Pembinaan bagi kerja-kerja tambahan / ubahsuai / rumah
sesebuah telah disiapkan sepenuhnya dan selaras dengan Pelan yang telah
diluluskan oleh Jabatan Bangunan, Majlis Perbandaran Nilai. Bersama dengan ini saya
dikemukakan dokumen seperti di perkara 2.1 hingga 2.2 untuk tindakan Majlis selanjutnya.
2.1
2.2

2.3

Resit Asal bayaran Wang Cagaran RM 500.00


Resit Asal pembuangan sisa binaan ke Tapak Pelupusan yang
dibenarkan oleh Majlis Perbandaran Nilai dari pihak Syarikat Panel yang
dilantik oleh pemohon bagi pembekalan Tong Roro.
Borang Lampiran 1 & Borang Lampiran 2 yang telah diisi lengkap beserta
Salinan Buku Akaun Bank bagi urusan pemulangan wang cagaran dari
pihak Jabatan Perbendaharaan, Majlis Perbandaran Nilai.

Sekian, terima kasih.


Yang Benar,

Nama Pemilik :
No. K/P
:
No. Telefon
:

21

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

LAMPIRAN E
SYARIKAT PANEL YANG DILANTIK OLEH MAJLIS PERBANDARAN NILAI BAGI
MEMBEKAL PERKHIDMATAN PEMBUANGAN SISA BINAAN (TONG RORO)

Bil
Nama Syarikat & Alamat Lengkap
1. ENCORP GLOBAL
PT. 12955, Ground Floor, Jalan BBN 1/7D, Putra Indah,
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul
Khusus

2.

MYSHIELD ENTERPRISE
Blok 6-G-11, Dahlia Court, Taman Cempaka Puri, Bandar
Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus

5.

6.

012-3961040
012-3342839

GERAK MAPAN
Blok A6-G, Acacia Avenue, Jalan Jati 9, Taman Desa Jati,
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul
Khusus

4.

06-7940341
011-36055045

NSOF RESOURCES
Blok 1-G-4, Apartment Cempaka Puri, Taman Desa
Cempaka, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan
Darul Khusus

3.

No. Telefon

011-10819917

016-5508687
016-4178687
Fax: 06-7330321

MATANG CIPTA RESOURCES


Lot 30, Jalan TTJS 3/1C, Taman Tuanku Jaafar, Sungai
Gadut, 71450 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus

019-3796117

MFR NIAGA

06-7330306
019-2525906

PT.5667, Jalan 9/20, Taman Desa Anggerik 3, Bandar Baru


Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus

22

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

LAMPIRAN E

MAJLIS PERBANDARAN NILAI


BORANG PERMOHONAN BAGI PERKHIDMATAN PEMBUANGAN SISA BINAAN
( TONG RORO )
PIHAK PELANGGAN PERLU MELANTIK SALAH SATU SYARIKAT KONTRAKTOR PANEL
SEPERTI
DILAMPIRAN
A
UNTUK
MEMBUAT
PEMBAYARAN
TERUS
DAN
MENGEMUKAKAN SALINAN RESIT BAYARAN SERTA BORANG INI BERSEKALI DENGAN
PERMOHONAN KELULUSAN PELAN.

A. MAKLUMAT PERMOHONAN
NO. FAIL PERMOHONAN
(Diisi Oleh Majlis)
TAJUK CADANGAN PROJEK
(Diisi Oleh Pemohon)

TARIKH PEMBAYARAN:

B. MAKLUMAT PEMOHON
(Diisi Oleh Pemohon)
NAMA PEMILIK
(mengikut nama spt. di dlm kad
pengenalan)
NO. KAD PENGENALAN
ALAMAT SURAT MENYURAT
TERKINI

NO. TEL YANG BOLEH


DIHUBUNGI

(R)

(P)

( H/P )

C. MAKLUMAT KONTRAKTOR
(Diisi Oleh Kontraktor Panel)
NAMA SYARIKAT YANG
DILANTIK
ALAMAT SYARIKAT DAN NO.
TELEFON

TEL :

NAMA PEGAWAI YANG


BOLEH DIHUBUNGI
23

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

D. KADAR BAYARAN PERKHIDMATAN


(TONG RORO ADALAH BERKAPASITI 3 TAN TINGGI & 1 KAKI)

CAJ PERKHIDMATAN TONG : RM 250.00


(TEMPOH MAKSIMA TONG RORO BERADA DILOKASI PEMOHON ADALAH 30 HARI)
PENGGUNAAN PERKHIDMATAN TONG RORO INI ADALAH DI SYARATKAN BAGI
KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUMAH KEDIAMAN, KEDAI PEJABAT,
PEMBINAAN BANGLO SESEBUAH (INDIVIDU) DAN LAIN-LAIN KATEGORI KERJAKERJA BINAAN/UBAHSUAI YANG BERSESUAIAN.

