Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN .2016
NAMA PYD

SHUKOR BIN SUDIN

NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN

850410-01-6269
LELAKI
GURU AKADEMIK
BIDANG TUGAS

NO

KURIKULUM

35 daripada 35 orang pelajar kelas 4TK2 dapat meningkatkan kefahaman dalam


subjek sains

16 daripada 16 orang pelajar kelas 3PT1 dapat meningkatkan kefahaman dalam


subjek KHB

8
9

15 daripada 15 orang pelajar kelas 3PT2 dapat meningkatkan kefahaman dalam


subjek KHB
16 daripada 16 orang pelajar kelas 3PT3 dapat meningkatkan kefahaman dalam
subjek KHB
27 daripada 27 orang pelajar kelas 1KT2 dapat meningkatkan kemahiran dalam
subjek Literasi Komputer
Menuilis Rancangan Pengajaran Harian sehari sebelum kelas
Menyemak dan memberi latihan kepada setiap pelajar

10

Menjalankan tugas sebagai Guru Penasihat Badan Beruniform Kadet Bomba

11
12
13

Menjalankan tugas sebagai Guru Penasihat Kelab Boling


Menjalankan tugas sebagai Guru Penasihat Persatuan Sains
Menjalankan tugas sebagai Guru Penasihat Rumah Ungu
Memastikan semua elemen untuk mendapat pingat gangsa dan perak bagi pelajar
ARP dilaksanakan

14

TUGAS-TUGAS KHAS

PENILAIAN PERTAMA

HAL EHWAL MURID

SASARAN KERJA
19 daripada 19 orang pelajar kelas 4SAINS dapat meningkatkan kefahaman
dalam subjek Kimia

KOKURIKULUM

TEMPAT BERTUGAS

GRED JAWATAN

15

Menjalankan tugas sebagai AJK Program Integrasi Tangani Antisosial (PINTAS)

16
17

Menjalankan tugas sebagai Setiausaha Sistem Siaraya


Menjalankan tugas sebagai Penolong Setiausaha Video Korporat

18

Menjalankan tugas sebagai Penolong Setiausaha Pengurusan Maklumat Sekolah

19

Menjalankan tugas sebagai Jawatankuasa Laman Web Sekolah

20

Memastikan pengurusan Bengkel Paip dan Enjin dalam keadaan baik dan teratur

21

Memastikan 80% pencapaian KPI PPD untuk login VLE setiap minggu

22
23
24

Memastikan 100% penggunaan E-BRM oleh guru


Menjadi Ahli Jawatankuasa KGKS
Menjalankan tugasan program-program rutin sekolah

SMK BUL

PENILAIAN AKHIR

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR
PENILAIAN PERTAMA

PP1
PP2
PYD

PENILAIAN AKHIR

DG 41
SMK BULOH KASAP

MELEBIHI
SASARAN

PENILAIAN AKHIR

CATATAN