Anda di halaman 1dari 4

PERSILANGAN DAN KESATUAN

CONTOH
Diberi = { 1,2,3,4,5}

A= {1,2}

B={2,4}

Cari
i)

A B = {2}

LATIHAN 2
1.

Diberi = { 2,4,6,8,10}

A= {2,4}

B={4,6}

P= {1,3}

Q={3,5}

R= {a,b}

S={c,d}

A= {1,a}

B={2,b}

Cari
i)
2.

AB=

Diberi = {1,3,5,7,9 }
Cari
i)

3.

PQ=

Diberi = {a,b,c,d,e }
Cari
i)

4.

RS=

Diberi = {1,2,3,a,b,c }
i)

AB=

Cari

5.

PELENGKAP
CONTOH
Diberi = {1,2,3,4,5 }

A= {1,2}

B={3,4}

Senaraikan unsur-unsur berikut :


(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

A = {3,4,5}
B = {1,2,5}
(A B) = { }
(A B) = {1,2,3,4,5}
A B = {3,4}
A B = {1,2}

LATIHAN 3
1.

Diberi = {2,4,6,8,10 }

P= {2,4}

Senaraikan unsur-unsur berikut:


(i)

P =

(ii)

Q =

(iii)

(P Q) =

(iv)

P Q =

(v)

P Q =

Q={6,8}

6.

LOREKKAN RANTAU
a)

Persilangan dua set.

Pada gambar rajah Venn berikut lorekkan rantau, yang mewakili persilangan
dua set yang diberikan.
CONTOH:
PQ

LATIHAN 5
Q

1.

2.

3.

4.

5.