E. TERMA & SYARAT


1. SEMUA URUSAN BERKAITAN PERKHIDMATAN TONG RORO INI ADALAH SECARA TERUS
DIANTARA PELANGGAN DAN KONTRAKTOR PANEL. PEMBAYARAN PERLU DIJELASKAN KEPADA
KONTRAKTOR PANEL YANG DIPILIH DAN RESIT BAYARAN PERKHIDMATAN TONG RORO
TERSEBUT DIKEMUKAKAN BERSEKALI DENGAN PERMOHONAN KELULUSAN PELAN
(TAMBAHAN/UBAHSUAI /BANGLO INDIVIDU SESEBUAH)
2.PERKHIDMATAN PENGHANTARAN & PENGAMBILAN TONG RORO INI OLEH PIHAK KONTRAKTOR
PANEL HENDAKLAH DI DALAM TEMPOH 24JAM DARI TEMPOH PESANAN DIBUAT OLEH PIHAK
PELANGGAN DAN DELIVERY ORDER PERLU DIPEROLEHI DARIPADA KONTRAKTOR PANEL
KETIKA URUSAN PENGHANTARAN TONG RORO.
3.PERKHIDMATAN TONG RORO AKAN BERADA DILOKASI PELANGGAN DALAM TEMPOH MAKSIMA
30 HARI DARI TARIKH PENGHANTARAN. SEKIRANYA TONG RORO KALI KE-2 DIPERLUKAN,
PELANGGAN PERLU MEMAKLUMKAN KEPADA KONTRAKTOR PANEL DAN MEMBUAT BAYARAN
TAMBAHAN CAJ TONG RORO KE-2 BERKENAAN SEBELUM TAMAT TEMPOH 30 HARI.
4.LOKASI PENEMPATAN TONG RORO PERLU MENGIKUT KEPADA GARIS PANDUAN SEPERTI
BERIKUT:
A) TONGROROPERLUDITEMPATKANDILOKASI YANG BERSESUAIAN (DI
HADAPAN/BELAKANG PREMIS PELANGGAN).
B) KEDUDUKAN TONG RORO DI LOKASI TIDAK BOLEH MENGGANGGU LALULINTAS DAN
TIDAK BOLEH DILETAKKAN BERDEKATAN DENGAN PERSIMPANGAN.
C) TONG RORO TIDAK BOLEH DILETAKKAN DI HADAPAN LOKASI KEBUK SAMPAH SERTA
MENGGANGGU KERJA KUTIPAN SAMPAH OLEH PIHAK PPSPPA.
5.PELANGGAN PERLU MEMASTIKAN RESIT ASAL PEMBUANGAN SISA BINAAN DI TAPAK
PELUPUSAN SAMPAH DIPEROLEHI DARI PIHAK KONTRAKTOR PANEL SEBAGAI SALAH SATU
SYARAT KETIKA PERMOHONAN SEMULA TUNTUTAN WANG CAGARAN PELAN DARIPADA MAJLIS
PERBANDARAN NILAI. KETIADAAN RESIT ASAL BERKENAAN AKAN MENGAKIBATKAN PELANGGAN
TIDAK DAPAT MEMBUAT TUNTUTAN SEMULA WANG CAGARAN.
6.PELANGGAN PERLU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN TONG RORO DARIPADA PIHAK
KONTRAKTOR PANEL SAHAJA SEHINGGA KERJA-KERJA PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN SIAP
SEPENUHNYA.
SAYA FAHAM DAN BERSETUJU DENGAN SYARAT-SYARAT YANG DINYATAKAN DI ATAS;
TANDATANGAN PEMOHON

NAMA

TARIKH

NOTA:
PERKHIDMATAN TONG RORO INI DIURUSKAN SEPENUHNYA OLEH KONTRAKTOR PANEL YANG DILANTIK OLEH
MAJLIS PERBANDARAN NILAI. SEKIRANYA PIHAK KONTRAKTOR TERSEBUT TIDAK MELAKSANAKAN
PENGHANTARAN DAN PENGAMBILAN DI DALAM TEMPOH YANG DITETAPKAN SERTA TIDAK MEMATUHI TERMA
SYARAT YANG TERMAKTUB, PIHAK PELANGGAN BOLEHLAH BERHUBUNG TERUS DENGAN PIHAK JABATAN
PERKHIDMATAN PERBANDARAN & KESIHATAN DITALIAN 06-7989092 (PUAN SHARIFAH NORMAH).

