Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran
: Pendidikan Jasmani Suaian
Tahun
:2A
Tarikh
: 29 Mac 2016
Masa
: 8.15 -8.45pagi ( 30minit)
Bilangan murid
:10 orang murid ( L : 5 , P : 5 )
Tajuk
: menangkap bola
Pengalaman sedia ada : murid pernah melakukan aktiviti menangkap bola pada pengajaran lepas.
Modul
: kemahiran
Aspek
: 1,2,5
Standard kandungan : 1.4 Berkebolehan menangkap bola dengan lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran : 1.4.4 menangkap bola dengan serapan daya.
2.3.2 mengenal pasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan
5.2.2 menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Objektif Pelajaran
: Pada akhir pelajaran murid dapat
Psikomotor

1)

menangkap bola dengan kedua-dua belah tangan dengan lakuan yang betul sebanyak
4 kali daripada 5 kali percubaan.

Kognitif

1)

menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai semasa menangkap bola

Afektif

1)

Bermain dengan penuh cabaran dan berasa seronok

Strategi utama

Teori kecerdasan Pelbagai dan Pembelajaran Secara Konstruktivisme.

Penggabungjalinan

Tunjang kecergasan ( kelajuan)

Kesepaduan

matematik

KBKK

Membanding beza.

Nilai Murni

Keyakinan diri, disiplin dan semangat berpasukan.


1

Bahan bantu mengajar


Perkara
1.
2.
3.
4.
5.

:
Perincian

Marker penanda
Bola
Kon
Wisel
Komputer riba

Kuantiti
20
10
10
1
1

Pelaksanaan :

Bahagian /
masa
Set Induksi
( 6 minit)

Butiran Pengajaran

Aktiviti

Organisasi

Catatan/ Alatan

Memanaskan

1. murid-murid dibahagikan kepada

BBM :

badan

beberapa kumpulan.
2. murid yang diluar bulatan akan

Bola ( 2)

Bola Beracun

membaling bola pada rakan yang

Kon ( 4)

berada di dalam bulatan.


3. Ahli di dalam bulatan yang terkena
bola akan keluar bulatan.
4. murid-murid bebas bergerak dalam

Nilai :

satu kawasan yang telah ditetapkan

keseronokan

oleh guru.

Petunjuk :
Regangan

1. Murid dibahagikan kepada beberapa


kumpulan.
2. Setiap kumpulan berdiri di satu
stesen.
3. Guru memulakan aktiviti dengan
tiupan wisel.
4. Murid-melakukan aktiviti di stesen

Guru

Murid

kon

masing-masing.
5. Selepas wisel seterusnya murid
1

Lari

BBM :

melakukan aktiviti di stesen seterusnya


sehingga habis keempat-empat stesen.

Kon ( 4)
melompat Wisel ( 1)
jalan
Nilai :

langkah 1 :
Demontrasi
guru
4

kerjasama

Lari ke belakang
1. Murid-murid berdiri dalam bentuk u
dan mendengar penerangan daripada
Petunjuk :
guru dengan teliti
2. Murid memerhatikan demontrasi Stesen 1 ke 2
yang dilakukan oleh guru.
Tangkapan teknik :
1. Mata memandang bola sehingga

Stesen 2 ke 3
Stesen

ke

: lari
: melompat
4:

lari

belakang
bola ditangkap
2. Jari dibuka, tapak tangan hala keluar Stesen 4 ke 1 : jalan
3. Bergerak ke arah bola
- Guru
4. Mencapai bola dengan kedua-dua
tangan
5. Menerima bola dengan lembut dan
tarik ke arah badan
6. Secara berpasangan berdiri secara
bertentangan.
4

ke

Perkembagan
(10 minit)

7.

Murid

menangkap

bola

yang

Langkah 2 :

dihantar dari pelbagai aras dalam jarak

(Aktiviti

3 meter.
1. Murid dibahagikan kepada beberapa

berkumpulan )

kumpulan

Menangkap

bertentangan.
2. Apabila guru membunyikan wisel

bola
arah

pelbagai

dan

berdiri

membaling bola ke kanan dan diikuti


kiri dalam jarak 3 meter.
2. Rakanya berlari ke arah bola yang di
dan

menghantar

menangkap
semula

bola

kepada

dan
murid

pertama.
3.Jarak akan ditambahkan sekiranya
mereka menguasai kemahiran.

1. Satu kumpulan tiga orang.


2. Murid A menghantar bola kepada
murid C dengan pelbagai cara
3. Murid C menangkap bola dan

Mendengar
arahan

secara

murid pertama dari setiap kumpulan

baling

Nilai :

BBM :
Kon ( 4)
Petunjuk :
kon
guru
murid

Bola ( 11)

menghantar kembali ke murid A


4. Murid B cuba menyentuh bola. Jika
Permainan kecil
Anak
monyet

Nilai :
Kesungguhan

berjaya murid B akan menggantikkan


murid yang gagal menghantar bola
kepada rakannya.

BBM :
A

Kon ( 4)
Bola ( 5)
B

1. Murid akan melakukan pergerakan


bersama guru dengan iringin muzik.
2. Lirik lagu :
Saya seekor gajah dihutan sunyi
Mencari kawan-kawan, sama menari
Lenggang, lenggang-lenggang ke
kanan
Lenggang, lenggang-lenggang ke kiri
Bam, Bam, Bam, Bam ,Bam
Saya seekor tikus di lubang kecil
Mencari kawan-kawan, sama menari
Jengkit, jengkit-jengkit ke kanan
Jengkit, jengkit-jengkit ke kiri
Ting, ting, ting, ting
3. Sambil membuat pergerakan murid
melonggarkan otot kaki dan tangan.
4. Tarik nafas menggunakan hidung.
6

Petunjuk :
Guru
Murid
Kon

lari

Kemuncak

5. Secara perlahan, hembus nafas


melalui mulut seperti meniup belon
6. Lakukan sebanyak tiga ulangan.

(10 minit)
Menyejukkan
badan
Gajah Menari

Nilai :
Keseronokan

Rumusan
Soal Jawab :-

BBM :

1. Apakah aktiviti yang dijalankan?


2. Nyatakan kedudukan tangan
semasa menangkap bola

Bola ( 5)
Kon ( 4)
A

Jawapan :1. Kemahiran menangkap bola


2. Berdiri keadaan bersedia, jari
dibuka, tapak tangan hala keluar dan
mata memandang bola sehingga bola
ditangkap.
Petunjuk
Guru membuat
yang diajar.

refleksi

apa

Kon
Guru

Penutup

Nilai :

( 3 minit)

Keseronokan

BBM :
Rumusan

Kon ( 4)
Komputer
( 1)
Petunjuk
Kon

Guru
Murid

riba

Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing :_____________________________________________________________________________________________________________________


_
_____________________________________________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________________________________________
_

TANDATANGAN PENSYARAH / GURU PEMBIMBING :-

___________________________________________

10

Anda mungkin juga menyukai