Anda di halaman 1dari 5

LATIHAN AMALI SAINS

Tahun
Tema
Tajuk
Penyataan
masalah
Tujuan
Hipotesis

3
Bumi dan Sains Angkasa
Pengaliran air dalam tanah
Bagaimanakah tanah membenarkan air melalui ?
Mengkaji keupayaan air mengalir melalui pelbagai jenis tanah

..

Alat dan radas

Langkahlangkah

..
Tiga botol plastik yang sama besar,tiga buah kelalang kon 25 ml,tiga
buah bikar mengandungi 200 ml air,gunting, jam randek dan gelang
getah,tiga keping kain nipis tiga buah bikar 100 ml yang dipenuhi
oleh pasir, tanah kebun dan tanah liat kering.

1 .Potong ketiga-tiga botol plastik kepada tiga bahagian seperti


rajah di bawah.

2. Ikat kain dengan gelang getah pada satu hujung botol yang
dipotong.

3. Sediakan dan labelkan tiga set alat radas dengan tiga jenis
tanah yang berbeza
seperti rajah di bawah.

4. Tuangkan air ke dalam radas dan mulakan jam randik dengan


serentak.
5. Biarkan air mengalir selama 60 saat.

142

6. Perhatikan paras air yang terkumpul pada setiap kelalang kon.


Pemerhatian

Lakarkan paras air yang terkumpul pada setiap kelalang kon.

Soalan

1. Bagaimanakah kamu mengaitkan paras air terkumpul dengan


keupayaan air mengalir
melalui jenis-jenis tanah?

.
2. Susun jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya
secara urutan
menaik.

.
143


.
Kesimpulan

LATIHAN AMALI SAINS


Tahun

3
144

Tema
Tajuk
Penyataan
masalah
Tujuan
Hipotesis

Sains Bahan
Penyerapan
Kemana perginya air?
Mengenal pasti objek yang menyerap air dan kalis air.

..

Alat dan radas


Langkahlangkah

..
Bikar, Air berwarna,Sapu tangan,Pemadam,tisu dapur, kunci, pembalut
gula-gula dan penutup botol minuman.
1
Sediakan enam buah bikar yang berisi 200ml air berwarna dan
labelkan
A,B,C,D,E dan F.
2

Masukkan satu objek ke dalam satu bikar.

Selepas 60 saat , keluarkan objekdaripada bikar.

Bina jadual seperti di bawah. Catatkan dan lukiskan paras air

yang diperhatikan.

Pemerhatian

Bina jadual seperti contoh yang diberikan.

Soalan

1. Paras air dalam bikar manakah yang paling sedikit ? Berikan alasan
anda.

145


.
Kesimpulan

146