24

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM


( PIHAK BERKUASA TEMPATAN, NEGERI SEMBILAN) 1986 )
BORANG A

PERAKUAN PELAN-PELAN BANGUNAN/STRUKTUR


( Bagi Endorsemen atas pelan-pelan untuk dikemukakan untuk diluluskan )

[ UNDANG-UNDANG KECIL 3 ( 1 ) ( C ) DAN 16 ( 2 ) ]


Tarikh :.
Yang Dipertua.
Majlis Perbandaran Nilai
71800 Nilai.
Saya memperakui bahawa detail-detail dalam pelan-pelan iaitu ..
....
atas *Lot/Lot-lot.Seksyen ..
..Jalan
..bagi..
adalah menurut kehendak-kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pihakberkuasa
Tempatan, Negeri Sembilan) 1986 dan saya setuju terima tanggungjawab penuh dengan
sewajarnya.
.
(Orang Yang Mengemukakan)
Nama

:..

Alamat

:..

No. Pendaftaran

:..

Kelas

:..

*Potong yang mana tidak berkenaan.

25

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

Lampiran B

BORANG JKT/B/BT/1
PENGESAHAN PENGGUNAAN 60% BAHAN TEMPATAN
SEMASA MEMOHON KELULUSAN PELAN BANGUNAN
Tarikh :
Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Nilai,
71800 NILAI

Saya/Kami memperakui dan setuju terima tanggungjawab sepenuhnya bagi mempastikan


bahawa

kerja-kerja

pembinaan

bangunan/bangunan-bangunan

iaitu

atas *Lot-lot
.bagi .
Akan menggunakan sekurang-kurangnya 60% bahan-bahan tempatan. Anggaran % penggunaan
bahan-bahan tempatan adalah seperti di Lampiran B1 berkembar.

..
T/Tangan dan Cop
Orang Yang Mengemukakan

Nama

: ..

Alamat

: ..

No. Pendaftaran :..

Kelas

: ..

26

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

Lampiran B1

BORANG JKT/B/BT/1-A
ANGGARAN % PENGGUNAAN BAHAN TEMPATAN

Projek : .

Saya / Kami mengesahkan bahawa anggaran % kandungan bahan tempatan berdasarkan kos
yang akan digunakan bagi projek di atas adalah seperti berikut :

Bahan Asas (batu,

Bahan Kemasan

Peralatan M & E

Keseluruhan

pasir, besi, kayu, ubin

(cat,sanitary fittings,

(wiring, lif escalator,

(weighted everage)

atab dsb)

ubin lantai, hamper,


dsb)

air-cond dsb)

Bahan Tempatan

Bahan Tempatan

Bahan Tempatan

Bahan Tempatan

= ..%

= ..%

= ..%

= ..%

Berikut pula

disenaraikan bahan/peralatan

yang

perlu

diimport dan sebab-sebabnya,

..
T/Tangan dan Cop
Orang Yang Mengemukakan

Nama

: ..

27

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

LAMPIRAN
BORANG TONG RORO, FORMAT PAPAN TANDA, FORMAT TITLE BLOCK
PELAN BANGUNAN, CARA LIPATAN PELAN A1 PELAN BANGUNAN

28

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

FORMAT 'PAPAN TANDA'

JABATAN BANGUNAN

FRONT ELEVATION

SIDE ELEVATION

29

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

LAMPIRAN
SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA AGENSI
PERAKUAN YANG DILANTIK & SURAT PENGESAHAN BERTANGGUNGJAWAB

Lampiran
30

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA AGENSI


PERAKUAN YANG DILANTIK SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA
Tarikh :
Indah Water Konsortium Sdn. Bhd
No.163, Tingkat 4, Jalan Zaaba
70100 Seremban
Negeri Sembilan.

Tuan / Puan
Dengan ini saya memperakui bahawa perincian di dalam pelan pelan bangunan yang
dikemukakan kepada
..
Bagi permohonan
..

Di atas Lot / lot lot mukim


adalah menurut Garis Panduan *Malaysian Sewerage Industry Guidelines : Volume II Sewerage Work Procedures, Volume III - Sewer Network and Pump Station, Volume IV
-Sewerage Treatment Plants dan Volume V - Septic Tank dan saya bersetuju untuk
menerima
tanggungjawab penuh dengan sewajarnya.
.
Orang Yang Mengemukakan
Nama : ...
Alamat : ..
No. Pendaftaran Profesional : .

