Anda di halaman 1dari 15

Kepelbagaian Kaedah

dan Teknik serta Contohcontoh Pengajaran


Nurizyanie Kafli
Azura Hazmi

Kemahiran berfikir (KBAT)


Merujuk kepada proses menggunakan
minda utk mencari makna dan
pemahaman terhadap sesuatu
Keupayaan utk mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran, nilai dlm
membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat
keputusan, berinvasi, dan berupaya
mencipta sendiri.

Tujuan KBAT
Melahirkan murid yang berupaya
bersaing diperingkat global dan bkn
murid yg tahu menghafal dan meluahkan
kembali apa-apa yang dibaca.
Sebaliknya mengaplikasikan dalam dunia
sebenar

Pengetahu
an

Identiti
Nasiona

Kemahiran
berfikir

Matlam
at KBAT
Etika dan
Kerohania
n

Kemahiran
dwibahasa

Kemahiran
Memimpin

2) Didik hibur
Merupakan satu kaedah pengajaran dan
pembelajaran dgn menggunakan
pelbagai teknik dan kaedah yg
melibatkan kemahiran mendengar,
bertutur, dan menulis.
Pembelajaran akan menjadi lebih
menyeronokkan dan menarik melalui
pelbagai kaedah.
Kemahiran mendengar, bertutur,
membaca, menulis, tatabahasa dan seni
bahasa akan disulam dgn aktiviti
penerokaan, pencarian maklumat,

3) Proses Penyelesaian
Masalah
Menyedari Masalah
Memahami masalah
Meneroka pilihan-pilihan
penyelelesaian
Meninjau kesan akiibat pilihan
Memilih pilihan terbaik

4) Pembelajaran
berasaskan projek
Berlaku melalui penyedian sesuatu
projek:
Berpusatkan murid
Boleh dilaksanakan secara indiviru dan
berkumpulan
Melibatkan ketiga-tiga kemahiran
Mementingkan prosess dan hasil
Peranan guru sebagai fasilitator

PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Ciri-ciri

Berpusatkan pelajar

Penggunaan komputer

Pembelajaran aktif

Pembelajaran kendiri

Persekitaran yang kondusif

Pelajar faham dan mematuhi arahan

Saling menghormati

Pelajar bertanggungjawab terhadap pelajaran


mereka

Penilaian berasaskan pencapaian

Pembelajaran kolaboratif

Kemahiran PAK-21

Kemahiran kepimpinan dan pengurusan

Kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan


orang lain
Kemahiran mencari, menginterpretasikan dan
mengaplikasi maklumat

Kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif

Kemahiran berkomunikasi secara berkesan

Contoh aktiviti PAK-21


ROUND TABLE
Murid duduk dalam kumpulan
Guru mengemukakan satu topik
Secara bergilir, murid mencatat satu
idea.
Murid menggunakan pen dan kertass
yang sama
Hasil dapatan dibentang.

STANDARD KANDUNGAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara
semula dengan tepat
menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1
Bercerita tentang sesuatu perkara
dengan
tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

Round Table
Aktiviti 1

Setiap murid diberi kad misteri yang


mengandungi kad misteri.

Kad misteri yang mengandungi pakaian


tradisional
- sari
- baju kurung
- cheongsam

Murid bercerita tentang gambar pakaian


tradisional yang terdapat di Malaysia
menggunakan frasa yang sesuai

Aktiviti 2
Guru membentuk kumpulan
murid dan setiap kumpulan
diberikan satu kad gambar
pakaian tradisional rakyat
Malaysia.
Secara berkumpulan, setiap
murid memilih untuk
menceritakan tentang ciri,
warna atau pakaian tradisional
menggunakan ayat tunggal
atau ayat majmuk. (bentang
hasil dapatan)

Pembelajaran Koperatif
Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah
pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai
kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk
mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982).
Sasaran adalah tahap pembelajaran yang
maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi
juga untuk rakan-rakan yang lain.
Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif
adalah: - saling bergantung antara satu sama lain
- saling berinteraksi secara bersemuka
- pembelajaran diri sendiri
- kemahiran koperatif
- pemprosesan kumpulan

Teori kecerdasan pelbagai


Individu mempunyai kecerdasan yang
pelbagai
Perkembangan individu menjadi titik
tolak kepada perbezaan kecerdasan
dalam diri individu dengan individu yang
lain.
Kecerdasan bersifat dinamik
Latar belakang peribadi adalah penting
dalam membentuk pengetahuan,
kepercayaan dan kemahiran dalam
semua kecerdasan

Standard kandungan &


Standard pembelajaran
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan yang betul, intonasi yang jelas
dan bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

Mengajuk dialog dan gaya


bahasa badan

Murid dipaparkan video pertunjukan wayang


kulit yang dipancarkan pada skrin besar.

Murid menyebut jenis pertunjukan yang telah


dipamerkan dalam video dan diberi
penerangan tentang pertunjukan serta
penggunaan patung dalam wayang kulit.

Murid mengajuk dialog watak dalam video


dengan menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
Murid mendengar perbualan watak dalam
video dan melakukan simulasi gaya bahasa
badan yang sesuai dengan dialog.

Melakonkan dialog dengan sebutan


yang betul dan intonasi yang jelas

Guru mengedarkan lidi dan kertas yang


mengandungi gambar patung wayang kulit.

Murid diminta menggunting gambar tersebut


dan melekatkan lidi pada belakang gambar itu.

Murid secara bergilir-gilir ke hadapan untuk


melakonkan watak sambil menggerak
gerakkan dan menggayakan patung yang telah
disediakan dalam pertunjukan wayang kulit.