Anda di halaman 1dari 3

BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016


BAHASA INGGERIS
Nombor Pusat : KFT4002
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH AGAMA NURUL ISLAM
5 ANAS
BI
L

NAMA

L/P

ANGKA
GILIRAN

NO. K/P

Skor tertinggi
K1

K2

K3

K4

K5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
K1 Response, K2 Fluency & Pronunciation, K3 Coherence, K4 Vocabulary, K5 Grammar

Disemak oleh Ketua Pentaksir Sekolah / Pentaksir Luar


Tandatangan :........................................................
Nama
:.................................................................
Tarikh
: ................................................................

Disahkan oleh Pengetua


Tandatangan :....................................
Nama
:........................................
Tarikh
:.............................

BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016

BAHASA INGGERIS
Nombor Pusat : KFT4002
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH AGAMA NURUL ISLAM
BI
L

NAMA

L/P

ANGKA
GILIRAN

NO. K/P

5 BILAL
Skor tertinggi
K1

K2

K3

K4

K5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
K1 Response, K2 Fluency & Pronunciation, K3 Coherence, K4 Vocabulary, K5 Grammar

Disemak oleh Ketua Pentaksir Sekolah / Pentaksir Luar


Tandatangan :........................................................
Nama
:.................................................................
Tarikh
: ................................................................

Disahkan oleh Pengetua


Tandatangan :....................................
Nama
:........................................
Tarikh
:.............................

BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016
BAHASA INGGERIS
Nombor Pusat : KFT4002

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH AGAMA NURUL ISLAM


BI
L

NAMA

L/P

ANGKA
GILIRAN

NO. K/P

4 ANAS
Skor tertinggi
K1

K2

K3

K4

K5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
K1 Response, K2 Fluency & Pronunciation, K3 Coherence, K4 Vocabulary, K5 Grammar

Disemak oleh Ketua Pentaksir Sekolah / Pentaksir Luar


Tandatangan :........................................................
Nama
:.................................................................
Tarikh
: ................................................................

Disahkan oleh Pengetua


Tandatangan :....................................
Nama
:........................................
Tarikh
:.............................