Nota : Sesalinan borang yang telah dilengkapkan hendaklah


dikemukakan bersama-sama Borang A dan Borang B, Jadual Kedua UKBS 1984

31

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA


SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA
Tarikh :
Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia
Aras 17, Wisma Sunwaymas
No.1, Jln Tuanku Ampuan Zabedah C9/C
Seksyen 9, 40100 Shah Alam
Selangor
Tuan / Puan
Dengan ini saya memperakui bahawa perincian di dalam pelanpelan bangunan yang
dikemukakan kepada

bagi permohonan
.

di atas lot / lotlot mukim ..


adalah termasuk penyediaan prasarana asas sivil (dalaman dan luaran) dan
pendawaian (dalaman) bagi membolehkan perkhidmatan komunikasi talian tetap
disediakan dan mematuhi keperluan-keperluan SKMM iaitu;
i) Guideline on the Provision of Basic Civil Works for Communications Infrastructure in
New Development Area ;
ii) Technical Standards and Infrastructure Requirements Part 1 : Fixed Networks
Infrastructure;
iii) Technical Standard of In-Building Fibre Cabling for Fibre-To-The-Premise (jika
pendawaian gentian optik diperlukan); dan
saya bersetuju untuk menerima tanggungjawab penuh dengan sewajarnya.
.
Orang Yang Mengemukakan
Nama : ...
Alamat : ..
No. Pendaftaran Profesional :

Nota : Sesalinan borang yang telah dilengkapkan hendaklah


dikemukakan bersama-sama Borang A dan Borang B, Jadual Kedua UKBS 1984

32

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

SURAT PENGESAHAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA


TENAGA NASIONAL BERHAD
Tarikh :
Tenaga Nasional Berhad
Bahagian Pembahagian TNB
Bangunan Wisma TNB, Aras 1
Jalan Dato Bandar Tunggal
Karung Berkunci 38
70990 Seremban, Negeri Sembilan

Tuan / Puan
Dengan ini saya memperakui bahawa perincian di dalam pelanpelan bangunan yang
dikemukakan kepada
bagi permohonan .

di atas lot / lotlot mukim


dan bertanggungjawab ke atas pnyediaan prasarana sistem elektrikal dengan syarat-syarat berikut :
i.
ii.

Distribution board hendaklah di adakan di dalam setiap unit bangunan.


Kerja-kerja pemasangan elektrikal di dalam bangunan hendaklah dibuat oleh juruelektrik kelas
A1/A2 yang mempunyai permit berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga bagi kerja di Negeri
Sembilan sahaja.

iii.

Juruelektrik hendaklah bertanggungjawab ke atas pemasangan sistem elektrikal dalaman bagi


tempoh 18 bulan selepas Sijil Perakuan Siap & Pematuhan (CCC) di keluarkan oleh Principal
Submitting Principal berkenaan.

iv.

Wayar dan conduit yang digunakan untuk sistem elekrtikal dalaman iaitu selapas kotak meter
hendaklah jenis yang diluluskan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga.

v.

Kerja-kerja tapping hendaklah menggunakan peralatan mengikut lukisan piawaian TNB dan
hendaklah dibuat oleh juruelektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Pernyataan Penolakan Tuntutan


Agensi perakuan Suruhanjaya Tenaga menerima pelan rekabentuk sistem elektrikal dalaman ini untuk
tujuan rekod dan simpanan sahaja. Agensi Perakuan Suruhanjaya Tenaga tidak bertanggungjawab bagi
pelan yang diserahkan dan tidak boleh dikenakan tindakan guaman dimana-mana mahkamah berkenaan
dengan atau akibat daripada apa-apa kekurangan dalam pelan tersebut.
.
Orang Yang Mengemukakan
Nama : ...
Alamat : ..
No. Pendaftaran Profesional : .

Nota : Sesalinan borang yang telah dilengkapkan hendaklah


dikemukakan bersama-sama Borang A dan Borang B, Jadual Kedua UKBS 1984

33

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

SURAT PENGESAHAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA


PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

Tarikh :
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam
Tingkat 7, Bangunan Dewan Perniagaan Melayu
Negeri Sembilan
Jalan Dato Bandar Tunggal
70000 Seremban, Negeri Sembilan
Tuan / Puan
Dengan ini saya memperakui bahawa perincian di dalam pelanpelan bangunan yang
dikemukakan kepada
bagi permohonan .

di atas lot / lotlot mukim


dan bertanggungjawab ke atas penyediaan prasarana sistem pembuangan sisa pepejal dengan syaratsyarat berikut :
i.

Penyediaan kebuk sampah yang dibina pada setiap rumah yang boleh memuatkan satu unit tong
sampah beroda dari jenis Mobile Garbage Bin (MGB) berkapasati 120 liter.

ii.

Pembekalan satu unit tong sampah beroda dari jenis Mobile Garbage Bin (MGB) berkapasiti 120
liter.

Pernyataan Penolakan Tuntutan


Perbadananan Pengurusan Sisa Pepejal Negara Negeri Sembilan menerima pelan rekabentuk sistem
pembuangan sisa pepejal ini untuk tujuan rekod dan simpanan sahaja. Perbadanan Pengurusan Sisa
Pepejal Negara Negeri Sembilan tidak bertanggungjawab bagi pelan yang diserahkan dan tidak boleh
dikenakan tindakan guaman dimana-mana mahkamah berkenaan dengan atau akibat daripada apa-apa
kekurangan dalam pelan tersebut.

.
Orang Yang Mengemukakan

Nama : ...
Alamat : ..
No. Pendaftaran Profesional : .

Nota : Sesalinan borang yang telah dilengkapkan hendaklah


dikemukakan bersama-sama Borang A dan Borang B, Jadual Kedua UKBS 1984

34

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA


SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD

Tarikh :
Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd
Tingkat 2, Bangunan PKNNS
Jalan Persiaran S2 B2
Seremban 2, 70300 Seremban
Negeri Sembilan
Tuan,
BAHAWASANYA : Saya memperakui perincian di dalam pelan-pelan bangunan yang dikemukakan kepada SYARIKAT
AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD bagi permohonan sistem paip dalam bangunan seperti di bawah :

..
dan bertanggungjawab ke atas penyediaan prasarana system paip dalaman dengan syarat-syarat berikut :
i.

Tangki simpanan air bagi keperluan air sehari hendaklah di adakan di dalam setiap unit bangunan.

ii.

Kerja-kerja pemasangan paip dalaman bangunan hendaklah dibuat oleh tukang paip kelas A1/A2
yang mempunyai permit berdaftar dengan SPAN bagi kerja di Negeri Sembilan sahaj.

iii.

Tukang paip plumbing hendaklah bertanggungjawab ke atas pemasangan paip dalaman bagi
tempoh 18 bulan selepas Sijil Kelayakan Menduduki bangunan dikeluarkan oleh Majlis
Perbandaran/Daerah berkenaan.

iv.

Paip-paip yang digunakan untuk sistem paip dalaman iaitu selepas tiang meter hendaklah jenis
paip yang diluluskan oleh pihak SPAN.

v.

Kerja-kerja tapping hendaklah menggunakan peralatan full clamp tapping saddle mengikut
lukisan piawaian SAINS dan hendaklah dibuat oleh tukang paip tapping yang berdaftar dengan
SPAN.

Pernyataan Penolakan Tuntutan


Agensi perakuan SPAN menerima pelan rekabentuk sistem paip air dalaman ini untuk tujuan rekod dan
simpanan sahaja. Agensi Perakuan SPAN tidak bertanggungjawab bagi pelan yang diserahkan dan tidak
boleh dikenakan tindakan guaman dimana-mana mahkamah berkenaan dengan atau akibat daripada apaapa kekurangan dalam pelan tersebut.
Orang Yang Mengemukakan

Nama
Alamat

:
:

No. Pendaftaran Profesional

.
Cop & Tandatangan

35

MPN/B/KP-01-03 (PIND-01)

36

MPN/B/P-01-03(PIND-01)

FORMAT TITLE BLOCK-JABATAN BANGUNAN

1.2 cm

1.2

NO FAIL

17.5

59.4 cm

5.5

8.0

NAMA ALAMAT PEMOHON, NO I.C


& TANDATANGAN

NAMA,ALAMAT, TANDATANGAN
PELUKIS PELAN/ARKITEK
COP MEMPERAKUI TANGGUNGJAWAB

TAJUK LUKISAN

TARIKH :

SKALA :

DILUKIS OLEH :

DISEMAK OLEH :

NO LUKISAN

8.0

TAJUK PROJEK

7.0

TAJUK LUKISAN

TarikhKuatkuasa 2015 / ms -37

MPN/B/P-01-03(PIND-01)

TarikhKuatkuasa 2015 / ms -38